THE  LIBRARY  OF  LIGHT    DOWNLOAD

www.playlist-music.org

 

 

December 22, 2022

jataji@seznam.cz

 

EN - Prepared by / CZ - Zpracoval: Ivo A. Benda

 

 

 

 

 

CONTENT – OBSAH

 

(0)

INTRODUCTION – ÚVOD

 

(1)                                           

01 YANNI – WORLD MUSIC – SVĚTOVÁ HUDBA

 

(2)

02 KATHERINE JENKINS – WELSH MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

(3)

03 MORMON TABERNACLE CHOIR – MORMONSKÝ CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR

 

(4)

ANDRE‘ RIEU – DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

(5)

EUROPEAN SERIOUS MUSIC – EVROPSKÁ VÁŽNÁ HUDBA

 

(6)

NATURAL CLASSIC MUSIC – PŘÍRODNÍ KLASICKÁ HUDBA

 

(7)

AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

(8)

WHITNEY HOUSTON – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

(9)

JENNIFER RUSH – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

(10)

CANADIAN MUSIC – KANADSKÁ HUDBA

 

(11)

AMERICAN INDIAN MUSIC – INDIÁNSKÁ HUDBA

 

(12)

HAWAIIAN MUSIC – HAVAJSKÁ HUDBA

 

(13)

POLYNESIAN MUSIC – POLYNÉZSKÁ HUDBA

 

(14)

BRITISH MUSIC – BRITSKÁ HUDBA

 

(15)

TOM JONES – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

(16)

MARY HOPKIN – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

(17)

SCOTTISH MUSIC – SKOTSKÁ HUDBA

 

(18)

IRISH MUSIC – IRSKÁ HUDBA

 

(19)

CELTIC MUSIC – KELTSKÁ HUDBA

 

(20)

AUSTRALIAN MUSIC – AUSTRALSKÁ HUDBA

 

(21)

NEW ZEALAND MUSIC – NOVOZÉLANDSKÁ HUDBA

 

(22)

BOB MARLEY – JAMAICAN MUSIC – JAMAJSKÁ HUDBA

 

(23)

DEMIS ROUSSOS – GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

(24)

GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

(25)

FRENCH MUSIC – FRANCOUZSKÁ HUDBA

 

(26)

MUSIC OF LUXEMBOURG – LUCEMBURSKÁ HUDBA

 

(27)

BELGIAN MUSIC – BELGICKÁ HUDBA

 

(28)

DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

(29)

AMIRA WILLIGHAGEN   * 2004

 

(30)

ABBA – SWEDISH MUSIC – ŠVÉDSKÁ HUDBA

 

(31)

SWEDISH MUSIC – ŠVÉDSKÁ HUDBA

 

(32)

NORWEGIAN MUSIC – NORSKÁ HUDBA

 

(33)

HELENE FISCHER – GERMAN MUSIC – NĚMECKÁ HUDBA

 

(34)

GERMAN MUSIC – NĚMECKÁ HUDBA

 

(35)

TYROL MUSIC – TYROLSKÁ HUDBA

 

(36)

LAURA BRANIGAN

 

(37)

DANIELA DÉ SANTOS

 

(38)

SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(39)

JULIO IGLESIAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(40)

ANTONIO BANDERAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(41)

JEANETTE – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

(42)

ITALIAN MUSIC – ITALSKÁ HUDBA

 

(43)

HUNGARIAN MUSIC – MAĎARSKÁ HUDBA

 

(44)

ROMANIAN MUSIC – RUMUNSKÁ HUDBA

 

(45)

RUSSIAN MUSIC – RUSKÁ HUDBA

 

(46)

UKRAINIAN MUSIC – UKRAJINSKÁ HUDBA

 

(47)

POLISH MUSIC – POLSKÁ HUDBA

 

(48)

LATIN AMERICAN MUSIC – LATINSKOAMERICKÁ HUDBA

 

(49)

BRAZIL MUSIC – BRAZILSKÁ HUDBA

 

(50)

BRAZIL MUSIC – 70th – BRAZILSKÁ HUDBA – 70. ROKY

 

(51)

MEXICAN MUSIC – MEXICKÁ HUDBA

 

(52)

CUBAN MUSIC – KUBÁNSKÁ HUDBA

 

(53)

AFRICAN MUSIC – AFRICKÁ HUDBA

 

(54)

AFRICAN – ABORIGINAL DRUMS – AFRICKO – ABORIDŽINSKÉ BUBNY

 

(55)

CHINESE MUSIC – ČÍNSKÁ HUDBA

 

(56)

TIBETAN MUSIC – TIBETSKÁ HUDBA

 

(57)

INDICKÁ HUDBA – INDIAN MUSIC

 

(58)

THAI MUSIC – THAJSKÁ HUDBA

 

(59)

ISRAELI MUSIC – IZRAELSKÁ HUDBA

 

(60)

ARAB MUSIC – ARABSKÁ HUDBA

 

(61)

UYGHUR MUSIC – UJGURSKÁ HUDBA

 

(62)

SHAMANIC SIBERIAN – MUSIC ŠAMANSKÁ SIBIŘSKÁ HUDBA

 

(63)

AUSTRALIAN ABORIGINAL MUSIC – AUSTRALSKÁ ABORIGINSKÁ HUDBA

 

(64)

LEMURIAN MUSIC – LEMURIJSKÁ HUDBA

 

(65)

STREET MUSIC WORLD – POULIČNÍ SVĚTOVÁ HUDBA

 

(66)

MEDITATION MUSIC – MEDITAČNÍ HUDBA

 

(67)

MUSIC ABOUT THE EARTH AND UNIVERSE – HUDBA O ZEMI A VESMÍRU

 

(68)

NATURAL MUSIC – PŘÍRODNÍ HUDBA

 

(69)

BIRD MUSIC – PTAČÍ HUDBA

 

(70)

DOG MUSIC – PSÍ HUDBA

 

(71)

HEN MUSIC – SLEPIČÍ HUDBA

 

(72)

ANIMALS AND POWER OF MUSIC – ZVÍŘATA A SÍLA HUDBY

 

(73)

THE BALLS OF THE FOREST MUSIC – HUDBA KULIČKY V LESE

 

(74)

MUSIC OF RADIO STATIONS OF THE WORLD – HUDBA Z RÁDIÍ SVĚTA

 

(75)

CZECHOSLOVAK MUSIC – ČESKOSLOVENSKÁ HUDBA

 

(76)

KAREL GOTT – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(77)

HELENA VONDRÁČKOVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(78)

HANA ZAGOROVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(79)

WALDEMAR MATUŠKA – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(80)

ZDENA LORENCOVÁ – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(81)

PETR KOTVALD A STANISLAV HLOŽEK – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(82)

CHRISTMAS CAROLS – VÁNOČNÍ KOLEDY – CZECH MUSIC – ČESKÁ HUDBA

 

(83)

LATVIAN MUSIC – LOTYŠSKÁ HUDBA

 

(84)

SLOVAK MUSIC – SLOVENSKÁ HUDBA

 

(85)

SLOVAK MOUNTAINS MUSIC – HUDBA SLOVENSKÝCH HOR

 

(86)

CZECH AND SLOVAK MUSIC – SONGS ABOUT LOVE

ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA – PÍSNĚ O LÁSCE

 

 

 

Search, eg, Chapter 86:  CTRL F (86)

 

Vyhledání, např. 86. kapitoly: CTRL F (86)

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Ashtar Benda (left), 2017, author

 

www.andele-nebe.cz , www.heavenly-angels.org , www.playlist-music.org

 

 

 

 

 

The content of www.playlist-music.org is also part of the CZ file PŘEHLED ZDROJŮ ZDRAVÉ STRAVY (Overview of sources of healthy diet) on the website www.co-jist.cz

 

Obsah www.playlist-music.org je také částí CZ souboru PŘEHLED ZDROJŮ ZDRAVÉ STRAVY na webu www.co-jist.cz

 

(0)

 

INTRODUCTION – ÚVOD

 

 

MUSIC – PLAYLIST since April 2, 2018 posted on FB – Music is our dream

 

HUDBA – PLAYLIST od 2.4.2018 umisťována na FB – Music is our dream

 

https://www.facebook.com/Music-is-our-dream-231483540928166/?modal=admin_todo_tour

 

www.playlist-music.org – playlist created 2014 – 2020, started from December 14, 2019.

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

MUSIC is an important part of human positive life and positive music greatly enhances the quality of our lives. Angels in Heaven can freely tune in to any music with their inner hearing and live with it. Music is an important type of energy - vibrations, and it is very important that the music is harmonious and pleasant.

 

HUDBA je důležitou součástí pozitivního života člověka a pozitivní hudba výrazně zvyšuje KVALITU našeho života. Andělé v Nebi se mohou libovolně naladit na jakoukoliv hudbu svým vnitřním sluchem a takto s ní žít. Hudba je důležitý druh energie – vibrací, a velice záleží, aby byla harmonická a příjemná.

 

For optimum music listening, the flat sound speakers from laptops are not suitable, but prefer connect more powerful 3-way speakers of about 50 W.

 

Pro optimální poslech hudby nejsou vhodné zvukově ploché slabé reproduktorky z notebooků, ale k nim připojit výkonnější reproduktory 3-pásmové cca 50 W.

 

 

Support for IVO A. BENDA - building and operation of the website, spreading info to people all over the world, (is not an organization), thank you:

 

Podpora autoru IVO A. BENDOVI - budování a provozy webů, šíření info lidem po celém světě, (není organizace), děkuji velice:

 

SK

 

0353 2881 50 / 0900

SLOVENSKA SPORITELNA

IBAN: SK17 0900 0000 0003 5328 8150

BIC (SWIFT): GIBASKBX

CURRENCY / MENA: EUR

 

CZ

 

000 000 - 2051 1010 03 / 0800

CESKA SPORITELNA

IBAN: CZ17 0800 0000 0020 5110 1003

BIC (SWIFT): GIBACZPX

CURRENCY / MENA: CZK

 

 

---

 

 

The music is selected and ordered by the present spiritual meaning OF THE UPCOMING SIGNIFICANT EVENTS - THE CALL OF POSITIVE STATUS - THE CALL OF POSITIVE PEOPLE FROM THE PLANET OF EARTH HOME, TO HEAVEN WORLDS, IN PARTICULAR TO THE NEW EARTH IN HEAVEN:

 

Hudba je zde vybrána a seřazená podle aktuálního duchovního významu NADCHÁZEJÍCÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI – ODVOLÁNÍ POZITIVNÍHO STAVU – ODVOLÁNÍ POZITIVNÍCH LIDÍ Z PLANETY ZEMĚ DOMŮ, DO NEBESKÝCH SVĚTŮ, především na NOVOU ZEMI V NEBI:


A) PREPARATION AND POSITION ATTENTION

B) SWEET AND CALLING

C) KNOWING THAT YOU WILL BE HERE

 

 

A)  PŘÍPRAVA A POSTAVENÍ SE DO POZORU

B)  SLAĎOVÁNÍ A SVOLÁVÁNÍ SE

C)  UVĚDOMOVÁNÍ SI, ŽE BUDOU TAM

 

 

A)

 

1-1a)

YANNI - FOR ALL SEASONS 2004 LIVE VIDEO HD

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jf75E4dTDY

 

1-1b)

YANNI - FOR ALL SEASONS HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Zjsa0eDbA

 

1-1c)

YANNI FOR ALL SEASONS LIVE HD HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=inq36XyWG-Q

 

B)

LIGO! - LOTYŠSKÝ FESTIVAL:

 

25. LOTYŠSKÝ FESTIVAL PÍSNÍ A TANCŮ   30.6.-7.7. 2013:

 

MIX – LATVIAN SONG FESTIVAL 2013

 

25. Vispārējie latviešu Dziesmu un 15. Deju svētki

 

LATVIAN SONG FESTIVAL - "LĪGO!" (SWAY!) ENGLISH TRANSLATION / SUBTITLES

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXXwX3IPIhI&list=RDSO68ZR6QMx4&index=2

 

C)

KATIE MELUA – I Will be There   (Full Concert Version) – official Video

 

v nahrávacím studiu

 

BUDU TAM  (originální zvuk)

 

http://www.youtube.com/watch?v=7IRIP-hSfJ0

 

D)

WE ARE GOING HOME – JDEME DOMŮ

 

SISSEL - GOING HOME

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJFhTb1gi6Y

 

E)

DEPARTURE TO HEAVEN – ODCHOD DO NEBES

 

"EXODUS" BY HENRY MANCINI

 

https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0

 

EXODUS (MAIN THEME)

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0rWAKS1y7w

 

MANTOVANI - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ns3F5vCpnjg

 

EXODUS - MANTOVANI & HIS ORCHESTRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ca7HNOosC0

 

EXODUS MAIN THEME

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FHZqfJq6SI

 

ERNEST GOLD: "EXODUS" (1960) - ORIGINAL MAIN THEME

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEPZ1ef2g_A

 

RICHARD CLAYDERMAN - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQm3gqzbG9o

 

THE EXODUS SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1sSfNHghZc

 

THE EXODUS SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNMetYtiUs4

 

THE EXODUS SONG (THIS LAND IS MINE) BY PAT BOONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=fw0FLzUKphw

 

EXODUS: ERNEST GOLD - "PRELUDE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfzXE9RMf-k

 

HIGHLIGHTS FROM EXODUS BY ERNEST GOLD.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xn3t3OYNRIU

 

ERNEST GOLD EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKJv4_738_M

 

 

VĚNOVÁNO: NEBESKÝM SILÁM "AŠTARA ŠERANA“

 

DEDICATO: FORZE CELESTI "ASHTAR SHERAN"

3.3.2013

https://www.youtube.com/watch?v=1Z20h_DAEKg

 

 

(1)

 

01 YANNI – WORLD MUSIC – SVĚTOVÁ HUDBA

 

 

1-1a)

YANNI - FOR ALL SEASONS 2004 LIVE VIDEO HD

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jf75E4dTDY

 

1-1b)

YANNI - FOR ALL SEASONS HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Zjsa0eDbA

 

1-1c)

YANNI FOR ALL SEASONS LIVE HD HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=inq36XyWG-Q

 

2a)

SAMVEL YERVINYAN THE BEST VIOLIN PERFORMANCES WITH YANNI

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=iD904WNAYIo

 

2b)

SAMVEL YERVINYAN – ( THE BEST VIOLIN PERFORMANCES ) WITH YANNI.

 

(It is advisable to reduce the sound depth - eg large TVs)

 

(vhodné potlačit hloubky zvuku – např. velká TV)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruI4rF7Dhws

 

3a)

YANNI WORLD DANCE LIVE_1080P (FROM THE MASTER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lodDV4Zw

 

3b)

YANNI – WORLD DANCE HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dLSKrV7ZE

 

4)

YANNI IN LIVE TAJ MAHAL RENEGADE   (16.8.2006)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbFV07LteXw

 

5)

YANNI SAMVEL YERVINYAN BEST VIOLIN EVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJLOClIb_TE

 

6)

VIOLIN VS SAXOPHONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=8CGMHf-rYqE

 

7)

ARMENIAN DUDUK YANNI LIVE 2006 THE CONCERT EVENT

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpcuQD545sQ

 

8)

YANNI - PRELUDE - LOVE IS ALL HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bhPIF8PgKs

 

9)

YANNI - PRELUDE

 

https://www.youtube.com/watch?v=OoBZODeHSLY

 

YANNI LIVE! THE CONCERT EVENT 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=17nBJQsU4vY

 

YANNI - "PRELUDE AND NOSTALGIA"_1080P FROM THE MASTER! "YANNI LIVE! THE CONCERT EVENT"

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKVzm0SBYtQ

 

YANNI – “NIKI NANA”… THE “TRIBUTE” CONCERTS! 1080P REMASTERED & RESTORED

 

https://www.youtube.com/watch?v=mA9Y4wC7t8M

 

YANNI – FROM THE VAULT - AUSTRALIAN DIDGERIDOO WITH A TWIST - LIVE (HD-HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cizByru14jc

 

YANNI - "NOSTALGIA" LIVE AT ROYAL ALBERT HALL... 1080P DIGITALLY REMASTERED & RESTORED

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4sS7I_aaXQ

 

YANNI - “UNTIL THE LAST MOMENT"… LIVE AT THE ACROPOLIS, 25TH ANNIVERSARY! 1080P DIGITALLY REMASTERED

 

https://www.youtube.com/watch?v=9WECMgGG8dg

 

YANNI - "PRELUDE AND NOSTALGIA"_1080P FROM THE MASTER! "YANNI LIVE! THE CONCERT EVENT"

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKVzm0SBYtQ

 

PRELUDE AND NOSTALGIA JE Z EN JAZYKA - PŘEDEHRA A VZPOMÍNKY. 

