THE  LIBRARY  OF  LIGHT    DOWNLOAD

www.playlist-music.org

 

 

December 14, 2019

jataji@seznam.cz

 

Zpracoval/Prepared by: Ivo A. Benda

 

 

 

 

CONTENT – OBSAH

 

 

(0)

INTRODUCTION – ÚVOD

 

(1)

01 YANNI – WORLD MUSIC – SVĚTOVÁ HUDBA

 

(2)

02 KATHERINE JENKINS – WELSH MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

(3)

03 MORMON TABERNACLE CHOIR – MORMONSKÝ CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR

 

(4)

ANDRE‘ RIEU – DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

(5)

EUROPEAN SERIOUS MUSIC – EVROPSKÁ VÁŽNÁ HUDBA

 

(6)

NATURAL MUSIC – PŘÍRODNÍ HUDBA

 

(7)

AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

(8)

WHITNEY HOUSTON – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

(9)

JENNIFER RUSH – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

(10)

CANADIAN MUSIC – KANADSKÁ HUDBA

 

(11)

AMERICAN INDIAN MUSIC – INDIÁNSKÁ HUDBA

 

(12)

HAWAIIAN MUSIC – HAVAJSKÁ HUDBA

 

(13)

POLYNESIAN MUSIC – POLYNÉZSKÁ HUDBA

 

(14)

BRITISH MUSIC – BRITSKÁ HUDBA

 

(15)

TOM JONES – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

(16)

MARY HOPKIN – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

(17)

SCOTTISH MUSIC – SKOTSKÁ HUDBA

 

(18)

IRISH MUSIC – IRSKÁ HUDBA

 

(19)

CELTIC MUSIC – KELTSKÁ HUDBA

 

(20)

AUSTRALIAN MUSIC – AUSTRALSKÁ HUDBA

 

(21)

BOB MARLEY – JAMAICAN MUSIC – JAMAJSKÁ HUDBA

 

(22)

DEMIS ROUSSOS – GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

(23)

GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

(24)

FRENCH MUSIC – FRANCOUZSKÁ HUDBA

 

(25)

MUSIC OF LUXEMBOURG – LUCEMBURSKÁ HUDBA

 

(26)

BELGIAN MUSIC – BELGICKÁ HUDBA

 

(27)

DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

(28)

AMIRA WILLIGHAGEN   * 2004

 

(29)

ABBA – SWEDISH MUSIC – ŠVÉDSKÁ HUDBA

 

(30)

NORWEGIAN MUSIC – NORSKÁ HUDBA

 

(31)

HELENE FISCHER – GERMAN MUSIC – NĚMECKÁ HUDBA

 

(32)

LAURA BRANIGAN

 

(33)

DANIELA DÉ SANTOS

 

(34)

SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(35)

JULIO IGLESIAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(36)

ANTONIO BANDERAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(37)

JEANETTE – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(38)

ITALIAN MUSIC – ITALSKÁ HUDBA

 

(39)

HUNGARIAN MUSIC – MAĎARSKÁ HUDBA

 

(40)

ROMANIAN MUSIC – RUMUNSKÁ HUDBA

 

(41)

RUSSIAN MUSIC – RUSKÁ HUDBA

 

(42)

UKRAINIAN MUSIC – UKRAJINSKÁ HUDBA

 

(43)

POLISH MUSIC – POLSKÁ HUDBA

 

(44)

LATIN AMERICAN MUSIC – LATINSKOAMERICKÁ HUDBA

 

(45)

BRAZIL MUSIC – BRAZILSKÁ HUDBA

 

(46)

BRAZIL MUSIC – 70th – BRAZILSKÁ HUDBA – 70. ROKY

 

(47)

MEXICAN MUSIC – MEXICKÁ HUDBA

 

(48)

CUBAN MUSIC – KUBÁNSKÁ HUDBA

 

(49)

AFRICAN MUSIC – AFRICKÁ HUDBA

 

(50)

AFRICAN – ABORIGINAL DRUMS – AFRICKO – ABORIDŽINSKÉ BUBNY

 

(51)

CHINESE MUSIC – ČÍNSKÁ HUDBA

 

(52)

TIBETAN MUSIC – TIBETSKÁ HUDBA

 

(53)

INDICKÁ HUDBA – INDIAN MUSIC

 

(54)

THAI MUSIC – THAJSKÁ HUDBA

 

(55)

ISRAELI MUSIC – IZRAELSKÁ HUDBA

 

(56)

ARAB MUSIC – ARABSKÁ HUDBA

 

(57)

SHAMANIC SIBERIAN – MUSIC ŠAMANSKÁ SIBIŘSKÁ HUDBA

 

(58)

AUSTRALIAN ABORIGINAL MUSIC – AUSTRALSKÁ ABORIGINSKÁ HUDBA

 

(59)

STREET MUSIC WORLD – POULIČNÍ SVĚTOVÁ HUDBA

 

(60)

MEDITATION MUSIC – MEDITAČNÍ HUDBA

 

(61)

MUSIC ABOUT THE EARTH AND UNIVERSE – HUDBA O ZEMI A VESMÍRU

 

(62)

BIRD MUSIC – PTAČÍ HUDBA

 

(63)

DOG MUSIC – PSÍ HUDBA

 

(64)

HEN MUSIC – SLEPIČÍ HUDBA

 

(65)

ANIMALS AND POWER OF MUSIC – ZVÍŘATA A SÍLA HUDBY

 

(66)

THE BALLS OF THE FOREST MUSIC – HUDBA KULIČKY V LESE

 

(67)

MUSIC OF RADIO STATIONS OF THE WORLD – HUDBA Z RÁDIÍ SVĚTA

 

(68)

CZECHOSLOVAK MUSIC – ČESKOSLOVENSKÁ HUDBA

 

(69)

KAREL GOTT – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(70)

HELENA VONDRÁČKOVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(71)

HANA ZAGOROVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(72)

WALDEMAR MATUŠKA – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(73)

ZDENA LORENCOVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(74)

PETR KOTVALD A STANISLAV HLOŽEK – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(75)

CHRISTMAS CAROLS – VÁNOČNÍ KOLEDY – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(76)

LATVIAN MUSIC – LOTYŠSKÁ HUDBA

 

(77)

SLOVAK MUSIC – SLOVENSKÁ HUDBA

 

(78)

SLOVAK MOUNTAINS MUSIC – HUDBA SLOVENSKÝCH HOR

 

(79)

CZECH AND SLOVAK MUSIC – SONGS ABOUT LOVE

ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA – PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search, eg, Chapter 79:  CTRL F (79)

 

Vyhledání, např. 79. kapitoly: CTRL F (79)

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Ashtar Benda (left), 2017, author

 

www.andele-nebe.cz , www.heavenly-angels.org , www.playlist-music.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The content of www.playlist-music.org is also part of the CZ file PŘEHLED ZDROJŮ ZDRAVÉ STRAVY (Overview of sources of healthy diet) on the website www.co-jist.cz

 

Obsah www.playlist-music.org je také částí CZ souboru PŘEHLED ZDROJŮ ZDRAVÉ STRAVY na webu www.co-jist.cz

 

 

 

 

(0)

 

INTRODUCTION – ÚVOD

 

 

MUSIC – PLAYLIST since April 2, 2018 posted on FB – Music is our dream

 

HUDBA – PLAYLIST od 2.4.2018 umisťována na FB – Music is our dream

 

https://www.facebook.com/Music-is-our-dream-231483540928166/?modal=admin_todo_tour

 

www.playlist-music.org – playlist created 2014 – 2019, started from December 14, 2019.

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

MUSIC is an important part of human positive life and positive music greatly enhances the quality of our lives. Angels in Heaven can freely tune in to any music with their inner hearing and live with it. Music is an important type of energy - vibrations, and it is very important that the music is harmonious and pleasant.

 

HUDBA je důležitou součástí pozitivního života člověka a pozitivní hudba výrazně zvyšuje KVALITU našeho života. Andělé v Nebi se mohou libovolně naladit na jakoukoliv hudbu svým vnitřním sluchem a takto s ní žít. Hudba je důležitý druh energie – vibrací, a velice záleží, aby byla harmonická a příjemná.

 

For optimum music listening, the flat sound speakers from laptops are not suitable, but prefer connect more powerful 3-way speakers of about 50 W.

 

Pro optimální poslech hudby nejsou vhodné zvukově ploché slabé reproduktorky z notebooků, ale k nim připojit výkonnější reproduktory 3-pásmové cca 50 W.

 

 

Support for IVO A. BENDA - building and operation of the website, spreading info to people all over the world, (is not an organization), thank you:

 

Podpora autoru IVO A. BENDOVI - budování a provozy webů, šíření info lidem po celém světě, (není organizace), děkuji velice:

 

SK

 

0353 2881 50 / 0900

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

IBAN: SK17 0900 0000 0003 5328 8150

BIC (SWIFT): GIBASKBX

MĚNA: EUR

 

CZ

 

000 000 - 2051 1010 03 / 0800

ČESKÁ SPOŘITELNA

IBAN: CZ17 0800 0000 0020 5110 1003

BIC (SWIFT): GIBACZPX

MĚNA: CZK

 

 

---

 

 

The music is selected and ordered by the present spiritual meaning OF THE UPCOMING SIGNIFICANT EVENTS - THE CALL OF POSITIVE STATUS - THE CALL OF POSITIVE PEOPLE FROM THE PLANET OF EARTH HOME, TO HEAVEN WORLDS, IN PARTICULAR TO THE NEW EARTH IN HEAVEN:

 

Hudba je zde vybrána a seřazená podle aktuálního duchovního významu NADCHÁZEJÍCÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI – ODVOLÁNÍ POZITIVNÍHO STAVU – ODVOLÁNÍ POZITIVNÍCH LIDÍ Z PLANETY ZEMĚ DOMŮ, DO NEBESKÝCH SVĚTŮ, především na NOVOU ZEMI V NEBI:


A) PREPARATION AND POSITION ATTENTION

B) SWEET AND CALLING

C) KNOWING THAT YOU WILL BE HERE

 

 

A)  PŘÍPRAVA A POSTAVENÍ SE DO POZORU

B)  SLAĎOVÁNÍ A SVOLÁVÁNÍ SE

C)  UVĚDOMOVÁNÍ SI, ŽE BUDOU TAM

 

 

A)

 

1-1a)

YANNI - FOR ALL SEASONS 2004 LIVE VIDEO HD

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jf75E4dTDY

 

1-1b)

YANNI - FOR ALL SEASONS HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Zjsa0eDbA

 

1-1c)

YANNI FOR ALL SEASONS LIVE HD HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=inq36XyWG-Q

 

B)

LIGO! - LOTYŠSKÝ FESTIVAL:

 

25. LOTYŠSKÝ FESTIVAL PÍSNÍ A TANCŮ   30.6.-7.7. 2013:

 

MIX – LATVIAN SONG FESTIVAL 2013

 

25. Vispārējie latviešu Dziesmu un 15. Deju svētki

 

LATVIAN SONG FESTIVAL - "LĪGO!" (SWAY!) ENGLISH TRANSLATION / SUBTITLES

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXXwX3IPIhI&list=RDSO68ZR6QMx4&index=2

 

C)

KATIE MELUA – I Will be There   (Full Concert Version) – official Video

 

v nahrávacím studiu

 

BUDU TAM  (originální zvuk)

 

http://www.youtube.com/watch?v=7IRIP-hSfJ0

 

D)

WE ARE GOING HOME – JDEME DOMŮ

 

SISSEL - GOING HOME

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJFhTb1gi6Y

 

E)

DEPARTURE TO HEAVEN – ODCHOD DO NEBES

 

"EXODUS" BY HENRY MANCINI

 

https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0

 

MANTOVANI - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ns3F5vCpnjg

 

EXODUS ( MANTOVANI )

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJQmkp3wTy0

 

MANTOVANI - EXODUS MAIN THEME

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzdfwmY6ocs

 

EXODUS[1960] THEME (ERNEST GOLD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Cr4odojoSs

 

RICHARD CLAYDERMAN - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=rmOKo_8DCbw

 

 

(1)

 

01 YANNI – WORLD MUSIC – SVĚTOVÁ HUDBA

 

 

1-1a)

YANNI - FOR ALL SEASONS 2004 LIVE VIDEO HD

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jf75E4dTDY

 

1-1b)

YANNI - FOR ALL SEASONS HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Zjsa0eDbA

 

1-1c)

YANNI FOR ALL SEASONS LIVE HD HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=inq36XyWG-Q

 

2a)

SAMVEL YERVINYAN THE BEST VIOLIN PERFORMANCES WITH YANNI

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=iD904WNAYIo

 

2b)

SAMVEL YERVINYAN – ( THE BEST VIOLIN PERFORMANCES ) WITH YANNI.

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruI4rF7Dhws

 

3a)

YANNI WORLD DANCE LIVE_1080P (FROM THE MASTER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lodDV4Zw

 

3b)

YANNI – WORLD DANCE HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dLSKrV7ZE

 

4)

YANNI IN LIVE TAJ MAHAL RENEGADE   (16.8.2006)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbFV07LteXw

 

5)

YANNI SAMVEL YERVINYAN BEST VIOLIN EVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJLOClIb_TE

 

6)

VIOLIN VS SAXOPHONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=8CGMHf-rYqE

 

7)

ARMENIAN DUDUK YANNI LIVE 2006 THE CONCERT EVENT

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpcuQD545sQ

 

8)

YANNI - PRELUDE - LOVE IS ALL HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bhPIF8PgKs

 

9)

YANNI - PRELUDE

 

https://www.youtube.com/watch?v=OoBZODeHSLY

 

YANNI LIVE! THE CONCERT EVENT 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=17nBJQsU4vY

 

YANNI - "PRELUDE AND NOSTALGIA"_1080P FROM THE MASTER! "YANNI LIVE! THE CONCERT EVENT"

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKVzm0SBYtQ

 

YANNI – “NIKI NANA”… THE “TRIBUTE” CONCERTS! 1080P REMASTERED & RESTORED

 

https://www.youtube.com/watch?v=mA9Y4wC7t8M

 

 

(2)

 

02 KATHERINE JENKINS – WELSH MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

 

1a)

KATHERINE JENKINS - HOME

 

https://www.youtube.com/watch?v=_XNd3I7eDsU

 

1b)

KATHERINE JENKINS - HOME (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3dDaVJRhHM

 

2)

KATHERINE JENKINS - DREAMING OF THE DAYS (EINAUDI'S I GIORNI)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUJU5sy0Ljs

 

3a)

KATHERINE JENKINS // ANGEL (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dC7TcH-3MVs&list=PL39E7A36966CFFAA7

 

3b)

KATHERINE JENKINS IN THE ARMS OF AN ANGEL LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=tnPmTqE-bis

 

3c)

KATHERINE JENKINS - ANGEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=EH6f-8cNVww

 

4a)

THE PRAYER - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVJXr9k_VSE

 

4b)

KATHERINE JENKINS - THE PRAYER (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQFPZweQwJA

 

4c)

2012 PIONEER DAY CONCERT WITH KATHERINE JENKINS - THE JOY OF SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldSctrDnt88

 

5)

CYMRU FACH (DEAREST WALES) - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ees1-wFIc

 

6)

YOU'LL NEVER WALK ALONE, FROM CAROUSEL - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YM42fu_4BE

 

7)

I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT, FROM MY FAIR LADY - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp2XsZeJi2o

 

8)

KATHERINE JENKINS - HALLELUJAH

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PwIMQ4sb3A

 

9)

ANDREA BOCELLI, KATHERINE JENKINS - I BELIEVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABj7gxsbAjY

 

10)

TIME TO SAY GOODBYE - KATHERINE JENKINS

 

https://www.youtube.com/watch?v=BR7EaHbPe54

 

11)

KATHERINE JENKINS - QUELLO CHE FARO (EVERYTHING I DO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBcj0gqWcZE

 

12)

KATHERINE JENKINS // LOVE NEVER DIES (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7DNdTCxKqI

 

13)

ALL THINGS BRIGHT AND BEAUTIFUL - MUSIC BY KATHERINE JENKINS

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfOGRl3mV9Q

 

14)

KATHERINE JENKINS - NELLA FANTASIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=UumLNyScu14

 

15)

KATHERINE JENKINS // BREAK IT TO MY HEART (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5IvpoJrTQY

 

16)

KATHERINE JENKINS // BRING ME TO LIFE (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-IX9a4r7wY

 

17)

ANDRÉ RIEU & JSO / KATHERINE JENKINS - ANCORA NON SAI

 

https://www.youtube.com/watch?v=toht9g4l0iE

 

18)

KATHERINE JENKINS SINGING LOVE NEVER DIES

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm4hc-okebk

 

KATHERINE JENKINS - JEALOUS OF THE ANGELS

 

https://www.youtube.com/watch?v=6WZS3Lt9FTA

 

KATHERINE JENKINS - JEALOUS OF THE ANGELS

 

https://www.youtube.com/watch?v=t25eKTrNoeY

 

KATHERINE JENKINS - JEALOUS OF THE ANGELS WITH THE GRIEF ENCOUNTER CHILDREN'S CHOIR [LIVE]

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWv611q3LOs

 

KATHERINE JENKINS - TO WHERE YOU ARE

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ-9aQGPByA

 

KATHERINE JENKINS LA CALIFFA HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_8F8hrs5mw

 

KATHERINE JENKINS - WE'LL GATHER LILACS (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-qY04s4Jnc

 

KATHERINE JENKINS - REJOICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf4Fl6sVrIU

 

KATHERINE JENKINS NEVER ENOUGH

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6Z52uJmUe4

 

KATHERINE JENKINS - HALLELUJAH (DEEZER HIFI AUDIO) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO9OsWHDBco

 

KATHERINE JENKINS - BLINDED BY YOUR GRACE

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WhLUaDOItE

 

NEARER MY GOD TO THEE

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlOljwm_K5s

 

KATHERINE JENKINS - MAKE ME A CHANNEL OF YOUR PEACE

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnY7t1N1s2U

 

KATHERINE JENKINS - FEAR OF FALLING (ENG SUB) 720P HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt-vSNVO4gc

 

KATHERINE JENKINS – SOMEWHERE OVER THE RAINBOW: IN TRIBUTE TO JUDY GARLAND | #ATTITUDEAWARDS

 

https://www.youtube.com/watch?v=uo1148-tmB4

 

 

(3)

 

03 MORMON TABERNACLE CHOIR – MORMONSKÝ CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR

 

 

1)

HE IS RISEN – MORMON TABERNACLE CHOIR

 

http://www.youtube.com/watch?v=kCJtfBR7T9E

 

2)

COME, THOU FOUNT OF EVERY BLESSING – MORMON TABERNACLE CHOIR

 

http://www.youtube.com/watch?v=gPKpkrqBwNs&list=RDkCJtfBR7T9E

 

3)

THE PRAYER - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVJXr9k_VSE

 

4)

2012 PIONEER DAY CONCERT WITH KATHERINE JENKINS - THE JOY OF SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldSctrDnt88

 

5)

YOU'LL NEVER WALK ALONE, FROM CAROUSEL - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YM42fu_4BE

 

6)

CYMRU FACH (DEAREST WALES) - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ees1-wFIc

 

7)

COME, COME, YE SAINTS - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ia3gYSvG8M

 

8)

OH, COME, ALL YE FAITHFUL - LAURA OSNES AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0F_sVaSVqI

 

9)

2016 PIONEER DAY CONCERT WITH THE KING'S SINGERS - MUSIC FOR A SUMMER EVENING

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdhiYv-rjy0

 

10)

FOR THE BEAUTY OF THE EARTH, ARRANGED BY MACK WILBERG - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbXvCZfiOVM

 

11)

PEACE LIKE A RIVER - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8of9CQ9Fes

 

12)

SHENANDOAH - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GtwNJf3EK4

 

13)

HOMEWARD BOUND - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaQYQnrPgSM

 

14)

DOWN TO THE RIVER TO PRAY - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3HZO3pOkR0

 

15)

OVER THE RAINBOW - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=7s-1nAl4Rco

 

16)

MORNING HAS BROKEN - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpypZT9WFR4

 

17)

THERE IS SUNSHINE IN MY SOUL TODAY - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPuLP6KFvFA

 

18)

I AM A CHILD OF GOD - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=xglz6kryORQ

 

19)

MY HEAVENLY FATHER LOVES ME - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=7XSE63QIc7I

 

20)

OCTOBER 7, 2012 - MUSIC & THE SPOKEN WORD

 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_298105&feature=iv&src_vid=7XSE63QIc7I&v=9Q-EzhwjTMk

 

21)

THANKSGIVING SPECIAL (NOVEMBER 20, 2011) - MUSIC & THE SPOKEN WORD

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDAJnSI8wfk

 

22)

FEBRUARY 5, 2017 - MUSIC & THE SPOKEN WORD

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEKGhg9pUuI

 

23)

ALL CREATURES OF OUR GOD AND KING - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAXv8mGM4cQ

 

24)

BEST OF MORMON TABERNACLE CHOIR

 

17 songs – písní …

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPKpkrqBwNs&list=PLW8GilqTmPJHSRGgNQbpMs5yAphe-oVj2

 

25)

OVER A THOUSAND PEOPLE CAME TOGETHER TO BREAK A RECORD AND BRING THIS MOVING CHRISTMAS HYMN TO LIFE

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrLoWt2tfqg

 

 

(4)

 

ANDRE‘ RIEU – DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

 

ANDRÉ RIEU & LOU BEGA - MAMBO NO. 5 (A LITTLE BIT OF...)

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Qe7n9PkCvE

 

ANDRE' RIEU - IL SILENZIO ( MELISSA VENEMA ) - ALPEN

Nádherné Alpy

 

https://www.youtube.com/watch?v=3khb7i1pY10

 

"EDELWEISS" - ANDRÉ RIEU

Nádherná alpská příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=PNwmHHs9N_4

 

VOZES DA PRIMAVERA-ANDRE RIEU

Nádherná parková příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXBsPT069Ds

 

BIRDS AND FLOWERS-SPRING (ANDRÉ RIEU)

Nádherná příroda – ptáci a květy

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf7TxzKVNJg

 

APRIL - FLOWERS SHOW( ANDRE RIEU STRAUSS MEDLEY)

Nádherná příroda – květy

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcMiKulC1rI

 

ANDRÉ RIEU - SPRING FLOWERS

Nádherná příroda a květy

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Usy6iIbwjg

 

ANDRE‘ RIEU – CONCIERTO DE ARANJUEZ FANTASY  (13.9.2011)

Krásné vesmírné motivy

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1fJl5NOx2Q

 

ANDRE‘ RIEU – ROMANTIC MELODIES NACHTIGALL SERENADE

Krásná zvířátka

 

https://www.youtube.com/watch?v=9wLezNQpyfY

 

ANDRE‘ RIEU HAPPY BIRTHDAY! A CELEBRATION OF 25 YEARS [COMPLETE]

Holandský lidový koncert, Maastricht – žádná nuda – 2 hodiny

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPr1u99a3dc

 

Totéž:

 

ANDRE RIEU - LIVE IN MAASTRICHT 6 (A CELEBRATION OF 25 YEARS OF THE JOHANN STRAUSS ORCHESTRA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzkbxxl16cI

 

ANDRÉ RIEU - I WILL FOLLOW HIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqN9aS2S3L0

 

CONCIERTO DE ARANJUEZ - ANDRE RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKsiT8OBtmM

 

 

THE BEST OF ANDRE RIEU [HD VIDEOS]  (20 videí)

 

ANDRÉ RIEU - MY WAY (LIVE AT RADIO CITY MUSIC HALL, NEW YORK)  (a další videa)

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1yfX6VnrSU&list=PLNBxCTIUVE70YD3Mnlcm9nYX0_U5gKghF

 

ANDRÉ RIEU - LOVE THEME FROM ROMEO AND JULIET

 

https://www.youtube.com/watch?v=TEVGLXVhhns

 

ANDRÉ RIEU - BOLÉRO (RAVEL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc

 

ANDRÉ RIEU & MIRUSIA – TIME TO SAY GOOD BYE

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVbOxh7tQCc

 

ANDRÉ RIEU & MIRUSIA - ICH HAB MEIN HERZ IN HEIDELBERG VERLOREN

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuX581_Yw0w

 

ANDRÉ RIEU WITH AKIM - DANCE OF THE FAIRIES

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNCikMtZLJI

 

ANDRÉ RIEU & MIRUSIA - AVE MARIA (NEW HIGH QUALITY VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY

 

ANDRE RIEU - AVE MARIA (MAASTRICHT 2008) DIGITAL TV

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkY9HtwXNU8

 

IL SILENZIO - MELISSA VENEMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyEL3NJSHIk

 

ANDRÉ RIEU LIVE IN BRAZIL (2013 HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdqqNJxQSBE

 

ANDRE RIEU PRAHA 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGMzUCw532o

 

ANDRE RIEU-THE 100 GREATEST MOMENTS (NAJWSPANIALSZE MOMENTY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=186B2K8vnow

 

THE BEST OF ANDRE RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8AtFzfjhg

 

ANDRE RIEU MARY POPPINS & DONT CRY FOR ME ARGENTINA FULL HD 1080 3D OPTIONAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtNlAOfITqs

 

ANDRÉ RIEU - DON'T CRY FOR ME ARGENTINA LIVE AT RADIO CITY, NEW YORK

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgK-dIPMIp4

 

ANDRE RIEU - HALLELUJAH

 

https://www.youtube.com/watch?v=3n7WmzfYy00

 