 

Tato skladba PRELUDE AND NOSTALGIA mi připomíná DULEŽITÉ IMPULZY ANDĚLY NEBE ČLOVĚKU V NEGATIVNÍM STAVU, TYTO IMPULZY ČLOVĚKU OTEVÍRAJÍ VNITŘNÍ DÁVNÉ VZPOMÍNKY NA ŽIVOT V NEBI, TJ. V POZITIVNÍM STAVU, KTERÉ NASTARTUJÍ A POZDĚJI UMOŽNÍ JEHO DUCHOVNÍ VZESTUP po spirále růstu vědomí od VB - výchozího bodu - obr. 688, odkazy dole a DUCHOVNI CESTA na www.andele-nebe.cz !

 

Ve světelné hudbě mají lide MNOHO DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ, jen je třeba AKTIVNĚ INTUITIVNĚ VYPÁTRAT, A SAMOSTATNĚ - to je důležité k duchovnímu růstu člověka na planetě Zemi !!!

 

www.playlist-music.org

 

YANNI - “RENEGADE”… THE “TRIBUTE” CONCERTS!... 1080P DIGITALLY REMASTERED & RESTORED

 

https://www.youtube.com/watch?v=YjHYzFHZKrM

 

RENEGADE JE Z EN JAZYKA - ODPADLÍK - TEDY ODPADLÍK Z LOUTKO - MATRIXU NA PLANETĚ ZEMI.

 

Tato skladba RENEGADE mi připomíná samotný DUCHOVNÍ VZESTUP ČLOVEKA po spirále růstu vědomí - obr. 688, odkazy dole a DUCHOVNÍ CESTA na www.andele-nebe.cz !

 

www.playlist-music.org

 

 

 

(2)

 

02 KATHERINE JENKINS – WELSH MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

 

1a)

KATHERINE JENKINS - HOME

 

https://www.youtube.com/watch?v=_XNd3I7eDsU

 

1b)

KATHERINE JENKINS - HOME (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3dDaVJRhHM

 

2)

KATHERINE JENKINS - DREAMING OF THE DAYS (EINAUDI'S I GIORNI)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUJU5sy0Ljs

 

3a)

KATHERINE JENKINS // ANGEL (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dC7TcH-3MVs&list=PL39E7A36966CFFAA7

 

3b)

KATHERINE JENKINS IN THE ARMS OF AN ANGEL LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=tnPmTqE-bis

 

3c)

KATHERINE JENKINS - ANGEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=EH6f-8cNVww

 

4a)

THE PRAYER - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

Podobně zpívá Gracias choir, Soul

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVJXr9k_VSE

 

4b)

KATHERINE JENKINS - THE PRAYER (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQFPZweQwJA

 

4c)

2012 PIONEER DAY CONCERT WITH KATHERINE JENKINS - THE JOY OF SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldSctrDnt88

 

5)

CYMRU FACH (DEAREST WALES) - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ees1-wFIc

 

6)

YOU'LL NEVER WALK ALONE, FROM CAROUSEL - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YM42fu_4BE

 

7)

I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT, FROM MY FAIR LADY - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp2XsZeJi2o

 

8)

KATHERINE JENKINS - HALLELUJAH

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PwIMQ4sb3A

 

9)

ANDREA BOCELLI, KATHERINE JENKINS - I BELIEVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABj7gxsbAjY

 

10)

TIME TO SAY GOODBYE - KATHERINE JENKINS

 

https://www.youtube.com/watch?v=BR7EaHbPe54

 

11)

KATHERINE JENKINS - QUELLO CHE FARO (EVERYTHING I DO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBcj0gqWcZE

 

12)

KATHERINE JENKINS // LOVE NEVER DIES (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7DNdTCxKqI

 

13)

ALL THINGS BRIGHT AND BEAUTIFUL - MUSIC BY KATHERINE JENKINS

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfOGRl3mV9Q

 

14)

KATHERINE JENKINS - NELLA FANTASIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=UumLNyScu14

 

15)

KATHERINE JENKINS // BREAK IT TO MY HEART (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5IvpoJrTQY

 

16)

KATHERINE JENKINS // BRING ME TO LIFE (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-IX9a4r7wY

 

17)

ANDRÉ RIEU & JSO / KATHERINE JENKINS - ANCORA NON SAI

 

https://www.youtube.com/watch?v=toht9g4l0iE

 

18)

KATHERINE JENKINS SINGING LOVE NEVER DIES

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm4hc-okebk

 

KATHERINE JENKINS - JEALOUS OF THE ANGELS

 

https://www.youtube.com/watch?v=6WZS3Lt9FTA

 

KATHERINE JENKINS - JEALOUS OF THE ANGELS

 

https://www.youtube.com/watch?v=t25eKTrNoeY

 

KATHERINE JENKINS - JEALOUS OF THE ANGELS WITH THE GRIEF ENCOUNTER CHILDREN'S CHOIR [LIVE]

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWv611q3LOs

 

KATHERINE JENKINS - TO WHERE YOU ARE

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ-9aQGPByA

 

KATHERINE JENKINS LA CALIFFA HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_8F8hrs5mw

 

KATHERINE JENKINS - WE'LL GATHER LILACS (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-qY04s4Jnc

 

KATHERINE JENKINS - REJOICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf4Fl6sVrIU

 

KATHERINE JENKINS NEVER ENOUGH

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6Z52uJmUe4

 

KATHERINE JENKINS - HALLELUJAH (DEEZER HIFI AUDIO) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO9OsWHDBco

 

KATHERINE JENKINS - BLINDED BY YOUR GRACE

 

https://www.youtube.com/watch?v=3WhLUaDOItE

 

NEARER MY GOD TO THEE

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlOljwm_K5s

 

KATHERINE JENKINS - MAKE ME A CHANNEL OF YOUR PEACE

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnY7t1N1s2U

 

KATHERINE JENKINS - FEAR OF FALLING (ENG SUB) 720P HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt-vSNVO4gc

 

KATHERINE JENKINS – SOMEWHERE OVER THE RAINBOW: IN TRIBUTE TO JUDY GARLAND | #ATTITUDEAWARDS

 

https://www.youtube.com/watch?v=uo1148-tmB4

 

KATHERINE JENKINS - YOU ARE MY MIRACLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4Il9DDJehM

 

 

(3)

 

03 MORMON TABERNACLE CHOIR – MORMONSKÝ CHRÁMOVÝ PĚVECKÝ SBOR

 

 

1)

HE IS RISEN – MORMON TABERNACLE CHOIR

 

http://www.youtube.com/watch?v=kCJtfBR7T9E

 

2)

COME, THOU FOUNT OF EVERY BLESSING – MORMON TABERNACLE CHOIR

 

http://www.youtube.com/watch?v=gPKpkrqBwNs&list=RDkCJtfBR7T9E

 

3)

THE PRAYER - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVJXr9k_VSE

 

4)

2012 PIONEER DAY CONCERT WITH KATHERINE JENKINS - THE JOY OF SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldSctrDnt88

 

5)

YOU'LL NEVER WALK ALONE, FROM CAROUSEL - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YM42fu_4BE

 

6)

CYMRU FACH (DEAREST WALES) - KATHERINE JENKINS AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ees1-wFIc

 

7)

COME, COME, YE SAINTS - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

Těžká cesta negativního stavu lidského života zpět do pozitivního stavu lidského života.

 

A hard, difficult path of the negative state of human life back to the positive state of human life.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ia3gYSvG8M

 

8)

OH, COME, ALL YE FAITHFUL - LAURA OSNES AND THE MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0F_sVaSVqI

 

9)

2016 PIONEER DAY CONCERT WITH THE KING'S SINGERS - MUSIC FOR A SUMMER EVENING

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdhiYv-rjy0

 

10)

FOR THE BEAUTY OF THE EARTH, ARRANGED BY MACK WILBERG - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbXvCZfiOVM

 

11)

PEACE LIKE A RIVER - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8of9CQ9Fes

 

12)

SHENANDOAH - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GtwNJf3EK4

 

13)

HOMEWARD BOUND - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaQYQnrPgSM

 

14)

DOWN TO THE RIVER TO PRAY - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3HZO3pOkR0

 

15)

OVER THE RAINBOW - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=7s-1nAl4Rco

 

16)

MORNING HAS BROKEN - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpypZT9WFR4

 

17)

THERE IS SUNSHINE IN MY SOUL TODAY - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPuLP6KFvFA

 

18)

I AM A CHILD OF GOD - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=xglz6kryORQ

 

19)

MY HEAVENLY FATHER LOVES ME - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=7XSE63QIc7I

 

20)

OCTOBER 7, 2012 - MUSIC & THE SPOKEN WORD

 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_298105&feature=iv&src_vid=7XSE63QIc7I&v=9Q-EzhwjTMk

 

21)

THANKSGIVING SPECIAL (NOVEMBER 20, 2011) - MUSIC & THE SPOKEN WORD

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDAJnSI8wfk

 

22)

FEBRUARY 5, 2017 - MUSIC & THE SPOKEN WORD

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEKGhg9pUuI

 

23)

ALL CREATURES OF OUR GOD AND KING - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAXv8mGM4cQ

 

24)

BEST OF MORMON TABERNACLE CHOIR

 

17 songs – písní …

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPKpkrqBwNs&list=PLW8GilqTmPJHSRGgNQbpMs5yAphe-oVj2

 

25)

OVER A THOUSAND PEOPLE CAME TOGETHER TO BREAK A RECORD AND BRING THIS MOVING CHRISTMAS HYMN TO LIFE

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrLoWt2tfqg

 

26)

ANGELS AMONG US (MUSIC VIDEO) - THE TABERNACLE CHOIR W/ KRISTIN CHENOWETH

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4HKb4xAhqU

 

WHAT CHILD IS THIS? - THE TABERNACLE CHOIR W/ KRISTIN CHENOWETH

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdbKpxwKqco

 

THE BEST CHRISTMAS SONG I'VE EVER HEARD. IT WILL GIVE YOU CHILLS.

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5mdybeyLVc

 

YOU'LL NEVER WALK ALONE, FROM CAROUSEL - MORMON TABERNACLE CHOIR

 

https://www.youtube.com/watch?v=ky8_CZ4Y5Sg&list=PLW8GilqTmPJHSRGgNQbpMs5yAphe-oVj2&index=4

 

 

(4)

 

ANDRE‘ RIEU – DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

 

ANDRÉ RIEU & LOU BEGA - MAMBO NO. 5 (A LITTLE BIT OF...)

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Qe7n9PkCvE

 

ANDRE' RIEU - IL SILENZIO ( MELISSA VENEMA ) - ALPEN

Nádherné Alpy

 

https://www.youtube.com/watch?v=3khb7i1pY10

 

"EDELWEISS" - ANDRÉ RIEU

Nádherná alpská příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=PNwmHHs9N_4

 

VOZES DA PRIMAVERA-ANDRE RIEU

Nádherná parková příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXBsPT069Ds

 

BIRDS AND FLOWERS-SPRING (ANDRÉ RIEU)

Nádherná příroda – ptáci a květy

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf7TxzKVNJg

 

APRIL - FLOWERS SHOW( ANDRE RIEU STRAUSS MEDLEY)

Nádherná příroda – květy

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcMiKulC1rI

 

YOU RAISE ME UP - ANDRÉ RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJqiV55JnX0

 

ANDRE RIEU - I HAVE A DREAM

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEqnvUmAkTQ

 

THE BEAUTIFUL BLUE DANUBE - ANDRÉ RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=IDaJ7rFg66A

 

ANDRÉ RIEU - SPRING FLOWERS

Nádherná příroda a květy

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Usy6iIbwjg

 

ANDRE‘ RIEU – CONCIERTO DE ARANJUEZ FANTASY  (13.9.2011)

Krásné vesmírné motivy

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1fJl5NOx2Q

 

ANDRE‘ RIEU – ROMANTIC MELODIES NACHTIGALL SERENADE

Krásná zvířátka

 

https://www.youtube.com/watch?v=9wLezNQpyfY

 

ANDRE‘ RIEU HAPPY BIRTHDAY! A CELEBRATION OF 25 YEARS [COMPLETE]

Holandský lidový koncert, Maastricht – žádná nuda – 2 hodiny

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPr1u99a3dc

 

Totéž:

 

ANDRE RIEU - LIVE IN MAASTRICHT 6 (A CELEBRATION OF 25 YEARS OF THE JOHANN STRAUSS ORCHESTRA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzkbxxl16cI

 

ANDRÉ RIEU - I WILL FOLLOW HIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqN9aS2S3L0

 

CONCIERTO DE ARANJUEZ - ANDRE RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKsiT8OBtmM

 

 

THE BEST OF ANDRE RIEU [HD VIDEOS]  (20 videí)

 

ANDRÉ RIEU - MY WAY (LIVE AT RADIO CITY MUSIC HALL, NEW YORK)  (a další videa)

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1yfX6VnrSU&list=PLNBxCTIUVE70YD3Mnlcm9nYX0_U5gKghF

 

ANDRÉ RIEU - LOVE THEME FROM ROMEO AND JULIET

 

https://www.youtube.com/watch?v=TEVGLXVhhns

 

ANDRÉ RIEU - BOLÉRO (RAVEL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc

 

ANDRÉ RIEU & MIRUSIA – TIME TO SAY GOOD BYE

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVbOxh7tQCc

 

ANDRÉ RIEU & MIRUSIA - ICH HAB MEIN HERZ IN HEIDELBERG VERLOREN

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuX581_Yw0w

 

ANDRÉ RIEU WITH AKIM - DANCE OF THE FAIRIES

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNCikMtZLJI

 

ANDRÉ RIEU & MIRUSIA - AVE MARIA (NEW HIGH QUALITY VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY

 

ANDRE RIEU - AVE MARIA (MAASTRICHT 2008) DIGITAL TV

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkY9HtwXNU8

 

IL SILENZIO - MELISSA VENEMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyEL3NJSHIk

 

ANDRÉ RIEU LIVE IN BRAZIL (2013 HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdqqNJxQSBE

 

ANDRE RIEU PRAHA 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGMzUCw532o

 

ANDRE RIEU-THE 100 GREATEST MOMENTS (NAJWSPANIALSZE MOMENTY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=186B2K8vnow

 

THE BEST OF ANDRE RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy8AtFzfjhg

 

ANDRÉ RIEU GREATEST HITS FULL ALBUM 2021 - THE BEST OF ANDRÉ RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=2RW57w7d5zs

 

ANDRE RIEU MARY POPPINS & DONT CRY FOR ME ARGENTINA FULL HD 1080 3D OPTIONAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtNlAOfITqs

 

ANDRÉ RIEU - DON'T CRY FOR ME ARGENTINA LIVE AT RADIO CITY, NEW YORK

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgK-dIPMIp4

 

ANDRE RIEU - HALLELUJAH

 

https://www.youtube.com/watch?v=3n7WmzfYy00

 

SIRTAKI - ANDRE RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=NatTBbBg0lA

 

KALINKA - ANDRE RIEU КАЛИНКА

 

https://www.youtube.com/watch?v=PScROztniRc

 

ANDRÉ RIEU - BALLADE POUR ADELINE

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMuKw1NYpjs

 

ANDRÉ RIEU - THE SECOND WALTZ (SHOSTAKOVICH)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vauo4o-ExoY

 

DR.ZHIVAGO - ANDRÉ RIEU

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9I4D0D2qgE

 

SERENADA PRIVIGHETORII

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8JIzGbP3dE

 

ANDRÉ RIEU - NIGHTINGALE SERENADE (TOSELLI SERENADE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXApBvgUNBQ

 

 

(5)

 

EUROPEAN SERIOUS MUSIC – EVROPSKÁ VÁŽNÁ HUDBA

 

 

BEDŘICH SMETANA - VLTAVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

 

SMETANA ~ MOLDAU

 

https://www.youtube.com/watch?v=3G4NKzmfC-Q

 

BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST - PRAGUE SPRING 2013 OPENING CONCERT

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxDWoWSYLQM

 

B. SMETANA - PRODANÁ NEVĚSTA - FULLHD

 

https://www.youtube.com/watch?v=nv1uDEg92-4

 

ANTONIN DVORAK SLAVONIC DANCES NO.1 AND NO.2 ( OP. 46 AND OP. 72 )

 

https://www.youtube.com/watch?v=shx_ENuLvyc

 

DVOŘÁK: SLAVONIC DANCE, OP. 46/8 / RATTLE · BERLINER PHILHARMONIKER

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIywT8fKVZA

 

DVORAK: SLAVONIC DANCE, OP.46, NO.8

 

https://www.youtube.com/watch?v=4p1LuhiGwvA

 

DVORAK: SLAVONIC DANCE, OP.46, NO.8

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiJh34AzCow

 

A. DVORAK: SLAVONIC DANCES NO.7, SKOCNA, C MOLL, SAWALLISCH

 

https://www.youtube.com/watch?v=4poPlPxzO9E

 

DVOŘÁK SYMPHONY NO 9 "NEW WORLD" CELIBIDACHE, MÜNCHNER PHILHARMONIKER, 1991

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9RT2nHD6CQ

 

MILADA ŠUBRTOVÁ - RUSALKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRLUY2HEgIc

 

LUCIA POPP: SONG TO THE MOON (RUSALKA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qxi-sYUT9s

 

FREDERICA VON STADE - RUSALKA (MOON SONG)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwVYFpY3VL4

 

SONG TO THE MOON - ANTONÍN DVOŘÁK

 

https://www.youtube.com/watch?v=anQlB3-PQZ4

 

BOLERO RAVEL レーベルボレロ ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA ガリシア D: VICENTE ALBEROLA. DVOŘÁK Nş 8

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY

 

TCHAIKOVSKY : SWAN LAKE SUITE (ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDhq70yrtiI

 

TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE - THE KIROV BALLET

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs

 

FOUR SEASONS ~ VIVALDI

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA

 

THE BEST OF VIVALDI

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6NRLYUThrY

 

THE BEST OF MOZART

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA

 

МОЦАРТ - МУЗЫКА АНГЕЛОВ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ziai7G38giY

 

SYMPHONY NO. 9 ~ BEETHOVEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3217H8JppI

 

AIR - JOHANN SEBASTIAN BACH

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) VIOLIN CONCERTOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FdNlhZAYBE

 

20 ШЕДЕВРОВ ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРОВ

 

https://www.youtube.com/watch?v=47tWcmDtG6U

 

THE BEST OF CLASSICAL MUSIC – MOZART, BEETHOVEN, BACH, CHOPIN, TCHAIKOVSKY... TO RELAX, STUDY, SLEEP

 

https://www.youtube.com/watch?v=eap0oA46HPM

 

SCHUBERT - SERENADE

 

Nádherná příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bjB-IWEYI0

 

SMOKE GETS IN YOUR EYES - MANTOVANI

 

https://www.youtube.com/watch?v=v13uDrFEniY

 

"EXODUS" BY HENRY MANCINI

 

https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0

 

MANTOVANI - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ns3F5vCpnjg

 

EXODUS ( MANTOVANI )

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJQmkp3wTy0

 

MANTOVANI - EXODUS MAIN THEME

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzdfwmY6ocs

 

EXODUS[1960] THEME (ERNEST GOLD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Cr4odojoSs

 

RICHARD CLAYDERMAN - EXODUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=rmOKo_8DCbw

 

ENNIO MORRICONE - THE MISSION MAIN THEME (MORRICONE CONDUCTS MORRICONE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oag1Dfa1e_E

 

DE PELÍCULA CON ENNIO MORRICONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyg1mQ87ILg

 

ENNIO MORRICONE - CINEMA PARADISO (IN CONCERTO - VENEZIA 10.11.07)

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSkyoyyvnAY

 

CINEMA PARADISO - ENNIO MORRICONE (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNQ8e-cAD7M

 

ENNIO MORRICONE - LE VENT, LE CRI

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRbyZ3eD-9M

 

САМАЯ КРАСИВАЯ МУЗЫКА НА СВЕТЕ - ЭННИО МОРРИКОНЕ "ПЛАЧ ВЕТРА" - ENNIO MORRICONE "CRY WIND"

 

https://www.youtube.com/watch?v=ju9i14SkdVE

 

ONCE UPON A TIME IN THE WEST (ENNIO MORRICONE) COVER - BY HARMONY HIGHWAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=USK1VjV-nO8

 

KATICA ILLÉNYI - ONCE UPON A TIME IN THE WEST - THEREMIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w

 

TENKRÁT NA ZÁPADĚ - E. MORRICONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd5RCXvBNoY

 

YOUR LOVE - ENNIO MORRICONE, FROM "ONCE UPON A TIME IN THE WEST" (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=rA-xsb21h4c

 

YOUR LOVE - DULCE PONTES, ENNIO MORRICONE • ONCE UPON A TIME IN THE WEST

 

https://www.youtube.com/watch?v=NDOYawXjW8U

 

PATRICIA JANECKOVA - ONCE UPON A TIME IN THE WEST (MISS RENETA 2012)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOy6M_X2MO8

 

GRANDE MORAVIA "ONCE UPON A TIME IN THE WEST (TENKRÁT NA ZÁPADĚ)"

 

https://www.youtube.com/watch?v=geaMwQmCms8

 

ONCE UPON A TIME IN THE WEST (ENNIO MORRICONE) COVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=USK1VjV-nO8

 

ДЖЕЙМС ЛАСТ--ОДИНОКИЙ ПАСТУХ. ЛУЧШЕЕ.

JAMES LAST – DER EINSAME HIRTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Tg9O_R5WHs

 

CHOPIN - SPRING WALTZ (MARIAGE D'AMOUR) [PLEASE READ DESCRIPTION]

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJ7kDva7JE

 

РЕЛАКС ШОПЕН КРАСИВАЯ, УСПОКАИВАЮЩАЯ МУЗЫКА

 

https://www.youtube.com/watch?v=53Gzq7ruBQ0

 

ВАЛЬС ДОЖДЯ

 

https://www.youtube.com/watch?v=tvvrWQvZ6ig

 

ФРЕДЕРИК ШОПЕН - САД ЭДЕМА (НЕЖНОСТЬ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Exl_gGMzpE

 

Л.БЕТХОВЕН "ЛУННАЯ СОНАТА" - LUDWIG VAN BEETHOVEN - MOONLIGHT SONATA

 

https://www.youtube.com/watch?v=C5WTGOdOek0

 

LOLA ASTANOVA PLAYS RACHMANINOFF MOMENT MUSICAUX OP. 16, NO. 4

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhcidIUkCbk

 

THE FANTASTIC, TALENTED AND BEAUTIFUL LOLA ASTANOVA

https://www.youtube.com/watch?v=9tg7cnr_JaM

 

LOLA ASTANOVA - THEME FROM "LOVE STORY" (FRANCIS LAI)

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-b037cRLqc

 

LOLA ASTANOVA - WE ARE THE CHAMPIONS - QUEEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=nf4WiW3Sijw

 

LOLA ASTANOVA - FANTAISIE IMPROMPTU (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FdDLvED_4E

 

LOLA & HAUSER - LOVE STORY

 

https://www.youtube.com/watch?v=XA6WSrazyRs

 

LOLA & HAUSER - LA LA LAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-LdcDEkAYo

 

FREDERIC CHOPIN FANTAISIE IMPROMPTU IN C SHARP MINOR, OP 66

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cbCWzHXkg

 

CHOPIN MILITARY POLONAISE OP 40 NO 1 IN A MAJOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzHI32aHz_M

 

LADYVA - FÜR ELISE

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JYxpO0KIfM

 

R.M. BRADSHAW F. CHOPIN: KLAVÍRNY KONCERT Č.2 F MOL OP.21 - LARGHETTO

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=AaH18vrMwIs

 

Slovenský Mozart. Dvanásťročný klavirista žne úspechy po celom svete, oceňujú ho najslávnejší dirigenti

 

https://ahojmama.pravda.sk/clanky/slovensky-mozart-dvanastrocny-klavirista-zn/10973-clanok.html

 

RYAN BRADSHAW SCHUMANN KINDERSZENEN, LISZT AU BORD D'UNE SOURCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDjnsqbMtc0

 

RYAN MARTIN BRADSHAW 10 YRS OLD SCHUBERT IMPROMPTU ES DUR OP.90 N.2

 

https://www.youtube.com/watch?v=IE9LXVYzPWo

 

432 HZ BEST OF CLASSIC BEETHOVEN MOZART CHOPIN VIVALDI..

 

https://www.youtube.com/watch?v=SF8-GGZ_EYM

 

THE MUSIC OF JOHN BARRY

 

https://www.youtube.com/watch?v=d72Nv8g7L1c

 

 

(6)

 

NATURAL CLASSIC MUSIC – PŘÍRODNÍ KLASICKÁ HUDBA

 

 

NATURE COLORS WITH THE WORLDS GREATEST MUSIC 2009

 

BARVY PŘÍRODY – PŘEKRÁSNÉ !  10.2.2013

 

http://www.youtube.com/watch?v=LkOax1wQAis

 

0:01 – 6:44 – CLAIR DE LUNE – DEBUSSEY  (slabá intenzita hudby)

 

6:44 – 10:24 – CANON IN D - PACHELBEL

 

10:25 – 14:16 – NÁDHERNÁ HUDBA ! – DAWN FROM „PEER GYNT“ - GRIEG

 

14:16 – 20:18 – MOONLIGHT SONATA – BEETHOVEN

 

20:18 – 25:35 – ALLEGRO – MALÁ NOČNÍ HUDBA - MOZART

 

25:35 -  31:12 – PIANO CONCERTO 21 – MOZART

 

31:12 – 34:18 – AIR G STRING - BACH

 

34:19 – 37:40 – ALLEGRO FROM SPRING – VIVALDI

 

………..

 

41:30 – 44:17 – FUR ELISE - BEETHOVEN

 

44:18 – 48:46 – ALLEGRO FROM SYMPHONY NO. 5 - SCHUBERT

 

48:47 – 50:53 – HABANERA FROM „CARMEN“ - BIZET

 

50:54 – 57:09 – WALTZ OF THE FLOWERS FROM „THE NUTCRACKER“ – CHAIKOVSKY

 

57:10 – 1:04:17 – ALLEGRETTO NON TROPPO FROM VIOLIN CONCERTO – MENDOELSSOHN

 

1:04:18 – BOLERO – RAVEL

 

 

(7)

 

AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

 

USA FOR AFRICA – WE ARE THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas

 

THE BEST OF FRANK SINATRA (FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fb-33Nl9uMU

 

THE FIFTH DIMENSION - AQUARIUS - LET THE SUNSHINE IN - BUBBLEROCK PROMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPK7ZF6jfJE

 

THE FIFTH DIMENSION - AQUARIUS - LET THE SUNSHINE IN - BUBBLEROCK PROMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPK7ZF6jfJE

 

THE 5TH DIMENSION AGE OF AQUARIUS 1969

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjxSCAalsBE

 

THE 5TH DIMENSION - AQUARIUS / LET THE SUNSHINE IN (THE FLESH FAILURES) (AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlrQ-bOzpkQ&list=PL9GkMYlocQdoO57vmsf9hOcD61z4guhmJ

 

THE 5TH DIMENSION - AQUARIUS / LET THE SUNSHINE IN

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILSr9BbhoJQ

 

SAN FRANCISCO SCOTT MCKENZIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=sinn6WKU6Dk

 

BOOGIE WOOGIE COUNTRY GIRL

 

https://www.youtube.com/watch?v=IkKh4O1-F8k

 

ANDREWS SISTERS BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY

 

https://www.youtube.com/watch?v=8of3uhG1tCI

 

THE ANDREWS SISTERS - BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfWc52smNs8

 

BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY - WARTIME RADIO REVUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tVCktDDCbk

 

TOP 5 BOOGIE WOOGIE PIANO PERFORMANCES!

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiHuKsxHwLw

 

CHICAGO - HARD TO SAY I'M SORRY

 

https://www.youtube.com/watch?v=U1yeC2wmtzw

 

CHICAGO - HARD TO SAY I'M SORRY (STEREO SOUND)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEwNcnklcsk

 

CHICAGO - YOU'RE THE INSPIRATION (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wM-XhQeFzW4

 

CHICAGO - IF YOU LEAVE ME NOW LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuGUVG5pqFo

 

RIGHTEOUS BROTHERS - UNCHAINED MELODY (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qiiyq2xrSI0

 

RIGHTEOUS BROTHERS - UNCHAINED MELODY

 

https://www.youtube.com/watch?v=zrK5u5W8afc

 

RIGHTEOUS BROTHERS - UNCHAINED MELODY [LIVE - BEST QUALITY] (1965)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYj2hex99gY

 

RIGHTEOUS BROTHERS - GHOST - UNCHAINED MELODY - TRADUCTION FRANÇAISE

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSatRFUUS4Q

 

GERARD JOLING - UNCHAINED MELODY

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAm8QozZ9ao

 

GERARD JOLING - ONE MOMENT IN TIME (TOPPERS 2015)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVGo12hcjro

 

DANCE MONKEY - TONES AND I (BENEDETTA CARETTA FEAT. DANIELE VITALE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_eViPLUngU

 

UNCHAINED MELODY - THE RIGHTEOUS BROTHERS (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bFByxQJsic

 

ALWAYS REMEMBER US THIS WAY - (LADY GAGA FROM “A STAR IS BORN”) COVER BENEDETTA CARETTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYSkrZKmXVE

 

YOUR LOVE - ENNIO MORRICONE, FROM "ONCE UPON A TIME IN THE WEST" (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=rA-xsb21h4c

 

BENEDETTA CARETTA COLLECTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMij1sZL5Ck

 

I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzZp5px6fVA

 

BOHEMIAN RHAPSODY - QUEEN (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=caYW3PCVAEk

 

DESPACITO - LUIS FONSI FT. DADDY YANKEE (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8cwXTG74pw

 

HALLELUJAH - BENEDETTA CARETTA - FERRARA CHRISTMAS POP ROCK 2018 - PRO SCUOLA MATERNA DI RAVALLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0V8xfaNamg

 

HALO - BEYONCÉ (BENEDETTA CARETTA FEAT. DANIELE VITALE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqAfmU3QIXM

 

BENEDETTA CARETTA TOP 10 SONG COVERS OF 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=-S0F5iIYebA

 

GREATEST TOP HITS BENEDETTA CARETTA COVER OF POPULAR SONGS VOL 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=_s-OHV7juUw

 

GREATEST TOP HITS BENEDETTA CARETTA COVER OF POPULAR SONGS VOL 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyGb2Y9mYWw

 

SEŃORITA - DANIELE VITALE FT. BENEDETTA CARETTA (SAX & VOICE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-SBG1FoBh8

 

SIA - CHANDELIER | DANIELE VITALE & BENEDETTA CARETTA (SAX E VOICE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7nb0A4dSDE

 

COUPLE | I WILL ALWAYS LOVE YOU - DOLLY PARTON (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd0A56fNw7M

 

ALL BY MYSELF - DANIELE VITALE FEAT. BENEDETTA CARETTA (SAX & VOICE) IN VENICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=1vhpoBzjLyw

 

I HAVE NOTHING - WHITNEY HOUSTON (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwB-dYXbA2c

 

AMAZING GRACE - BENEDETTA CARETTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeZxLc9V66I

 

CINEMA PARADISO - ENNIO MORRICONE (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNQ8e-cAD7M

 

"VIVO PER LEI" - DANIELE VITALE SAX (FT. KAROLINA PROTSENKO VIOLIN) QUARANTINE PERFORMANCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbCUZa38v1g

 

PATRICK SWAYZE - SHE'S LIKE THE WIND

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Gbz-Lau5tc

 

STEVIE WONDER I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU

 

THE COMMODORES - EASY 1977 (REMASTERED AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DSVMDmzCcA

 

THE COMMODORES - EASY 1977 (REMASTERED AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtjro7_R3-4

 

THE TURTLES - HAPPY TOGETHER - 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRCe5L1imxg

 

PRETTY WOMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=puJ99egc884

 

LOUIS PRIMA - SING,SING,SING (WITH A SWING)

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOPSETBUgvQ

 

BEBO BEST & THE SUPER LOUNGE ORCHESTRA - SING SING SING (DANCE VIDEO) | CHOREOGRAPHY | MIHRANTV

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ0_r1Emui8

 

JAMES BROWN - IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD 1966

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rq9OvaJyRc

 

CHUCK BERRY - JOHNNY B. GOODE - ( ALTA CALIDAD ) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7OZLIdn4c

 