SIRTAKI - ANDRE RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=NatTBbBg0lA

 

KALINKA - ANDRE RIEU КАЛИНКА

 

https://www.youtube.com/watch?v=PScROztniRc

 

ANDRÉ RIEU - BALLADE POUR ADELINE

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMuKw1NYpjs

 

ANDRÉ RIEU - THE SECOND WALTZ (SHOSTAKOVICH)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vauo4o-ExoY

 

DR.ZHIVAGO - ANDRÉ RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9I4D0D2qgE

 

SERENADA PRIVIGHETORII

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8JIzGbP3dE

 

 

(5)

 

EUROPEAN SERIOUS MUSIC – EVROPSKÁ VÁŽNÁ HUDBA

 

 

BEDŘICH SMETANA - VLTAVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

 

SMETANA ~ MOLDAU

 

https://www.youtube.com/watch?v=3G4NKzmfC-Q

 

BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST - PRAGUE SPRING 2013 OPENING CONCERT

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxDWoWSYLQM

 

B. SMETANA - PRODANÁ NEVĚSTA - FULLHD

 

https://www.youtube.com/watch?v=nv1uDEg92-4

 

ANTONIN DVORAK SLAVONIC DANCES NO.1 AND NO.2 ( OP. 46 AND OP. 72 )

 

https://www.youtube.com/watch?v=shx_ENuLvyc

 

DVOŘÁK: SLAVONIC DANCE, OP. 46/8 / RATTLE · BERLINER PHILHARMONIKER

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIywT8fKVZA

 

DVORAK: SLAVONIC DANCE, OP.46, NO.8

 

https://www.youtube.com/watch?v=4p1LuhiGwvA

 

DVORAK: SLAVONIC DANCE, OP.46, NO.8

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiJh34AzCow

 

A. DVORAK: SLAVONIC DANCES NO.7, SKOCNA, C MOLL, SAWALLISCH

 

https://www.youtube.com/watch?v=4poPlPxzO9E

 

DVOŘÁK SYMPHONY NO 9 "NEW WORLD" CELIBIDACHE, MÜNCHNER PHILHARMONIKER, 1991

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9RT2nHD6CQ

 

MILADA ŠUBRTOVÁ - RUSALKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRLUY2HEgIc

 

LUCIA POPP: SONG TO THE MOON (RUSALKA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qxi-sYUT9s

 

FREDERICA VON STADE - RUSALKA (MOON SONG)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwVYFpY3VL4

 

SONG TO THE MOON - ANTONÍN DVOŘÁK

 

https://www.youtube.com/watch?v=anQlB3-PQZ4

 

BOLERO RAVEL レーベルボレロ ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA ガリシア D: VICENTE ALBEROLA. DVOŘÁK Nş 8

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY

 

TCHAIKOVSKY : SWAN LAKE SUITE (ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDhq70yrtiI

 

TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE - THE KIROV BALLET

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs

 

FOUR SEASONS ~ VIVALDI

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA

 

THE BEST OF VIVALDI

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6NRLYUThrY

 

THE BEST OF MOZART

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA

 

МОЦАРТ - МУЗЫКА АНГЕЛОВ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ziai7G38giY

 

SYMPHONY NO. 9 ~ BEETHOVEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3217H8JppI

 

AIR - JOHANN SEBASTIAN BACH

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) VIOLIN CONCERTOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FdNlhZAYBE

 

20 ШЕДЕВРОВ ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРОВ

 

https://www.youtube.com/watch?v=47tWcmDtG6U

 

THE BEST OF CLASSICAL MUSIC – MOZART, BEETHOVEN, BACH, CHOPIN, TCHAIKOVSKY... TO RELAX, STUDY, SLEEP

 

https://www.youtube.com/watch?v=eap0oA46HPM

 

SCHUBERT - SERENADE

 

Nádherná příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bjB-IWEYI0

 

SMOKE GETS IN YOUR EYES - MANTOVANI

 

https://www.youtube.com/watch?v=v13uDrFEniY

 

"EXODUS" BY HENRY MANCINI

 

https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0

 

MANTOVANI - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ns3F5vCpnjg

 

EXODUS ( MANTOVANI )

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJQmkp3wTy0

 

MANTOVANI - EXODUS MAIN THEME

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzdfwmY6ocs

 

EXODUS[1960] THEME (ERNEST GOLD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Cr4odojoSs

 

RICHARD CLAYDERMAN - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=rmOKo_8DCbw

 

ENNIO MORRICONE - THE MISSION MAIN THEME (MORRICONE CONDUCTS MORRICONE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oag1Dfa1e_E

 

DE PELÍCULA CON ENNIO MORRICONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyg1mQ87ILg

 

ENNIO MORRICONE - CINEMA PARADISO (IN CONCERTO - VENEZIA 10.11.07)

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSkyoyyvnAY

 

ENNIO MORRICONE - LE VENT, LE CRI

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRbyZ3eD-9M

 

САМАЯ КРАСИВАЯ МУЗЫКА НА СВЕТЕ - ЭННИО МОРРИКОНЕ "ПЛАЧ ВЕТРА" - ENNIO MORRICONE "CRY WIND"

 

https://www.youtube.com/watch?v=ju9i14SkdVE

 

ONCE UPON A TIME IN THE WEST (ENNIO MORRICONE) COVER - BY HARMONY HIGHWAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=USK1VjV-nO8

 

TENKRÁT NA ZÁPADĚ - E. MORRICONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd5RCXvBNoY

 

PATRICIA JANECKOVA - ONCE UPON A TIME IN THE WEST (MISS RENETA 2012)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOy6M_X2MO8

 

GRANDE MORAVIA "ONCE UPON A TIME IN THE WEST (TENKRÁT NA ZÁPADĚ)"

 

https://www.youtube.com/watch?v=geaMwQmCms8

 

ДЖЕЙМС ЛАСТ--ОДИНОКИЙ ПАСТУХ. ЛУЧШЕЕ.

JAMES LAST – DER EINSAME HIRTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Tg9O_R5WHs

 

CHOPIN - SPRING WALTZ (MARIAGE D'AMOUR) [PLEASE READ DESCRIPTION]

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JE

 

РЕЛАКС ШОПЕН КРАСИВАЯ, УСПОКАИВАЮЩАЯ МУЗЫКА

 

https://www.youtube.com/watch?v=53Gzq7ruBQ0

 

ВАЛЬС ДОЖДЯ

 

https://www.youtube.com/watch?v=tvvrWQvZ6ig

 

ФРЕДЕРИК ШОПЕН - САД ЭДЕМА (НЕЖНОСТЬ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Exl_gGMzpE

 

Л.БЕТХОВЕН "ЛУННАЯ СОНАТА" - LUDWIG VAN BEETHOVEN - MOONLIGHT SONATA

 

https://www.youtube.com/watch?v=C5WTGOdOek0

 

LOLA ASTANOVA PLAYS RACHMANINOFF MOMENT MUSICAUX OP. 16, NO. 4

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhcidIUkCbk

 

THE FANTASTIC, TALENTED AND BEAUTIFUL LOLA ASTANOVA

https://www.youtube.com/watch?v=9tg7cnr_JaM

 

LOLA ASTANOVA - THEME FROM "LOVE STORY" (FRANCIS LAI)

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-b037cRLqc

 

LOLA ASTANOVA - WE ARE THE CHAMPIONS - QUEEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=nf4WiW3Sijw

 

LOLA ASTANOVA - FANTAISIE IMPROMPTU (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FdDLvED_4E

 

LOLA & HAUSER - LOVE STORY

 

https://www.youtube.com/watch?v=XA6WSrazyRs

 

LOLA & HAUSER - LA LA LAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-LdcDEkAYo

 

FREDERIC CHOPIN FANTAISIE IMPROMPTU IN C SHARP MINOR, OP 66

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cbCWzHXkg

 

CHOPIN MILITARY POLONAISE OP 40 NO 1 IN A MAJOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzHI32aHz_M

 

LADYVA - FÜR ELISE

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JYxpO0KIfM

 

R.M. BRADSHAW F. CHOPIN: KLAVÍRNY KONCERT Č.2 F MOL OP.21 - LARGHETTO

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=AaH18vrMwIs

 

Slovenský Mozart. Dvanásťročný klavirista žne úspechy po celom svete, oceňujú ho najslávnejší dirigenti

 

https://ahojmama.pravda.sk/clanky/slovensky-mozart-dvanastrocny-klavirista-zn/10973-clanok.html

 

RYAN BRADSHAW SCHUMANN KINDERSZENEN, LISZT AU BORD D'UNE SOURCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDjnsqbMtc0

 

RYAN MARTIN BRADSHAW 10 YRS OLD SCHUBERT IMPROMPTU ES DUR OP.90 N.2

 

https://www.youtube.com/watch?v=IE9LXVYzPWo

 

432 HZ BEST OF CLASSIC BEETHOVEN MOZART CHOPIN VIVALDI..

 

https://www.youtube.com/watch?v=SF8-GGZ_EYM

 

 

(6)

 

NATURAL MUSIC – PŘÍRODNÍ HUDBA

 

 

NATURE COLORS WITH THE WORLDS GREATEST MUSIC 2009

 

BARVY PŘÍRODY – PŘEKRÁSNÉ !  10.2.2013

 

http://www.youtube.com/watch?v=LkOax1wQAis

 

0:01 – 6:44 – CLAIR DE LUNE – DEBUSSEY  (slabá intenzita hudby)

 

6:44 – 10:24 – CANON IN D - PACHELBEL

 

10:25 – 14:16 – NÁDHERNÁ HUDBA ! – DAWN FROM „PEER GYNT“ - GRIEG

 

14:16 – 20:18 – MOONLIGHT SONATA – BEETHOVEN

 

20:18 – 25:35 – ALLEGRO – MALÁ NOČNÍ HUDBA - MOZART

 

25:35 -  31:12 – PIANO CONCERTO 21 – MOZART

 

31:12 – 34:18 – AIR G STRING - BACH

 

34:19 – 37:40 – ALLEGRO FROM SPRING – VIVALDI

 

………..

 

41:30 – 44:17 – FUR ELISE - BEETHOVEN

 

44:18 – 48:46 – ALLEGRO FROM SYMPHONY NO. 5 - SCHUBERT

 

48:47 – 50:53 – HABANERA FROM „CARMEN“ - BIZET

 

50:54 – 57:09 – WALTZ OF THE FLOWERS FROM „THE NUTCRACKER“ – CHAIKOVSKY

 

57:10 – 1:04:17 – ALLEGRETTO NON TROPPO FROM VIOLIN CONCERTO – MENDOELSSOHN

 

1:04:18 – BOLERO – RAVEL

 

 

(7)

 

AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

 

USA FOR AFRICA – WE ARE THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas

 

THE BEST OF FRANK SINATRA (FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fb-33Nl9uMU

 

THE FIFTH DIMENSION - AQUARIUS - LET THE SUNSHINE IN - BUBBLEROCK PROMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPK7ZF6jfJE

 

THE BEST SONGS OF THE 5TH DIMENSION | |REMASTERED|

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHMMXZGq8z0

 

SAN FRANCISCO SCOTT MCKENZIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=sinn6WKU6Dk

 

BOOGIE WOOGIE COUNTRY GIRL

 

https://www.youtube.com/watch?v=IkKh4O1-F8k

 

THE ANDREWS SISTERS - BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfWc52smNs8

 

CHICAGO - HARD TO SAY I'M SORRY

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqq3tW3iACw

 

CHICAGO - YOU'RE THE INSPIRATION (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wM-XhQeFzW4

 

CHICAGO - IF YOU LEAVE ME NOW LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhrEmbVwGh0

 

RIGHTEOUS BROTHERS - UNCHAINED MELODY (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qiiyq2xrSI0

 

RIGHTEOUS BROTHERS - UNCHAINED MELODY

 

https://www.youtube.com/watch?v=zrK5u5W8afc

 

RIGHTEOUS BROTHERS - UNCHAINED MELODY [LIVE - BEST QUALITY] (1965)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYj2hex99gY

 

RIGHTEOUS BROTHERS - GHOST - UNCHAINED MELODY - TRADUCTION FRANÇAISE

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSatRFUUS4Q

 

GERARD JOLING - UNCHAINED MELODY

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAm8QozZ9ao

 

GERARD JOLING - ONE MOMENT IN TIME (TOPPERS 2015)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVGo12hcjro

 

PATRICK SWAYZE - SHE'S LIKE THE WIND

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Gbz-Lau5tc

 

STEVIE WONDER I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU

 

THE COMMODORES - EASY 1977 (REMASTERED AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DSVMDmzCcA

 

THE COMMODORES - EASY 1977 (REMASTERED AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtjro7_R3-4

 

THE TURTLES - HAPPY TOGETHER - 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRCe5L1imxg

 

PRETTY WOMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=puJ99egc884

 

LOUIS PRIMA - SING,SING,SING (WITH A SWING)

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOPSETBUgvQ

 

BEBO BEST & THE SUPER LOUNGE ORCHESTRA - SING SING SING (DANCE VIDEO) | CHOREOGRAPHY | MIHRANTV

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ0_r1Emui8

 

JAMES BROWN - IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD 1966

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rq9OvaJyRc

 

CHUCK BERRY - JOHNNY B. GOODE - ( ALTA CALIDAD ) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEtLeoNW6Sw

 

CHUCK BERRY "SWEET LITTLE SIXTEEN"

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLV4NGpoy_E

 

CHUCK BERRY MEMPHIS TENNESSEE

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrbPlr4Wskc

 

CHUCK BERRY "BACK IN THE USA"

 

https://www.youtube.com/watch?v=23y2Cz40zs4

 

THE BEST OF RAY CHARLES (FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=E2PglxuFtUg

 

RAY CHARLES - HIT THE ROAD JACK ON SATURDAY LIVE 1996

 

https://www.youtube.com/watch?v=CyVuYAHiZb8

 

RAY CHARLES - HIT THE ROAD JACK (REMASTERED)

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8DRen60X10

 

BIZIMKILER: RAY CHARLES - HIT THE ROAD JACK (FOLK COVER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKhbI2XUob4

 

RAY CHARLES - GEORGIA ON MY MIND (LIVE AT MONTREUX 1997)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IumnmhnPJKQ

 

RAY CHARLES AND THE VOICES OF JUBILATON, OH, HAPPY DAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=wv5n_eCGkvM

 

RAY CHARLES WITH THE VOICES OF JUBILATION CHOIR 2006

 

https://www.youtube.com/watch?v=ey3YfcVnJvQ

 

RAY CHARLES - FULL CONCERT - "1981"

 

https://www.youtube.com/watch?v=40BpaypwA7o

 

BB KING \ ERIC CLAPTON - THE THRILL IS GONE 2010 LIVE VIDEO FULL HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzTlB-TjAzM

 

BENNY GOODMAN - SING SING SING (WITH A SWING) 1935

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Z1DWIgfCs

 

SING, SING, SING, BENNY GOODMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCwI9o7Zu6g

 

LOVE UNLIMITED ORCHESTRA ~ LOVE'S THEME 1973 DISCO PURRFECTION VERSION

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLTJ95kj9ng

 

WHAT A WONDERFUL WORLD | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddLd0QRf7Vg

 

SITTIN' ON THE DOCK OF THE BAY | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Es3Vsfzdr14

 

STAND BY ME | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

 

THE PLATTERS - ONLY YOU (AND YOU ALONE) (ORIGINAL FOOTAGE HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FygIKsnkCw

 

THE PLATTERS - ONLY YOU (SUBTITULADO EN ESPAŃOL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYYjAoY4uC0

 

THE PLATTERS - THE GREAT PRETENDER - HD (1955)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FyM8NVl4yBY

 

CLIFF RICHARD - THE YOUNG ONES

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxNohANhJiA

 

CLIFF RICHARD — WHEN THE GIRL IN YOUR ARMS IS THE GIRL IN YOUR HEART

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzqp_3g_xxI

 

DIANA ( 1957 ) - PAUL ANKA - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWB2rojvJsk

 

PAUL ANKA - DIANA HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ar-zZ21iW9w

 

PAUL ANKA MEDLEY 1966

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmbMuauXcdY

 

NEIL SEDAKA "OH CAROL"

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikUjhv4iT58

 

TINA ARENA - DON'T CRY FOR ME ARGENTINA (LIVE IN AMNÉVILLE) FT. LES 2000 CHORISTES

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzF0Ih4jDCE

 

DON'T CRY FOR ME ARGENTINA - MADONNA

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEMUsC8ppU0

 

DON'T CRY FOR ME ARGENTINA MADONNA LIVE BUENOS AIRES ARGENTINA

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdX33CqIRTI

 

FRANK SINATRA .MY WAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAacUTsOjv4

 

FRANK SINATRA & LIZA MINELLI - NEW YORK, NEW YORK

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfxyrkAunn8

 

LOUIS ARMSTRONG - WHAT A WONDERFUL WORLD ( 1967 )

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE

 

LOUIS ARMSTRONG "WHAT A WONDERFUL WORLD" LIVE 1970 (REELIN' IN THE YEARS ARCHIVES)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlDgQOd3p-0

 

LOUIS ARMSTRONG - WHAT A WONDERFUL WORLD (ORIGINAL SPOKEN INTRO VERSION) ABC RECORDS 1967, 1970

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nGKqH26xlg

 

LOUIS ARMSTRONG ~ MOON RIVER ~

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd_JDrnBMMA

 

LOUIS ARMSTRONG OCHI CHERNYIE (DARK EYES)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnoCI2N9nWw

 

LOUIS ARMSTRONG - BLUEBERRY HILL

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts1qTynO1zg

 

LOUIS ARMSTRONG - BERLIN 1965

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5O-oIUXIjo

 

ELLA FITZGERALD & LOUIS ARMSTRONG - SUMMERTIME

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnXLVTi_m_M

 

THE BEST OF ELLA FITZGERALD

 

https://www.youtube.com/watch?v=upFyMb4f7J4

 

ELVIS PRESLEY - MY WAY (WITH LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PP8HO9TGkbw

 

ELVIS & CELINE DION - IF I CAN DREAM (A REMASTERED VERSION OF THE DUET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmXHkL3xiMU

 

ELVIS PRESLEY ALOHA FROM HAWAII ( 1973 CONCERT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=O5Pl-_6e2wY

 

ELVIS PRESLEY - IT'S NOW OR NEVER W/LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0-FBlfvgxo

 

WOODEN HEART - ELVIS PRESLEY FROM G.I. BLUES

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlbu6SsjlSE

 

BOB DYLAN - KNOCKING ON HEAVEN'S DOOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=gazW7MOqHzQ

 

THE DRIFTERS - STAND BY ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=YaqjpfZJjpk

 

MR. TAMBOURINE MAN (LIVE AT THE NEWPORT FOLK FESTIVAL. 1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeP4FFr88SQ&pbjreload=10

 

SKEETER DAVIS ~ THE END OF THE WORLD (1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sonLd-32ns4

 

BRENDA LEE - THE END OF THE WORLD(1963)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLkLs6SvyDM

 

BRENDA LEE - ALL ALONE AM I (1963) [HQ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJHvYU_y6xQ

 

A TIME FOR US

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Z7d0Xu8wg

 

A TIME FOR US - GEORGE DAVIDSON

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1Nr6KmQ0YM

 

SCORPIONS - SEND ME AN ANGEL - HARP TWINS (CAMILLE AND KENNERLY) HARP ROCK/METAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=eaNsG9ja4nQ

 

FLASHDANCE • WHAT A FEELING • IRENE CARA

 

https://www.youtube.com/watch?v=atrqRDgEhsY

 

PEGGY MARCH - I WILL FOLLOW HIM (REMASTERED AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgPMYQTINNk

 

PEGGY MARCH - I WILL FOLLOW HIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyl7_7moaVg

 

RICKY NELSON - I WILL FOLLOW YOU (1963)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AyZAJQgrXKk

 

RICKY NELSON - HELLO MARY LOU, 1961 (STEREO-MIX)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttMt9SHRwsM

 

RITCHIE VALENS ~ COME ON LET'S GO (1958)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHQ8wI6BlVE

 

DEL SHANNON - RUNAWAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=0S13mP_pfEc

 

ALL I HAVE TO DO IS DREAM - EVERLY BROTHERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbU3zdAgiX8

 

HARRY BELAFONTE. MATILDA

 

https://www.youtube.com/watch?v=5C-DShN82mc

 

HARRY BELAFONTE DAY-O ( BANANA BOAT )

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMTNT_BzkdA

 

CHRIS ISAAK - CAN´T HELP FALLING IN LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ8RBj_P0KQ

 

HENRY MANCINI THE GREATEST COLLECTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_tz5XwmDQU

 

THE VERY BEST OF HENRY MANCINI, HIS ORCHESTRA & CHORUS | |STEREO|

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hnkan5-TkwE

 

HENRY MANCINI, "PINK PANTHER THEME"

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBupII3LH_Q

 

TOP BEST ROCK AND ROLL CLASSIC (50S) VIDEO AND DANCE MOVES

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOLOeaYjRME

 

THE VERY BEST 50S & 60S PARTY ROCK AND ROLL HITS EVER - ULTIMATE ROCK N ROLL PARTY

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-Z7SXWgR9s

 

ROCK N' ROLL THE EARLY DAYS (DOCUMENTARY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gD2Om1g3B3o

 

HOOKED ON SWING DANCING

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHANNkKBSNU

 

'IN THE MOOD' - GLENN MILLER (ENHANCED HQ SOUND HD)

 

V náladě …

 

https://www.youtube.com/watch?v=XElwAwS0GvE

 

GLENN MILLER - IN THE MOOD [HQ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=_CI-0E_jses

 

GLENN MILLER - IN THE MOOD

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPXwkWVEIIw

 

GLENN MILLER - IN THE MOOD - SUN VALLEY SERENADE (1941) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKb-qfwbZ2M

 

IN THE MOOD - JAZZ LAG

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlRlXk7nk1U

 

WHEN YOU'RE SMILING - JAZZ LAG

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwLGPYKO7yk

 

GLENN MILLER - CHATTANOOGA CHOO CHOO - SUN VALLEY SERENADE (1941) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2aj0zhXlLA

 

THE BEST OF GLENN MILLER

 

https://www.youtube.com/watch?v=Av0cQJkq2T0

 

THE BEST OF GLENN MILLER | JAZZ MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwmE5DOtEMk

 

PENNSYLVANIA 6-5000 - ADIOS - LITTLE BROWN JUG

 

https://www.youtube.com/watch?v=2X5o0mIa12M

 

TWIST 1962

 

https://www.youtube.com/watch?v=15o5R7_pkUo

 

CHUBBY CHECKER - LET'S TWIST AGAIN (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=eh8eb_ACLl8

 

CHUBBY CHECKER - LET'S TWIST AGAIN (DON SAÚL - VIEJITO BAILANDO) (EQHQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIkXpnhNGP0

 

THE TWIST - CHUBBY CHECKER

 

https://www.youtube.com/watch?v=im9XuJJXylw

 

THE JIVE BUNNY COMPILATION NO. 1.MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih2_lRqvGSQ

 

JIVE BUNNY AND THE MASTERMIXERS - ROCK AND ROLL PARTY MIX

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVF1FWpDy04

 

JIVE BUNNY AND THE MASTERSMIXERS MEGAMIX FROM THE 60S 70S 80S & 90S

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFUYpqMf9AU

 

BATTLE OF SWING - BENNY GOODMAN VS GLENN MILLER - HOSTED BY JOHN PACKER LTD.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgsw7hlocTE

 

SING, SING, SING, BENNY GOODMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCwI9o7Zu6g

 

LITTLE ANTHONY "TEARS ON MY PILLOW"

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxjQ3M_v7xc

 

LITTLE RICHARD LONG TALL SALLY - TUTTI FRUTTI

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVIttmFAzek

 

LITTLE RICHARD - TUTTI FRUTTI

 

https://www.youtube.com/watch?v=TqL_pinZVp8

 

LITTLE RICHARD ** GOOD GOLLY MISS MOLLY** (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCYGNtyktlg

 

LUCILLE♪

 

https://www.youtube.com/watch?v=z3-OaNevkfg

 

BILL HALEY & HIS COMETS - ROCK AROUND THE CLOCK (1955) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw

 

LOLA ASTANOVA PERFORMS GERSHWIN'S RHAPSODY IN BLUE WITH THE ALL-STAR ORCHESTRA (2016 EMMY® AWARD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fpsku1TwQ7E

 

WORKMAN STUNS AUDIENCE WITH HIS PIANO SKILLS

 

https://www.youtube.com/watch?v=STixrDVEBrU

 

GREASE- YOU'RE THE ONE THAT I WANT [HQ+LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=7oKPYe53h78

 

GREASE, CENTRAAL STATION ANTWERPEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_hlvRNgGOQ

 

GREASE - "THERE ARE WORSE THINGS (I COULD DO)"

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGzBZJHhHsc

 

JOHN TRAVOLTA ~ SANDY

 

https://www.youtube.com/watch?v=hA2nD_0CL7Y

 

SUMMER NIGHTS' BY GREASE FULL VIDEO WITH LYRICS(BEST VERSION ON YOUTUBE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NaX28UJYAsA

 

OLIVIA NEWTON-JOHN - HOPELESSLY DEVOTED TO YOU (GREASE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhwVY-gYlKw

 

OLIVIA NEWTON-JOHN ~ HOPELESSLY DEVOTED TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=lR93L8sUMNg

 

OLIVIA NEWTON-JOHN - HOPELESSLY DEVOTED TO YOU (1978) {STÉREO}

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQW8u0hSkUI

 

I WILL SURVIVE - GLORIA GAYNOR (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYkACVDFmeg

 

GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE (1979) HQ 0815007

 

https://www.youtube.com/watch?v=7SxqJsYFL-Q

 

GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE [OFFICIAL VIDEO] 1978 [AUDIO ITUNES PLUS AAC M4A]

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARt9HV9T0w8

 

GLORIA GAYNOR- I WILL SURVIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=IImvkl1ZeGg

 

I WILL SURVIVE - GLORIA GAYNOR "LIVE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OaEnA4diCI

 

GLORIA GAYNOR - CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BT4GIljqr-A

 

CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU [EXTENDED MIX] - BOYS TOWN GANG (MV) 1982

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1tth39o3wg

 

EAGLES - HOTEL CALIFORNIA LIVE 1977

 

https://www.youtube.com/watch?v=BR71t7kLP9M

 

EAGLES - HOTEL CALIFORNIA (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqPtz5qN7HM

 

EAGLES / NEW KID IN TOWN (LIVE 1977)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IR_Ii0hXLEk

 

BOOGIE-WOOGIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt3VkoUEkxE

 

BOOGIE WOOGIE PIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9b3ZZywQvg

 

03 HUCKLEBUCK BOOGIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft8raUC5e-k

 

CODY LEE - BOOGIE WOOGIE BOY

 

https://www.youtube.com/watch?v=lW8ZpPUyumw

 

SWANEE RIVER BOOGIE WOOGIE - PIANO SOLO

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ojt7e88g2I

 

BOOGIE WOOGIE STOMP LIVE - LADYVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBYDzsTdT30

 

LADYVA - BOOGIE WOOGIE @ THE PHILHARMONIC LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf9ZJdIDNiM

 

AIRPORT PIANO LADYVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAC14szpiQc

 

LADYVA - HONKY TONK TRAIN BLUES

 

https://www.youtube.com/watch?v=orDa2oz4JmU

 

LADYVA LIVE @ SWING IN THE WIND FESTIVAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9LycRp_32k

 

SILVAN ZINGG - PINETOP'S BOOGIE WOOGIE PIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=XngXWmVQ-B0

 

LACI'S BOOGIE - LUCA SESTAK

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wdshhMIV40

 

GYPSY JAZZ - HOT CLUB DU NAX - JOSEPH JOSEPH - ジプシージャズ

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqawqSF4xs8

 

I'LL SEE YOU IN MY DREAMS / GYPSY JAZZ - LBM FEAT. IRENE SERRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=a60ica0lJYI

 

DIANA KRALL - FLY ME TO THE MOON

 

https://www.youtube.com/watch?v=srMkjFwsmeM

 

GLEN CAMPBELL & CARL JACKSON DUELING BANJOS 1973

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5vfw5f1CZo

 

DUELING BANJOS (BLUEGRASS STYLE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=rK5Hm9BW0lI

 

GLEN CAMPBELL - GENTLE ON MY MIND (TERRIFIC GUITAR BREAK)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETkzK9pXMio

 

GLEN CAMPBELL IN CONCERT AT SIOUX FALLS

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zqyQN6NnuY

 

ARETHA FRANKLIN (YOU MAKE ME FEEL LIKE) A NATURAL WOMAN - KENNEDY CENTER HONORS 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHsnZT7Z2yQ

 

ARETHA FRANKLIN - I SAY A LITTLE PRAYER: HER VERY BEST PERFORMANCE!

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ifw8JhDBvs

 

ARETHA FRANKLIN - I SAY A LITTLE PRAYER

 

https://www.youtube.com/watch?v=KtBbyglq37E

 

ARETHA FRANKLIN - I SAY A LITTLE PRAYER

 

1970 živě

 

https://www.youtube.com/watch?v=STKkWj2WpWM

 

ARETHA FRANKLIN: OH HAPPY DAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=wb7D-W-QW-8

 

ARETHA FRANKLIN - I DREAMED A DREAM

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4F4SbGtqL4

 

SISTER ACT 1 & 2 ALMOST ALL SONGS ( ZAKONNICA W PRZEBRANIU 1 I 2 WSZYSTKIE PIOSENKI)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROjW14qtnu0

 

ARETHA FRANKLIN - WHAT I DID FOR LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=76I9ZHvZzNo

 

BARBRA STREISAND - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=mcbw0GETjZw

 

LOUIS ARMSTRONG - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7N2wssse14

 

LOUIS ARMSTRONG - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVHkOzVggtI

 

WEST SIDE STORY-SOMEWHERE

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BQMgCy-n6U

 

WEST SIDE STORY-TONIGHT

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_QffCZs-bg

 

WEST SIDE STORY - AMERICA (1080P HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs

 

WEST SIDE STORY-MARIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpdB6CN7jww

 

NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD - INDIAN SUMMER

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb-gwYmjhtE&pbjreload=10

 

NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD-SUMMER WINE

 

https://www.youtube.com/watch?v=UH800q8qQsg

 

NANCY SINATRA - SUGAR TOWN 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjsh2j7W6Bo

 

LADYBIRD -NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD

 

https://www.youtube.com/watch?v=in8nMLbqmFI

 

NANCY SINATRA- CALIFORNIA DREAMIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=BK4AF4sPInY

 

COVER THE POWER OF LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMf-abfR7qU

 

GABRIELLE APLIN - THE POWER OF LOVE [LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=CitZQJI0Cdg

 

EXTRA GUM: CAN’T HELP FALLING IN LOVE WITH HALEY REINHART

 

https://www.youtube.com/watch?v=PZeU7S2xKpA

 

NATALIE COLE LIVE - UNFORGETTABLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKCyUe4syc4

 

UNFORGETTABLE - NATALIE COLE/NAT K. COLE (LYRICS ON)

 

https://www.youtube.com/watch?v=DhpmxjRXneY

 

NATALIE COLE & NAT KING COLE - UNFORGETTABLE (LIVE 1992)

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCX1xUdMsNs

 

SINGING IN THE RAIN - GOOD MORNING (1952)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu6--WBPBHo

 

OLD MOVIE STARS DANCE TO UPTOWN FUNK

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1F0lBnsnkE

 

A SONG IS BORN

 

https://www.youtube.com/watch?v=dmFEcgRRKR0

 

LOUIS ARMSTRONG BENNY GOODMAN DANNY KAYE LAURINDO DE ALMEIDA NESTOR AMARAL IN A SONG IS BORN 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVmkCfrhqns

 

TICO TICO, ティコ・ティコ

 

https://www.youtube.com/watch?v=QmaYsDZHwtg

 

DORIS DAY - QUE SERA, SERA (WHATEVER WILL BE WILL BE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdhAfMor9BM

 

DORIS DAY - DREAM A LITTLE DREAM OF ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7j8wa9sWOE

 

DORIS DAY - THE WAY WE WERE

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBXMjXD4VGc

 

AL DI LA ( 1962 ) - CONNIE FRANCIS - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d3tmpkoTyg

 

DON MCLEAN - AMERICAN PIE BETTER QUALITY

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=tr-BYVeCv6U

 

ROY ORBISON - CALIFORNIA BLUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4KX88ANLyE

 

NINA SIMONE-MONTREUX 1976 - HOW IT FEELS TO BE FREE

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dlrXCYrNYI

 

THE ARCHIES - SUGAR SUGAR (HQ VIDEO WITH LYRICS & PIANO SHEET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=g47K7V7Ub6w

 

SUGAR SUGAR - THE ARCHIES SUBTITULADO

 

https://www.youtube.com/watch?v=11wj_I6-3U4

 

AUDREY HEPBURN-MOON RIVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=DHgvzDvi7o4

 

AUDREY HEPBURN - MOON RIVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMPC6C1e-EQ

 

VAYA CON DIOS - WHAT'S A WOMAN 1990( QUE ES UNA MUJER)SUBTITULADO AL ESPAŃOL MPG

 

https://www.youtube.com/watch?v=hygfvpUv0dQ

 

VAN MCCOY & PAN'S PEOPLE » DO THE HUSTLE (1975)

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3kE0rvAJhM

 

THE HUSTLE / VAN MCCOY / DANCE / PERFUME

 

https://www.youtube.com/watch?v=frCnHr1CmDg

 

ZAGER & EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA

 

IN THE YEAR 2525 JANE ROSSI

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xb2aYmzVo8

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=yesyhQkYrQM&t=77s

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 [LYRICS] HD

 

Text of song – EN

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjFtDkFkuP4

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 [LYRICS] HD

 

Text of song – EN

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=N03Uoj6p9QA

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 (1969)

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=0G-XAyBDWdw

 

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 (1969)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdSqLfuRN18

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525

 

https://www.youtube.com/watch?v=izQB2-Kmiic

 

STYX - MR. ROBOTO (RELAID AUDIO)

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=uc6f_2nPSX8

 

STYX - BOAT ON THE RIVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9Qs8-BkiLw

 

LYNN ANDERSON - I BEG YOUR PARDON, I NEVER PROMISED YOU A ROSE GARDEN (BBC TOP OF THE POPS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-eclUz-RYI

 

SKEETER DAVIS ~ THE END OF THE WORLD (1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sonLd-32ns4

 

ERUPTION - ONE WAY TICKET 1978 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4y_acTR0MY

 

HOT BUTTER - POP CORN (DANCE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfdLh0MHqKw

 

BOBBY GOLDSBORO =HONEY=

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKAeeGnAYBo

 

"IT NEVER RAINS IN SOUTHERN CALIFORNIA" W/LYRICS- ALBERT HAMMOND

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXkk65PdKyM

 

JUICE NEWTON - ANGEL OF THE MORNING (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTzGMEfbnAw

 

ANGEL OF THE MORNING - JUICE NEWTON (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NmxICK-4AG4

 

MERRILEE RUSH ANGEL OF THE MORNING 1968

 

https://www.youtube.com/watch?v=24rYz9QAvdQ

 

1930'S BREAK DANCING (MILLS BROTHERS - CARAVAN)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iat62Ab87qs

 

LITTLE EVA - LOCO-MOTION(1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKpVQm41f8Y

 

GRAND FUNK - THE LOCO-MOTION (1974) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=GvoqsVpZDSw

 

CAMINO SONORO JAZZ BAND - ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET / JUST YOU, JUST ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=1shZxLddhoM

 

TOTO - AFRICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2_CNGOx2A8

 

BE MY BABY - THE RONETTES - 1963 - STEREO - MUSIC VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=NnWOBMQhNBQ

 

中国新声代 李成宇 谭芷昀 YOU RAISE ME UP

 

https://www.youtube.com/watch?v=HeUJ4Y-XOeY

 

BEACH BOYS - SURFIN USA HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=2s4slliAtQU

 

THE CARPENTERS - JAMBALAYA ( 1974 )

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7pAb6Mk438

 

RIVER OF NO RETURN- ROBERT MITCHUM/MARILYN MONROE- RIVIČRE SANS RETOUR (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCbECNhSPII

 

EASY - LIONEL RICHIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuiaL9HD2hw

 

LADY - KENNY ROGERS (LYRICS) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbgzJecVbSQ

 

LADY - KENNY ROGERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYRfUoR9Q4Y

 

TOP 20 GREATEST SONGS 1940-1949 (ACCORDING TO DAVE'S MUSIC DATABASE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gx5DhKN_zY

 

TO LIVE IN THE 1920'S

 

https://www.youtube.com/watch?v=684n8FO68LU

 

NAT KING COLE - FASCINATION - 62 UNFORGETTABLE STARS (W) IN THE 50S

 

https://www.youtube.com/watch?v=5oB1aUAggrQ

 

01 Jean Arthur (1900 - 1991) 02 Marlene Dietrich (1901 - 1992 03 Greta Garbo (1905 - 1990 04 Katharine Hepburn (1907 - 2003) 05 Bette Davis (1908 - 1989 06 Celia Johnson (1908 - 1982) 07 Loretta Young (1913 - 2000) 08 Vivien Leigh (1913 - 1967 09 Ingrid Bergman (1915 - 1982 10 Danielle Darrieux (1917 - 2017) 11 Joan Fontaine (1917 - 2013) 12 June Allyson (1917 - 2006) 13 Susan Hayward (1917 - 1975) 14 Rita Hayworth (1918 - 1987 15 Teresa Wright (1918 - 2005) 16 Jennifer Jones (1919 - 2009) 17 Maureen O'Hara (1920 - 2015) 18 Michčle Morgan (1920 - 2016) 19 Virginia Mayo (1920 - 2005) 20 Alida Valli (1921 - 2006) 21 Betty Hutton (1921 - 2007) 22 Deanna Durbin (1921 - 2013) 23 Deborah Kerr (1921 - 2007) 24 Donna Reed (1921 - 1986 25 Jane Russell (1921 - 2011) 26 Lana Turner (1921 - 1995) 27 Simone Signoret (1921 - 1985) 28 Ava Gardner (1922 - 1990) 29 Doris Day (1924 30 Eleanor Parker (1922 2013 31 Judy Garland (1922 1969 32 Anne Baxter (1923 - 1985) 33 Gloria Grahame (1923 - 1981) 34 Lauren Bacall (1924 2014 35 Maria Schell (1926 - 2005) 36 Marilyn Monroe (1926 - 1962 37 Gina Lollobrigida (1927 - ) 38 Janet Leigh (1927 - 2004 39 Jeanne Moreau (1928 - 2017 40 Ann Blyth (1928 - ) 41 Audrey Hepburn (1929 - 1993 42 Grace Kelly (1929 - 1982 43 Jean Simmons (1929 - 2010 44 Silvana Mangano (1930 - 1989) 45 Angie Dickinson (1931 - ) 46 Anita Ekberg (1931 - 2015) 47 Françoise Arnoul (1931 - ) 48 Leslie Caron (1931 - 49 Mitzi Gaynor (1931 - ) 50 Debbie Reynolds (1932 - ) 51 Elizabeth Taylor (1932 - 2011 52 Pier Angeli (1932 - 1971 53 Kim Novak (1933 - ) 54 Shirley MacLaine (1934 - 55 Sophia Loren (1934 - ) 56 Julie Andrews (1935 - 57 Romy Schneider (1938 - 1982 58 Marina Vlady (1938 - ) 59 Claudia Cardinale (1938 - ) 60 Jean Seberg (1938 - 1979 61 Natalie Wood (1938 - 1981

(2016)

 

 

(8)

 

WHITNEY HOUSTON – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

 

MIX – ALL AT ONCE – WHITNEY HOUSTON

 

http://www.youtube.com/watch?v=utWPKM5sLgg

 

WHITNEY HOUSTON - I WILL ALWAYS LOVE YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU&nohtml5=False

 

WHITNEY HOUSTON - I HAVE NOTHING (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxYw0XPEoKE

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxYw0XPEoKE&nohtml5=False

 

WHITNEY HOUSTON - SAVING ALL MY LOVE FOR YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewxmv2tyeRs

 

WHITNEY HOUSTON - I'M EVERY WOMAN (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7_sqdkaAfo

 

WHITNEY HOUSTON - I LOOK TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pze_mdbOK8

 

WHITNEY HOUSTON - RUN TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9rCobRl-ng

 

WHITNEY HOUSTON - GREATEST LOVE OF ALL

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYzlVDlE72w

 

ONE MOMENT IN TIME WHITNEY HOUSTON (TRADUÇĂO) HD (LYRIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqJ5k-YTW_A

 

WHITNEY HOUSTON - ONE MOMENT IN TIME (OFFICIAL LIVE VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=c84ogrNEds0

 

 

(9)

 

JENNIFER RUSH – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

 

JENNIFER RUSH - POWER OF LOVE (EXTENDED)

 

https://www.youtube.com/watch?v=5boRQcTvnwU

 

JENNIFER RUSH - THE POWER OF LOVE (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_zHQ6kFuQ0

 

(10)

 

CANADIAN MUSIC – KANADSKÁ HUDBA

 

 

TERRY JACKS - SEASONS IN THE SUN

 

https://www.youtube.com/watch?v=YG9otasNmxI

 

SHANIA TWAIN - MEDLEY: I'M GONNA GETCHA GOOD! & UP! ( LIVE IN AMA).MPG

 

https://www.youtube.com/watch?v=-MdEg1ApQOk

 

SHANIA TWAIN - FROM THIS MOMENT ON

 

https://www.youtube.com/watch?v=a-Lp2uC_1lg

 

BRYAN ADAMS - PLEASE FORGIVE ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EHAo6rEuas

 

LEONARD COHEN - DANCE ME TO THE END OF LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOY1zFaCxwE

 

DANCE ME TO THE END OF LOVE LEONARD COHEN 1280X720

 

https://www.youtube.com/watch?v=qf4SIFTPAMo

 

SARAH MCLACHLAN - IN THE ARMS OF THE ANGEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnL1e4-NfaA

 

 

(11)

 

AMERICAN INDIAN MUSIC – INDIÁNSKÁ HUDBA

 

 

APACHE SONG - TATANKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoO3yga6Ln8

 

THE SHADOWS - APACHE (1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvIYaYvVImc

 

INDIAN RESERVATION - ORLANDO RIVA SOUND | FULL HD |

 

Cherokee

 

https://www.youtube.com/watch?v=SraaOCwRnbA

 

CHEROKEE PEOPLE INDIAN RESERVATION

 

https://www.youtube.cAom/watch?v=Ag8kR7I0Fxg

 

CHEROKEE PEOPLE PAUL REVERE AND THE RAIDERS

 

https://www.youtube.cAom/watch?v=Ag8kR7I0Fxg

 

LAKOTA LULLABY (GREAT SPIRIT) INDIAN SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbH1kXZJYTI

 

LAKOTA DREAM SONG THE LAST OF THE MOHICANS

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiJ4ozLOvzc

 

NATIVE AMERICAN INDIANS.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtbbi3alfvw

 

 

(12)

 

HAWAIIAN MUSIC – HAVAJSKÁ HUDBA

 

 

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - WHAT A WONDERFUL WORLD (MEET JOE BLACK)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBmDg-CNFqY

 

OFFICIAL SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - ISRAEL "IZ" KAMAKAWIWOʻOLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I

 

HAWAIIAN MUSIC RHYTHM OF THE WAIKIKI HAWAII

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OXaZgXwyW0

 

ALOHA - POLYNESIAN MUSIC TAHITI

 

https://www.youtube.com/watch?v=03xWF6JmBqo

 

HAWAIIAN MUSIC - ALOHA BREEZE [NON_STOP_VER]

 

https://www.youtube.com/watch?v=etHDsUecb7U

 

HAWAII - ALOHA OE

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fOQmQCtBbM

 

HAWAIIAN INSTRUMENTAL MUSIC - UKULELE DANCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThlyWaR-mUs

 

HAWAIIAN MUSIC Relaxing Ukulele Acoustic Guitar Playlist

Hawaii Songs Instrumental Flok Musica

– krásná příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRneht8d2QA

 

HAPPY MUSIC - HAWAIIAN MUSIC - UKULELE BACKGROUND, CHEERFUL, JOYFUL AND UPBEAT #2

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEH7KgQY380

 

 

(13)

 

POLYNESIAN MUSIC – POLYNÉZSKÁ HUDBA

 

 

" ENUA MANEA " - COOK ISLANDS DANCE TROUPE .

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf3Gvm41YuE

 

 

(14)

 

BRITISH MUSIC – BRITSKÁ HUDBA

 

 

KATIE MELUA - I WILL BE THERE (FULL CONCERT VERSION) - OFFICIAL VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IRIP-hSfJ0

 

PETULA CLARK GOES DOWNTOWN ◊ 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=abOzcjxNJ30

 

ERUPTION - ONE WAY TICKET 1978 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SeI42SvFy7Y

 

CHRIS NORMAN & SUZI QUATRO - STUMBLIN' IN

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGaF4tKUl0o

 

TROPEZANDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQtO7Kn64O8

 

CHRIS NORMAN - MIDNIGHT LADY 1986 (HQ AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxsW7QYNyZw

 

SMOKIE - LIVING NEXT DOOR TO ALICE (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6qnRS36EgE

 

SMOKIE 1978R (HD DIGITALLY REMASTERED)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqznXEvaML0

 

SMOKIE - NEEDLES AND PINS 1977 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=VnYmrG05I80

 

SMOKIE - IF YOU THINK YOU KNOW HOW TO LOVE ME 1975 (TOP OF THE POPS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=He3ha_jyHTc

 

SMOKIE - IF YOU THINK YOU KNOW HOW TO LOVE ME (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKbaGRKKogE

 

SMOKIE - WILD WILD ANGELS (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXrFM_rm0PQ

 

SMOKIE - LAY BACK IN THE ARMS OF SOMEONE (ZDF DISCO 25.06.1977) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BU6jQ5PLVc

 

SMOKIE - LAY BACK IN THE ARMS OF SOMEONE (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=opJyRioBHp8

 

 

ABSOLUTELY BEAUTIFUL:                 SUGAR BABY LOVE 1974

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE 1974 (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0OHj3fqR6Q

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE (TV SUISSE 1976)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj9fyf7JIj0

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE + CHICKEN [ENHANCED]

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Ugd35FRLI

 

SUGAR BABY LOVE THE RUBETTES

 

https://www.youtube.com/watch?v=3X7PvU6qYEA

 

THE RUBETTES – SUGAR BABY LOVE 1974 - TONIGHT 1974 HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkySX0WmV6E

 

THE RUBETTES TONIGHT - 1974 - HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtRxQIHOOro

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE (44 YEARS LATER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygsUfnznf3U

 

RUBETTES 2017 ÂGE TENDRE TV INTÉGRAL

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=2iwPcavkkPU

 

RUBETTES - SUGAR BABY LOVE - THEN AND NOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAXBbVtOEeA

 

THE RUBETTES IN DER DDR -- I CAN DO IT/TONIGHT/FOE-DEE-O-DEE/ZUGABE - FULL UNCUT

 

https://www.youtube.com/watch?v=B972IM60Pwc

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE - NA SOWAS EXTRA - 1987

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2aASDovx2E

 

The song was composed by:  Wayne Bickerton, Tony Waddington, 1973

 

Lyrics:

 

SUGAR BABY LOVE

Sings Alan Williams

Sugar baby love,

Sugar baby love.

 

I didnt mean to make you blue,

Sugar baby love,

Sugar baby love,

I didnt mean to hurt you.

 

All lovers make the same mistake,

Yes, they do.

 

Yes, all lovers make,

Make the same mistake,

Cause me and you.

 

(Chorus)

                                                                       Sings John Richardson

People, take my advice,

If you love someone,

Dont think twice !

Sings Alan Williams

Love you baby love,

Sugar baby love.

 

Love her anyway,

Love her everyday.

 

Text:

 

SLADKÁ DÍVČÍ LÁSKO

 Zpívá Alan Williams

Sladká dívčí lásko,

sladká dívčí lásko.

 

Nechtěl jsem, tě rozesmutnět,

sladká dívčí lásko,

sladká dívčí lásko,

já jsem nechtěl ublížit,

 

Všichni milovníci dělají stejné chyby,

ano, dělají.

 

Ano,všichni milovníci to dělají,

dělají stejné chyby

jako já a ty.

 

(Chorus)

                                                                       Zpívá John Richardson

Lidé, dejte na mou radu,

když někoho milujete,

tak se netrapte !

Zpívá Alan Williams

Miluji tě, děvče miluji,

sladká dívčí lásko.

 

Miluji ji tak jako tak,

miluji ji každý den.