CHUCK BERRY "SWEET LITTLE SIXTEEN"

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLV4NGpoy_E

 

CHUCK BERRY MEMPHIS TENNESSEE

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrbPlr4Wskc

 

CHUCK BERRY "BACK IN THE USA"

 

https://www.youtube.com/watch?v=23y2Cz40zs4

 

THE BEST OF RAY CHARLES (FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=E2PglxuFtUg

 

I CAN'T STOP LOVING YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=YDqwmaI_IdU&list=RDEmT1ptv3VEc&index=24

 

RAY CHARLES----HIT THE ROAD JACK (SUBTÍTULOS EN ESPAŃOL) 1961 RHYTHM AND BLUES

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJAwAYwOies

 

RAY CHARLES - HIT THE ROAD JACK ON SATURDAY LIVE 1996

 

https://www.youtube.com/watch?v=CyVuYAHiZb8

 

RAY CHARLES - HIT THE ROAD JACK (REMASTERED)

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8DRen60X10

 

BIZIMKILER: RAY CHARLES - HIT THE ROAD JACK (FOLK COVER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKhbI2XUob4

 

RAY CHARLES - GEORGIA ON MY MIND (LIVE AT MONTREUX 1997)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IumnmhnPJKQ

 

RAY CHARLES AND THE VOICES OF JUBILATON, OH, HAPPY DAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=wv5n_eCGkvM

 

RAY CHARLES WITH THE VOICES OF JUBILATION CHOIR 2006

 

https://www.youtube.com/watch?v=ey3YfcVnJvQ

 

RAY CHARLES - FULL CONCERT - "1981"

 

https://www.youtube.com/watch?v=40BpaypwA7o

 

B.B. KING - THE THRILL IS GONE [CROSSROADS 2010] (OFFICIAL LIVE VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgXSomPE_FY

 

BENNY GOODMAN - SING SING SING (WITH A SWING) 1935

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Z1DWIgfCs

 

SING, SING, SING, BENNY GOODMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCwI9o7Zu6g

 

LOVE UNLIMITED ORCHESTRA ~ LOVE'S THEME 1973 DISCO PURRFECTION VERSION

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLTJ95kj9ng

 

WHAT A WONDERFUL WORLD | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddLd0QRf7Vg

 

SITTIN' ON THE DOCK OF THE BAY | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Es3Vsfzdr14

 

STAND BY ME | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM

 

THE PLATTERS - ONLY YOU (AND YOU ALONE) (ORIGINAL FOOTAGE HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FygIKsnkCw

 

THE PLATTERS - ONLY YOU (SUBTITULADO EN ESPAŃOL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYYjAoY4uC0

 

THE PLATTERS - THE GREAT PRETENDER (ORIGINAL FOOTAGE HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEzfhclKO8Q

 

CLIFF RICHARD - THE YOUNG ONES

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxNohANhJiA

 

CLIFF RICHARD — WHEN THE GIRL IN YOUR ARMS IS THE GIRL IN YOUR HEART

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzqp_3g_xxI

 

DIANA ( 1957 ) - PAUL ANKA - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWB2rojvJsk

 

PAUL ANKA - DIANA HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ar-zZ21iW9w

 

PAUL ANKA MEDLEY 1966

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmbMuauXcdY

 

PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvazBqAlx58&list=RDEmT1ptv3VEc&index=26

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvazBqAlx58&list=RDEmT1ptv3VEc&index=3

 

NEIL SEDAKA "OH CAROL"

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikUjhv4iT58

 

PAUL ANKA, ROY ORBISON, NEIL SEDAKA, BRENDA LEE, RICKY NELSON AND MORE - OLDIES BUT GOODIES 1950S

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQXtoDoqxCI

 

EVITA "DON´T CRY FOR ME ARGENTINA" (LEGENDADO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfRvliXdAL4

 

TINA ARENA - DON'T CRY FOR ME ARGENTINA (LIVE IN AMNÉVILLE) FT. LES 2000 CHORISTES

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzF0Ih4jDCE

 

DON'T CRY FOR ME ARGENTINA - MADONNA

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEMUsC8ppU0

 

DON'T CRY FOR ME ARGENTINA MADONNA LIVE BUENOS AIRES ARGENTINA

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdX33CqIRTI

 

JOHNNY NASH - I CAN SEE CLEARLY NOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkwJ-g0iJ6w

 

JOHNNY NASH - I CAN SEE CLEARLY NOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=FscIgtDJFXg

 

MY WAY (REMASTERED 2008)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQzdAsjWGPg

 

FRANK SINATRA NEW YORK NEW YORK (CONCERT).WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=HkIuechokQI

 

FRANK SINATRA FT. ELLA FITZGERALD - THE LADY IS A TRAMP (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSj7ArLcpJ4

 

FRANK SINATRA I LOVE YOU BABY

 

https://www.youtube.com/watch?v=AiIBKcd4m5Q

 

FRANK SINATRA FT. ELLA FITZGERALD - THE LADY IS A TRAMP (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=xafBWOxqssg

 

LOUIS ARMSTRONG - WHAT A WONDERFUL WORLD (ORIGINAL SPOKEN INTRO VERSION) ABC RECORDS 1967, 1970

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nGKqH26xlg

 

WHAT A WONDERFUL WORLD.AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLrfjqgLbNU

 

LOUIS ARMSTRONG - WHAT A WONDERFUL WORLD ( 1967 )

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE

 

LOUIS ARMSTRONG "WHAT A WONDERFUL WORLD" LIVE 1970 (REELIN' IN THE YEARS ARCHIVES)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlDgQOd3p-0

 

LOUIS ARMSTRONG - WHAT A WONDERFUL WORLD (ORIGINAL SPOKEN INTRO VERSION) ABC RECORDS 1967, 1970

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nGKqH26xlg

 

LOUIS ARMSTRONG ~ MOON RIVER ~

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd_JDrnBMMA

 

LOUIS ARMSTRONG OCHI CHERNYIE (DARK EYES)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnoCI2N9nWw

 

LOUIS ARMSTRONG - BLUEBERRY HILL

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts1qTynO1zg

 

LOUIS ARMSTRONG - BERLIN 1965

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5O-oIUXIjo

 

THE VERY BEST OF LOUIS ARMSTRONG HQ - LOUIS ARMSTRONG GREATEST HITS FULL ALBUM 2021 - JAZZ SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=MRA5UsuqnEc

 

ELLA FITZGERALD & LOUIS ARMSTRONG - SUMMERTIME

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnXLVTi_m_M

 

THE BEST OF ELLA FITZGERALD

 

https://www.youtube.com/watch?v=upFyMb4f7J4

 

BARRY WHITE GREATEST HITS FULL ALBUM - BEST SONGS OF BARRY WHITE - BARRY WHITE PLAYLIST 2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=cRrJVIWxB6k

 

ELVIS PRESLEY - MY WAY (COVER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2SC34oC1G0w

 

ELVIS & CELINE DION - IF I CAN DREAM (A REMASTERED VERSION OF THE DUET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmXHkL3xiMU

 

ELVIS: ALOHA FROM HAWAII - THE ULTIMATE EXPERIENCE (2019)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zLmsZC45-m8

 

ELVIS PRESLEY - IT'S NOW OR NEVER W/LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0-FBlfvgxo

 

WOODEN HEART - ELVIS PRESLEY FROM G.I. BLUES

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlbu6SsjlSE

 

BOB DYLAN - KNOCKING ON HEAVEN'S DOOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=gazW7MOqHzQ

 

BOB DYLAN - KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCV84dTevX0&t=3s

 

BLOWING IN THE WIND (LIVE ON TV, MARCH 1963)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA&t=71s

 

THE DRIFTERS - STAND BY ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=YaqjpfZJjpk

 

MR. TAMBOURINE MAN (LIVE AT THE NEWPORT FOLK FESTIVAL. 1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeP4FFr88SQ&pbjreload=10

 

SKEETER DAVIS ~ THE END OF THE WORLD (1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sonLd-32ns4

 

BRENDA LEE - THE END OF THE WORLD(1963)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KLkLs6SvyDM

 

BRENDA LEE - ALL ALONE AM I (1963) [HQ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJHvYU_y6xQ

 

BRENDA LEE & THE CASUALS "JAMBALAYA (ON THE BAYOU)" ON THE ED SULLIVAN SHOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=akIltjLjzrU&list=PLQWND5qZhbj0YNEhGv8bUfo6Nmkza5mmd

 

JAMBALAYA - BRENDA LEE (AVERY WINTER, 2010)

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pF1_zndkZc

 

A TIME FOR US

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Z7d0Xu8wg

 

A TIME FOR US - GEORGE DAVIDSON

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1Nr6KmQ0YM

 

SCORPIONS - SEND ME AN ANGEL - HARP TWINS (CAMILLE AND KENNERLY) HARP ROCK/METAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=eaNsG9ja4nQ

 

FLASHDANCE • WHAT A FEELING • IRENE CARA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pge_uGSADDc

 

PEGGY MARCH - I WILL FOLLOW HIM (REMASTERED AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgPMYQTINNk

 

PEGGY MARCH - I WILL FOLLOW HIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hyl7_7moaVg

 

RICKY NELSON - I WILL FOLLOW YOU (1963)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AyZAJQgrXKk

 

RICKY NELSON - HELLO MARY LOU, 1961 (STEREO-MIX)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ttMt9SHRwsM

 

RITCHIE VALENS ~ COME ON LET'S GO (1958)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHQ8wI6BlVE

 

DEL SHANNON - RUNAWAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=0S13mP_pfEc

 

ALL I HAVE TO DO IS DREAM - EVERLY BROTHERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbU3zdAgiX8

 

HARRY BELAFONTE. MATILDA

 

https://www.youtube.com/watch?v=5C-DShN82mc

 

HARRY BELAFONTE DAY-O ( BANANA BOAT )

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMTNT_BzkdA

 

CHRIS ISAAK - CAN´T HELP FALLING IN LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ8RBj_P0KQ

 

HENRY MANCINI THE GREATEST COLLECTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_tz5XwmDQU

 

THE VERY BEST OF HENRY MANCINI, HIS ORCHESTRA & CHORUS | |STEREO|

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hnkan5-TkwE

 

BEST OF HENRY MANCINI! 4K 2160P EXTREME H.D. EXPERIENCE!

 

https://www.youtube.com/watch?v=k5f72_CCn8Q

 

HENRY MANCINI, "PINK PANTHER THEME"

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBupII3LH_Q

 

TOP BEST ROCK AND ROLL CLASSIC (50S) VIDEO AND DANCE MOVES

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOLOeaYjRME

 

THE VERY 50S & 60S PARTY ROCK AND ROLL HITS EVER - TOP ULTIMATE ROCK N ROLL PARTY SONGS OF 50S 60S

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0H9NGh_R8

 

ROCK N' ROLL THE EARLY DAYS (DOCUMENTARY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gD2Om1g3B3o

 

HOOKED ON SWING DANCING

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHANNkKBSNU

 

'IN THE MOOD' - GLENN MILLER (ENHANCED HQ SOUND HD)

 

V náladě …

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaIWmJkMuog

 

GLENN MILLER ORCHESTRA IN THE MOOD FIRENZE

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAa12XKTb9U

 

https://youtu.be/QAa12XKTb9U?list=TLPQMjMxMjIwMTn5tUL43jYJ8g

 

GLENN MILLER - IN THE MOOD [HQ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=_CI-0E_jses

 

GLENN MILLER - IN THE MOOD

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPXwkWVEIIw

 

GLENN MILLER - IN THE MOOD - SUN VALLEY SERENADE (1941) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKb-qfwbZ2M

 

IN THE MOOD - JAZZ LAG

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlRlXk7nk1U

 

WHEN YOU'RE SMILING - JAZZ LAG

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwLGPYKO7yk

 

GLENN MILLER - CHATTANOOGA CHOO CHOO - SUN VALLEY SERENADE (1941) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2aj0zhXlLA

 

CHATTANOOGA CHOO CHOO - THE GLENN MILLER ORCHESTRA (UK) WITH RAY MCVAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=-MVYdIcIQ7k

 

https://youtu.be/-MVYdIcIQ7k?list=TLPQMjMxMjIwMTn5tUL43jYJ8g

 

THE BEST OF GLENN MILLER

 

https://www.youtube.com/watch?v=Av0cQJkq2T0

 

THE BEST OF GLENN MILLER | JAZZ MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwmE5DOtEMk

 

GLENN MILLER - 100 GREATEST HITS (FULL ALBUM - THE BEST OF SWING)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn7I47-TNPs

 

https://youtu.be/Cn7I47-TNPs?list=TLPQMjMxMjIwMTn5tUL43jYJ8g

 

PENNSYLVANIA 6-5000 - ADIOS - LITTLE BROWN JUG

 

https://www.youtube.com/watch?v=2X5o0mIa12M

 

TWIST 1962

 

https://www.youtube.com/watch?v=15o5R7_pkUo

 

CHUBBY CHECKER - LET'S TWIST AGAIN (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=eh8eb_ACLl8

 

CHUBBY CHECKER - LET'S TWIST AGAIN (DON SAÚL - VIEJITO BAILANDO) (EQHQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIkXpnhNGP0

 

THE TWIST - CHUBBY CHECKER

 

https://www.youtube.com/watch?v=im9XuJJXylw

 

THE JIVE BUNNY COMPILATION NO. 1.MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih2_lRqvGSQ

 

JIVE BUNNY AND THE MASTERMIXERS - ROCK AND ROLL PARTY MIX

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVF1FWpDy04

 

JIVE BUNNY AND THE MASTERSMIXERS MEGAMIX FROM THE 60S 70S 80S & 90S

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFUYpqMf9AU

 

BATTLE OF SWING - BENNY GOODMAN VS GLENN MILLER - HOSTED BY JOHN PACKER LTD.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgsw7hlocTE

 

SING, SING, SING, BENNY GOODMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCwI9o7Zu6g

 

LITTLE ANTHONY "TEARS ON MY PILLOW"

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxjQ3M_v7xc

 

LITTLE RICHARD LONG TALL SALLY - TUTTI FRUTTI

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVIttmFAzek

 

LITTLE RICHARD - LONG TALL SALLY

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=eFFgbc5Vcbw&feature=emb_logo

 

LITTLE RICHARD - TUTTI FRUTTI

 

https://www.youtube.com/watch?v=TqL_pinZVp8

 

LITTLE RICHARD ** GOOD GOLLY MISS MOLLY** (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCYGNtyktlg

 

LITTLE RICHARD GOOD GOLLY MISS MOLLY 1958

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPKDjqDflBc

 

LUCILLE♪

 

https://www.youtube.com/watch?v=z3-OaNevkfg

 

BILL HALEY & HIS COMETS - ROCK AROUND THE CLOCK (1955) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw

 

LOLA ASTANOVA PERFORMS GERSHWIN'S RHAPSODY IN BLUE WITH THE ALL-STAR ORCHESTRA (2016 EMMY® AWARD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fpsku1TwQ7E

 

WORKMAN STUNS AUDIENCE WITH HIS PIANO SKILLS

 

https://www.youtube.com/watch?v=STixrDVEBrU

 

GREASE- YOU'RE THE ONE THAT I WANT [HQ+LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=7oKPYe53h78

 

GREASE, CENTRAAL STATION ANTWERPEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_hlvRNgGOQ

 

GREASE - "THERE ARE WORSE THINGS (I COULD DO)"

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGzBZJHhHsc

 

JOHN TRAVOLTA ~ SANDY

 

https://www.youtube.com/watch?v=hA2nD_0CL7Y

 

SUMMER NIGHTS' BY GREASE FULL VIDEO WITH LYRICS(BEST VERSION ON YOUTUBE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NaX28UJYAsA

 

OLIVIA NEWTON-JOHN - HOPELESSLY DEVOTED TO YOU (GREASE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhwVY-gYlKw

 

OLIVIA NEWTON-JOHN ~ HOPELESSLY DEVOTED TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=lR93L8sUMNg

 

OLIVIA NEWTON JOHN HOPELESSLY DEVOTED TO YOU 1978 {STÉREO}

 

https://www.youtube.com/watch?v=--rcN1LU1sQ

 

I WILL SURVIVE - GLORIA GAYNOR (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYkACVDFmeg

 

GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE (1979) HQ 0815007

 

https://www.youtube.com/watch?v=7SxqJsYFL-Q

 

GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE [OFFICIAL VIDEO] 1978 [AUDIO ITUNES PLUS AAC M4A]