 

 

LET'S BE USED TO BE - JOHN RICHARDSON

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqve9YMqjpQ

 

LOVE YOU INSIDE OUT - BEE GEES

 

https://www.youtube.com/watch?v=sU7Tpu7HlNs

 

BEE GEES - TOO MUCH HEAVEN (1979)

 

https://www.youtube.com/watch?v=nREV8bQJ1MA

 

BEE GEES - MASSACHUSETTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XWYefe9EzI

 

BEE GEES - MASSACHUSETTS (ONE FOR ALL TOUR LIVE IN AUSTRALIA 1989)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuoWykVNwyI

 

THE BEE GEES GREATEST HITS

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnpUaPl4k2s

 

BEE GEES - IMMORTALITY (LIVE IN LAS VEGAS, 1997 - ONE NIGHT ONLY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZolfKgW5Is

 

HOW I LOVE YOU - ENGELBERT HUMPERDINCK

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPUxdt1FZRY

 

ENGELBERT HUMPERDINCK - A MAN WITHOUT LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=YwJqnh8qBCI

 

GEORGE HARRISON - MY SWEET LORD - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qJTJNfzvr8

 

GEORGE HARRISON - HERE COMES THE SUN

 

https://www.youtube.com/watch?v=GwmVfewqu7I

 

GEORGE HARRISON - WHAT IS LIFE (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiH9edd25Bc

 

YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME - DUSTY SPRINGFIELD (ORIGINAL SOUNDTRACK WITH LYRICS♪)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mn0j3wUT0vs

 

WHAM! - LAST CHRISTMAS (PUDDING MIX) [OFFICIAL VIDEO]

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdBF5seCfwg

 

THE SEEKERS - I'LL NEVER FIND ANOTHER YOU 1965 STEREO

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmactMIhrRM

 

THE SEEKERS THE CARNIVAL IS OVER (1967 IN COLOUR STEREO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4ZipKdI1sY

 

KIM WILDE YOU CAME 1988

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gb_DZjg2TPE

 

CHRIS DE BURGH ~ LADY IN RED (KELLY LEBROCK) MARILYN MONROE STYLE. ↓ LYRICS ↓ [HD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2zbq0QFFUk

 

CHRIS DEBURGH - LADY IN RED

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt2YIpZWBqA

 

CHRIS DE BURGH - LADY IN RED (WITH LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=te9IWhXJvQo

 

PERFECT - ED SHEERAN COVER BY LUCIANA ZOGBI

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjfqTseH_u0

 

PERFECT - ED SHEERAN (COVER BY @FREECOUSTIC)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDnyXKUsMe4

 

ALL OF ME - JOHN LEGEND COVER (LUCIANA ZOGBI)

 

https://www.youtube.com/watch?v=39_OmBO9jVg

 

HALLELUJAH COVER BY LUCIANA ZOGBI & GIANFRANCO CASANOVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uyKhVQUAYKk

 

SOUND OF SILENCE - DANA WINNER, SIMON AND GARFUNKEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXuveostQaQ

 

DANA WINNER - ONE MOMENT IN TIME - LIVE [LYRICS] HD | LIEFDE VOOR MUZIEK | VTM

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDo4kvip-cQ

 

PAUL MCCARTNEY HOPE OF DELIVERANCE LYRICS

 

https://email.seznam.cz/?hp#inbox/131955

 

PAUL MCCARTNEY - HOPE OF DELIVERANCE 1993 (HQ, ZDF WETTEN DASS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zyAmCJTuBw

 

LOLA ASTANOVA - WE ARE THE CHAMPIONS - QUEEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=nf4WiW3Sijw

 

QUEEN - BOHEMIAN RHAPSODY (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ

 

BOHEMIAN RHAPSODY BY QUEEN (PIANO COVER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7tlkfjPtOY

 

EUROVISION 1976 - UNITED KINGDOM

 

Brotherhood of Man performing

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhq_Q1Ut8SQ

 

WITHOUT YOU ( NILSSON ) 1972.WMV SUBTITULOS EN ESPAŃOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=snnFqalxVMg

 

CHRIS ANDREWS - YESTERDAY MAN [1965]

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6N3o4TDYsI

 

JULIE BERTHELSEN - OB-LA-DI, OB-LA-DA

 

https://www.youtube.com/watch?v=sE6Gme921u8

 

MIKE OLDFIELD - MOONLIGHT SHADOW FT. MAGGIE REILLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=e80qhyovOnA

 

MIKE OLDFIELD MAN IN THE RAIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dce8DhrTsY

 

THE TREMELOES - HERE COMES MY BABY 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMy6PaZT7_g

 

ERUPTION FEAT. PRECIOUS WILSON - I CAN'T STAND THE RAIN (ORIGINAL ALBUM VERSION)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbpsI2c_3-E

 

ERUPTION - I CAN'T STAND THE RAIN (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO3hlmEyaiA

 

DECLAN - AN ANGEL (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hawIGkpGMMc

 

DECLAN GALBRAITH - TELL ME WHY [ WITH LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKMoHLxDncU

 

DECLAN GALBRAITH - IMAGINE

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-vrGItEb5A

 

ROBBIE WILLIAMS - MY WAY [HD] LIVE AT ROYAL ALBERT HALL, KENSINGTON, LONDON - 2001

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYLOAay_2MQ

 

 

(15)

 

TOM JONES – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

 

GREEN GREEN GRASS OF HOME - TOM JONES

 

https://www.youtube.com/watch?v=u81CTfbc99c

 

GREEN, GREEN GRASS OF HOME - JONES TOM - LYRICS - (HD SCENES)

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1EIkT43QKk

 

GREEN GREEN GRASS OF HOME - TOM JONES -WITH LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwDsVZVTuzU

 

TOM JONES - DELILAH (1968)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8a_T3U1rg2I

 

 

(16)

 

MARY HOPKIN – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

 

MARY HOPKIN THOSE WERE THE DAYS LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=QptZ8tYZAkE

 

MARY HOPKIN ~ GOODBYE (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=q27u5YvgEdU

 

MARY HOPKIN - IN MY LIFE (LIVE) (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8LByIISMLs

 

MARY HOPKIN ~ KNOCK KNOCK WHO'S THERE 1970

 

https://www.youtube.com/watch?v=lb0dBVWozRo

 

 

(17)

 

SCOTTISH MUSIC – SKOTSKÁ HUDBA

 

 

MIDDLE OF THE ROAD - CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP - TOTP 1971

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSNSTerj2Kc

 

MIDDLE OF THE ROAD - CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP 1971

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay6CIDryEAQ

 

MIDDLE OF THE ROAD - SOLEY, SOLEY (1972) HD 0815007

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPPx55UxCUA

 

MARMALADE - OB LA DI OB LA DA (1969)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lu2mEkhcrQA

 

 

(18)

 

IRISH MUSIC – IRSKÁ HUDBA

 

 

AN ANGEL - KELLY FAMILY

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTm9ui-26F0

 

THE KELLY FAMILY I CANT HELP MYSELF

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOZxSwZ0guY

 

ORINOCO FLOW (SAIL AWAY) - ENYA (WITH LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zkjQVh5KmQ

 

ENYA - CARIBBEAN BLUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yRgiXh2fP4

 

ENYA - WILD CHILD - GOLD DISC AWARDS 2001 - LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=GKwGNH9EVZE

 

ENYA - FLORA'S SECRET

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQVmUl4K9NA

 

ENYA - ALDEBARAN

VESMÍR

 

https://www.youtube.com/watch?v=43ljt9dx0NA

 

 

(19)

 

CELTIC MUSIC – KELTSKÁ HUDBA

 

 

SCARBOROUGH FAIR - CELTIC WOMAN LIVE PERFORMANCE HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiZJP_XLmrQ

 

CELTIC WOMAN - AMAZING GRACE

 

https://www.youtube.com/watch?v=HsCp5LG_zNE

 

CELTIC WOMAN - YOU RAISE ME UP

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k

 

CELTIC WOMAN, NEW JOURNEY LIVE AT SLANE CASTLE, IRELAND 2006

 

několik keltských písní

 

https://www.youtube.com/watch?v=G4RhQFfw5dw

 

podobně 2014

 

CELTIC WOMAN A NEW JOURNEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8VeshPgJzo

 

EPIC CELTIC MUSIC - A CELTIC JOURNEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q86OWDz8uOI

 

CELTIC FOREST MUSIC - THE FOREST KINGDOM - PETER CROWLEY FANTASY DREAM - [HD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=qv5mnIioCxE

 

LORD OF THE DANCE - FEET OF FLAMES (HYDE PARK LONDON).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdVF2pefNpg

 

LORD OF THE DANCE - FEET OF FLAMES (HYDE PARK LONDON).AVI

 

– 1998 – nejlepší hudba a provedení

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdVF2pefNpg

 

IRISH DANCING

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtnjd08c2JI

 

IRISH DANCE

 

– jen hudební motivy

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSaa-2t2zmQ

 

CELTIC WOMAN "HILLS OF IRELAND"

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ioy37J5Fvg

 

IRISH SCHOOLGIRL KAYLEE RODGERS SINGING HALLELUJAH - OFFICIAL VIDEO - FULL HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmx--WjeN7o

 

GREENSLEEVES BY CELTIC WOMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rrMojC-DJg

 

GREENSLEEVES LYRICS ORGINAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CIcMQ2S_DM

 

SILENT NIGHT (LIVE AT THE HELIX IN DUBLIN, IRELAND/2013)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf16EBNTxGI

 

VOOYYAAGGEER (1996) FULL ALBUM

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJj5KQcsOBg&t=766s

 

MIKE OLDFIELD-VOYAGER

 

https://www.youtube.com/watch?v=D15X2is5Amc

 

MIKE OLDFIELD DARK ISLAND ORIGINAL VERSION Y COMPOSITOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=REiqkSCdiW4&list=RDpW9kRl4x_wY&index=50

 

MIKE OLDFIELD - CELTIC RAIN

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PIwb781GQkU&feature=emb_logo

 

FULL ALBUM (1996)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJj5KQcsOBg

 

CELTIC ERA - TRAILER | BEST SERVICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlFJ2mNOzRc

 

MUSICA CELTICA IRLANDESE ALLEGRA BELLISSIMA MODERNA MOTIVAZIONALE POSITIVA STRUMENTALE

 

https://www.youtube.com/watch?v=_L1l2tVcEnA

 

 

(20)

 

AUSTRALIAN MUSIC – AUSTRALSKÁ HUDBA

 

 

BOND - VICTORY (LIVE 2001)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8otIURKQXSg

 

NOW WE ARE FREE - HANS ZIMMER & LISA GERRARD (2 HOURS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwmT_Sskaek

 

 

(21)

 

BOB MARLEY – JAMAICAN MUSIC – JAMAJSKÁ HUDBA

 

 

BOB MARLEY BEST HITS - THE BEST OF BOB MARLEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgfsGyKnCww

 

THE BEST OF BOB MARLEY - BOB MARLEY TOP SONGS - BOB MARLEY PLAYLIST

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBpcMcopXTQ

 

 

(22)

 

DEMIS ROUSSOS – GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

 

DEMIS ROUSSOS – FOREVER AND EVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3vCB3YBMUo

 

DEMIS ROUSSOS – GREATES HITS 1971 – 1980 (FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFyg84T1LHY

 

THE VERY BEST OF DEMIS ROUSSOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=MwuxrWM-KuQ

 

DEMIS ROUSSOS - GOODBYE, MY LOVE, GOODBYE1973

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXfPO-thpZo

 

AVALON JAZZ BAND - MÉNILMONTANT (CHARLES TRENET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4zOi8h-Uds

 

AVALON JAZZ BAND - I LOVE PARIS (COLE PORTER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hU_X6Vr1MY

 

AVALON JAZZ BAND - QU'EST CE QU'ON ATTEND POUR ĘTRE HEUREUX (RAY VENTURA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uNC2HVbmNA

 

AVALON JAZZ BAND - QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS? (CHARLES TRENET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=OddALnXIhkE

 

AVALON JAZZ BAND - BONJOUR SOURIRE (HENRI SALVADOR)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWiM3yYRa4s

 

AVALON JAZZ BAND - ZOU BISOU BISOU (MAD MEN SONG)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEnnysKyVfM

 

AVALON JAZZ BAND- RUNNIN' WILD (SOME LIKE IT HOT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9SCOrXUvWo

 

AVALON JAZZ BAND - AH, DIS! AH, BONJOUR! (CHARLES TRENET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Sb6YAfvOAI

 

DESAFINADO - STRINGSPACE - JAZZ BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YkK5eSlX7M

 

 

(23)

 

GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

 

GOLDEN COLLECTION - SIRTAKI AND BOUZOUKI

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMRcO5H5TzQ

 

ZORBA ORIGINAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJmnpcotbfc

 

ZORBAS EMMETRON

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYG5l9SQLp8

 

ZORBA THE GREEK DANCE BY THE GREEK ORCHESTRA EMMETRON MUSIC HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=CbmbSjeUrxc

 

СИРТАКИ (СТЕП)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ei5lo4uL4Fg

 

СЮИТА ГРЕЧЕСКИХ ТАНЦЕВ "СИРТАКИ". БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕЕВА.

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4chpyTIE5Q

 

SYRTAKI FLASHMOB AUGSBURG - OFFICIAL VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNp9mcgJNPI

 

ZORBA'S VIOLIN - ANDREEA RUNCEANU (AMADEUS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8Li-IkbdgI

 

 

(24)

 

FRENCH MUSIC – FRANCOUZSKÁ HUDBA

 

 

MIREILLE MATHIEU - UN HOMME ET UNE FEMME

 

https://www.youtube.com/watch?v=02jjoy9mC2c&index=30&list=RDQMr7n5kMaURPk

 

MIREILLE MATHIEU — BRAVO, TU AS GAGNÉ

 

https://www.youtube.com/watch?v=nm2BY3Os7kk

 

MIRELLE MATHIEU-SANTA MARIA DE LA MER.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICcW2pwhY3M

 

EDITH PIAF - LA FOULE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA&list=RDQMr7n5kMaURPk&index=4

 

ALIZEE - MOI LOLITA - LIVE (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfXBNQMj2SE

 

ALIZÉE - LA ISLA BONITA

 

https://www.youtube.com/watch?v=xq-aTe77bkA

 

JOLIE MÔME - C'EST SI BON

 

https://www.youtube.com/watch?v=7y9hIjH_7do

 

JOLIE MÔME - LA VIE EN ROSE (ÉDITH PIAF)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KhWvG7pBUwg

 

GREAT ACCORDION MUSIC - FRENCH ACCORDION - LA VIE EN ROSE

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kDi5Hk-Vmw

 

CHARLES AZNAVOUR - LA MAMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ls8Cn5abrX0

 

SHE - CHARLES AZNAVOUR

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxaZMreym88

 

SYLVIE VARTAN - LE LOCOMOTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=a63nO8ne8rk&index=27&list=RDQMr7n5kMaURPk

 

NANA MOUSKOURI & MIREILLE MATHIEU - LA PALOMA -

 

https://www.youtube.com/watch?v=mw7i4KMEQuY&index=13&list=RDQMr7n5kMaURPk

 

DANS L'UNIVERS DE ... LARA FABIAN, LE 17 NOVEMBRE 2010

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZvkmeTpo2w&list=RDQMr7n5kMaURPk&index=29

 

VANESSA PARADIS JOE LE TAXI LIVE.AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKxMTFvo_0s

 

ENRICO MACIAS ZINGARELLA GINA LOLLOBRIGIDA

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMH2WasnZGU

 

RICHARD CLAYDERMAN - LOVE STORY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITswHbJPHhQ

 

RICHARD CLAYDERMAN ~ FUR ELISE

 

https://www.youtube.com/watch?v=El8TEqRZ7ik

 

RICHARD CLAYDERMAN, ROMEO AND JULIET, THEME (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jZPSUEt5FI

 

RICHARD CLAYDERMAN - LOVE SONG IN WINTER (WINTER SONATA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=295MRQajalw

 

RICHARD CLAYDERMAN LADY IN RED.WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6jrFlcv9rA

 

RICHARD CLAYDERMAN - AVE MARIA ( MI CHIQUITITA BEBE )

 

https://www.youtube.com/watch?v=pID5PbiuYG8

 

RICHARD CLAYDERMAN - BALLADE POUR ADELINE 1976 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jABZq1WfPxU

 

BALADA PARA ADELINA-RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wLti06X_Bc

 

RICHARD CLAYDERMAN "QUERIDA"

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3aIW9u7cu4

 

JAMES LAST & RICHARD CLAYDERMAN - SACRIFICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYPPo6kQ7U4

 

RICHARD CLAYDERMAN - SERENADE

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEzjpg1-vf4

 

RICHARD CLAYDERMAN - RĘVE D'AMOUR

 

https://www.youtube.com/watch?v=6yKOnvBz7yM

 

TIME TO SAY GOODBYE - RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfZiZ8DFYVQ

 

RICHARD CLAYDERMAN - LA MER (BEYOND THE SEA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqYiqxDVMak

 

WHAT A WONDERFUL WORLD (PIANO)- RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5Btxmtna1o

 

RICHARD CLAYDERMAN - MURMULLOS.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9q6e96aU3eo

 

CHIQUITITA RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9TsjVl1Skw

 

APPASSIONATA

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gyNRngymp0

 

RICHARD CLAYDERMAN - CORAZÓN DE NIŃO

 

https://www.youtube.com/watch?v=63Rgp1V1inA

 

RICHARD CLAYDERMAN - JARDIN SECRET

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGm7wPfy93I

 

RICHARD CLAYDERMAN - DREAMS

 

Nádherná příroda – meditační hudba

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRGnsTAz6pk

 

RICHARD CLAYDERMAN - LES FLEURS SAUVAGES

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQkJ4Kx3LIE

 

THE BEST OF RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=65EE7hTWq18

 

RICHARD CLAYDERMAN GREATEST HITS - BEST SONGS OF RICHARD CLAYDERMAN - RICHARD CLAYDERMAN PLAYLIST

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_on7zgBPUA

 

RICHARD CLAYDERMAN PLAYLIST, BEST SONG OF RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CYsielVJU0

 

RICHARD CLAYDERMAN - ELEANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zauhbww6yh0

 

LYPHARD MELODY - RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN-SOg2R6jM

 

RICHARD CLAYDERMAN, I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM, HD (LOVE PHRASES 2)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecGowMpp5iE

 

MICHEL PÉPÉ - LE FLAMBEAU DU MONDE

 

Nádherná příroda – meditační hudba

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxLRDKgAlYo

 

MICHEL PÉPÉ : "LA FORĘT D'EDEN" (EXTRAITS DU NOUVEL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYWwM6UkLP4

 

EQUINOXE 4 - JEAN MICHEL JARRE

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpWNimba344

 

FRENCH LATINO - HISTORIA DE UN AMOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9PcpkMqtp8

 

FRENCH ACCORDION MUSIC VALSE MUSETTE- DUO - ACCORDEON AKKORDEONMUSIK ACORDEON VALS ACORDEONISTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejIEsnkvLWY

 

FRENCH MUSIC ACCORDION - 'HELENA' - FRANCE ACCORDEON MÉLANCOLIQUE AKKORDEONMUSIK ACORDÉON FRANCES

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZcleZfX0q0

 

YANN TIERSEN FRENCH ACCORDION MUSIC LA NOYÉE - ACORDEON MUSICA ACCORDEON AKKORDEONMUSIK

 

https://www.youtube.com/watch?v=IkOKRFM_hpw

 

OPA-TSUPA JAZZ MANOUCHE

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwP8gHWdiqM

 

MARIE LAFORET - IVAN, BORIS ET MOI 1967 (HIGH QUALITY AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnGfMhj6ZMo

 

MARIE LAFORET - VIENS VIENS

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5QAQFdZgYU

 

JULIE BATAILLE - PAS BESOIN D'EDUCATION SEXUELLE (1975)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AC2ZdKMKIbg

 

JAIRO "LES JARDINS DU CIEL" | ARCHIVE INA

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFKV13x3Ae4

 

POP TOPS - MAMY BLUE 1971 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2J85JjlAuo4

 

 

(25)

 

MUSIC OF LUXEMBOURG – LUCEMBURSKÁ HUDBA

 

 

ANNE-MARIE DAVID ~ 'TU TE RECONNAITRAS' IN STEREO

 

https://www.youtube.com/watch?v=zn1svLVprUk

 

 

(26)

 

BELGIAN MUSIC – BELGICKÁ HUDBA

 

 

VAYA CON DIOS - NAH NEH NAH

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LUm-E4GPU8

 

 

(27)

 

DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

 

PUSSYCAT - GEORGIE (1976)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1AAcOh8yCtw

 

PUSSYCAT - MISSISSIPPI

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZEPIpTpoPs

 

PUSSYCAT - HEY JOE (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=U5D0ko7jSU4

 

MAYWOOD - LATE AT NIGHT 1980 (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTqD68m2mt4

 

MAYWOOD - RIO (FULL VERSION)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lexgq4POYOs

 

THE CATS - ONE WAY WIND (1971-TOP SOUND).MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=WkOy4T3jRIY

 

TEACH IN - DING-A-DONG 1975 (EUROVISION SONG CONTEST) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=sI78Bqp6z6g

 

LUV - YOU'RE THE GREATEST LOVER 1978

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zic87T_nNEE

 

 

(28)

 

AMIRA WILLIGHAGEN   * 2004

 

 

FINALE_ AMIRA - HOLLAND'S GOT TALENT

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_GGahM7zvw

 

Jiný koncert:

 

AMIRA WILLIGHAGEN - NESSUN DORMA (HD QUALITY) - WINNER FINALS HOLLAND'S GOT TALENT 2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRwJYZyxQfs

 

AMIRA WILLIGHAGEN & ANDRÉ RIEU _ 10 000 PEOPLE _ STANDING OVATION

 

Přes 10 milionů shlédnutí

 

https://www.youtube.com/watch?v=jDqa4esWbb4

 

AMIRA WILLIGHAGEN - NELLA FANTASIA - SPECIAL EDITION 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=b7IOm_LpU5k

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _O MIO BABBINO CARO_ (REYKJAVÍK, ICELAND) - CHRISTMAS CONCERT 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEaU3FC0TRc

 

HOLLAND'S GOT TALENT - AMIRA (9) SINGS OPERA O MIO BABBINO CARO - FULL VERSION

 

S rozhovorem, plná verze, přes 11 mil. shlédnutí

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEMR3A4WLC8

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _O HOLY NIGHT_ (ST. JACOBS CHURCH, THE HAGUE) - CHRISTMAS CONCERT 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=uK91k6adllE

 

AMIRA WILLIGHAGEN - 2015 SANREMO JUNIOR FESTIVAL - GUEST APPEARANCE - ALL PARTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGXxSUji1Io

 

Totéž bez obrazu, ale studiový zvuk:

 

AMIRA WILLIGHAGEN-SONG TO THE MOON

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd-4QenPs8I

 

Totéž bez obrazu, ale studiový zvuk:

 

AMIRA WILLIGHAGEN - BEHIND THE SCENES (ALBUM RECORDING)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3me3ZUWJIzs

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _AVE MADIBA_ AT STARLIGHT CONCERT - DURBAN, SOUTH AFRICA - 9 AUGUST 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3SW3ZgRE1I

 

11YRS OLD STUNNING SOPRANO! _ SUPERKIDS

 

https://www.youtube.com/watch?v=7V1X2GW1b3U

 

AMIRA WILLIGHAGEN - AVE MARIA (HD QUALITY) - SEMI-FINALS HOLLAND'S GOT TALENT - 21 DECEMBER 2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMY5PCCjdlE

 

Totéž se zahájením a ukončením:

 

AMIRA WILLIGHAGEN - AVE MARIA - FOR ENGLISH-SPEAKING VIEWERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUnrLMvpQLk

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _AVE MARIA_ GOUNOD DUET (REYKJAVÍK, ICELAND) - CHRISTMAS CONCERT 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8KrpwqxE4g

 

PIE JESU _ AMIRA WILLIGHAGEN IN DUET WITH CHARLOTTE JACONELLI

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HGGUcHcSOE

 

AMIRA & NICOLA VIGNA - CON TE PARTIRO (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZDRQV_zuY0

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _O SOLE MIO_ WITH PAUL POTTS & JAMES BHEMGEE - SOUTH AFRICA - 9 AUGUST 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=PR6cX-Dudsw

 

 

(29)

 

ABBA – SWEDISH MUSIC – ŠVÉDSKÁ HUDBA

 

 

ABBA - GOLD GREATEST HITS (1992) (FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5NQx4p-0us

 

 

(30)

 

NORWEGIAN MUSIC – NORSKÁ HUDBA

 

 

EDVARD GRIEG - MORNING

 

https://www.youtube.com/watch?v=x463zoWpiVI

 

SISSEL - GOING HOME

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJFhTb1gi6Y

 

MARIA ARREDONDO MERCY

 

https://www.youtube.com/watch?v=lpfwwul191M

 

IN LOVE WITH AN ANGEL - CHRISTIAN INGEBRIGTSEN & MARIA ARREDONDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FK8X2lnppU

 

MARIA ARREDONDO, INCONSOLABLE ~ PRINCESSZELDADESTINY

 

https://www.youtube.com/watch?v=EOkLWoqYixE

 

MARIA ARREDONDO - TRUE FRIENDSHIP [ WITH LYRICS ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=bt0YMoEdC5U

 

 

(31)

 

HELENE FISCHER – GERMAN MUSIC – NĚMECKÁ HUDBA

 

 

Helene Fischer se narodila v SSSR – Krasnojarsk rusko-německým rodičům. Od 5. let však po emigraci s rodiči žije v Německu.

 

HELENE FISCHER - THE POWER OF LOVE(사랑의 ).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0eYSuH5EBQ

 

HELENE FISCHER - YOU RAISE ME UP(당신이 나를 일으켜 주기에)

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYFQo_sC5nM

 

HELENE FISCHER - MY HEART WILL GO ON( 마음도 언제까지 그대로 거예요).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=UpqyCZoUC8w

 

헬렌피셔, 셀린디옹이 안드레아 보첼리와 부르는 기도문The Prayer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMbJdicR-h0

 

HELENE FISCHER - KOROBUSCHKA, KAT'USCHA, OCHI CHERNYE

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxjK0Mpzcg0

 

HELENE FISCHER (FLASHDANCE) - WHAT A FEELLING

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7H6LPYfOms

 

HELENE FISCHER 2011 - BOLSCHOI BERUS ORCHESTER MINSK - RUSSISCH

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzBedeLYdYs

 

HELENE FISCHER - Я РОДИЛАСЬ В СИБИРИ

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWsuE61Sdts

 

ГЕРМАНИЯ / НАША HELENE FISCHER .

 

https://www.youtube.com/watch?v=frshzLQ5Gsg

 

HELENE FISCHER - POL'USCHKO POLE (ПОЛЮШКО ПОЛЕ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=0cdgNtpyu5k

 

 

(32)

 

LAURA BRANIGAN

 

 

LAURA BRANIGAN – GLORIA (1982)

 

https://www.youtube.com/watch?v=355Fk8drgZE

 

 

(33)

 

DANIELA DÉ SANTOS

 

 

DANIELA DE SANTOS AVE MARIA LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=355Fk8drgZE

 

DANIELA DÉ SANTOS ME ENCANTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2Sw4cMycy4

 

DANIELA DE SANTOS - EL CONDOR PASA (TE VOI IUBI MEREU ...)