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARt9HV9T0w8

 

GLORIA GAYNOR- I WILL SURVIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=IImvkl1ZeGg

 

I WILL SURVIVE - GLORIA GAYNOR "LIVE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OaEnA4diCI

 

GLORIA GAYNOR - CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BT4GIljqr-A

 

CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU [EXTENDED MIX] - BOYS TOWN GANG (MV) 1982

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1tth39o3wg

 

EAGLES LIVE AT THE CAPITAL CENTER MARCH 1977

 

https://www.youtube.com/watch?v=wL_JuPcuw84

 

EAGLES - HOTEL CALIFORNIA (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqPtz5qN7HM

 

EAGLES PERFORM "HOTEL CALIFORNIA" AT THE 1998 ROCK & ROLL HALL OF FAME INDUCTION CEREMONY

 

https://www.youtube.com/watch?v=FVsbvFkhzY4

 

EAGLES / NEW KID IN TOWN (LIVE 1977)

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qskmQYyy04&list=PLnYDLncRgEnvzVEocFzRQBR52CHohenD5

 

BOOGIE-WOOGIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt3VkoUEkxE

 

BOOGIE WOOGIE PIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9b3ZZywQvg

 

03 HUCKLEBUCK BOOGIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft8raUC5e-k

 

CODY LEE - BOOGIE WOOGIE BOY

 

https://www.youtube.com/watch?v=lW8ZpPUyumw

 

SWANEE RIVER BOOGIE WOOGIE - PIANO SOLO

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ojt7e88g2I

 

BOOGIE WOOGIE STOMP LIVE - LADYVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBYDzsTdT30

 

LADYVA - BOOGIE WOOGIE @ THE PHILHARMONIC LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf9ZJdIDNiM

 

BOOGIE-WOOGIE: TOMMY DORSEY, BOB CROSBY, HARRY JAMES... | JAZZ MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=kftq_Q3Xx1I

 

https://youtu.be/kftq_Q3Xx1I

 

BOOGIE WOOGIE QUEEN SHOWS UP FOR AN EPIC JAM

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZlFOZMPbdY

 

BOOGIE WOOGIE QUEEN ROCKS THE PUBLIC PIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=A99sZ0ngd_U

 

LADYVA - QUARANTINE BOOGIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJFFUT_WWpI

 

LADYVA - LOBSTER GROOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhXSFFhh01U

 

LADYVA - LADYVA'S STOMP

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyoyjkhL6ZY

 

LADYVA - TRYIN' TO GET TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFeJhjmXyAM&list=RDLPkCfFv5AUw&index=3

 

TAKE THE BOOGIE WOOGIE TRAIN WITH LADYVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQl_6mcQBaQ

 

LADYVA - FOOT PEDAL BOOGIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPkCfFv5AUw

 

LADYVA - BOOGIE WOOGIE FOR ITALY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktXyaJCj-Rw&list=RDLPkCfFv5AUw&index=4

 

EARTH, WIND & FIRE - BOOGIE WONDERLAND (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=god7hAPv8f0

 

EARTH, WIND & FIRE - BOOGIE WONDERLAND (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=god7hAPv8f0

 

EARTH, WIND & FIRE - SEPTEMBER

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs069dndIYk

 

SHOWADDYWADDY - UNDER THE MOON OF LOVE ON TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tVCktDDCbk

 

AIRPORT PIANO LADYVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAC14szpiQc

 

LADYVA - TRYIN' TO GET TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFeJhjmXyAM

 

CHICK COREA ELEKTRIC BAND - BERN JAZZ FESTIVAL 1986 (FULL LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwMNkJqTUwU

 

CHICK COREA ELEKTRIC BAND LIVE AT NORTH SEA JAZZ 2003

 

https://www.youtube.com/watch?v=SL34LYIWQ6M

 

BOBBY MCFERRIN & CHICK COREA - SPAIN - LIVE HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=_o2RS8WfcbY

 

B.B. KING - THE THRILL IS GONE [CROSSROADS 2010] (OFFICIAL LIVE VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgXSomPE_FY

 

B.B. KING WITH SLASH AND OTHERS JAM - LIVE PERFORMANCE (LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL 2011)

 

https://www.youtube.com/watch?v=48UcXX3FAwI

 

"SWEET HOME CHICAGO" (BUDDY GUY, ERIC CLAPTON, JOHNNY WINTER, ROBERT CRAY, HUBERT SUMLIN...)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEmvBdRLg4k

 

LADYVA - HONKY TONK TRAIN BLUES

 

https://www.youtube.com/watch?v=orDa2oz4JmU

 

LADYVA LIVE @ SWING IN THE WIND FESTIVAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9LycRp_32k

 

SILVAN ZINGG - PINETOP'S BOOGIE WOOGIE PIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=XngXWmVQ-B0

 

LACI'S BOOGIE - LUCA SESTAK

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wdshhMIV40

 

GYPSY JAZZ - HOT CLUB DU NAX - JOSEPH JOSEPH - ジプシージャズ

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqawqSF4xs8

 

I'LL SEE YOU IN MY DREAMS / GYPSY JAZZ - LBM FEAT. IRENE SERRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=a60ica0lJYI

 

DIANA KRALL - FLY ME TO THE MOON

 

https://www.youtube.com/watch?v=srMkjFwsmeM

 

GLEN CAMPBELL & CARL JACKSON DUELING BANJOS 1973

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5vfw5f1CZo

 

DUELING BANJOS (BLUEGRASS STYLE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=rK5Hm9BW0lI

 

GLEN CAMPBELL - GENTLE ON MY MIND (TERRIFIC GUITAR BREAK)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETkzK9pXMio

 

GLEN CAMPBELL IN CONCERT AT SIOUX FALLS

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DmLTMxFGZ8

 

ARETHA FRANKLIN (YOU MAKE ME FEEL LIKE) A NATURAL WOMAN - KENNEDY CENTER HONORS 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHsnZT7Z2yQ

 

ARETHA FRANKLIN - I SAY A LITTLE PRAYER: HER VERY BEST PERFORMANCE!

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ifw8JhDBvs

 

ARETHA FRANKLIN - I SAY A LITTLE PRAYER

 

https://www.youtube.com/watch?v=KtBbyglq37E

 

ARETHA FRANKLIN - I SAY A LITTLE PRAYER

 

1970 živě

 

https://www.youtube.com/watch?v=STKkWj2WpWM

 

ARETHA FRANKLIN: OH HAPPY DAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=wb7D-W-QW-8

 

ARETHA FRANKLIN - I DREAMED A DREAM

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4F4SbGtqL4

 

SISTER ACT 1 & 2 - GREAT MUSICAL COMEDIES

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1nsa3X4fw8

 

ARETHA FRANKLIN - WHAT I DID FOR LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=76I9ZHvZzNo

 

BARBRA STREISAND - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=mcbw0GETjZw

 

LOUIS ARMSTRONG - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7N2wssse14

 

LOUIS ARMSTRONG - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkwJ-g0iJ6w

 

LOUIS ARMSTRONG - HELLO DOLLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVHkOzVggtI

 

SOMWHERE - WESTSIDE STORY

 

https://www.youtube.com/watch?v=0gIoTnBlh2Q

 

BARBRA STREISAND - SOMEWHERE (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAu3a7CMA84

 

BARBRA STREISAND - SOMEWHERE (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAu3a7CMA84

 

WEST SIDE STORY-TONIGHT

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSouEKEbVQ8

 

WEST SIDE STORY - AMERICA (1080P HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs

 

WEST SIDE STORY-MARIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy2VGRDxSvU

 

NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD - INDIAN SUMMER

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb-gwYmjhtE&pbjreload=10

 

NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD-SUMMER WINE

 

https://www.youtube.com/watch?v=UH800q8qQsg

 

NANCY SINATRA - SUGAR TOWN 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjsh2j7W6Bo

 

LADYBIRD -NANCY SINATRA & LEE HAZLEWOOD

 

https://www.youtube.com/watch?v=in8nMLbqmFI

 

NANCY SINATRA- CALIFORNIA DREAMIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=BK4AF4sPInY

 

COVER THE POWER OF LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMf-abfR7qU

 

GABRIELLE APLIN - THE POWER OF LOVE [LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=CitZQJI0Cdg

 

EXTRA GUM CAN T HELP FALLING IN LOVE WITH HALEY REINHART (QNB)

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1Vc7fWUdGI

 

CREEP - VINTAGE POSTMODERN JUKEBOX RADIOHEAD COVER FT. HALEY REINHART

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3lF2qEA2cw

 

NATALIE COLE LIVE - UNFORGETTABLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKCyUe4syc4&list=PLmftysb4nfScPWNXI6c0rFLNRUUjC7iWt

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKCyUe4syc4

 

UNFORGETTABLE - NATALIE COLE/NAT K. COLE (LYRICS ON)

 

https://www.youtube.com/watch?v=DhpmxjRXneY

 

NATALIE COLE & NAT KING COLE - UNFORGETTABLE (LIVE 1992)

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCX1xUdMsNs

 

NAT KING COLE - FASCINATION

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQknNaxLAaA

 

THE AUTUMN LEAVES BY NAT KING COLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEMCeymW1Ow

 

"TOO YOUNG" NAT KING COLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=KaFtsqU2V6U

 

SINGING IN THE RAIN - GOOD MORNING (1952)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu6--WBPBHo

 

OLD MOVIE STARS DANCE TO UPTOWN FUNK

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1F0lBnsnkE

 

"HONOLULU" ~ GRACIE ALLEN, MGM, OLD HAWAII SONG/DANCE!

 

https://www.youtube.com/watch?v=IN3aETNaThI

 

https://youtu.be/IN3aETNaThI?list=TLPQMjMxMjIwMTn5tUL43jYJ8g

 

A SONG IS BORN

 

https://www.youtube.com/watch?v=dmFEcgRRKR0

 

LOUIS ARMSTRONG BENNY GOODMAN DANNY KAYE LAURINDO DE ALMEIDA NESTOR AMARAL IN A SONG IS BORN 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVmkCfrhqns

 

TICO TICO, ティコ・ティコ

 

https://www.youtube.com/watch?v=QmaYsDZHwtg

 

DORIS DAY - QUE SERA, SERA (WHATEVER WILL BE WILL BE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SdhAfMor9BM

 

DORIS DAY - DREAM A LITTLE DREAM OF ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7j8wa9sWOE

 

DORIS DAY - THE WAY WE WERE

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBXMjXD4VGc

 

DORIS DAY - AUTUMN LEAVES - 1956

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZMD_2RZrm4

 

CONNIE FRANCIS - LOVE IS A MANY SPLENDORED THING

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wbs8EfgE4EI

 

AL DI LA ( 1962 ) - CONNIE FRANCIS - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4NFn-wVu90

 

CONNIE FRANCIS - EVERYBODY'S SOMEBODY'S FOOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECOthzFvUXY

 

ANDY WILLIAMS - LOVE IS A MANY SPLENDORED THING

 

https://www.youtube.com/watch?v=98pqW8h-sn4

 

LOVE IS A MANY-SPLENDORED THING (FROM THE 20TH CENTURY-FOX PICTURE "LOVE IS A MANY-SPLENDORED...

 

https://www.youtube.com/watch?v=c37caNmbLas

 

ANDY WILLIAMS - CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU | MATTYM

 

https://www.youtube.com/watch?v=OxahtnSAzgU

 

THE EXODUS SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNMetYtiUs4

 

MATT MONRO - LOVE IS A MANY SPLENDORED THING

 

https://www.youtube.com/watch?v=VP6sbDPB8cw

 

CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU - FRANKIE VALLI AND THE 4 SEASONS

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGFToiLtXro

 

DON MCLEAN - AMERICAN PIE BETTER QUALITY

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=tr-BYVeCv6U

 

ROY ORBISON - CALIFORNIA BLUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4KX88ANLyE

 

BLUE BAYOU - SONGWRITERS ROY ORBISON & JOE MELSON PERFORMED BY THE LINDA RONSTADT EXPERIENCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=qFq-rFRumNI

 

NINA SIMONE-MONTREUX 1976 - HOW IT FEELS TO BE FREE

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dlrXCYrNYI

 

THE ARCHIES - SUGAR SUGAR (HQ VIDEO WITH LYRICS & PIANO SHEET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=g47K7V7Ub6w

 

SUGAR SUGAR - THE ARCHIES SUBTITULADO

 

https://www.youtube.com/watch?v=11wj_I6-3U4

 

AUDREY HEPBURN-MOON RIVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=DHgvzDvi7o4

 

AUDREY HEPBURN - MOON RIVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMPC6C1e-EQ

 

VAYA CON DIOS - WHAT'S A WOMAN 1990( QUE ES UNA MUJER)SUBTITULADO AL ESPAŃOL MPG

 

https://www.youtube.com/watch?v=hygfvpUv0dQ

 

VAN MCCOY & PAN'S PEOPLE » DO THE HUSTLE (1975)

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3kE0rvAJhM

 

THE HUSTLE / VAN MCCOY / DANCE / PERFUME

 

https://www.youtube.com/watch?v=frCnHr1CmDg

 

ZAGER & EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA

 

IN THE YEAR 2525 ZAGER AND EVANS VOCALS BY JANE ROSSI

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=eDoJikmrHRI

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=yesyhQkYrQM&t=77s

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 [LYRICS] HD

 

Text of song – EN

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjFtDkFkuP4

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 [LYRICS] HD

 

Text of song – EN

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=N03Uoj6p9QA

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 (1969)

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=0G-XAyBDWdw

 

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 (1969)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdSqLfuRN18

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525

 

https://www.youtube.com/watch?v=izQB2-Kmiic

 

STYX - MR. ROBOTO (RELAID AUDIO)

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=uc6f_2nPSX8

 

STYX - BOAT ON THE RIVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9Qs8-BkiLw

 

LYNN ANDERSON - I BEG YOUR PARDON, I NEVER PROMISED YOU A ROSE GARDEN (BBC TOP OF THE POPS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-eclUz-RYI

 

SKEETER DAVIS ~ THE END OF THE WORLD (1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=sonLd-32ns4

 

ERUPTION - ONE WAY TICKET 1978 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4y_acTR0MY

 

HOT BUTTER - POP CORN (DANCE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YfdLh0MHqKw

 

BOBBY GOLDSBORO =HONEY=

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKAeeGnAYBo

 

"IT NEVER RAINS IN SOUTHERN CALIFORNIA" W/LYRICS- ALBERT HAMMOND

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXkk65PdKyM

 

JUICE NEWTON - ANGEL OF THE MORNING (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTzGMEfbnAw

 

ANGEL OF THE MORNING - JUICE NEWTON (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NmxICK-4AG4

 

MERRILEE RUSH ANGEL OF THE MORNING 1968

 

https://www.youtube.com/watch?v=24rYz9QAvdQ

 

1930'S BREAK DANCING (MILLS BROTHERS - CARAVAN)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iat62Ab87qs

 

LITTLE EVA - LOCO-MOTION(1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKpVQm41f8Y

 

GRAND FUNK - THE LOCO-MOTION (1974) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb3GOzrya0s

 

CAMINO SONORO JAZZ BAND - ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET / JUST YOU, JUST ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=1shZxLddhoM

 

TOTO - AFRICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2_CNGOx2A8

 

BE MY BABY - THE RONETTES - 1963 - STEREO - MUSIC VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=NnWOBMQhNBQ

 

Be My Baby ザ・ロネッツ1963

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nwh3D1pOUoE

 

中国新声代 李成宇 谭芷昀 YOU RAISE ME UP

 

https://www.youtube.com/watch?v=HeUJ4Y-XOeY

 

BEACH BOYS - SURFIN USA HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=2s4slliAtQU

 

THE CARPENTERS - JAMBALAYA ( 1974 )

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7pAb6Mk438

 

CARPENTERS - TOP OF THE WORLD & WE'VE ONLY JUST BEGUN

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hyFB6SA7b4

 

CARPENTERS - RAINY DAYS AND MONDAYS (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjFoQxjgbrs

 

CARPENTERS - ONLY YESTERDAY (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=evETS8_WFGE

 

SHA NA NA ~WITH GUEST RONNIE SPECTOR AND THE RONETTES.AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=72bPue3wC5A

 

RIVER OF NO RETURN- ROBERT MITCHUM/MARILYN MONROE- RIVIČRE SANS RETOUR (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCbECNhSPII

 

EASY - LIONEL RICHIE

 

https://www.youtube.com/watch?v=xuiaL9HD2hw

 

LIONEL RICHIE - ALL NIGHT LONG (ALL NIGHT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqAvFx3NxUM

 

LIONEL RICHIE - HELLO.1983 OFICIAL MUSIC VIDEO HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOdVNMy9PPQ

 

LIONEL RICHIE - HELLO (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHONNcZbwDY

 

JIMMY CLIFF - I CAN SEE CLEARLY NOW (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c

 

JIMMY CLIFF - THE HARDER THEY COME

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Znh0OM9jiA

 

LADY - KENNY ROGERS (LYRICS) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbgzJecVbSQ

 

LADY - KENNY ROGERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYRfUoR9Q4Y

 

SONNY & CHER ~ I GOT YOU BABE (1965)

 

https://youtu.be/80QHRTQ3Kmw

 

JAMBALAYA (ON THE BAYOU) - MARCEAU CAMILLE

 

https://youtu.be/eG-SwNe3j5s

 

NASHVILLE JAM "JAMBALAYA (ON THE BAYOU)"

 

https://youtu.be/8CFs-CDtPAA

 

SONNY & CHER "JAMBALAYA" (ON THE BAYOU)

 

https://youtu.be/nZitH2_wNjg

 

NASHVILLE JAM "I'LL FLY AWAY"

 

https://youtu.be/Hp31PYP3vgg

 

THE BEACH BOYS - THEN I KISSED HER ( STEREO MIX )

 

https://youtu.be/hiOX3gtCAFA

 

TRIBUTE TO JEAN ARTHUR

 

https://youtu.be/JHd5bc_iP0k

 

JEAN ARTHUR || THE ACTRESS NOBODY KNEW

 

https://youtu.be/GN2TYxuxVAY

 

MOVIE LEGENDS - JEAN ARTHUR

 

https://youtu.be/J9OjHMgiTBI

 

ANDREA BOCELLI - CAN'T HELP FALLING IN LOVE (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPizIaBPhSg

 

RISEN - NEW EASTER SONG BY SHAWNA EDWARDS

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCQsK1t9EKY

 

THE MAMAS & THE PAPAS - CALIFORNIA DREAMIN'

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-aK6JnyFmk

 

THE MAMAS AND THE PAPAS - CALIFORNIA DREAMIN'. AUDIO GOLD SONG FUL HD.MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kcmwXUdDCE

 

THE MAMAS & THE PAPAS - MONDAY MONDAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=h81Ojd3d2rY

 

TAMMY WYNETTE - STAND BY YOUR MAN !LIVE!

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2KP9fYZUWA

 

HANK WILLIAMS - I SAW THE LIGHT

 

https://www.youtube.com/watch?v=pyiGHFGCf2U

 

HANK WILLIAMS: LOVESICK BLUES

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xu71i89xvs

 

HANK WILLIAMS - HEY GOOD LOOKIN' (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bjCoKslQOEs

 

I'M SO LONESOME I COULD CRY (1949) BY HANK WILLIAMS

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WXYjm74WFI

 

PATSY CLINE ~ TENNESSEE WALTZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRNdap-ioNM

 

KITTY WELLS - IT WASN'T GOD WHO MADE HONKY TONK ANGELS

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKleTa94dC8

 

WAYLON JENNINGS - "HONKY TONK ANGELS" [LIVE FROM AUSTIN, TX]

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJqDa-UuV8g

 

DOLLY PARTON - "APPLE JACK" (WITH EMMYLOU HARRIS & LINDA RONSTAD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=DvJUPyK-Vws

 

DOLLY PARTON - JOLENE 19880110

 

https://www.youtube.com/watch?v=L0eeSoU35wM

 

JOLENE

 

https://www.youtube.com/watch?v=8leuD7OVI5c

 

JOLENE - DOLLY PARTON (COVER BY THE PETERSENS) #JOLENECHALLENGE

 

https://www.youtube.com/watch?v=viQx4KDivPY

4.2021

PETERSENOVÉ jsou rodinná kapela vystupující na plný úvazek v Bransonu, MO. Kapela se skládá z Katie Petersen na housle, Ellen Petersen Haygood na banjo, Matt Petersen na kytaru, Julianne Petersen na mandolína, Karen Petersen na basu a Emmett Franz na dobro.

 

JOLENE - DOLLY PARTON (COVER BY THE PETERSENS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=viQx4KDivPY

 

YOU'RE STILL THE ONE - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-w66cEXD0w

 

BOHEMIAN RHAPSODY - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_XVrm6zXmw

 

WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6TRddSXkas

 

THE PETERSENS - THIRD LIVE CONCERT FROM ROCK CANYON

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADrFs0SNiDM

 

GENTLE ON MY MIND - THE PETERSENS

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3hXYININJw

 

FIELDS OF GOLD - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM_76pkynos

 

LANDSLIDE - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=joUwy8lpvP0

 

SOUTHERN NIGHTS (FT. REINA DEL CID) - THE PETERSENS

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-0Diel8Tqk

 

DELTA DAWN - REINA DEL CID AND THE PETERSENS

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9s3Cns_I9I

 

THE RING SONG - AN ORIGINAL BY THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKAQAxiEvy0

 

OZARKS FOX AM-THE PETERSONS PERFORM WADE IN THE WATER-09/30/19

 

https://www.youtube.com/watch?v=kyCPBcCG39c

 

SWALLOWTAIL JIG - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNkLy3yoFDU

 

SMOKY MOUNTAIN RAIN - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhDGzPBZ77E

 

CAROLINA IN MY MIND - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yKeMIOhXjo

 

SWEET BEULAH LAND - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjwJibYED30

 

IT'S OVER - AN ORIGINAL SONG BY THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQpK09EFMaA

 

CHRISTMAS TIME'S A-COMIN' - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts8fs9ea3Eg

 

I FEEL THE BLUES MOVING IN - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ry_Nh3slMgI

 

THE PETERSENS - SECOND LIVE CONCERT FROM BRANSON

 

https://www.youtube.com/watch?v=8maYNgf_afA

 

AMARILLO BY MORNING - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bb_Amx13hLI

 

CALIFORNIA - THE PETERSENS ORIGINAL (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqOzG_A8tMs

 

MELE KALIKIMAKA - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwzgBAFCBYY

 

JOY TO THE WORLD - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ASZnRoRihyc

 

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_GgZsUyzHA

 

ALL GLORY BE TO CHRIST - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=EexEDzJ6zIY

 

MORE THAN A NAME ON A WALL - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=D8SY3HUkaew

 

QUEEN - BOHEMIAN RHAPSODY (THE PETERSENS COVER) - OFFICIAL AUDIO

 

https://www.youtube.com/watch?v=oncqNUmifmw

 

THE PETERSENS || WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Z8hnZAvofQ

 

TOP OF THE WORLD - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrG9Wb6eASM

 

STEEL RAILS - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oL4S-ZuSpJ8

 

COME YE SINNERS - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDfGL0RB5z0

 

THE PETERSENS - FOURTH LIVE CONCERT FROM BRANSON

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Gx8k6ZDAQY

 

2020 BRANSON SHOW - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQqks9HnVNM

 

MAY BABY - THE PETERSENS ORIGINAL (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mw4Pbg_NVo

 

DREAMS - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_eUlXE8Tps

 

SANTA TRAIN / SLEIGH RIDE - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCygXBpYp24

 

ALL ABOUT THAT BASS - POSTMODERN JUKEBOX EUROPEAN TOUR VERSION

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLnZ1NQm2uk

 

BAD ROMANCE - VINTAGE 1920'S GATSBY STYLE LADY GAGA COVER FT. ARIANA SAVALAS & SARAH REICH

 

https://www.youtube.com/watch?v=VCTOpdlZJ8U

 

OLD TIME ROCK'N ROLL DANCE SHOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=SycWWeB8grY

 

SWING CITY. I WANNA BE LIKE YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=_iKRLmtq7CE

 

JOHN DENVER - TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS (AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1vrEljMfXYo

 

JOHN DENVER - TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS (LIVE FROM THE WILDLIFE CONCERT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUmnTfsY3hI

 

TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS - JOHN DENVER - EMILY JOY COVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=2YqspfUFQa4

 

RUTHIE COLLINS - TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS (JOHN DENVER COVER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nU0aasdQXM

 

TAKE ME HOME COUNTRY ROADS COVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9zmgLXOvMk

 

JOHN DENVER _ TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS - HD WITH LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=wH8Ajv_6Xj4

 

TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS - THE PETERSENS (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qap9Qm-Q894&feature=emb_logo

 

MAPS - VINTAGE 1970S SOUL MAROON 5 COVER FT. MORGAN JAMES

 

https://www.youtube.com/watch?v=8gO_lxThc1M

 

JOHN DENVER - SUNSHINE ON MY SHOULDERS (OFFICIAL VIDEO FROM THE WILDLIFE CONCERT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=g5sbTHMP0Ig

 

JOHN DENVER - ANNIE'S SONG (LIVE FROM THE WILDLIFE CONCERT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=TyJRsp5t9mA

 

JOHN DENVER-"ROCKY MOUNTAIN HIGH"

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLWD2WIvRQk

 

EARTH ANGEL - MARVIN BERRY & THE STARLIGHTERS (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=41GsS3jldOI

 

THE PENGUINS - EARTH ANGEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=VJcGi4-n_Yw

 

OLDIES SONGS OF 1950S

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3s7gdn_NPo

 

OLDIES SONGS OF 1960S [CDH POP #020]

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMSW2t3tCuI

 

BEST SONGS OF THE 1950S (1953-1957)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_RCRZxIqMZ8

 

DANNY AND THE JUNIORS - AT THE HOP (1958)

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3KjDpvmtwU

 

DANNY AND THE JUNIORS - AT THE HOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=HIXMKA7d4to

 

AT THE HOP (1957) (DIGITALLY REMASTERED 2012)

 

https://www.youtube.com/watch?v=GB-eHkJoQ4Q

 

THE BOPPERS - AT THE HOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=AQfa7kMvUgk

 

CARL JACKSON, WITH ASHLEY CAMPBELL, SINGS "GENTLE ON MY MIND"

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UwdhqEFbQU

 

ASHLEY CAMPBELL - HIGHWAYMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCQhdP4uTbA

 

BOBBY DARIN - DREAM LOVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=wVHAQX5sSaU

 

SANDRA DEE & BOBBY DARIN-DREAM LOVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlGeKdUFjB4&t=55s

 

BOBBY DARIN "DREAM LOVER"

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzkECdHu1dQ

 

DEAN MARTIN & CATERINA VALENTE - ONE NOTE SAMBA

 

https://www.youtube.com/watch?v=AuEv942wOZs

 

TIPITIPITIPSO - CATERINA VALENTE 1957

 

https://www.youtube.com/watch?v=GjIgIoK87a0

 

TUBA SKINNY - JUBILEE STOMP - ROYAL STREET II 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZdMxFiUf9Q

 

TUBA SKINNY - "GOING BACK HOME" - ROYAL ST. - TIP THE BAND AT VENMO.COM. MORE AT DIGITALALEXA

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBINhDYXoEg

 

TUBA SKINNY - "YES SIR THAT'S MY BABY " - TIP THE BAND AT VENMO.COM. MORE AT DIGITALALEXA CHANNEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vPN38j8Zso

 

RISING APPALACHIA- MEDICINE [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

 

https://www.youtube.com/watch?v=czkHmjrFCnM

 

DIONNE WARWICK I SAY A LITTLE PRAYER 1967 ORIGINAL MILLION SELLER

 

https://www.youtube.com/watch?v=kafVkPxjLYg

 

DIONNE WARWICK - THAT'S WHAT FRIENDS ARE FOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=HyTpu6BmE88

 

SHELLEY FABARES - JOHNNY ANGEL [FULL VIDEO EDIT] 1961

 

https://www.youtube.com/watch?v=wwIYSofgpY0

 

BOBBY VINTON - BLUE VELVET

 

https://www.youtube.com/watch?v=DeLBkoW1-Ow

 

LESLEY GORE - IT'S MY PARTY

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIsnIt1p978

 

LESLEY GORE - IT'S MY PARTY 1964

 

https://www.youtube.com/watch?v=acRMALrg1t4

 

LESLEY GORE ~ MAYBE I KNOW (1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkXExTweFV4

 

LESLEY GORE "YOU DON'T OWN ME" 1963 HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=4QEqLTbEXy0

 

GREATEST HITS OF THE 60'S - BEST OF 60S SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=55jbjhxca5A

 

LESLEY GORE - YOU DON'T OWN ME (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDUjeR01wnU

 

CHARLESTON CRAZE OF 1925: YES SIR, THAT'S MY BABY - COON-SANDERS NIGHTHAWK ORCHESTRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=lm-gAmzo0EY

 

KOOL & THE GANG - JOANNA (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hsklsxReSe0

 

TRACY CHAPMAN - FAST CAR - 12/4/1988 - OAKLAND COLISEUM ARENA (OFFICIAL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxXO2ybSvfg

 

GLENN DERRINGER- FOUND SOUNDS FROM OUTER SPACE (SIDE 1)

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=419&v=xsTD5Xhs7pg&feature=emb_logo

 

GLENN DERRINGER- FOUND SOUNDS FROM OUTER SPACE (SIDE 2)

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=DMNU44u_Rwk&feature=emb_logo

 

CARELESS WHISPER - VINTAGE 1930'S JAZZ WHAM! COVER FEAT. ROBYN ADELE ANDERSON & DAVE KOZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVXziMFEqX0

 

THE MANHATTANS - KISS AND SAY GOODBYE

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtjro7_R3-4&list=RDEmT1ptv3VEc&index=21

 

MATT MONRO,PAUL ANKA TOM JONES, ENGELBERT HUMPERDINCK -GREATEST HITS OLDIES BUT GOODIES 60s 70s 80s

 

https://www.youtube.com/watch?v=4az2CjDbpVo

 

VINTAGE CAFÉ OFFICIAL - LOUNGE MUSIC 2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7gwy7YCQcs

 

70'S 80'S RNB SOUL GROOVE - BILL WITHERS, CHAKA KHAN,MARVIN GAYE, AL GREEN,PHYLLIS HYMAN,BARRY WHITE

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0XjWltReDU

 

TOP 20 GREATEST SONGS 1940-1949 (ACCORDING TO DAVE'S MUSIC DATABASE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gx5DhKN_zY

 

TOP 30 GREATEST SONGS 1940-1949

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkzTTQGHWrI

 

TO LIVE IN THE 1920'S

 

https://www.youtube.com/watch?v=684n8FO68LU

 

NAT KING COLE L-O-V-E

 

https://www.youtube.com/watch?v=JErVP6xLZwg

 

OLDIES BUT GOODIES 1960S AND 1970S CLASSIC HITS - THE VERY BEST OLD LOVE SONGS OF ALL TIME

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-sTJRDL7Pg

 

NAT KING COLE LOVE – 61 UNFORGETTABLE ACTRESSES IN THE 50’S

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-5ubhyIJ1w

 

01 Jean Arthur (1900 - 1991) 02 Marlene Dietrich (1901 - 1992 03 Greta Garbo (1905 - 1990 04 Katharine Hepburn (1907 - 2003) 05 Bette Davis (1908 - 1989 06 Celia Johnson (1908 - 1982) 07 Loretta Young (1913 - 2000) 08 Vivien Leigh (1913 - 1967 09 Ingrid Bergman (1915 - 1982 10 Danielle Darrieux (1917 - 2017) 11 Joan Fontaine (1917 - 2013) 12 June Allyson (1917 - 2006) 13 Susan Hayward (1917 - 1975) 14 Rita Hayworth (1918 - 1987 15 Teresa Wright (1918 - 2005) 16 Jennifer Jones (1919 - 2009) 17 Maureen O'Hara (1920 - 2015) 18 Michčle Morgan (1920 - 2016) 19 Virginia Mayo (1920 - 2005) 20 Alida Valli (1921 - 2006) 21 Betty Hutton (1921 - 2007) 22 Deanna Durbin (1921 - 2013) 23 Deborah Kerr (1921 - 2007) 24 Donna Reed (1921 - 1986 25 Jane Russell (1921 - 2011) 26 Lana Turner (1921 - 1995) 27 Simone Signoret (1921 - 1985) 28 Ava Gardner (1922 - 1990) 29 Doris Day (1924 30 Eleanor Parker (1922 2013 31 Judy Garland (1922 1969 32 Anne Baxter (1923 - 1985) 33 Gloria Grahame (1923 - 1981) 34 Lauren Bacall (1924 2014 35 Maria Schell (1926 - 2005) 36 Marilyn Monroe (1926 - 1962 37 Gina Lollobrigida (1927 - ) 38 Janet Leigh (1927 - 2004 39 Jeanne Moreau (1928 - 2017 40 Ann Blyth (1928 - ) 41 Audrey Hepburn (1929 - 1993 42 Grace Kelly (1929 - 1982 43 Jean Simmons (1929 - 2010 44 Silvana Mangano (1930 - 1989) 45 Angie Dickinson (1931 - ) 46 Anita Ekberg (1931 - 2015) 47 Françoise Arnoul (1931 - ) 48 Leslie Caron (1931 - 49 Mitzi Gaynor (1931 - ) 50 Debbie Reynolds (1932 - ) 51 Elizabeth Taylor (1932 - 2011 52 Pier Angeli (1932 - 1971 53 Kim Novak (1933 - ) 54 Shirley MacLaine (1934 - 55 Sophia Loren (1934 - ) 56 Julie Andrews (1935 - 57 Romy Schneider (1938 - 1982 58 Marina Vlady (1938 - ) 59 Claudia Cardinale (1938 - ) 60 Jean Seberg (1938 - 1979 61 Natalie Wood (1938 - 1981