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_cRtfVlVPo

 

DANIELA DE SANTOS & DIRK SCHIEFEN - MONTE CRISTALLO

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndhWWRO2fJM

 

~ DANIELA DÉ SANTOS ~ LA PARRANDA ~

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWBNaShyZMg

 

 

(34)

 

SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

GIPSY KINGS "VOLARE " | PENELOPE CRUZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=7saGjFWyA5Q

 

PACO DE LUCIA - ENTRE DOS AGUAS (1976) FULL VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s

 

NOCHES EN ANDALUCÍA (SPANISH GUITAR)- GOVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=D74-4dN5Iag

 

PASODOBLE CLÁSICO ESPAŃOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPE33jwbTy0

 

GUADALUPE PINEDA - HISTORIA DE UN AMOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzjE33U_gy8

 

THE MOST BEAUTIFUL SPANISH CHILLOUT - SPANISH NIGHTS (MIXED BY SPRINGLADY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJtWY6-MF-M

 

JOSELITO CANTA "GRANADA"

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQnSKqZ-XVg

 

CIELITO LINDO - ANA GABRIEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5e2dAI0c9Y

 

CIELITO LINDO MARIACHI LETRA LYRICS ESPAŃO INGLES/ SPANISH ENGLISH LOVELY SKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWABwgjMRlI

 

 

(35)

 

JULIO IGLESIAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

JULIO IGLESIAS 24 GREATEST SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=07sMQ5xlAUs

 

JULIO IGLESIAS 25 EXITOS ROMANTICOS LO MAS ESCUCHADO ANTAŃO MIX

 

https://www.youtube.com/watch?v=MorzvjmYI1Y

 

JULIO IGLESIAS - EL CHOCLO

 

https://www.youtube.com/watch?v=RxCEhY03m6U

 

JULIO IGLESIAS –– HIS VERY BEST ENGLISH SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ON0vVKcGhLE

 

JULIO IGLESIAS – UN HOMBRE SOLO (CD COMPLETO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd_fzS-IiGo

 

 

(36)

 

ANTONIO BANDERAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

BAMBOLEO - GIPSY KINGS • ANTONIO BANDERAS, KATYA VIRSHILAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=0x61YvjwJCM

 

ANTONIO BANDERAS BEAUTIFUL MARIA OF MY SOUL THE MAMBO KINGS, LA BELLA MARÍA DE MI AMOR .MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxyY0_x2fec

 

 

(37)

 

JEANETTE – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

JEANETTE - PORQUE TE VAS 1974 (1977)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWYTTQFyt74

 

 

(38)

 

ITALIAN MUSIC – ITALSKÁ HUDBA

 

 

THE BEST ITALIAN SONGS !!

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_guNEfxTII

 

SENZA UNA DONNA - ZUCCHERO (1987)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dd9iUsrETAc

 

TOTO CUTUGNO - L'ITALIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4N0Z0hrIbM

 

L'ITALIANO (TOTO CUTUGNO) - THE GYPSY QUEENS

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BfEUevxKig

 

L'ITALIANO - TOTO CUTUGNO VIDEO UFFICIALE

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYtdYslLY9I

 

RICCHI E POVERI - MAMMA MARIA 1983

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TRM75eU7Uk

 

RICCHI E POVERI - MAMMA MARIA LIVE DISCOTEKA 80 MOSCOW 2013 FULLHD

 

https://www.youtube.com/watch?v=olXmJUUummY

 

RICCHI E POVERI - MAMMA MARIA (KJ ALGER REMIX)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MpAWKr2MVg

 

EROS RAMAZZOTTI BACHATA MIX 2016 (GRANDES EXITOS) 2015 - 2016

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkH33sTHkrU

 

UMBERTO TOZZI - TU

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFauRfXshAE

 

UMBERTO TOZZI - TI AMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=VyTz-KBXkYY

 

L'ITALIANO ( L ASCIATEMI CANTARE ) TOTO COTUGNO - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlOO-EkdTCM

 

THE BEST ITALIAN SONGS 2 !!

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXKOciZ53ik

 

THE BEST ITALIAN SONGS 3 !!

 

https://www.youtube.com/watch?v=lS2RVzq8BJA

 

I SANTO CALIFORNIA -TORNERÓ - TRADUZIDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_W1IePVBsg

 

MONICA BELLUCCI. TI AMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0NLX8sETUs

 

RICHI E POVERI SARA PERCHE TI AMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=57VG1HNVAu0

 

RICHI E POVERI-SARŔ PERCHÉ TI AMO(1981)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8wA_0lSxkG8

 

RICCHI E POVERI - SARA PERCHE TI AMO (ДИСКОТЕКА 80-Х 2015, АВТОРАДИО)

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7-uDEd3u70

 

MA–MA MARIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-eHLoLFC_g

 

MONICA BELLUCCI - EROS RAMAZZOTTI - COSE DELLA VITA -WITH LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxZZoqJ1DGY

 

EROS RAMAZZOTTI & TINA TURNER - COSE DELLA VITA | VIDEOCLIP (720PHD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJjXnkd6bUQ

 

EROS RAMAZZOTTI - E˛

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oxw5yzNSwos

 

EROS RAMAZZOTTI - OTRA COMO TU.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMXcrv4bOi4

 

AL BANO & ROMINA POWER - FELICITA ( NEW VERSION )

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0wZQbK938Y

 

AL BANO E ROMINA POWER FELICITŔ

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJcWXBWgjH8

 

AL BANO & ROMINA POWER - CI SARA

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-LdY8rxckg

 

AL BANO Y ROMINA POWER "FELICITÁ"

 

https://www.youtube.com/watch?v=9q7GdEpEEhs

 

AL BANO & ROMINA POWER - TU, SOLTANTO TU (MI HAI FATTO INNAMORARE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7067a7KptM

 

AL BANO & ROMINA POWER SEMPRE, SEMPRE 1992

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGYH7ZjTAG0

 

AL BANO & ROMINA POWER - SHARAZAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTbLPvYBK7E

 

GIORGIA - QUANDO UNA STELLA MUORE

 

https://www.youtube.com/watch?v=omX_svLJ5zg

 

GIORGIA - E' L'AMORE CHE CONTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2l_bkgPock

 

SARAH BRIGHTMAN & ANDREA BOCELLI - TIME TO SAY GOODBYE (CON TE PARTIRO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqYG3f4PaWc

 

MÚSICA ITALIANA INSTRUMENTAL.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoyzywqGXKw

 

DALIDA - O SOLE MIO - 1961

 

https://www.youtube.com/watch?v=wj0Ap4yH_M4

 

BRIGITTE BARDOT - MAMBO ITALIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7FuXrOgk4U

 

MAMBO ITALIANO-ROSEMARY CLOONEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=i__PYqDbbx8

 

INSTRUMENTAL ITALIAN MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoyzywqGXKw

 

L'ORCHESTRA ITALIANA - VOCE 'E NOTTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxu1lvbMhmU

 

TI AMO - RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3GpjcjFC_k

 

LA BANDA DELLA MUSICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-Eq-gA4iU4

 

ROBERT MILES - CHILDREN [DREAM VERSION]

 

https://www.youtube.com/watch?v=CC5ca6Hsb2Q

 

ITALIAN MUSIC TARANTELLA NAPOLETANA ACCORDION FISARMONICA AKKORDEONMUSIK ACORDEON THE GODFATHER

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPq2edSDAnc

 

CHE SARŔ - RICCHI E POVERI [WITH LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSa1GFEr-cQ

 

CHE SARŔ - RICCHI E POVERI - SUB ESPAŃOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvZ3BCJWIEI

 

MAMBO ITALIANO - HETTY AND THE JAZZATO BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=3W_IqKU1qAg

 

TINTARELLA DI LUNA - HETTY AND THE JAZZATO BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzB071_VhO4

 

TU VUO' FA' L'AMERICANO - HETTY & THE JAZZATO BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0ogqBcK9ow

 

HETTY AND THE JAZZATO BAND - VOLARE (NEL BLU DIPINTO DI BLU)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q1xpCN-vhA

 

HETTY & THE JAZZATO BAND PROMO VIDEO 2015 - RETRO ITALIAN SWING MEDLEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6roYGseVVM

 

BÉSAME MUCHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7FD3JaKx3k

 

RAFFAELLA CARRA - DO IT DO IT AGAIN 1978 (HIGH QUALITY, TOP OF THE POPS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_saHuwHtRVI

 

RAFFAELLA CARRŔ - ZUM ZUM ZUM (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqhvleO6dCE

 

RAFFAELLA CARRA "FELICITÁ"

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RIyqsuURkw

 

RAFFAELLA CARRA "HAY QUE VENIR AL SUR"

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9l57MB5pdc

 

RAFFAELLA CARRA "LUCAS"

 

https://www.youtube.com/watch?v=anJhbj8Jfgc

 

GIGLIOLA CINQUETTI GIRA L'AMORE (CARO BEBČ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDcruiGdQxo

 

GIGLIOLA CINQUETTI - ALLE PORTE DEL SOLE (AUSTRIAN TV, 1976)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZBTPjQRo9g

 

GIGLIOLA CINQUETTI - ALLE PORTE DEL SOLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtsNxONrRCY

 

 

(39)

 

HUNGARIAN MUSIC – MAĎARSKÁ HUDBA

 

 

GREAT ACCORDION MUSIC - MARTYNAS LEVICKIS - HUNGARIAN DANCE NO. 5

 

https://www.youtube.com/watch?v=YO929MBqgaw

 

MARTYNAS - HUNGARIAN DANCE NO.5 IN G MINOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5UGmlSWQYs

 

GYÖRGY ÉS ANDREA - MATYÓ CSÁRDÁS ÉS FRISS

 

https://www.youtube.com/watch?v=dF-x3ASonHw

 

JOHANNES BRAHMS -- HUNGARIAN DANCE NO.5 - HUNGARIAN SYMPHONY ORCHESTRA BUDAPEST

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzo3atXtm54

 

JOHANNES BRAHMS - HUNGARIAN DANCE NO. 5

 

https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ

 

RÁCKEVEI KÉVE NÉPTÁNCEGYÜTTES - KALOCSAI

 

https://www.youtube.com/watch?v=vupQv2ygec8

 

HUNGARIAN GYPSY DANCE A LITTLE DIFFERENTLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiEgSgHM8cc

 

VARIDANCE A DUNA KARNEVÁLON

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmHV-pf6YCo

 

DAVID GARRETT – "CZARDAS" OF VITTORIO MONTI (MILAN, MAY 30TH, 2015)

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-mKgj7SW4E

 

MONTI CSARDAS BY CLARA CERNAT AND THIERRY HUILLET

 

https://www.youtube.com/watch?v=cMOHAcjlIWs

 

KATICA ILLÉNYI - MONTI CZARDAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF9uQI-SRv4

 

CZARDAS BY V MONTI VIOLIN HYUN SU SHIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4V7AtsYrzc

 

CSÁRDÁS - VITTORIO MONTI (VIOLIN & PIANO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPYHy8k9Z34

 

 

(40)

 

ROMANIAN MUSIC – RUMUNSKÁ HUDBA

 

 

UNA DESPACITO INSTRUMENTAL MIX

 

https://www.youtube.com/watch?v=1t2Dl1-eFyo

 

 

(41)

 

RUSSIAN MUSIC – RUSKÁ HUDBA

 

 

OCCHI CHORNI (ОЧИ ЧЁРНЫЕ) ON ACCORDION (RUSSIAN GYPSY MUSIC)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkUOxJv4jmA

 

DSCHINGHIS KHAN - MOSKAU 1979

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvS351QKFV4

 

СИБИРСКИЙ ХОР В БАЗИЛИКЕ ДЕВЫ МАРИИ МОНАСТЫРЯ МОНТСЕРРАТ (ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLxpvePRnso

 

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ - "РОМАНС" ("МЕТЕЛЬ")

 

Beautiful images of Russian winter

 

Krásné obrazy ruské zimy

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIp84XQeAxI

 

 

(42)

 

UKRAINIAN MUSIC – UKRAJINSKÁ HUDBA

 

 

УКРАИНСКИЙ ТАНЕЦ "ГОПАК". БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕЕВА

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Mn_VFQNaI0

 

 

(43)

 

POLISH MUSIC – POLSKÁ HUDBA

 

 

HEJ SOKOLY - ANNALU & SHAVEZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1AmVd8OLd0

 

ПОЛЬСКИЙ ТАНЕЦ "ОБЕРЕК". ГААНТ ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dz8QBOfnxc0

 

ПОЛЬСКИЙ ТАНЕЦ "КРАКОВЯК". ГААНТ ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqXJCJ5W25s

 

MAZOWSZE "KRAKOWIAK/KRAKOWIACZEK"

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeQ6jYzt6cM

 

 

(44)

 

LATIN AMERICAN MUSIC – LATINSKOAMERICKÁ HUDBA

 

 

ANANAU 安地斯山脈 大地之音 BOLIVIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZpXnGItNNw

 

LEO ROJAS - DER EINSAME HIRTE (VIDEOCLIP)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig

 

Leo Rojas – El Condor Pasa (Offizielles video)

 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1057880287&feature=iv&src_vid=YqnJ5Cc7eP4&v=SYDrQqJVZMc

 

LEO ROJAS - EL CONDOR PASA (VIDEOCLIP)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs

 

EL CONDOR PASA [PAN PIPES]

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1E0nEe8RxM

 

ECUADOR ANDES PASTOR SOLITARIO

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FUSKO_6NFA

 

LEO ROJAS – CELESTE (OFFIZIELLES VIDEO)

 

– kromě krásné hudby i krásné video

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqnJ5Cc7eP4

 

LEO ROJAS - NOW I FEEL ALIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8e7jYI_8fA

 

LEO ROJAS - CHASKI (VIDEO EDIT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AaWGhXAzGB0

 

LEO ROJAS SERENADE TO MOTHER EARTH

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMzqvXeg5-4

 

LEO ROJAS - INDIAN FIRE

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GPJNm5jcVdQ

 

LEO ROJAS – CIRCLE OF LIFE

 

– indiáni v bílém a u vodopádů

 

https://www.youtube.com/watch?v=QD4j3jF0TAk

 

ECUADOR INCAS – ARCO IRIS

 

– typická ekvádorská pohodová hudba

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIS3sJPjpJ0

 

INCA MUSIC FROM ECUADOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=GOgiKxq7w7Y

 

LA TIERRA DEL OLVIDO | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=6exx0sB_iOA

 

Mix – Camuendo Marka from Otavalo, Ecuador – Inti Taki – Moscow, 04 June 2013, FullHD

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TH1IFVxYl4&index=1&list=RD5TH1IFVxYl4

 

LATIN JAZZ SALSA (60/70'S) - COMPILATION

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFtfBqnVAIY

 

MIX MÚSICA LATINOAMERICANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_YgTHgu-kA

 

FOLCKLORICAS ROMANTICAS 100% LATINOAMERICANAS

FULL MIX SOLO EXITOS CORTA VENAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UQKZUOloGs

 

MUSICA ANDINA (2 de 5).Andean music hits.Selectión de Cecil

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYqyxxvcY3A

 

TRADITIONAL ANDEAN MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pv85HRmqh0

 

Inkakike – Yeha-Noha-Nativezone

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AOwaSjco_s

 

Best Native American Songs-Wuauquikuna -BEAUTIFUL!

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Ek42riJ2Q

 

El Condor Pasa "If I Could" Live Version by Alexandro Querevalú

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1oAJobeMYA

 

The Last of The Mohicans by Alexandro Querevalú

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXaglTFJLMc#t=6.350958

 

POLKAS PARAGUAYAS ENGANCHADOS – VOL - 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-KzzpWAjkQ

 

THE SONG CHIQUITITA BY ABBA IN A PAN FLUTE VERSION

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqkO3pmo-Rs

 

THE BEST OF LATIN LOUNGE JAZZ, BOSSA NOVA, SAMBA AND SMOOTH JAZZ BEAT - 20 GREATEST HITS

 

https://www.youtube.com/watch?v=p9bbYSuMQCU

 

BRAZIL - 50 SONGS | BOSSA NOVA, SAMBA, LATIN JAZZ, MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYt4hpZigPQ

 

COPACABANA - BARRY MANILOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz9Pi7HfPkk

 

BARRY MANILOW - COPACABANA (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIaDNARbpxc

 

LATIN JAZZ FUNK - COMPILATION N°1

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FzNpto-jnU

 

AQUARELA DO BRASIL (letra e vídeo) com GAL COSTA, vídeo MOACIR SILVEIRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=CA7N-CsY1os

 

CHICA DE IPANEMA (Garota de Ipanema) – Jarabe de Palo

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-Li6SwOdZg

 

CARRAPICHO – TIC TIC TAC

Brazil - Amazonian

 

https://www.youtube.com/watch?v=81CwbdtmOrw

 

MURILO REIS & RAFAEL - TV JATAÍ ( ESPAÇO CULTURAL )

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xvhOw7lcMc

 

CAMUENDO MARKA FROM OTAVALO, ECUADOR - INTI TAKI - MOSCOW, 04 JUNE 2013 - FULLHD, HQ SOUND, NLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TH1IFVxYl4

 

WUAUQUIKUNA & YARIK ECUADOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbKWRk7e-kU

 

WUAUQUIKUNA - INDIO IRLANDES (1 HOUR)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YC6OAfgUjYg

 

KAOMA - LAMBADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYRhW-xLFPY

 

LOQUITO POR TI – ARMANDO HERNANDEZ – CUMBIA COLOMBIANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uM8ZDHvlJt0

 

GILA ANTARA - EARTH CHILD, STAR CHILD

 

https://www.youtube.com/watch?v=qaQG2kHy0FU#t=229

 

LY O LAY ALE LOYA (CIRCLE DANCE) ~ NATIVE SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UglUjiJifA

 

ARGENTINA Y SU MÚSICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=SxKo7pjLyZw

 

ARGENTINA MUSIC AND IMAGES

 

https://www.youtube.com/watch?v=543MKQ1V_2U

 

ARGENTINE ANDEAN FOLK MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6Ua33zIZKQ

 

ANDES INDIO MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3TYfvgd4iQ

 

BEST BOLIVIAN SONG EVER ALL TIME MUSIC FOLKLORE TINKUS DANCER

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmmdwNPfa3M

 

BOLIVIA FOLK MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXt8IIavDqM

 

2 HOURS INSTRUMENTAL GUITAR RUMBA - CHACHACHA - TANGO  THE VERY BEST OF INSTRUMENTAL GUITAR MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHS3_q7dlxk

 

FRANCIS PURCELL - GUITAR INDIGO LATIN [CD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUcN_Q3FZ3A

 

TATANKA STREET MUSICIANS - INDIAN MUSIC (CELESTE - LEO ROJAS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PnUT1-5haWU

 

IMAYRA PONCHITO.WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2ky6FJUqU8

 

2013-08-23, 19-30 WUAUQUIKUNA 5/7

 

https://www.youtube.com/watch?v=punk9JTNtqg

 

LOS MASIS - SAN JUANITO (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIa-mKkPUmU

 

ALBORADA - PONCHITO (SAN JUANITO TRADICIONAL DE ECUADOR) - 2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=i7ALYZFI6_M

 

BUFALO BLANCO

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQdVzg3PYEE

 

BAILANDO, BAILANDO - INTI ILLIMANI

 

https://www.youtube.com/watch?v=azaKRfRhfj0

 

INTI ILLIMANI - ALTURAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnBbz6lDl9Q

 

ALTURAS - INTI ILLIMANI

 

https://www.youtube.com/watch?v=3iMrKlVvkDI

 

INTI ILLIMANI - 1969

 

https://www.youtube.com/watch?v=B6i38fJ1xiU

 

VIRGENES DEL SOL-MUSICA ANDINA INSTRUMENTAL PERÚ-AMERICA Y AMERICA LATINA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wwn3N0Ifqxs

 

ALBORADA - MIX SAN JUANITO - TUKILLA PERÚ 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZXBUM0cMvo

 

GUANTANAMERA - LOS PARAGUAYOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl9XO7GukQk

 

CU CU RU CU CU PALOMA HARRY BELAFONTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGXV6bmm7xI

 

CUCURRUCUCU PALOMA... PEDRO INFANTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uQ4W7afKLU

 

LOS PARAGUAYOS - CU-CU-RRU-CU-CU-PALOMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=li0gQwOoCgk

 

LOS PARAGUAYOS - PALOMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Agr6e7dhYY

 

LUIS ALBERTO DEL PARANA - CUCURRUCUCU PALOMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3V2i3eT8Oo

 

HIJOS DEL SOL - MÚSICA ANDINA

 

https://www.youtube.com/watch?v=--Crlr5QXE0

 

MUSICA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf2nnNLWmXw

 

YO ME LLAMO CUMBIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6dWy9P_wqw

 

YO ME LLAMO CUMBIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2iX06AtWd8

 

AUTENTICA CUMBIA COLOMBIANA - "CUMBIA DEL CARIBE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kmDLdtuOY0

 

NATALIA OREIRO - CAMBIO DOLOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6OYDUomYwI

 

ROMANTIC INSTRUMENTAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWmm6SYYChI

 

MOJITO - EO EA (QUE VIVA LA NOCHE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1EtPS3h-Tio

 

CAMINO SONORO - LATIN SHOWREEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0OnB51qgWQ

 

JAMBO AFRICA - SUN OF JAMAICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmNBk_87jlc

 

 

(45)

 

BRAZIL MUSIC – BRAZILSKÁ HUDBA

 

 

KAOMA - DANCANDO LAMBADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=siLoVjcYrJQ

 

KAOMA - LAMBADA (OFFICIAL VIDEO) 1989 HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyLdoQGBchQ

 

KAOMA - CHORANDO SE FOI (LOALWA BRAZ) 1989 / ASSASSINADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=toqBGdXuX2E

 

LAMBADA ORIGINAL DANCE CLASSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=GR33B0UU-oQ

 

KAOMA- LAMBADA SIEMPRE EN DOMINGO 1989

 

https://www.youtube.com/watch?v=Swuo5sFAhB8

 

BANDA CARRAPICHO TIC,TIC,TAC

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqUEbhlRKX4

 

CARRAPICHO - "TIC, TIC, TAC" (HOMECINEMA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7ysRY_aE0E

 

CARRAPICHO - TIC-TIC-TAC (AO VIVO TEATRO AMAZONAS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIJ8bp-Ieq4

 

CARRAPICHO - CHIKI CHIKI TA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hh8y5rdJ3-s

 

BELLINI - SAMBA DE JANEIRO

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ

 

BELLINI - SAMBA DO BRASIL 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=ER9qL-KLAmU

 

BELLINI - SAMBA DO BRASIL [HD 1080P]

 

https://www.youtube.com/watch?v=otHGXR_zUag

 

VINTAGE BRAZIL BOSSA-NOVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkWJ9eS_nXM

 

SOL DE BOSSA (BOSSA NOVA FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lhxvpmldek

 

JESSE COOK CAFE MOCHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GbYXdoRS60

 

TRES LAGRIMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XTAK0avUEw

 

AQUARELA DO BRASIL - RAY CONNIFF THE TRIBUTE SHOW - BRASIL

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Wf3McVNhXI

 

AQUARELA DO BRASIL - FRANCISCO ALVES 1939

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-y8TS7jbpY

 

JOĂO GILBERTO - AGUARELA DO BRASIL

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJCzA2FP5to

 

ELIS REGINA & TOM JOBIM - "AGUAS DE MARÇO" - 1974

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1tOV7y94DY

 

PUTUMAYO PRESENTS - BRAZILIAN GROOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=zlWDP4CIG6w

 

THE GIRL FROM IPANEMA (ORIGINAL VERSION FROM 1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PYKOo_jgJo

 

"THE GIRL FROM IPANEMA" ASTRUD GILBERTO, JOĂO GILBERTO AND STAN GETZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5QfXjsoNe4

 

 

(46)

 

BRAZIL MUSIC – 70th – BRAZILSKÁ HUDBA – 70. ROKY

 

 

AQUARELA DO BRASIL - GAL COSTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RrDAI7tFzU

 

GAL COSTA - GAROTA DE IPANEMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITsKmGfiStY

 

ANTONIO CARLOS JOBIM - BRAZIL

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikutCJd13cM

 

VINTAGE BRAZIL TOUCH - BEST OF VINTAGE BRAZILIAN SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=jmhE0hMJM7M

 

THE RITCHIE FAMILY - BRAZIL 1975

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8eaNxJaGsQ

 

TRIO MOCOTÓ - TUDO BEM

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvwGiqmtx_4&list=PLl1TDb8GvyUVWvw8pmUZXWWvrHbuK6-N5&index=4

 

TOM JOBIM+VINICIUS DE MORAES+TOQUINHO+MOUCHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=qVCL00o-a2I&list=PLxBu9ej9T-WeXrSl7pt62FOacP6tvn03-&index=4

 

QUE PENA - JORGE BEN & GAL COSTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Dhn5zUjR-0

 

 

(47)

 

MEXICAN MUSIC – MEXICKÁ HUDBA

 

 

LOS LOBOS - COME ON, LET'S GO ( LA BAMBA OST )

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WDK16m1Ks4

 

RITCHIE VALENS - LA BAMBA

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSKJQ18ZoIA

 