(2016)

 

 

(8)

 

WHITNEY HOUSTON – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

 

MIX – ALL AT ONCE – WHITNEY HOUSTON

 

http://www.youtube.com/watch?v=utWPKM5sLgg

 

WHITNEY HOUSTON - I WILL ALWAYS LOVE YOU (OFFICIAL 4K VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU

 

WHITNEY HOUSTON - I WILL ALWAYS LOVE YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU&nohtml5=False

 

WHITNEY HOUSTON - I HAVE NOTHING (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxYw0XPEoKE

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxYw0XPEoKE&nohtml5=False

 

WHITNEY HOUSTON - I HAVE NOTHING (OFFICIAL HD VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxYw0XPEoKE

 

WHITNEY HOUSTON - SAVING ALL MY LOVE FOR YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewxmv2tyeRs

 

WHITNEY HOUSTON - I'M EVERY WOMAN (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7_sqdkaAfo

 

WHITNEY HOUSTON - I LOOK TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pze_mdbOK8

 

WHITNEY HOUSTON - RUN TO YOU

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9rCobRl-ng

 

WHITNEY HOUSTON - GREATEST LOVE OF ALL

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYzlVDlE72w

 

ONE MOMENT IN TIME WHITNEY HOUSTON (TRADUÇĂO) HD (LYRIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqJ5k-YTW_A

 

WHITNEY HOUSTON - ONE MOMENT IN TIME (LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVIpECtQfNM

 

WHITNEY HOUSTON - ONE MOMENT IN TIME (OFFICIAL LIVE VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=c84ogrNEds0

 

 

(9)

 

JENNIFER RUSH – AMERICAN MUSIC – AMERICKÁ HUDBA

 

 

JENNIFER RUSH - POWER OF LOVE (EXTENDED)

 

https://www.youtube.com/watch?v=5boRQcTvnwU

 

JENNIFER RUSH - THE POWER OF LOVE (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_zHQ6kFuQ0

 

 

(10)

 

CANADIAN MUSIC – KANADSKÁ HUDBA

 

 

TERRY JACKS - SEASONS IN THE SUN

 

https://www.youtube.com/watch?v=YG9otasNmxI

 

CALL ME MAYBE - VINTAGE CARLY RAE JEPSEN COVER [THE ORIGINAL VIDEO] FEAT. ROBYN ADELE ANDERSON

 

https://www.youtube.com/watch?v=5meWI3iX1sE

 

SHANIA TWAIN - MEDLEY: I'M GONNA GETCHA GOOD! & UP! ( LIVE IN AMA).MPG

 

https://www.youtube.com/watch?v=-MdEg1ApQOk

 

SHANIA TWAIN - FROM THIS MOMENT ON

 

https://www.youtube.com/watch?v=a-Lp2uC_1lg

 

BRYAN ADAMS - PLEASE FORGIVE ME

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EHAo6rEuas

 

LEONARD COHEN - DANCE ME TO THE END OF LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOY1zFaCxwE

 

DANCE ME TO THE END OF LOVE LEONARD COHEN 1280X720

 

https://www.youtube.com/watch?v=qf4SIFTPAMo

 

SARAH MCLACHLAN - IN THE ARMS OF THE ANGEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnL1e4-NfaA

 

 

(11)

 

AMERICAN INDIAN MUSIC – INDIÁNSKÁ HUDBA

 

 

APACHE SONG - TATANKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoO3yga6Ln8

 

THE SHADOWS - APACHE (1964)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvIYaYvVImc

 

MEDICINE POWER - SACRED SPIRIT - NATIVE AMERICAN INDIAN.WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=kwoo11vqmq0

 

INDIANI D'AMERICA SIOUX

 

https://www.youtube.com/watch?v=g100hrrAd24

 

LY O LAY ALE LOYA (CIRCLE DANCE) ~ NATIVE SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UglUjiJifA

 

WONDERFUL NATIVE AMERICAN INDIANS, SHAMANIC SPIRITUAL MUSIC, MÚSICA DE LOS NATIVOS INDIOS AMERICANOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=vKqJe0t263A

 

INDIAN RESERVATION - ORLANDO RIVA SOUND | FULL HD |

 

Cherokee

 

https://www.youtube.com/watch?v=SraaOCwRnbA

 

CHEROKEE PEOPLE INDIAN RESERVATION

 

https://www.youtube.cAom/watch?v=Ag8kR7I0Fxg

 

CHEROKEE PEOPLE PAUL REVERE AND THE RAIDERS

 

https://www.youtube.cAom/watch?v=Ag8kR7I0Fxg

 

LAKOTA LULLABY (GREAT SPIRIT) INDIAN SONG

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbH1kXZJYTI

 

LAKOTA DREAM SONG THE LAST OF THE MOHICANS

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiJ4ozLOvzc

 

NATIVE AMERICAN INDIANS.

 

https://www.youtube.com/watch?v=xtbbi3alfvw

 

 

(12)

 

HAWAIIAN MUSIC – HAVAJSKÁ HUDBA

 

 

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - WHAT A WONDERFUL WORLD (MEET JOE BLACK)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBmDg-CNFqY

 

OFFICIAL SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - ISRAEL "IZ" KAMAKAWIWOʻOLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I

 

HAWAIIAN MUSIC RHYTHM OF THE WAIKIKI HAWAII

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OXaZgXwyW0

 

ALOHA - POLYNESIAN MUSIC TAHITI

 

https://www.youtube.com/watch?v=03xWF6JmBqo

 

HAWAIIAN MUSIC - ALOHA BREEZE [NON_STOP_VER]

 

https://www.youtube.com/watch?v=etHDsUecb7U

 

HAWAII - ALOHA OE

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fOQmQCtBbM

 

HAWAIIAN INSTRUMENTAL MUSIC - UKULELE DANCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThlyWaR-mUs

 

HAWAIIAN MUSIC Relaxing Ukulele Acoustic Guitar Playlist

Hawaii Songs Instrumental Flok Musica

– krásná příroda

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRneht8d2QA

 

HAPPY MUSIC - HAWAIIAN MUSIC - UKULELE BACKGROUND, CHEERFUL, JOYFUL AND UPBEAT #2

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEH7KgQY380

 

 

(13)

 

POLYNESIAN MUSIC – POLYNÉZSKÁ HUDBA

 

 

" ENUA MANEA " - COOK ISLANDS DANCE TROUPE .

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf3Gvm41YuE

 

TAIMANE - WICKED GAME (HI SESSIONS LIVE MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqvSY3Hnij4

 

HONOKA & AZITA - UKE ON!

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQpWa7FWSmo

 

 

(14)

 

BRITISH MUSIC – BRITSKÁ HUDBA

 

 

KATIE MELUA - I WILL BE THERE (FULL CONCERT VERSION) - OFFICIAL VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IRIP-hSfJ0

 

PETULA CLARK ~ DOWNTOWN (1964)

 

https://youtu.be/z_m4Qb0iW-o

 

PETULA CLARK GOES DOWNTOWN ◊ 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=abOzcjxNJ30

 

PETULA CLARK SINGS "I KNOW A PLACE" HQ AUDIO 1965

 

https://www.youtube.com/watch?v=btLre4wD04U

 

ERUPTION - ONE WAY TICKET 1978 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SeI42SvFy7Y

 

CHRIS NORMAN & SUZI QUATRO - STUMBLIN' IN (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1PcY59AX2Q

 

STUMBLIN' IN

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIvFU2-tu9M

 

TROPEZANDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQtO7Kn64O8

 

CHRIS NORMAN - MIDNIGHT LADY 1986 (HQ AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxsW7QYNyZw

 

SMOKIE - LIVING NEXT DOOR TO ALICE (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6qnRS36EgE

 

SMOKIE 1978R (HD DIGITALLY REMASTERED)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqznXEvaML0

 

SMOKIE - NEEDLES AND PINS 1977 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=VnYmrG05I80

 

SMOKIE - IF YOU THINK YOU KNOW HOW TO LOVE ME 1975 (TOP OF THE POPS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=He3ha_jyHTc

 

SMOKIE - IF YOU THINK YOU KNOW HOW TO LOVE ME (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKbaGRKKogE

 

SMOKIE - WILD WILD ANGELS (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXrFM_rm0PQ

 

SMOKIE - LAY BACK IN THE ARMS OF SOMEONE (ZDF DISCO 25.06.1977) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BU6jQ5PLVc

 

SMOKIE - LAY BACK IN THE ARMS OF SOMEONE (OFFICIAL VIDEO) (VOD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=opJyRioBHp8

 

HERMAN'S HERMITS - NO MILK TODAY

 

https://youtu.be/LesWfbkJJlQ

 

HERMAN'S HERMITS NO MILK TODAY 1966 HQ

 

https://youtu.be/AuGWNshGM64

 

 

ABSOLUTELY BEAUTIFUL:                 SUGAR BABY LOVE 1974

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE 1974 (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-LlfobAfXY

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxsNy4NoZUs

 

'SUGAR BABY LOVE' BY THE RUBETTES WRITTEN BY TONY WADDINGTON

 

https://www.youtube.com/watch?v=ErLvWNZm9vc

 

THE RUBETTES "SUGAR BABY LOVE" (1976) TOP AUDIO HQ!

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQDEhIp1lng

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE + CHICKEN [ENHANCED]

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Ugd35FRLI

 

SUGAR BABY LOVE THE RUBETTES

 

https://www.youtube.com/watch?v=3X7PvU6qYEA

 

THE RUBETTES – SUGAR BABY LOVE 1974 - TONIGHT 1974 HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkySX0WmV6E

 

THE RUBETTES TONIGHT - 1974 - HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtRxQIHOOro

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE (44 YEARS LATER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygsUfnznf3U

 

RUBETTES 2017 ÂGE TENDRE TV INTÉGRAL

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=2iwPcavkkPU

 

RUBETTES - SUGAR BABY LOVE - THEN AND NOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAXBbVtOEeA

 

THE RUBETTES IN DER DDR -- I CAN DO IT/TONIGHT/FOE-DEE-O-DEE/ZUGABE - FULL UNCUT

 

https://www.youtube.com/watch?v=B972IM60Pwc

 

THE RUBETTES - I CAN DO IT - 1975 HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=4UzRvpryX78&list=RD-0OHj3fqR6Q&index=14

 

RUBETTES - I CAN DO IT -

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNVhIbQ7qxY

 

RUBETTES - I CAN DO IT

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNhWTCcr2Ig

 

FOE DEE O DEE (THE RUBETTES; MUSIKLADEN, 1975).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVRnzhKD9Xc

 

'FOE DEE O DEE' BY THE RUBETTES

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGPs41i7Gt8

 

THE RUBETTES - SUGAR BABY LOVE - NA SOWAS EXTRA - 1987

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2aASDovx2E

 

The song was composed by:  Wayne Bickerton, Tony Waddington, 1973

 

Lyrics:

 

SUGAR BABY LOVE

Sings Alan Williams

Sugar baby love,

Sugar baby love.

 

I didnt mean to make you blue,

Sugar baby love,

Sugar baby love,

I didnt mean to hurt you.

 

All lovers make the same mistake,

Yes, they do.

 

Yes, all lovers make,

Make the same mistake,

Cause me and you.

 

(Chorus)

                                                                       Sings John Richardson

People, take my advice,

If you love someone,

Dont think twice !

Sings Alan Williams

Love you baby love,

Sugar baby love.

 

Love her anyway,

Love her everyday.

 

Text:

 

SLADKÁ DÍVČÍ LÁSKO

 Zpívá Alan Williams

Sladká dívčí lásko,

sladká dívčí lásko.

 

Nechtěl jsem, tě rozesmutnět,

sladká dívčí lásko,

sladká dívčí lásko,

já jsem nechtěl ublížit,

 

Všichni milovníci dělají stejné chyby,

ano, dělají.

 

Ano,všichni milovníci to dělají,

dělají stejné chyby

jako já a ty.

 

(Chorus)

                                                                       Zpívá John Richardson

Lidé, dejte na mou radu,

když někoho milujete,

tak se netrapte !

Zpívá Alan Williams

Miluji tě, děvče miluji,

sladká dívčí lásko.

 

Miluji ji tak jako tak,

miluji ji každý den.

 

 

THE RUBETTES - JUKE BOX JIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-QvJiuAe6E

 

"JUKE BOX JIVE" BY THE RUBETTES (TV STUDIO VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmmdL-xfJCg

 

SHOWADDYWADDY - UNDER THE MOON OF LOVE • TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=qigUdmLyMBs

 

SHOWADDYWADDY - UNDER THE MOON OF LOVE ON TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fYZdQB8w_s

 

SHOWADDYWADDY - REMEMBER THEN TOTP 29/03/79

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPg3Mi4eosQ

 

SHOWADDYWADDY - I WONDER WHY ON TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6gyP_Ty_B8

 

SHOWADDYWADDY - I WONDER WHY • TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGaa_K5bRoQ

 

SHOWADDYWADDY - PRETTY LITTLE ANGEL EYES TOTP 19/10/78

 

https://www.youtube.com/watch?v=48rq5HRVn_o

 

SHOWADDYWADDY - THREE STEPS TO HEAVEN ON PEBBLE MILL AT ONE 23.05.80

 

https://www.youtube.com/watch?v=OkGOUcEHa-4

 

SHOWADDYWADDY - TAKE ME IN YOUR ARMS

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx4fI4Hl3kE

 

SHOWADDYWADDY - THINGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=eg3mVa-H8mU

 

SHOWADDYWADDY - HEAVENLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBxIVyHW35s

 

SHOWADDYWADDY - HEAVENLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATkKqtZMUwg

 

SHOWADDYWADDY - WIN YOUR HEART

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8OyHzs7Ffw

 

LET'S BE USED TO BE - JOHN RICHARDSON

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqve9YMqjpQ

 

LEO SAYER - WHEN I NEED YOU 1977

 

https://www.youtube.com/watch?v=w26EX5tW3Ic

 

LOVE YOU INSIDE OUT - BEE GEES

 

https://www.youtube.com/watch?v=sU7Tpu7HlNs

 

BEE GEES - TOO MUCH HEAVEN (1979)

 

https://www.youtube.com/watch?v=nREV8bQJ1MA

 

BEE GEES - MASSACHUSETTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XWYefe9EzI

 

BEE GEES - MASSACHUSETTS (ONE FOR ALL TOUR LIVE IN AUSTRALIA 1989)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuoWykVNwyI

 

THE BEE GEES GREATEST HITS

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnpUaPl4k2s

 

BEE GEES - IMMORTALITY (LIVE IN LAS VEGAS, 1997 - ONE NIGHT ONLY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZolfKgW5Is

 

HOW I LOVE YOU - ENGELBERT HUMPERDINCK

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPUxdt1FZRY

 

ENGELBERT HUMPERDINCK - PLEASE RELEASE ME - 1989

 

https://www.youtube.com/watch?v=ch_Fz2Np-Z4

 

ENGELBERT HUMPERDINCK - A MAN WITHOUT LOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=YwJqnh8qBCI

 

GEORGE HARRISON - MY SWEET LORD - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qJTJNfzvr8

 

GEORGE HARRISON - HERE COMES THE SUN

 

https://www.youtube.com/watch?v=GwmVfewqu7I

 

GEORGE HARRISON - WHAT IS LIFE (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiH9edd25Bc