LA BAMBA - RITCHIE VALENS (INTERPRETADO POR LOU DIAMOND PHILLIPS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_JrO5urMHo

 

LA BAMBA BY RITCHIE VALENS WITH ENGLISH & SPANISH LYRICS

 

S texty ES, EN

 

https://www.youtube.com/watch?v=NH9K5YTR2k4

 

LA BAMBA @ PITT STREET MALL SYDNEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=cS90ooZgDBY

 

LOS LOBOS - DONNA ( LA BAMBA OST )

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTqtf2Rp5kY

 

OH DONNA

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6h5Z7hFxI4

 

CONJUNTO MEDELLIN DE LINO CHAVEZ - LA BAMBA

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wMhLOxRxs4

 

TE ENCANTARÁ ESTA VERSIÓN DE LA BAMBA

 

https://www.youtube.com/watch?v=LGceTPdl-c8

 

MARIACHI NUEVO JALISCO - CIELITO LINDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=YywnlQpSdEc

 

VICENTE FERNANDEZ,CORRIDOS,MARIACHIS,ALEJANDRO FERNANDEZ,ROCIO DURCAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=StWWQtd34Tc

 

MEXICAN MUSIC INSTRUMENTAL: TRADITIONAL MUSIC FROM MEXICO - MARIACHI, GUITAR, TRUMPET

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVPgN06gNnA

 

COINCIDIR GUADALUPE PINEDA

 

https://www.youtube.com/watch?v=jtLmlbfg9Mc

 

LILIA PRADO BAILA QUE RICO MAMBO ( SONIDO DE ALTA CALIDAD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YjFkco2iI2Q

 

PEREZ PRADO - QUE RICO MAMBO

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9-WTUmdm18

 

MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN - MI REINA Y MI TESORO (VIDEO OFICIAL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sF-9ItYRq4U

 

CIELITO LINDO MASECA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj89hAy6bBQ

 

SERENATA HUASTECA (QUE VOY HACER SI DE VERAS TE QUIERO, YA TE ADORE OLVIDARTE NO PUEDO).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=srqF8NQMJw0

 

PEDRO INFANTE - CIELITO LINDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=U5RC3BJ2PMo

 

ERNESTO CORTAZAR BEST OF (CD1)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOr459j-qT8

 

ERNESTO CORTAZAR - EMMANUELLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeFyeD0oHrw

 

PRINCESSES OF VIOLIN: BÉSAME MUCHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_G1WcYwylc

 

BESAME MUCHO 原唱 安德烈 墨西哥352X240

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZCEiKg6_i0

 

DANCE MEXICAN AND UKRAINIAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sETYMi9_PQ

 

 

(48)

 

CUBAN MUSIC – KUBÁNSKÁ HUDBA

 

 

ZUCCHERO - GUANTANAMERA (GUAJIRA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3oxFc_CnVw

 

JOAN BAEZ - GUANTANAMERA

 

https://www.youtube.com/watch?v=MRTC3cfWfGk

 

*HAVANA* FT. JESSE COOK

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2SJf1J-LHA

 

PALO! "AL MONTE" • MUSICA CUBANA SALSA JAZZ FUNK

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2JnyCuAQMg

 

RUMBA MAMBO Y CHA CHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=A83nu2Py3w8

 

PUTUMAYO PRESENTS - CUBA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uux3-4v1taY

 

PUTUMAYO PRESENTS - LATIN BEAT

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAl9hGX7MCE

 

PUTUMAYO PRESENTS - CONGO TO CUBA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkOylp_x0cY

 

PUTUMAYO PRESENTS - CAFÉ CUBANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXDkSKpH1Ns

 

BUENA VISTA SOCIAL CLUB - FULL ALBUM

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNYOVEXJBBM

 

HAVANA CAMILA CABELLO YOUNG THUG DANCE FITNESS -MELODY DANCEFIT

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQkI4hvqPCs

 

WSS16 PROFESSIONAL SALSA ON2 WORLD CHAMPIONS SANFILIPPO TABO SIMONE & MASO SERENA

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSCMFNf6bPc

 

 

(49)

 

AFRICAN MUSIC – AFRICKÁ HUDBA

 

 

BEST AFRICAN MUSIC AMBIENT LOUNGE

 

https://www.youtube.com/watch?v=yh5JTq0iyCc

 

SONA JOBARTEH - GAMBIA (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM

 

SONA JOBARTEH & BAND - KORA MUSIC FROM WEST AFRICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo

 

 

BABA YETU (THE LORD'S PRAYER IN SWAHILI)-ALEX BOYÉ, BYU MEN'S CHORUS & PHILHARMONIC; CHRISTOPHER TIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=vsINANZ6Riw

 

MIRIAM MAKEBA PATA PATA 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=iktKbIKZh9I

 

PATA PATA - MIRIAM MAKEBA IN HOLLAND 1979

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2a6waS25TU

 

HARRY BELAFONTE -MY ANGEL (MALAIKA)- WITH MIRIAM MAKEBA

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8jxALtWGVQ

 

HARRY BELAFONTE - BANANA BOAT SONG (LIVE) 1997

 

https://www.youtube.com/watch?v=9L9angh4KdQ

 

FOLI (there is no movement without rhythm) original version by Thomas Roebers and Floris Leeuwenberg

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY

 

MUSIQUE D'AFRIQUE (ETR 1)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwvOFEz_g8A

 

TSHWANE TRADITIONAL DANCERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=nF92Ua0Van0

 

AFRICAN ZULU VOICES MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=cYGIbyBfspY

 

AFRICAN DJEMBE DRUMMERS IN PARIS METRO [HD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFjRJmGYrCg

 

AFRICAN YORUBA MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=TW4W0ZxC6O4

 

WE FOUND LOVE - LINDSEY STIRLING (VENTRIBE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=0g9poWKKpbU

 

 

(50)

 

AFRICAN – ABORIGINAL DRUMS – AFRICKO – ABORIDŽINSKÉ BUBNY

 

 

BUBNOVAČKA DRUMS, DJEMBE JAM SESSION - DRIENOK 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=9h0dAlk_9C4

 

DJEMBE PICNIC BAND A OHŇOVÁ ŠOU - BOJNICKÝ KRAČÚN 2018 - 5. ROČNÍK

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSKal1QIAWk

 

DRIENOK 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhAX7i7v2P8

 

 

(51)

 

CHINESE MUSIC – ČÍNSKÁ HUDBA

 

 

Top 22 Beautiful And Traditional Chinese Music, Best Colection

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBIeUoHsA7w

 

MUSA - ChandelierSia) & Wrecking Ball Mash - Guzheng and Zhongruan with Backing track 古筝,中阮

 

https://www.youtube.com/watch?v=HyAHJEDCxxM

 

SEE YOU AGAIN ZITHER/GUZHENG COVER 古筝

 

https://www.youtube.com/watch?v=62Y7BXIuX6Y

 

See You Again by Chinese instrument ,Guzheng.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEvQXSkfoUs

 

Beautiful Chinese music Instrument Endlesslove 10 different songs

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoNai5i0qOI

 

1 HOUR DIZI CHINESE BAMBOO FLUTE9】❤DONG MINอาหมวยแก้มซาลาเปาเป่าขลุ่ยจีน

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAgAbrAxqfU

 

 

(52)

 

TIBETAN MUSIC – TIBETSKÁ HUDBA

 

 

TIBETAN MUSIC, HEALING MUSIC, RELAXATION MUSIC, CHAKRA, RELAXING MUSIC FOR STRESS RELIEF, 450A

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkkfUYcpwjQ

 

EL MEJOR MANTRA - OM MANI PADME HUM - MONJES TIBETANOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxc-qR7sxoU

 

OM MANI PADME HUM ORIGINAL EXTENDED VERSION WMV YOUTUBE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ztkmSCsrD80

 

TIBETAN MUSIC ZEN MEDITATION: SHAMANIC DEEP MEDITATION MUSIC, 013

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsPtT-WELvQ

 

TIBETAN FLUTE MUSIC + OM CHANTING @432Hz ❯ Mantra Meditation Music

 

https://www.youtube.com/watch?v=cMHmwHJJGZE

 

OM CHANTING @ 432 HZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBiwLibZqfw

 

528HZ | BIG TIBETAN SINGING BOWL MUSIC FOR HEALING & MEDITATION

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEP2YrD-dyY

 

TIBETAN MORNING CHANT

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4PkLg_2clI

 

CHOIR SINGS OM SO HUM MANTRA (MUST LISTEN)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qA4XX15xatk

 

CUENCOS TIBETANOS/ESTADO ALPHA/SANACIÓN/ARMONIZAR CHACRAS/RELAJACIÓN

 

https://www.youtube.com/watch?v=RgqxZU6_qOY

 

 

(53)

 

INDICKÁ HUDBA – INDIAN MUSIC

 

 

MANTRA PARA ATRAER DINERO. ES MUY POTENTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCVrKTtm-ws

 

BEST OM CHANTING MEDITATION ON YOUTUBE : MOST POWERFUL !

 

https://www.youtube.com/watch?v=yoYrLM5rGX8

 

OM 108 TIMES - MUSIC FOR YOGA & MEDITAION

 

https://www.youtube.com/watch?v=a29jzOHwwq0

 

MANTRA LIMPIA TU SER INSTANTÁNEAMENTE DE TODA ENERGÍA NEGATIVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=TZgl8qYZbr8

 

ЭТУ ДЕВУШКУ Я УВИДЕЛ НА ПЛЯЖЕ И НЕЗАМЕТНО НАЧАЛ СНИМАТЬ

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOkt9tQVvWQ

 

 

(54)

 

THAI MUSIC – THAJSKÁ HUDBA

 

 

GREATEST BUDDHA MUSIC OF ALL TIME - BUDDHISM SONGS | DHARANI | MANTRA FOR BUDDHIST, SOUND OF BUDDHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABy95341Dto

 

 

(55)

 

ISRAELI MUSIC – IZRAELSKÁ HUDBA

 

 

ISRAEL 1979 EUROVISION - HALLELUJAH + LYRICS - WINNING SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=C33kO3fvjkI

 

1979 הללויה | גלי עטרי וחלב ודבש - אירוויזיון

 

https://www.youtube.com/watch?v=MY5Wv_cUXbA

 

OFRA HAZA - YERUSHALAIM SHEL ZAHAV

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw

 

OFRA HAZA - IM NIN' ALU (ORIGINAL VIDEO CLIP - 1988) *** HD ***

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-R-Z8DYb5s

 

HAVA NAGILA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSTOcyevIOE

 

HAVA NAGILA MEDLEY (DANZA HEBREA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx9DTDDG8lc

 

KADOSH ADONAI (HEBREW) ELISHEVA SHOMRON (W/ LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=WC1zyHnV_dM

 

SHMA ISRAEL - THE SOUL OF THE JEWISH VIOLIN - JEWISH MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBGRIbD4TrE

 

ISRAEL GATTERER SHIRU LAMELCH.MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFrOl1CRvDI

 

ISRAEL'S BEST EUROVISION SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIzdAzT-uGo

 

AVANSCENA - JEWISH DANCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGEGpXosjWI

 

BARBARA STREISAND & BARRY GIBB - WOMAN IN LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Znbolvs5BH8

 

WOMAN IN LOVE - BARBRA STRAISAND SUBTITULADO

 

https://www.youtube.com/watch?v=H6Mg1oPhPug

 

BARBRA STREISAND & BARRY GIBB - GUILTY

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVyeNZCENZA

 

BARBRA STREISAND LOVE SONGS FULL ALBUM || BARBRA STREISAND COLLECTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDprrM70074

 

BARBRA STREISAND FULL ALBUM 2017 || GREATEST HITS BEST OF BARBRA PLAYLIST COLLECTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPTzBEdERZs

 

CÉLINE DION & BARBRA STREISAND - TELL HIM (1997) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4p_3scB_8c

 

BARBRA STREISAND WITH LIONEL RICHIE "THE WAY WE WERE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGoH1MfwYIE

 

BARBRA STREISAND - AVINU MALKEINU

 

https://www.youtube.com/watch?v=0YONAP39jVE

 

BARBRA STREISAND AVINU MALKEINU LIVE IN ISRAEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydxePZKCyvo

 

ЕВРЕЙСКИЙ ТАНЕЦ "ХАВА НАГИЛА"

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmLludS7VEY

 

DANZA HEBREA VIDA ABUNDANTE 7

 

Bílo – oranžové šaty.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KzN51vfoWJg

 

ЕВРЕЙСКИЙ ТАНЕЦ "7-40"

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_la0S8IkSA

 

DANZA HEBREA MATZLIACH

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNsXx_2H12Y

 

YEVARECHECHA (HEBREW) - MASHIACH - HASSIDIC MUSIC - JEWISH MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KUqv_RvnEI

 

 

(56)

 

ARAB MUSIC – ARABSKÁ HUDBA

 

 

ЭТУ МУЗЫКУ МОЖНО СЛУШАТЬ ВЕЧНО!!! ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ МУЗЫКА РЕЛАКС МОРЕ ЛЮБВИ #1

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQS8JWLkW5c

 

 

(57)

 

SHAMANIC SIBERIAN – MUSIC ŠAMANSKÁ SIBIŘSKÁ HUDBA

 

 

UUTAI OLENA - SIBERIAN SHAMAN LADY

 

https://www.youtube.com/watch?v=YeAp1fPt8Eg

 

ЮЛИЯНА - УHУКТУУ (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkaVBszsgkY

 

DJANGAR

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=SmDyvUdgipw&feature=emb_logo

 

 

(58)

 

AUSTRALIAN ABORIGINAL MUSIC – AUSTRALSKÁ ABORIGINSKÁ HUDBA

 

 

DINGERIDOO - DIDGERIDOO - DIDJERIDU MUSIC - VIBRACE PŮSOBÍ VELMI BLAHODÁRNĚ NA ČLOVĚKA


PŮVODNÍ PRASTARÉ MOTIVY - mnoho obrázků

 

AUSTRALIAN ABORIGINAL MUSIC: SONG WITH DIDGERIDOO

https://www.youtube.com/watch?v=dFGvNxBqYFI

AUSTRALIAN ABORIGINAL DIDGERIDOO MUSIC


https://www.youtube.com/watch?v=nN-542IYoE0

AUSTRALIAN ABORIGINES | AUSTRALIAN ABORIGINAL MUSIC | AUSTRALIA


https://www.youtube.com/watch?v=V1pDPuetPdg

https://www.youtube.com/watch?v=V1pDPuetPdg&list=RDjKjj66pRXZA&index=4

ABORIGINAL MUSIC BY RICHARD WALLEY


https://www.youtube.com/watch?v=jKjj66pRXZA

https://www.youtube.com/watch?v=jKjj66pRXZA&list=RDjKjj66pRXZA&t=2

https://www.youtube.com/watch?v=jKjj66pRXZA&index=1&list=RDjKjj66pRXZA

RYKA ALI PLAYS ABORIGINAL EUCALYPTUS DIDGERIDOO


https://www.youtube.com/watch?v=JEgXAu30yuY&list=RDjKjj66pRXZA&index=5

ORIGINALS PHOTOS AND PAINTING BY GANADJI


https://www.youtube.com/watch?v=R9hV4zVommA&index=3&list=RDjKjj66pRXZA

DIDGERIDOO DRUM DANCE SONGS 1-3
 
https://www.youtube.com/watch?v=VF0ZAUt7tMo&list=RDjKjj66pRXZA&index=7

YIDAKI DIDGERIDOO MUSIC ULURU AUSTRALIA MUSIC CD


https://www.youtube.com/watch?v=geCft2kOHWU&list=RDjKjj66pRXZA&index=6

DAVID HUDSON - DIDGERALIA - TREKKING


https://www.youtube.com/watch?v=51cZAVEguHk&index=9&list=RDjKjj66pRXZA

DIDGERIDOO 10 HOURS


https://www.youtube.com/watch?v=XHSRv4Hsxn0

SPIRIT OF MEDITATION - NATIVE DIDGERIDOO


https://www.youtube.com/watch?v=QzMsoz4XIkM

AUSTRALIAN ABORIGINAL MUSIC PLAYED BY THE ABORIGINAL AUSTRALIANS


https://www.youtube.com/watch?v=KXUsl2cejHg

DIDGERIDOO DUBSTEP | RAYMOND ASHLEY


https://www.youtube.com/watch?v=1yWGmdevTuM

DIDGERIDOO GROOVE [HQ]


https://www.youtube.com/watch?v=HXj5NUoTohs&index=18&list=RDjKjj66pRXZA

TANEC

ABORIGINAL DANCE 1


https://www.youtube.com/watch?v=jJ8_tBwBE_A&index=14&list=RDjKjj66pRXZA

APHEX TWIN DIDGERIDOO

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAkFBQ6sIcc&index=1&list=RDMM9UglUjiJifA


TERAPIE

LE VIBRAZIONI POTENTISSIME DI DIDJERIDOO DEI ABORIGENI AUSTRALIANI


https://www.youtube.com/watch?v=IRF6r7k1ymg

POULIČNÍ

DIDGERIDOO ADČLE


https://www.youtube.com/watch?v=KSyVYUfdbQw

YUKI AND TAKU IN SINGAPORE


https://www.youtube.com/watch?v=nHE7u40plD0

ANANDA KRISHNA RÖÖSLI - HANG & DIDJERIDOO - LISBON


https://www.youtube.com/watch?v=BAxwRPbDw3k

YOON HWAN KIM - DIDGERIDOO - LIVE IN PERTH AUSTRALIA - 2016

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5tgXbFAZwY

 

POULIČNÍ S KYTAROU

FINGERS MITCHELL CULLEN FREEDOM RIDES DENMARK MARKETS 2012 AUSTRALIAN TOUR STEAM ROLLER


https://www.youtube.com/watch?v=OHZZuO2vY50

MEDITAČNÍ

SHAMANIC DRUMS ACTIVATE YOUR HIGHER MIND - ZEN MEDITATION MUSIC FOR POSITIVE ENERGY


https://www.youtube.com/watch?v=qoArA278rvE

DIDGERIDOO 7TH CHAKRA MEDITATION SHAMAN DRUM - SLEEP MUSIC - SPIRIT & BREATH

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvt-Uz4Tbas

S YANNI

 

YANNI – FROM THE VAULT - AUSTRALIAN DIDGERIDOO WITH A TWIST - LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=cizByru14jc

 

 

(59)

 

STREET MUSIC WORLD – POULIČNÍ SVĚTOVÁ HUDBA

 

 

FLAMENCO GUITAR. BARCELONA STREET MUSIC (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy4mArn9Rkk

 

ESTAS TONNE - THE SONG OF THE GOLDEN DRAGON

 

https://www.youtube.com/watch?v=7gphiFVVtUI

 

HANG MASSIVE - ONCE AGAIN - 2011 ( HANG DRUM DUO ) ( HD )

 

https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw

 

 

(60)

 

MEDITATION MUSIC – MEDITAČNÍ HUDBA

 

 

PÍSEŇ ZEMĚ

 

https://www.youtube.com/watch?v=mS6qCmnk3rc

 

PURE SCHUMANN RESONANCE 7.83HZ, ALPHA RELAXATION ISOCHRONIC TONES (SPACE TRAVEL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehA9LXqqTPY

 

GAIA HEALING EARTH'S FREQUENCY 7.83HZ MUSIC (SCHUMANN RESONANCE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1GUN0k7Y9I

 

SCHUMANN RESONANCE - 7,83 HZ EARTH VIBRATIONAL FREQUENCY

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KHMfl_EOWc

 

SONIDO 432 HZ ARMONÍA UNIVERSAL, TRANSMUTA Y SANA EL ALMA, MENTE Y CUERPO (UNA VIDA PLENA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQPWZJJhGlg

 

432 HZ CELESTIAL ANGEL MUSIC RAISE YOUR VIBRATION - 528 HZ POSITIVE ENERGY FREQUENCY HEALING

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DdL0UhoDVs

 

ALL I HAVE TO DO IS DREAM - EVERLY BROTHERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxnAbT4FBng

 

741 HZ || GET RID OF ALL THE TOXINS AND NEGATIVITY || SOOTHING SOLFEGGIO FREQUENCY MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=wxOgqOw9n4M

 

963HZ + 852HZ + 639HZ | MIRACLE TONES | ACTIVATE PINEAL GLAND | OPEN THIRD EYE | HEAL HEART CHAKRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJoXVILGeKQ

 

BAMBOO FLUTE MUSIC, ASIAN MUSIC, MEDITATION, RELAXING

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KFQTnfzMGY

 

ANGELIC SLEEP MUSIC 528 HZ, MUSIC FOR SLEEPING, HELPING YOU TO SLEEP & HEAL, WITH AFFIRMATIONS

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVhbTA03DgA

 

BEST MEDITATION MUSIC .. OLIVER SHANTI VOL. I

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSL_tNCqxW4

 

KRÁSNA HUDBA NA MEDITOVANIE A ODDYCH / MEDITATION MUSIC - MANTRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=-cZqIjOFqfE

 

AEOLIAH - THE LIGHT OF TAO

 

s nádhernou přírodou

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-hA7LAEp44

 

PIANIST IN TEARS!!!. MOST MOVING PIANO PERFORMANCE.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LqoV4ZW7xTA

 

TIBETAN MUSIC ZEN MEDITATION: SHAMANIC DEEP MEDITATION MUSIC, 013

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsPtT-WELvQ

 

♫ BUDDHA MUSIC THE BEST OF IMEE OOI 2 HOUR PLAYLIST OF BUDDHA MANTRA MUSIC | BUDDHIST MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=_cyAwtwJbO8

 

ÚŽASNĚ ROMANTICKÁ HUDBA. VELMI KRÁSNÉ VIDEO 100%

 

https://www.youtube.com/watch?v=vs-F6Ut4eEQ

 

OPENING OF THE THIRD EYE - DEEP THETA MEDITATION - HIGHER CONSCIOUSNESS

 

https://www.youtube.com/watch?v=kd7Weh8s5pg

 

EL MEJOR MANTRA - OM MANI PADME HUM - MONJES TIBETANOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxc-qR7sxoU

 

OM MANI PADME HUM- BELLÍSIMA VERSIÓN DE IMEE OOI

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcKea-10--E

 

CHOIR SINGS OM SO HUM MANTRA (MUST LISTEN)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qA4XX15xatk

 

自然の音とともに音楽をリラックス バンブーウォーターファウンテン 【癒し音楽BGM

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjtsGzQjFM4

 

 

(61)

 

MUSIC ABOUT THE EARTH AND UNIVERSE – HUDBA O ZEMI A VESMÍRU

 

 

PÍSEŇ ZEMĚ

 

https://www.youtube.com/watch?v=mS6qCmnk3rc

 

PACHELBEL - CANON IN D MAJOR. BEST VERSION.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80

 

ENNIO MORRICONE - LE VENT, LE CRI

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRbyZ3eD-9M

 

Neuvěřitelné vystoupení, které vás přenese do jiného světa !

 

http://bigmix.cz/neuveritelne-vystoupeni-ktere-vas-prenese-do-jineho-sveta/

 

také

 

He Makes All Judges CRY & SHOCKS The Audience...

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2W0SBjzkPc

 

také

 

Gennady Tkachenko-Papizh - Ukraine Got Talent - Live Show

 

https://www.youtube.com/watch?v=bUrjQZfSqMo

 

také

 

Геннадий Папиж Ткаченко - невероятный голос

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DsIBfusTuI

 

také

 

The Best/Greatest Talent in The World ! You haven't seen such talent !

 

https://www.youtube.com/watch?v=fDvuWVpZyVI

 

Gennady Tkachenko - All Nature Sounds (Extended & Animated Version)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bv-rTozTosw

 

Carlos Nakai: Earth Spirit

 

https://www.youtube.com/watch?v=19nm5_nAwQg

 

ГРУППА "SPACE". ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЁТ. 1980-Й ГОД (SLIDE BY ELIYEV VELI)

VESMÍR

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsawHcNnVsw

 

ENYA - ALDEBARAN

VESMÍR

 

https://www.youtube.com/watch?v=43ljt9dx0NA

 

 

(62)

 

BIRD MUSIC – PTAČÍ HUDBA

 

 

SINGING NIGHTINGALE. THRUSH NIGHTINGALE. LUSCINIA LUSCINIA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdlIbNrki5o

 

NACHTEGAAL / COMMON NIGHTINGALE SINGING

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsqr2RJ-bgo

 

8 MOST BEAUTIFUL BIRD SONG IN THE WORLD-AMAZING BIRD SOUNDS

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXCz-g_vS64

 

THE SOUNDS OF SPRING - BIRD SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=NU9RO_v52e4

 

BIRD SOUNDS AND BIRDS FLYING IN SLOW MOTION - ONE HOUR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pqm61RmROiI

 

FOREST BIRDSONG - RELAXING NATURE SOUNDS - BIRDS CHIRPING - REALTIME - NO LOOP - 2 HOURS - HD 1080P

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c

 

SOUND THERAPY ~ MORNING BIRDS ~

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIf5Ebu6WeY

 

O ORĂ CU CÂNTECUL PRIVIGHETORII șI PĂSĂRELE ÎN HABITATUL LOR NR 03

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhI5uuAOrkQ

 

TOP 40 BIRD SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=oiuuI1bVUY8

 

SOUND OF BIRDS

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mkwHDC5TBo

 

SUNETE DE PĂSĂRI🎵

 

https://www.youtube.com/watch?v=wgqO6AjobXU

 

 

(63)

 

DOG MUSIC – PSÍ HUDBA

 

 

THIS DOG HAS PERFECT PITCH.  –  TENTO PES MÁ PERFEKTNÍ ÚROVEŇ – HRAJE NA KLAVÍR:

 

http://www.wimp.com/dogpitch/

 

 

(64)

 

HEN MUSIC – SLEPIČÍ HUDBA

 

 

CHICKEN PLAYS OPERATIC ARIA ON PIANO KEYBOARD

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFYxRp9K9L4

 

SENSACIONAL! GALO TECLADISTA NO DOMINGO LEGAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=iBDYFgJ__C0

 

دجاجة بتعزف بيانو  - AMERICAN'S GOT TALENT 2017 - مترجم

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-Bf54b5JWU

 

PATRIOTIC CHICKEN PLAYING "AMERICA THE BEAUTIFUL" ON KEYBOARD PIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=XfPBfMGLf9Q

 

 

(65)

 

ANIMALS AND POWER OF MUSIC – ZVÍŘATA A SÍLA HUDBY

 

 

ESTO TE LLEVARÁ A OTRO MUNDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd9P-3Zjk3A

 

ANIMALS AND POWER OF MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2raNqztPX0

 

 

(66)

 

THE BALLS OF THE FOREST MUSIC – HUDBA KULIČKY V LESE

 

 

TOUCHWOOD SH-08C

 

https://www.youtube.com/watch?v=C_CDLBTJD4M

 

 

(67)

 

MUSIC OF RADIO STATIONS OF THE WORLD – HUDBA Z RÁDIÍ SVĚTA

 

RÁDIA NA GLÓBU SVĚTA – RADIO GARDEN LIVE !

 

http://radio.garden/live/

 

 

(68)

 

CZECHOSLOVAK MUSIC – ČESKOSLOVENSKÁ HUDBA

 

 

KAREL KOPECKÝ - TAKOVÝ SCHODY DO NEBE

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOnz892PZXY

 

JOSEF ZÍMA & KAREL ŠTĚDRÝ - MILENCI V TEXASKÁCH (1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uo0zjaV9owY

 

PAVLÍNA FILIPOVSKÁ & JOSEF ZÍMA - NEJ, NEJ, NEJ (1963)

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFWkwhIOXRc

 

MARIE ROTTROVÁ - KŮŇ BÍLÝ (1971)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MggrmuBE1rg

 

JIŘÍ ŠTĚDROŇ - BELINDA (1970)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uf6_hhrVBTE

 

PAVEL NOVÁK - MALINKÁ (1967)

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0ZwXKNgrLM

 

PAVEL NOVÁK - MALINKÁ (1994)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd-GbfNFyyE

 

PAVEL NOVÁK - PIHOVATÁ DÍVKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=xmkfRa9ZQDc

 

PAVEL NOVÁK - NÁDHERNÁ (1975)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4wXgZrK2LT8

 

PAVEL NOVÁK - NÁDHERNÁ LÁSKA (LIVE 2004)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hojaS-bqmFk

 

YVETTA SIMONOVÁ A MILAN CHLADIL - SMĚS HITŮ

 

https://www.youtube.com/watch?v=jCkRkhW51Uw

 

HELLO, DOLLY! (FULL CZECH VERSION) - LADKA KOZDERKOVA

 

Uvítání Anděly paní Dolly po návratu Domů – do NEBES z lidského života na planetě Zemi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPyiACjG0Q

 

LAĎKA KOZDERKOVÁ - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=-bAgB7FeHPk

 

LAĎKA KOZDERKOVÁ - TAM ZA TOU DUHOU (LOOK TO THE RAINBOW)

 

Za duhou znamená za frekvenčním rozhraním mezi naším světem a vymístěným Vesmírem a vesmírem Nebeským s domovskými andělskými světy, kde je náš pravý Domov.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3muhUlrsO8M

 

WALDEMAR MATUŠKA, LAĎKA KOZDERKOVÁ - ZNÁM TU LOUKU VOŇAVOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LH1oLTOtbg

 

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU - KVĚTINOVÁ PÍSEŇ (LAĎKA KOZDERKOVÁ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8QonVeUTD9Q

 

REPETE - ZAHOĎ STAROSTI

 

Zpívá Jana Kocianová

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMVhRHqTG70

 

REPETE - PLAVOVLASKA

 

Zpívá Oto Weiter

 

https://www.youtube.com/watch?v=oivRjvXwy6Y

 

REPETE - KED BOLA V MODE POLKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zSBhwXHRHA

 

REPETE - ČAKÁM TÝŽDEN ČAKÁM ROK

 

https://www.youtube.com/watch?v=OIcS88hsjXU

 

REPETE - POĎ BIELOU ALEJOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=5t749PbYuxA

 

LILKA ROČÁKOVÁ - BYLO LÉTO, HORKÉ LÉTO - FULL HD SOUND

 

https://www.youtube.com/watch?v=3o75b_jWOoA

 

JOSEF ZÍMA - ZELENÉ PLÁNĚ (1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uoskvkilRFo

 

HELENA BLEHÁROVÁ - Š-Š-Š

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zgsyFzkf54

 

VÁNOČNÍ PÍSNIČKY - BÍLÉ VÁNOCE, PURPURA, PADÁ SNÍH, ROLNIČKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVy6n2Q_VVc

 

KAREL KRYL NORSKO (...PŘEHLÍDKA SKONČILA, VĚZENÍ JE MÍSTO, KDE ŽIJEME).

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1337&v=GwlIylSmAhM

 

EDITA ŠTAUBERTOVÁ - BABIČKO, NAUČ MĚ CHARLESTON (1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qodUJVekkJY

 

EDITA ŠTAUBRTOVÁ - BABIČKO, NAUČ MĚ CHARLESTON (1961)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gte04ER00_4

 

AGÁTA TANDLEROVÁ - BABIČKO NAUČ MĚ CHARLESTON

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pqg1ceQqzQ

 

ANNA HAMANNOVÁ - TAK PRÁZDNÁ - COVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=H2bEVODzW1g

 

ZDENA STUDENKOVÁ FEAT. HELENA VONDRÁČKOVÁ - SLADKÉ MÁMENÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7WupyzPcd8

 

S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT (1982) - UKÁZKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=qr597kcK570

 

KAROLÍNA JANDOVÁ (11 LET) - SLADKÉ MÁMENÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAcVASvuBcs

 

PÍSNIČKY ROKU 1972

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JBRAw87WpY

 

PÍSNIČKY ROKU 1973

 

https://www.youtube.com/watch?v=pAcfr9E4eh4

 

NATY HRYCHOVÁ - HALLELUJAH (DESATERO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-b3RqR5DWeo

 

 

Píseň od Andělů Nebe lidem

 

Ten text má jenom deset vět,

kdo chce může přemejšlet,

však né každýho jeho obsah chytí.

 

Že je to návod praktický,

a asi platí navždycky,

rozhodně má širší využití.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Těch deset bodů božích vět,

by klidně mohlo spasit svět,

jenže pořád někde něco vázlo !

 

Jak umíme se vymlouvat,

„Já kdybych moh, tak já bych rád“

jenže jsme už dávno zvyklí na zlo !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

 

Možná si včas vzpomenout,

že moc práce je duše žrout,

a že je dobrý sednout si a zpívat.

 

A možná děti naučit,

že slabí mají právo žít,

vždyť už se na to nedá dívat !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelújá.

 

Halelújá, halelújá.

 

Známou skladbu Leonarda Cohena s textem Gábiny Osvaldové nazpívala Naty Hrychová ve svých 10 letech. Video k ní jsme pořídili během jedné zářijové soboty v roce 2014. Náš velký dík patří zejména Zdeňce a Honzovi za perfektní zpracování klipu v rekordním termínu. Děkujeme i Milanovi za jeho rady při výběru lokace, Elišce, která s Natálkou píseň nastudovala, a Michalovi, v jehož studiu se natáčelo. Jsme hluboce vděčni všem našim andělům. www.natyhrychova.cz

 

 

VÁCLAV NECKÁŘ - ANDĚLÉ STRÁŽNÍ (OFICIÁLNÍ VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQWeneJrdPw

 

VÁCLAV NECKÁŘ -ANDĚLÉ STRÁŽNÍ TEXT

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxoj0XYVlSk

 

Andělé strážní

 

Kousek dál nad náma,

tam nad našima hlavami, se vznáší,

naši strážní andělé,

co noční můry kolem postele,

křídly plaší.

 

Zavřeš oči, ztlumíš dech,

uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí.

Provoz jako na runwayi,

pro lásku Boží, pro naději,

co jim síly stačí…

 

To když se s náma má něco stát,

o štěstí lásku začnem se bát,

tváře zvážní.

Tak všichni věří, že nad náma jsou

od všeho zlého nás ochraňujou

andělé strážní…

 

Každém z nás, a taky já,

máme svýho anděla, co se dívá,

když jsem ztrácel slova z úst,

zašeptal: Pane, nedopusť,

a já zpívám… zase zpívám… !

 

To když se s náma má něco stát,

svět se nám hroutí jako pískovej hrad,

tváře zvážní…

Tak všichni věří, že nad náma jsou

od všeho zlého nás ochraňujou

andělé strážní…

 

Když ty spíš, tak oni bdí,

překážky z cest nám odklidí a víru vrátí,

ať se hnem, kam se hnem,

andělé s naším osudem, jsou spjatí…

 

To když se s náma má něco stát,

o štěstí lásku začnem se bát,

tváře zvážní.

Tak všichni věří, že nad náma jsou

od všeho zlého nás ochraňujou

andělé strážní…

 

To když se s náma má něco stát,

o štěstí lásku začnem se bát.

Tak všichni věří, že nad náma jsou

od všeho zlého nás ochraňujou.

 

 

(69)

 

KAREL GOTT – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

 

KAREL GOTT – TO NEJLEPŠÍ Z LUCERNY 1978 - 82

 

http://www.youtube.com/watch?v=RhERvdjzABc

 

KAREL GOTT & ČESKÉ ZPĚVAČKY – MEDLEY (kompletní verze) (2000)

 

https://www.youtube.com/watch?v=DzD0HnIkE2s

 

KAREL GOTT – BÝT STÁLE MLÁD (FOREVER YOUNG) (2000)

 

Píseň písní

 

https://www.youtube.com/watch?v=z69FesMxnJA

 

KAREL GOTT - BÝT STÁLE MLÁD (OFICIÁLNÍ VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=iy19qNYjOis

 

BÝT STÁLE MLÁD

 

A jindy se cítím jako omládlý

 

jako ten kluk před školním zábradlím

 

co tehdy snil o prvním líbání

 

a o svých prvních džínách

 

 

Ten kluk toužil výš a měl velký cíl

 

zpíval i žil plně a ze všech sil

 

snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl

 

ten hezký čas se mi vrátí

 

®:

 

Být stále mlád to bych si přál být stále mlád

 

vzepřít se jednou provždy kalendáři

 

jen mládí, nikdy stáří

 

být stále mlád zkouším to dál být stále mlád

 

i přes ty známky času ve své tváři

 

být stále mlád

 

 

Jak život šel prošel jsem spoustu cest

 

už umím zodpovědět kdejaký test

 

a vím že život není jen černá a bílá

 

žije v mnoha barvách

 

 

Co ale jen já jich ještě nevychutnal

 

co všechno si slíbil a pak nevykonal

 

co mám ještě snů a proto ženu se dál

 

za nesplněnou touhou

 

®:

 

Být stále mlád to bych si přál být stále mlád

 

vzepřít se jednou provždy kalendáři

 

jen mládí, nikdy stáří

 

být stále mlád zkouším to dál být stále mlád

 

i přes ty známky času ve své tváři

 

být stále mlád

 

 

Vzepřít se jednou provždy kalendáři

 

jen mládí, nikdy stáří

 

být stále mlád zkouším to dál být stále mlád

 

i přes ty známky času ve své tváři

 

být stále mlád

 

 

Zkouším to dál být stále mlád

 

i přes ty známky času ve své tváři

 

být stále mlád.

 

 

Pokud si za slovo mlád dosadíte pozitivní stav, a za slovo stáří negativní stav, čas a kalendář – ovládací program, pak vám přesně vyjde obsah písně těchto duchovních pojmů – viz NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  –  www.andele-nebe.cz

 

 

LEOŠ MAREŠ & KAREL GOTT - BÝT STÁLE MLÁD (OFICIÁLNÍ VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4k5qB5jRdQ

 

JDI ZA ŠTĚSTÍM             1978

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrn4rQb8z4

 

JDI ZA ŠTĚSTÍM – KAREL GOTT

 

https://www.youtube.com/watch?v=_93K7_fFnYw

 

KAREL GOTT - MĚL JSEM RÁD A MÁM

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4Z1Tjd6_tc

 

KDYŽ JSEM JÁ BYL TENKRÁT KLUK – KAREL GOTT

 

https://www.youtube.com/watch?v=dwKJKm3m8oU

 

1975 KAREL GOTT – ZÁHADNOU LÁSKU MÁM

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtQGi_FPA7A

 

KAREL SVOBODA – ŽÍT

 

https://www.youtube.com/watch?v=mc6g8R2m3IM

 

PAVOL HABERA, KAREL GOTT, PETER DVORSKÝ – SVET LÁSKU MÁ

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ4Qw490oo0&spfreload=10

 

KAREL GOTT & PETER DVORSKÝ & PAVOL HABERA - SVĚT LÁSKU MÁ g

 

https://www.youtube.com/watch?v=BInq0ZYI92Q

 

KAREL GOTT A WALDEMAR MATUŠKA MEDLEY (1999)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCFXSQIQonI

 

KAREL GOTT - LÉTA PRÁZDNIN (LE MORIBOND) G

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfgV8chRNbw

 

KAREL GOTT & HUDEBNÍ MEDAILÓNEK HIT ZA HITEM g

 

https://www.youtube.com/watch?v=xj9FdwNV3gE

 

KAREL GOTT - PRAHA JAK JÍ MÁM RÁD g (1984)

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8eQ9ZwO4kw

 

KAREL GOTT – MÁ PRVNÍ LÁSKA SE DNES VDÁVÁ

 

https://www.youtube.com/watch?v=ri0vC0LQh_g

 

KAREL GOTT – LADY CARNEVAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARSzEebTExk

 

KAREL GOTT STOKRÁT CHVÁLÍM ČAS 1979

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uS7vb9gyZw

 

KAREL GOTT – STOKRÁT CHVÁLÍM ČAS (1990)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4RkgJFjXB5U

 

STOKRÁT CHVÁLÍM ČAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkCfLG95IWA

 

KAREL GOTT – ZŮSTANU SVÚJ (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=nXSUNjkD9I0

 

KAREL GOTT & SEMINO ROSSI – LA PALOMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2sSnVs1DUE

 

KAREL GOTT - UŽ Z HOR ZNÍ ZVON (LIVE) G

 

https://www.youtube.com/watch?v=AHq3twKL7zI

 

KAREL GOTT - NÁDHERNÝ CHÓR

 

https://www.youtube.com/watch?v=st3B3ATw8YM

 

KAREL GOTT - NÁPOJ LÁSKY ČÍSLO 10

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhQFnRwIYQc

 

KAREL GOTT – LÁSKO MÁ

 

https://www.youtube.com/watch?v=0OmV4UeMR_A

 

KAREL GOTT - LÁSKO MÁ (UNCHAINED MELODY) G

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWN3HVrSSFI

 

KAREL GOTT - KAM SE SCHOULÍŠ g

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qe4ZuK-QTk

 

KAREL GOTT - KAM SE SCHOULÍŠ & KDYŽ JSI MÍVALA MINI (1980)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-CqoKJZU5pc

 

BYL BY HŘÍCH SE POTMĚ BÁT

 

https://www.youtube.com/watch?v=21ZjrompxTY

 

MÁM TĚ

 

https://www.youtube.com/watch?v=MzTJvvp8Fc0

 

OHEŇ V SOBĚ MÁŠ

 

https://www.youtube.com/watch?v=IM_57QxHRI8

 

KAREL GOTT - OHEŇ V SOBĚ MÁŠ (VIDEOKLIP)

 

https://www.youtube.com/watch?v=raWNSBr2ZAg

 

KAREL GOTT + ANDRE RIEU - SONNTAGS IM PARK (II. VALČÍK) - (DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ) - (1999)

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuF9BoAsR-Y

 

TO MUSÍM ZVLÁDNOUT SÁM

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSbW_z6i58

 

KAREL GOTT - FENOMÉN GOTT g

 

O životě Karla Gotta

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBHwfiQEpGg

 

KAREL GOTT V POŘADU EXKLUZIV

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9KdF_rU7eI

 

KAREL GOTT ŽIVOTNÍ DOKUMENT V KOSTCE g

 

O životě Karla Gotta

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-k9gA76Q8A

 

KAREL GOTT & NO NAME - KTO DOKÁŽE (OFFICIAL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-aYVwRexd4

 

KAREL GOTT - TA PRAVÁ (OFICIÁLNÍ VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=biehrnLYZFg

 

 

(70)

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

 

HELENA ON BROADWAY - HELLO DOLLY

 

Uvítání Anděly paní Dolly po návratu Domů – do NEBES z lidského života

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7Yqn78sa_E

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ - PŘEJDI JORDÁN (1968)

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6Jn8OLVuW8

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ & WALDEMAR MATUŠKA - TO SE NIKDO NEDOVÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=c2jtk1DVDWE

 

VONDRÁČKOVÁ, MATUŠKA - TO SE NIKDO NEDOVÍ (1972)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKRnu9mKF-Q

 

TO SE NIKDO NEDOVÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-D1Mp7IlJc

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ - DVĚ MALÁ KŘÍDLA

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Te-A_ulPZQ

 

1973 HELENA VONDRÁČKOVÁ - MÁ TĚ RÁD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wsm2B3OuYok

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ - MALOVANÝ DŽBÁNKU (1974)

 

https://www.youtube.com/watch?v=iSwSjOJH6FM

 

1981 HELENA VONDRÁČKOVÁ - HEJ, TY TAM

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDMfTPKgzR8

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ - VZHŮRU K VÝŠKÁM (2002)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Km4iv_nL7tY

 

S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT - HELENA VONDRÁČKOVÁ - VZHŮRU K VÝŠKÁM (FILMOVÁ VERZE) [HD, HQ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQ-SUdRhkDw

 

LÉTO JE LÉTO

 

https://www.youtube.com/watch?v=NhBtvJ6sxf4

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ & JIŘÍ KORN - JÁ PŮJDU TAM A TY TAM

 

https://www.youtube.com/watch?v=18B3EOdk4rg

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ A JIŘÍ KORN - SLUNCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3fiOkWQOl0

 

KAŽDÁ TRAMPOTA MÁ SVOU MEZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=lssP7ye6Ycg

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ A JIŘÍ KORN - ČESKO SLOVENSKÁ SUPERSTAR 2011

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUmUtX8V5So

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ - SLADKÉ MÁMENÍ (2002)

 

https://www.youtube.com/watch?v=djVx_x8CcI8

 

HELENA VONDRÁČKOVÁ - SLADKÉ MÁMENÍ (2003)

 

https://www.youtube.com/watch?v=CX3QSo4cA40

 

 

(71)

 

HANA ZAGOROVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

 

HANA ZAGOROVÁ - JÁ SE VZNÁŠÍM  1973

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgjcht2XFGc

 

HANA ZAGOROVÁ S KARLEM GOTTEM - DÁVNÉ LÁSKY ©1980

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyZtrfcYcw4

 

KAREL GOTT & HANA ZAGOROVÁ - MŽÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl_5Vp0VtT8

 

HANA ZAGOROVÁ - STUDÁNKO STŘÍBRNÁ ©1975

 

https://www.youtube.com/watch?v=u86YZqccGmI

 

HANA ZAGOROVÁ - NÁPAD ©1981

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqA1CplnXIo

 

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK TA PUSA JE TVÁ

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbSXt_REE6A

 

HANA ZAGOROVÁ - ASI, ASI.

 

Zpívá Hana Zagorová a Petr Rezek

 

https://www.youtube.com/watch?v=bboN_1dmnbM

 

DUHOVÁ VÍLA

 

Zpívá Hana Zagorová a Petr Rezek

 

https://www.youtube.com/watch?v=hW1HqQqqAps

 

HANA ZAGOROVÁ - DOTAZNÍK ©1978

 

https://www.youtube.com/watch?v=b2KIdZaBDpk

 

HANA ZAGOROVÁ - KAMARÁD

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7EJ32TWk3o

 

HANA ZAGOROVÁ - JÁ JSEM TVÁ NEZNÁMÁ © 1971

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RBQWccR61s

 

HANA ZAGOROVÁ - MÁLOKDO VÍ ©1977

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FT9ZQ3fWz4

 

HANA ZAGOROVÁ - ŽÍZEŇ PO ŽIVOTĚ

 

https://www.youtube.com/watch?v=MjfvHlxMNmA

 

HANA ZAGOROVÁ - ŘEKA ZÁZRAKŮ (C)1975

 

https://www.youtube.com/watch?v=0__OKQbmh6c

 

HANA ZAGOROVÁ - JE NAPROSTO NEZBYTNÉ

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPYFUWbj8EY

 

AHOJ LÉTO

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPBVguo0RKU

 

SPĚCHÁM

 

https://www.youtube.com/watch?v=4PLHTPIgQCA

 

POČITADLO LÁSKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNwlouQGZyI&index=73&list=PLZxSoB2jYrroRvHumtfznVa2WZcw1Ew2g

 

PROC NEJSI VETSI

 

https://www.youtube.com/watch?v=1IpXrrNzonw

 

HANA ZAGOROVÁ - LÍTO, JE MI LÍTO ©1980

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCeQRnH8HmU

 

HANA ZAGOROVÁ - KDYBY SE VRÁTIL ČAS (1979)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SP_YKQ7C0lY

 

HANA ZAGOROVÁ - NEŠLAP NELÁMEJ ©1985

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx8b_Rp31FM&list=PLZxSoB2jYrroRvHumtfznVa2WZcw1Ew2g&index=12

 

HANA ZAGOROVÁ - KREV A ŠROUBKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=XA4suIAJ9UI&list=PLZxSoB2jYrroRvHumtfznVa2WZcw1Ew2g&index=71

 

SANITKA - MŮJ ČAS !

 

Všechny skladby – Hana Zagorová

 

https://www.youtube.com/watch?v=tafOuEOZerc&list=PLZxSoB2jYrroRvHumtfznVa2WZcw1Ew2g

 

 

(72)

 

WALDEMAR MATUŠKA – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

 

EVA PILAROVÁ & WALDEMAR MATUŠKA - ACH, TA LÁSKA NEBESKÁ

 

https://www.youtube.com/watch?v=0LglqVFl_gU

 

WALDEMAR MATUSKA  (57 VIDEÍ)

 

www.youtube.com/watch?v=2kdZtKy6l3s&list=PLFE9BF5EF58F8239F

 

SMĚS DUETŮ EVY PILAROVÉ A WALDEMARA MATUŠKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=sipueEePUck

 

WALDEMAR MATUŠKA - JÓ, TŘEŠNĚ ZRÁLY (1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MggET0oSB8o

 

TISÍC MIL

 

https://www.youtube.com/watch?v=iClCUSAv58A

 

WALDEMAR MATUŠKA - POJĎ SE MNOU LÁSKO MÁ (1969)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pq6amfnrAwo

 

WALDEMAR MATUŠKA & OLGA BLECHOVÁ - LÁSKA JE LÉK (1970)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PR2oZt_jxpM

 

WALDEMAR MATUŠKA - O ZUZANO (1963)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfOGJi_lyQk

 

WALDEMAR MATUŠKA - SLAVÍCI Z MADRIDU (1969)

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3laFGX3Mr4

 

1971 WALDEMAR MATUŠKA - PÍSNIČKA PRO ZUZANU

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z369UTxRY18

 

CO DĚLÁŠ TO DĚLEJ RÁD WALDEMAR MATUŠKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=I6zAw6uZ1Yo

 

WALDEMAR MATUŠKA - SMĚS PÍSNÍ (1978 - 82)

 

https://www.youtube.com/watch?v=HyhY__-4Z10

 

KAREL GOTT A WALDEMAR MATUŠKA MEDLEY (1999)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCFXSQIQonI

 

 

(73)

 

ZDENA LORENCOVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

 

ZDENA LORENCOVÁ - PROČ ŽIJEŠ RÁD

 

https://www.youtube.com/watch?v=VYC6s8-z8qY

 

 

(74)

 

PETR KOTVALD A STANISLAV HLOŽEK – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

 

KOTVALD A HLOŽEK – HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY (cca 1976)

 

https://www.youtube.com/watch?v=JqpzWUA-UWs

 

 

(75)

 

CHRISTMAS CAROLS – VÁNOČNÍ KOLEDY – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

 

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltzIKNSEfQs

 

NEJLEPŠÍ ČESKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=JsCplhw6jbY

 

KAREL GOTT - VÁNOČNÍ BALÍČEK 70 A 90 LÉTA G

 

https://www.youtube.com/watch?v=6TJmILdDqJg

 

 

(76)

 

LATVIAN MUSIC – LOTYŠSKÁ HUDBA

 

 

LATVIAN SONG FESTIVAL - "LĪGO!" (SWAY!) ENGLISH TRANSLATION / SUBTITLES

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXXwX3IPIhI&list=RDSO68ZR6QMx4&index=2

 

 

(77)

 

SLOVAK MUSIC – SLOVENSKÁ HUDBA

 

 

KOLLÁROVCI- DEDINÔČKA- (OFICIÁLNY VIDEOKLIP) 7/2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=WyTaENGNR30

 

KOLLÁROVCI- SOKOLY (OFICIÁLNY VIDEOKLIP 9/2015)

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6nb15RnqlI

 

KOLLÁROVCI- MARIŠA (OFICIÁLNY VIDEOKLIP) 7/2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-k-YZHQG_8

KOLLÁROVCI- ANKA, ANKA (OFICIÁLNY VIDEOKLIP) 5/2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXKV-YX_nDM

 

KOLLÁROVCI- TERCHOVÁ MIX (OFICIÁLNY VIDEOKLIP) 12/2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zv_jh0Zu72k

 

KOLLÁROVCI- ČESKE POLKY (OFICIÁLNY VIDEOKLIP) 9/2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBUJJbrVf0w

 

KANDRÁČOVCI - DVA DUBY (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=JB0-yCY9Yds

 

KANDRÁČOVCI - KOHO ĽÚBIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFSGeQhFECI

 

KRISTÍNA HOREHRONIE EUROSONG 2010

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdy1nP_0_lQ

 

KRISTÍNA - HOREHRONIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0CaeDo-wEY

 

JBS PRODUCTION - SAMUEL LORENČÍK A ANNA ŠESTÁKOVÁ - RAMONA MIX.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=h4WP-0HFelQ

 

POSTAVME LÁSKE CHRÁM - ANIČKA ŠESTÁKOVÁ A SAMUEL LORINČÍK

 

https://www.youtube.com/watch?v=7w_AmHqzTvQ

 

 

(78)

 

SLOVAK MOUNTAINS MUSIC – HUDBA SLOVENSKÝCH HOR

 

 

MIROSLAV SANIGA: ČAROKRÁSNA PRÍRODA/ENCHANTING NATURE

 

https://www.youtube.com/watch?v=qS_XvcPIjFY

 

Ján Kurilla: Pieseň o horách

z Liptovské Revúce, Miroslav Saniga

 

https://www.youtube.com/watch?v=wBfzhqHmNqM

 

Miroslav Saniga: Perokresby/Pen Drawings I.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QiMbRgyJVxI

 

 

Janko Majerčík: Píseň Vedrussa:

 

www.youtube.com/watch?v=H6sL3srOt2I

 

 

Kristína – Horehronie

 

www.youtube.com/watch?v=_0CaeDo-wEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(79)

 

CZECH AND SLOVAK MUSIC – SONGS ABOUT LOVE

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA – PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

Písně dány z čisté lásky a pomoci Anděly Světla z Nebe - propojují vás tam – zahrnují vás štěstím:

 

 

1. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - MALOVANÝ DŽBÁNKU, Helena Vondráčková                                              (279)

  2 - DOBRÁ ZPRÁVA, Václav Neckář                                                                    (151)

  3 - S LÁSKOU, Michal David                                                                                (280)

  4 - NÁDHERNÁ LÁSKA, Pavel Novák                                                                   (281)

  5 - HOLKY JÁ MÁM VŠECHNY RÁD, Waldemar Matuška

  6 - SEDEMNÁSŤ, Jozef Ráž

  7 - KAMARÁD, Hana Zagorová                                                                            (126)

  8 - HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY, Stanislav Hložek, Petr Kotvald

  9 - KNOFLÍKY LÁSKY, Iveta Bartošová, Petr Sepeši

10 - PÁR PŘÁTEL, Michal David                                                                              (23)

11 - PŘÁTELSTVÍ, Petr Rezek                                                                                 (159)

12 - ŘEKA LÁSKY, Marie Rottrová                                                                          (283)

13 - SETKÁNÍ, Hana Zagorová                                                                               (122)

14 - A TAK DÁL NOSÍŠ PO KAPSÁCH SNY MLÁDÍ, Waldemar Matuška

15 - LÁSKA NEBESKÁ, Eva Pilarová, Waldemar Matuška                                    (177)

16 - POJĎ SE MNOU LÁSKO MÁ, Waldemar Matuška

17 - Den se modrá od modrásků, Karel Černoch, Iva Janžurová,..                      (87)

18 - UŽ TO VÍM, Helena Vondráčková                                                                  (316)

19 - MALUJU A MILUJU, Václav Neckář                                                                (317)

20 - LÍBEZNÁ, Václav Neckář, Helena Vondráčková                                           (318)

21 - Tam kde je srdce, Ivana Andrlová, Jan Čenský                                           (321)

22 - KDEPAK TY PTÁČKU HNÍZDO MÁŠ, Karel Gott                                            (320)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - LÁSKA MÁ, Václav Neckář                                                                         (290)

  2 - PÁBITELÉ, Karel Gott                                                                                  (310)

  3 - PŘEJDI JORDÁN, Helena Vondráčková                                                 (294)

  4 - HEJ PÁNI KONŠELÉ, Karel Gott                                                               (106)

  5 - JEŠTĚ PROSÍM SVĚTU ŠANCI DEJ, Helena Vondráčková                (232)

  6 - ZNALA PANNA PÁNA, Helena Vondráčková, Václav Neckář            (307)

  7 - NESPÁLME TO KRÁSNE V NÁS, Mirko Žbirka, Marika Gombitová

  8 - MOPEDOVÁ, Vašo Patejdl, Olga Záblacká

  9 - JÁ SLYŠEL O RÁJI, Karel Gott                                                                   (311)

10 - DIVOKEJ HORSKEJ TYMIÁN, Pavel Lohonka                                       (240)

11 - Svíce hoří, Eva Pilarová                                                                              (239)

12 - Ó PANE NÁŠ !, Věra Martinová                                                                 (308)

13 - ŽÍT, Karel Gott                                                                                               (312)

14 - SVĚT JE SVĚT, NE RÁJ, Karel Gott                                                         (295)

15 - HYMNA BLIŽNÍCH, Karel Gott                                                                   (296)

16 - S TVOJÍ LÁSKOU, Ladislav Křížek                                                           (278)

17 - Tenkrát na západě, Věra Špinarová                                                        (309)

18 - STARÝ PŘÍBĚH, Jan Nedvěd, Spiritual Kvintet                                      (145)

19 - JÁ SE TĚŠÍM DO NEBE, Spiritual Kvintet                                               (235)

20 - KAM HVĚZDY CHODÍ SPÁT, Ladislav Křížek                                          (45)

21 - AŽ ZATROUBĚJÍ ANDĚLÉ, Helena Maršálková                                        (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - S LÁSKOU MÁ SVĚT NADĚJI, Petra Janů                                                   (1)

  2 - KEĎ PRÍDE LÁSKA, Barbara                                                                     (322)

  3 - FONTÁNA LÁSKY, Barbara

  4 - DOUFEJ, Leona Machálková                                                                       (40)

  5 - TŘI OŘÍŠKY, Iveta Bartošová                                                                        (83)

  6 - ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO, Iveta Bartošová                                              (81)

  7 - OBLÁČKU , Bob Frídl, Aťka Bednářová

  8 - SVĚDOMÍ, Bob Frídl                                                                                     (203)

  9 - DIVADLO ŽIVOTA, Bob Frídl                                                                      (202)

10 - CHODCI NEBO POUTNÍCI, Hana a Petr Ulrychovi                               (227)

11 - PLANETA, Petr Ulrych                                                                                   (58)

12 - MODLITBA, Hana a Petr Ulrychovi                                                           (231)

13 - STUDÁNKO STŘÍBRNÁ, Hana Zagorová                                                  (59)

14 - NAPLNO ŽIJ SVÉ DNY, Karel Gott                                                            (314)

15 - DEJA VU, Martin Maxa, Helena Vondráčková                                          (49)

16 - PANE MŮJ, Bob Frídl                                                                                  (204)

17 - CESTA K ŠTĚSTÍ, Hana Zagorová                                                             (60)

18 - SOUDNÝ DEN, Spiritual Kvintet                                                                (144)

19 - VLÁČEK, Spiritual Kvintet                                                                           (234)

20 - ZVONKY ŠTĚSTÍ, Karel Gott, Darina Rollincová                                    (272)

      21 - VŠICHNI SE SEJDEME V LÉTĚ, Bob Frídl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, Jozef Ráž

  2 - PRÝ SE TOMU ŘÍKÁ LÁSKA, Lenka Filipová

  3 - TENKRÁT, Jiří Vašíček

  4 - DEN ŠEL SPÁT, Ladislav Křížek                                                               (277)

  5 - TEN KRÁSNÝ DEN, Eva Dvořáčková

  6 - BÍLÁ VRÁNA, Wabi Daněk

  7 - CO ZŮSTANE PO NÁS, Bob Frídl

  8 - HOUPÁNÍ, Naďa Urbánková

  9 - JE JAKÁ JE, Karel Gott

10 - KDYŽ MUŽ SE ŽENOU SNÍDÁ, Karel Gott

11 - DEN JE KRÁSNÝ, Leona Machálková, Pavel Vítek                              (135)

12 - SEN, Ladislav Křížek                                                                                   (275)

13 - ZROZENÍ, Ladislav Křížek                                                                          (276)

14 - JEN VEJDI, Věra Martinová

15 - ŠTĚDREJ VEČER NASTAL, Ladislav Křížek

16 - GALAXIE PŘÁNÍ, Leona Machálková                                                           (9)

17 - NA KAMENI KÁMEN, Jan Nedvěd

18 - BLÁZNI STAVĚJ MOST, Michal Penk

19 - VÍM ŽE PŘÍJDU DO NEBE, Naďa Urbánková

20 - Na pustým ostrově, Příbuzní

21 - NARODIL SE KRISTUS PÁN, Ladislav Křížek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - LÁSKO MÁ JÁ STŮŇU, Helena Vondráčková

  2 - Ten umí to a ten zas tohle, Jan Werich                                                    (263)

  3 - POUZE VÍTR VÍ, POUZE VÍTR ZNÁ, Bára Basiková

  4 - JÁ TI ZPÍVÁM, Pavel Bobek

  5 - SÍLU MI DEJ, Brontosauři

  6 - ČAKÁM ŤA LÁSKA, Jozef Ráž

  7 - ZVON SNŮ, Eva Dvořáčková

  8 - MŮJ KRAJ, Bob Frídl

  9 - SVĚT STÁL, Jitka Zelenková, Karel Gott

10 - ŘÍKEJ MI, Petra Janů

11 - SLIB, Kamelot, Pavlína Jíšová

12 - VŮNĚ, Hana a Petr Ulrychovi

13 - Časně ráno, Pavel Lohonka

14 - Čím to, Jaroslav Samson Lenk

15 - SKÁLOU CHCEM SE STÁT, Naďa Urbánková

16 - MÁŠ CHUŤ MAJORÁNKY, Karel Zich

17 - HONEY, Hana Zagorová                                                                             (319)

18 - JINAK TO NEJDE, Hana Zagorová

19 - MÁLOKDO VÍ, Hana Zagorová

20 - TICHÁ NOC, Ladislav Křížek                                                                     (262)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - ABECEDA, Bob Frídl                                                                                         (50)

  2 - JEN VÍTR TO VÍ, Bob Frídl                                                                               (53)

  3 - Jsi hvězda co sem slétla, I.Simonová x E.Pilarová ?, Milan Chladil ?

  4 - KDYŽ JSEM JÁ BYL TENKRÁT KLUK, Karel Gott                                             (2)

  5 - OH, MY DARLING, Karel Gott

  6 - ERŽIKA, Hana Ulrychová

  7 - SÓLO, Karel Gott

  8 - Do chlapeckých snů, Pavel Lohonka

  9 - VALČÍČEK, František Nedvěd

10 - MILUJEM SE ČÍM DÁL VÍC, Petr Kotvald

11 - ZÁVIDÍM, Naďa Urbánková                                                                            (284)

12 - TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ, Waldemar Matuška, Eva Pilarová                  (264)

13 - TEREZA, Waldemar Matuška

14 - TISÍC MIL, Waldemar Matuška                                                                       (180)

15 - ZUZANA, Waldemar Matuška

16 - VLAKY, Martin Maxa

17 - MILENCI V TEXASKÁCH                                                                                 (236)

18 - Kdybych měla křídel pár, Marie Rottrová                                                     (249)

19 - NÁPAD, Hana Zagorová                                                                                (144)

20 - OH, BABY BABY ?, Helena Vondráčková, Marta Kubišová                         (234)

21 - RYBIČKO ZLATÁ, PŘEJU SI, Hana Zagorová                                              (128)

22 - ZDÁ SE, Hana Zagorová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - DVĚ MALÁ KŘÍDLA TU NEJSOU, Helena Vondráčková, 1998

  2 - MĚL JSEM RÁD A MÁM, Karel Gott, 1975

  3 - NEVÍM, PROČ BYCH NEPŘIZNAL, ŽE JSEM …, Karel Gott, 1988

  4 - BIOGRAF LÁSKA, Hana Zagorová, 1982

  5 - TULIPÁNY Z AMSTERODAMU, Jiří Vašíček, 1959

  6 - GRANADA, Milan Chladil, 1956

  7 - Řemeslnická píseň, Pyšná Princezna

  8 - ZŘEJMĚ LETOS NIKDE NEJSOU KYTKY, Marie Rottrová

  9 - TAM NAD TOU HRÁZÍ, Waldemar Matuška, 1980

10 - MARNIVÁ SESTŘENICE, Waldemar Matuška, 1980

11 - LÁSKA CESTU ZNÁ, Iveta Bartošová + Petr Muk, 2000

12 - DVA MODRÉ BALÓNKY, Josef Zíma

13 - PYŠNÝ TULIPÁN, Josef Zíma

14 - NEZKOUŠEJ BDÍT NADE MNOU, Helena Vondráčková

15 - PROČ PTÁCI ZPÍVAJÍ, Karel Gott, 1968

16 - AMEN, PRAVÍM VÁM, Karel Gott, 1968

17 - LÁSKO …, Marie Rottrová, 1974

18 - Právě dopsal jsem pro tebe vzkaz, Martin Maxa

19 - JSI PROSTĚ NEJLEPŠÍ, Lešek Semelka, 1978

20 - My jako kluci u nás tam, kde jsme šťastný žili si, Honza Nedvěd

21 - PODĚKUJ, Michaela Kuklová, Miroslav Šimůnek, 2001                         (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - JEN SE S PÍSNIČKOU SMÁT, Waldemar Matuška, 1965                                (175)

  2 - KOČKA NA OKNĚ, Waldemar Matuška, 1961

  3 - ÚŽASNÁ LÁSKA, Waldemar Matuška, 1966

  4 - Proud řeky, Marie Rottrová

  5 - JSEM NA SVĚTĚ RÁD, Karel Gott, 1966

  6 - LÉTA PRÁZDNIN, Karel Gott, 1975

  7 - ADRESA JA, ADRESA TY, Marika Gombitová

  8 - KDO CHCE LÁSKU DÁT, Milan Chladil, 1960

  9 - Tam někde musí studna v poušti stát, Honza Nedvěd

10 - Tvá hvězda jasná, Honza Nedvěd

11 - SVOU PARTU PŘÁTEL JEŠTĚ NAŠTĚSTÍ MÁM, Helena Vondráčková, 1988

12 - NASHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH, Voskovec + Werich, 1932

13 - ZEMĚ, ODKUD PŘICHÁZÍM, Josef Zíma                                                          (243)

14 - HŘÍŠNÝ TANEC, Roman Vojtek

15 - NÁVRAT, Iveta Bartošová + Michal David, 2003

16 - MĚSÍČNÍ ŘEKA, Karel Gott, 1964                                                                      (108)

17 - MARIA, Karel Gott, 1964

18 - LÍTO, JE MI LÍTO, Hana Zagorová, 1980

19 - ASI DO VĚŽÍ – Pavel Vítek, 1998

20 - POHÁDKOVÁ ZEMĚ, Jiří Vašíček, 1958

21 - K SVÁTKU, Daniel Dobeš

22 - DEPEŠE, Marta Kubišová

23 - VZPOMÍNKY MI ZŮSTANOU, Waldemar Matuška, 1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 – KÉŽ JSEM TO JÁ, Karel Gott + Jitka Zelenková, 1980

  2 – OHEŇ V SOBĚ MÁŠ, Karel Gott, 1982

  3 – STAŇ SE RŮŽÍ, Karel Gott, 1988

  4 – CÍTÍM, Karel Gott, 1976

  5 – MÁ V OČÍCH ZÁŘ, Karel Gott, 1984

  6 – NEŽ NAJDU ZPŮSOB, JAK ŽÍT SÁM, Karel Gott, 1981

  7 – ZAS PÁR DNŮ TĚ MÁM, Karel Gott, 1981

  8 – JÁ LÁSKU Z BÁSNÍ ZNÁM, Karel Gott, 1976

  9 – PÁRKRÁT MLČET Karel Gott + Sylva Schneiderová, 1987

10 – VÍC, Karel Gott, 1976

11 – MÁM RÁD MÁCHŮV RÁJ, Karel Gott, 1989

12 – MLČENÍ VE DVOU, Karel Gott, 1987

13 – UŽ VÍCKRÁT VIDĚL JSEM JÁ TU TVÁŘ, Karel Gott, 1973

14 – BYL BY HŘÍCH SE POTMĚ BÁT, Karel Gott, 1978

15 – HRÁTKY S LÁSKOU, Karel Gott, 1984

16 – LÁSKO MÁ, Karel Gott, 1984

17 – STOKRÁT CHVÁLÍM ČAS, Karel Gott, 1978

18 – CESTA RÁJEM, Karel Gott, 1980

19 – NEVÍM, PROČ BYCH NEPŘIZNAL, ŽE JSEM…, Karel Gott, 1988

20 – MĚL JSEM RÁD A MÁM, Karel Gott, 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 – TO MUSÍM ZVLÁDNOUT SÁM, Karel Gott, 1984

  2 – CHCEŠ DÁL V MÉM STÍNU STÁT, Karel Gott, 1983

  3 – PROSTŘI PRO DVA STŮL, Karel Gott, 1977

  4 – BLÁHOVÉ PŘÁNÍ, Karel Gott, 1985

  5 – MARIA, Karel Gott + Marika Gombitová, 1986

  6 – TEĎ UŽ VÍŠ, ŽE JSEM TO JÁ, Karel Gott, 1978

  7 – NEZNÁMÝ PÁR, Karel Gott + Marika Gombitová, 1987

  8 – DO RE MI LA, Karel Gott, 1977

  9 – KRÁŠLÍM TĚ, LÁSKO, VŠÍM CO MÁM, Karel Gott

10 – JE JAKÁ JE, Karel Gott, 1975

11 – ZŮSTANU SVŮJ, Karel Gott, 1987

12 – SVĚT STÁL Karel Gott + Jitka Zelenková, 1985

13 – KDYŽ MUŽ SE ŽENOU SNÍDÁ, Karel Gott

14 – PŮLNOČNÍ LÁSKA, Karel Gott, 1980

15 – DÁVNÉ LÁSKY Karel Gott + Hana Zagorová, 1980

16 – JAK MÁLO VÍŠ, Karel Gott, 1980

17 – CHYŤ SVÉ DNY, Karel Gott, 1987

18 – JEDINÁ, Karel Gott, 1985

19 – ZŮSTANU SVŮJ, Karel Gott, 1987

20 – ŽIVOT JE BÍLÝ DŮM + KDYBY SIS OČI VYPLAKALA, Karel Gott, 1986

21 – PŮJDEM SPÁT, Karel Gott, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - JDI ZA ŠTĚSTÍM, Karel Gott, 1977

  2 - KDYBY SIS OČI VYPLAKALA, Karel Gott. 1964

  3 - ZVON, Hana a Petr Ulrychovi

  4 - NEJVĚTŠÍ Z NÁLEZŮ A ZTRÁT, Michal David

  5 - DIEVČATÁ, Modus

  6 - MYS DOBRÝCH NADĚJÍ, Hana Zagorová, 1984

  7 - PLÁČU, PLÁČU SŮL, Milan Drobný, 1970

  8 - MEDOVÉ DNY, Iveta Bartošová, Petr Sepéši, 1985

  9 - TO JE ŠTĚSTÍ, Helena Vondráčková

10 - FANFÁN, Helena Vondráčková

11 - VČERA V LESE, Darek Vostřel, Jiří Šašek

12 - TULÁK SE VRÁTIL DO SAN FRANCISCA, Waldemar Matuška

13 - PÁR SLOV, PÁR KROKŮ, PÁR GEST, Rottrová + Černoch, 1980

14 - Tvůj smích je zpěv mincí, Martin Maxa

15 - JÁ TI ZABRNKÁM, Václav Neckář, 1975

16 - ŽI A NECHAJ ŽIŤ, Marika Gombitová

17 - Když mám když u sebe lásko, Honza Nedvěd

18 - Jednou se ráno člověk vzbudí a ví, Honza Nedvěd

19 - ZEMĚ, ODKUD PŘICHÁZÍM, Jiří Vašíček, 1959                                             (243)

20 - ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO, Iveta Bartošová, 2000                                          (81)

21 - ZNÁM JEDNU STAROU ZAHRADU, Iveta Bartošová + Petr Muk, 2000

22 - Ó, ŘEBÍČKU ZAHRADNICKÝ, Waldemar Matuška, 1971

23 - LÉTA PÁDÍ, Waldemar Matuška, 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - ŘEKA ZÁZRAKŮ, Hana Zagorová, 1975

  2 - HEJ, PANE DISKŽOKEJ, Balet 1985

  3 - JAKO ROBINSON, Kamélie, 1981

  4 - PO SCHODOCH, Richard Muller, 1986

  5 - V STÍNU KAPRADINY, Jana Kratochvílová, 1980

  6 - SNAD JSEM SI JÍ MĚL VŠÍMAT VÍC, Dalibor Janda

  7 - SPRÁVNE DIEVČATÁ, Marika Gombitová

  8 - HOLUBÍ DŮM, Jiří Schelinger, 1973

  9 - KDYBYS BYL SÁM, Jitka Zelenková, 1979

10 - BÍLÁ KRÁLOVNA, Petr Kotvald, Stanislav Hložek, 1983

11 - MŮJ ČAS, Hana Zagorová, Petr Kotvald, Stanislav Hložek, 1984

12 - LÁSKO, Marie Rottrová, 1974

13 - ZPÍVAT JAKO DÉŠŤ, Jiří Korn, 1978

14 - BLUDIČKA JULIE, Hana Zagorová, 1969

15 - TICHÝ KOUT, Karel Gott, 1965

16 - ISABELA, Karel Gott, 1965

17 - ČAS RŮŽÍ, Karel Gott, 1968

18 - TA PUSA JE TVÁ, Hana Zagorová, Petr Rezek, 1979

19 - ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ, Karel Zich, 1973

20 - KVÍTEK MANDRAGORY, Helena Vondráčková, 1972

21 - ZIMA, ZIMA, ZIMA, ZIMA, Hana Zagorová, 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - ŽÍZEŇ PO ŽIVOTĚ, Hana Zagorová, 1982

  2 - MÁM TAM BOUDU DŘEVĚNOU, Waldemar Matuška, 1971

  3 - PRSTÝNEK Z LÁSKY, Waldemar Matuška, 1971

  4 - JÁ MÁM JÓDLOVÁNÍ RÁD, Waldemar Matuška, 1971

  5 - LÁSKA, Iveta Bartošová, 2000

  6 - DUNAJ, Jiří Vašíček, 1967

  7 - VYZNÁNÍ LÁSKY, Jiří Voskovec + Jan Werich, 1934

  8 - RÁD, Jitka Zelenková, 1983

  9 - MÁM TĚ RÁD VÍC NEŽ DŘÍV, Karel Gott, 1968

10 - KDYBY NEPADAL DÉŠŤ, Karel Gott, 1968

11 - POŽEHNEJ, BOŽE MŮJ, Karel Gott, 1969

12 - TEN, KDO NEMILOVAL, Věra Špinarová, Zdeněk Mann, 1978

13 - POSELSTVÍ DĚTEM, Oldřich Veselý, 1975

14 - KDYSI PŘED LÉTY, Hana a Petr Ulrychovi

15 - Šel v horách sních, Honza Nedvěd

16 - Bílé jsou prameny dlaní, Honza Nedvěd

17 - Kvetly louky, Honza Nedvěd

18 - ZŘEJMĚ LETOS NIKDE NEJSOU KYTKY, Marie Rottrová, 1984

19 - ČOŽE JE TO ZA ZNAMENIE, slovenská vianočná pieseň

20 - BÚVAJ DIEŤA KRÁSNÉ, slovenská vianočná pieseň

21 - PURPURA, Josef Sochor + Pavlína Filipovská

22 - LÁSKA JE DAR, Josef Sochor + Pavlína Filipovská

23 - MÁLEM, Helena Vondráčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

  1 - KLÍČ PRO ŠTĚSTÍ, Marie Rottrová + Jiří Bartoška, 1985

  2 - LÁSKY STÁRNOU, Karel Gott, 1974

  3 - NEZAPOMÍNÁM, Karel Gott, 2003

  4 - NOE, Karel Gott, 2003

  5 - DUHOVÁ VÍLA, Hana Zagorová + Petr Rezek

  6 - VEJDEM, Michal David, 1982

  7 - GINA, Josef Zíma

  8 - ŠTĚSTÍ, Marie Rottrová, 1980

  9 - MARIE, Dalibor Janda, 1998

10 - Tak jako opouští ptáci svá hnízda, Martin Maxa

11 - POD STAROU