 

YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME - DUSTY SPRINGFIELD (ORIGINAL SOUNDTRACK WITH LYRICS♪)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mn0j3wUT0vs

 

WHAM! - LAST CHRISTMAS (PUDDING MIX) [OFFICIAL VIDEO]

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdBF5seCfwg

 

THE SEEKERS - I'LL NEVER FIND ANOTHER YOU 1965 STEREO

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmactMIhrRM

 

THE SEEKERS THE CARNIVAL IS OVER (1967 IN COLOUR STEREO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4ZipKdI1sY

 

KIM WILDE YOU CAME 1988

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gb_DZjg2TPE

 

CHRIS DE BURGH ~ LADY IN RED (KELLY LEBROCK) MARILYN MONROE STYLE. ↓ LYRICS ↓ [HD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2zbq0QFFUk

 

CHRIS DEBURGH - LADY IN RED

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt2YIpZWBqA

 

CHRIS DE BURGH - LADY IN RED (WITH LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=te9IWhXJvQo

 

JOHN LEGEND - ALL OF ME (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg

 

ALL OF ME - JOHN LEGEND & LINDSEY STIRLING

 

https://www.youtube.com/watch?v=xwsYvBYZcx4

 

THERE YOU'LL BE - FAITH HILL - COVER BY LUCY THOMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC1UABSrIoQ

 

I WILL ALWAYS LOVE YOU - COVER BY LUCY THOMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ETrbRH4F7nE

 

PERFECT - ED SHEERAN COVER BY LUCIANA ZOGBI

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjfqTseH_u0

 

PERFECT - ED SHEERAN (COVER BY @FREECOUSTIC)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDnyXKUsMe4

 

ALL OF ME - JOHN LEGEND COVER (LUCIANA ZOGBI)

 

https://www.youtube.com/watch?v=39_OmBO9jVg

 

HALLELUJAH COVER BY LUCIANA ZOGBI & GIANFRANCO CASANOVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uyKhVQUAYKk

 

SOUND OF SILENCE - DANA WINNER, SIMON AND GARFUNKEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXuveostQaQ

 

DANA WINNER - ONE MOMENT IN TIME - LIVE [LYRICS] HD | LIEFDE VOOR MUZIEK | VTM

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDo4kvip-cQ

 

DANA WINNER - ONE MOMENT IN TIME LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=RawE7mwXTa4

 

PAUL MCCARTNEY HOPE OF DELIVERANCE LYRICS

 

https://email.seznam.cz/?hp#inbox/131955

 

PAUL MCCARTNEY - HOPE OF DELIVERANCE 1993 (HQ, ZDF WETTEN DASS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zyAmCJTuBw

 

LOLA ASTANOVA - WE ARE THE CHAMPIONS - QUEEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=nf4WiW3Sijw

 

QUEEN - BOHEMIAN RHAPSODY (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ

 

BOHEMIAN RHAPSODY BY QUEEN (PIANO COVER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7tlkfjPtOY

 

EUROVISION 1976 - UNITED KINGDOM

 

Brotherhood of Man performing

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhq_Q1Ut8SQ

 

WITHOUT YOU ( NILSSON ) 1972.WMV SUBTITULOS EN ESPAŃOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=snnFqalxVMg

 

CHRIS ANDREWS - YESTERDAY MAN [1965]

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6N3o4TDYsI

 

JULIE BERTHELSEN - OB-LA-DI, OB-LA-DA

 

https://www.youtube.com/watch?v=sE6Gme921u8

 

COMPASS BAND OBLADI OBLADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUOmX7CRRFk

 

MIKE OLDFIELD - MOONLIGHT SHADOW FT. MAGGIE REILLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=e80qhyovOnA

 

MIKE OLDFIELD MAN IN THE RAIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Dce8DhrTsY

 

THE TREMELOES - HERE COMES MY BABY 1967

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMy6PaZT7_g

 

ERUPTION FEAT. PRECIOUS WILSON - I CAN'T STAND THE RAIN (ORIGINAL ALBUM VERSION)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbpsI2c_3-E

 

ERUPTION - I CAN'T STAND THE RAIN (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO3hlmEyaiA

 

DECLAN - AN ANGEL (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hawIGkpGMMc

 

DECLAN GALBRAITH - TELL ME WHY [ WITH LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKMoHLxDncU

 

DECLAN GALBRAITH - IMAGINE

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-vrGItEb5A

 

ROBBIE WILLIAMS - MY WAY [HD] LIVE AT ROYAL ALBERT HALL, KENSINGTON, LONDON - 2001

 

https://www.youtube.com/watch?v=XYLOAay_2MQ

 

LULU - BOOM BANG-A-BANG | LIVE AT THE BBC ON SONGS OF EUROPE

 

https://youtu.be/upQi6GOXfCg

 

LULU - BOOM BANG A BANG (EUROVISION - 1969)

 

https://youtu.be/4ew43u2gS0Y

 

CHRISTIE - SAN BERNADINO 1970

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAqAho_BsU

 

VERA LYNN THE WHITE CLIFFS OF DOVER

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=d5aeClRY4kA&feature=emb_logo

 

PATRICIA ROMANIA - BLUE EYES CRYING IN THE RAIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=HfPONIDfvHA

 

SHOWADDYWADDY - UNDER THE MOON OF LOVE ON TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fYZdQB8w_s

 

DIRE STRAITS - SULTANS OF SWING GUITAR SOLO (COVERED BY ROCKMILADY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WqAe7e_H5o

 

ELTON JOHN - YOUR SONG (TOP OF THE POPS 1971)

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlPlfCy1urI

 

LADY DIANA - CANDLE IN THE WIND (GOODBYE ENGLANDS ROSE) - ELTON JOHN - LYRICS IN TEXT

 

https://www.youtube.com/watch?v=OefdqK3jKi0

 

ELTON JOHN - SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3nScN89Klo

 

IMAGINE. (ULTIMATE MIX, 2020) - JOHN LENNON & THE PLASTIC ONO BAND (WITH THE FLUX FIDDLERS) HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8&feature=emb_logo

 

AMANDA HOLDEN, SHERIDAN SMITH - I KNOW HIM SO WELL

 

https://www.youtube.com/channel/UCJdn29v6k8ev-6vJIP-r07A

 

I DREAMED A DREAM

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNJg2kCQLEA

 

I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT (FROM ONE NIGHT ONLY! ROD STEWART LIVE AT ROYAL ALBERT HALL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=w46bWxS9IjY

 

GEORGE MICHAEL - CARELESS WHISPER (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=izGwDsrQ1eQ

 

 

 

 

(15)

 

TOM JONES – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

 

GREEN GREEN GRASS OF HOME - TOM JONES

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmT1ptv3VEc

 

GREEN GREEN GRASS OF HOME

 

https://www.youtube.com/watch?v=j64H2aWWU0E

 

GREEN, GREEN GRASS OF HOME - JONES TOM - LYRICS - (HD SCENES)

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1EIkT43QKk

 

TOM JONES - DELILAH (1968)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvo5SeAwz88

 

DELILAH

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvo5SeAwz88&list=TLPQMjUxMjIwMjEYyXSFK1Nk2g&index=1

 

IT'S NOT UNUSUAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-HdGnzYdFQ&list=RDEmT1ptv3VEc

 

SHE'S A LADY

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8G4xrYfWmw

 

HELP YOURSELF

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zWPROdFK4Q

 

TOM JONES - LOVE ME TONIGHT

 

https://www.youtube.com/watch?v=8swUJ_FXwJ4

 

LOVE ME TONIGHT

 

https://www.youtube.com/watch?v=OLX-XZvz9iI

 

TOM JONES LOVE ME TONIGHT LYRICS.WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYfpv-HgR_U

 

[IT LOOKS LIKE] I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulyy3kCkVr0&list=RDEmT1ptv3VEc&index=2

 

FUNNY FAMILIAR FORGOTTEN FEELINGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2xbXdgXjnY

 

TOM JONES - I´LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN 1967, 1989, 2001

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bgTd8sfwbQ&list=RDEmT1ptv3VEc&index=19

 

TOM JONES SINGS - "ROCK N ROLL MEDLEY" - LIVE 1974

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpSpOpK1lMY

 

TOM JONES - FULL CONCERT GRAND GALA LIVE 1974 • TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=AT1Eps-zOtM

 

 

(16)

 

MARY HOPKIN – WALES MUSIC – WELŠSKÁ HUDBA

 

 

MARY HOPKIN THOSE WERE THE DAYS LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=QptZ8tYZAkE

 

MARY HOPKIN - THOSE WERE THE DAYS - 1968

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3KEhWTnWvE

 

MARY HOPKIN ~ GOODBYE (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=q27u5YvgEdU

 

GOODBYE (1969) - MARY HOPKIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNug5QGVwSE

 

MARY HOPKIN - IN MY LIFE (LIVE) (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8LByIISMLs

 

MARY HOPKIN ~ KNOCK KNOCK WHO'S THERE 1970

 

https://www.youtube.com/watch?v=lb0dBVWozRo

 

 

(17)

 

SCOTTISH MUSIC – SKOTSKÁ HUDBA

 

 

MIDDLE OF THE ROAD - CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP 1971 (HQ)

 

https://youtu.be/gGyPrmbgan0

 

MIDDLE OF THE ROAD - CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP - TOTP 1971

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSNSTerj2Kc

 

MIDDLE OF THE ROAD - CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP 1971

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay6CIDryEAQ

 

MIDDLE OF THE ROAD - CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP 1971 HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=l0nUWQV3ZDE

 

MIDDLE OF THE ROAD - SOLEY, SOLEY (1972) HD 0815007

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPPx55UxCUA

 

MIDDLE OF THE ROAD - HITS MEDLEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=66F9WLJCIrw

 

MIDDLE OF THE ROAD GREATEST HITS (1) TWEEDLE DEE TWEEDLE DUM (2) SOLEY SOLEY (3) CHIRPY CHIRPY CHEEP

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRvAeeAwdVM

 

MIDDLE OF THE ROAD - HIT-MEDLEY - 2001

 

https://www.youtube.com/watch?v=pyVHcgVW5mU

 

MARMALADE - OB LA DI OB LA DA (1969)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lu2mEkhcrQA

 

THE BONNIE BANKS OF LOCH LOMOND - ELLA ROBERTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=gb8AGuD2uOI

 

THE SKYE BOAT SONG - ELLA ROBERTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=XBSqQPP4aVM

 

 

(18)

 

IRISH MUSIC – IRSKÁ HUDBA

 

 

AN ANGEL - KELLY FAMILY

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTm9ui-26F0

 

THE KELLY FAMILY I CANT HELP MYSELF

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOZxSwZ0guY

 

ORINOCO FLOW (SAIL AWAY) - ENYA (WITH LYRICS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zkjQVh5KmQ

 

ENYA - CARIBBEAN BLUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yRgiXh2fP4

 

ENYA - WILD CHILD - GOLD DISC AWARDS 2001 - LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=GKwGNH9EVZE

 

ENYA - FLORA'S SECRET

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQVmUl4K9NA

 

ENYA - ALDEBARAN

 

VESMÍR

 

https://www.youtube.com/watch?v=43ljt9dx0NA

 

AULD LANG SYNE - THE CHORAL SCHOLARS OF UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_6Vs8pADrQ

 

 

(19)

 

CELTIC MUSIC – KELTSKÁ HUDBA

 

 

SCARBOROUGH FAIR - CELTIC WOMAN LIVE PERFORMANCE HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiZJP_XLmrQ

 

HARK! THE HERALD ANGELS SING (LIVE AT THE HELIX IN DUBLIN...

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw38pGhPXIk

 

JOY TO THE WORLD (LIVE AT THE HELIX IN DUBLIN, IRELAND/2013)

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDmIddF7DfQ

 

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS (LIVE AT THE HELIX IN DUBLI...

 

https://www.youtube.com/watch?v=dSJ4EWeHyE4

 

CELTIC WOMAN - YOU'LL NEVER WALK ALONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=8YbUyjt_MQQ

 

CELTIC WOMAN - AMAZING GRACE

 

https://www.youtube.com/watch?v=HsCp5LG_zNE

 

CELTIC WOMAN - YOU RAISE ME UP (OFFICIAL VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k

 

YOU RAISE ME UP - SECRET GARDEN (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2Ko0k2c33A

 

CELTIC WOMAN - YOU RAISE ME UP

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k

 

CELTIC WOMAN, NEW JOURNEY LIVE AT SLANE CASTLE, IRELAND 2006

 

několik keltských písní

 

https://www.youtube.com/watch?v=G4RhQFfw5dw

 

podobně 2014

 

CELTIC WOMAN A NEW JOURNEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8VeshPgJzo

 

EPIC CELTIC MUSIC - A CELTIC JOURNEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q86OWDz8uOI

 

CELTIC FOREST MUSIC - THE FOREST KINGDOM - PETER CROWLEY FANTASY DREAM - [HD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=qv5mnIioCxE

 

SIÚIL A RÚIN - ELLA ROBERTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhqqdzwqFSE

 

CELTIC WOMAN - TÍR NA NÓG FT. OONAGH

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhW1mh7U6-U

 

LORD OF THE DANCE - FEET OF FLAMES (HYDE PARK LONDON).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdVF2pefNpg

 

LORD OF THE DANCE - FEET OF FLAMES (HYDE PARK LONDON).AVI

 

– 1998 – nejlepší hudba a provedení

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdVF2pefNpg

 

IRISH DANCING

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtnjd08c2JI

 

IRISH DANCE

 

– jen hudební motivy

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSaa-2t2zmQ

 

CELTIC WOMAN "HILLS OF IRELAND"

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ioy37J5Fvg

 

IRISH SCHOOLGIRL KAYLEE RODGERS SINGING HALLELUJAH - OFFICIAL VIDEO - FULL HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmx--WjeN7o

 

KAYLEE RODGERS SINGING HALLELUJAH - OFFICIAL VIDEO - FULL HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmx--WjeN7o

 

HALLELUJAH - COVER BY LUCY THOMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=4hjgkvuKES8

 

MEMORY - CATS MUSICAL - LUCY THOMAS, 15

 

https://www.youtube.com/watch?v=4v-cJX17xy4

 

LUCY THOMAS AND MARTHA THOMAS FAN CLUB. HOW TO JOIN.

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_R8CYAKIaY

 

WHEN YOU BELIEVE - ("THE PRINCE OF EGYPT") - COVER BY LUCY & MARTHA THOMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=q4SPW9mk2ro

 

IN THE ARMS OF AN ANGEL - SARAH MCLACHLAN - COVER BY SISTERS LUCY AND MARTHA THOMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWPhcG74j84

 

STARLIGHT - ORIGINAL SONG FROM THE MUSICAL "ROSIE" - LUCY THOMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=RoqLoGoVFVk

 

GREENSLEEVES BY CELTIC WOMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rrMojC-DJg

 

GREENSLEEVES LYRICS ORGINAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CIcMQ2S_DM

 

SILENT NIGHT (LIVE AT THE HELIX IN DUBLIN, IRELAND/2013)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf16EBNTxGI

 

VOOYYAAGGEER (1996) FULL ALBUM

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJj5KQcsOBg&t=766s

 

MIKE OLDFIELD-VOYAGER

 

https://www.youtube.com/watch?v=D15X2is5Amc

 

MIKE OLDFIELD DARK ISLAND ORIGINAL VERSION Y COMPOSITOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=REiqkSCdiW4&list=RDpW9kRl4x_wY&index=50

 

MIKE OLDFIELD - CELTIC RAIN

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PIwb781GQkU&feature=emb_logo

 

FULL ALBUM (1996)

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJj5KQcsOBg

 

CELTIC ERA - TRAILER | BEST SERVICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlFJ2mNOzRc

 

MUSICA CELTICA IRLANDESE ALLEGRA BELLISSIMA MODERNA MOTIVAZIONALE POSITIVA STRUMENTALE

 

https://www.youtube.com/watch?v=_L1l2tVcEnA

 

 

(20)

 

AUSTRALIAN MUSIC – AUSTRALSKÁ HUDBA

 

 

BOND - VICTORY (LIVE 2001)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8otIURKQXSg

 

NOW WE ARE FREE - HANS ZIMMER & LISA GERRARD (2 HOURS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwmT_Sskaek

 

 

(21)

 

NEW ZEALAND MUSIC – NOVOZÉLANDSKÁ HUDBA

 

 

HAYLEY WESTENRA - MAY IT BE

 

https://www.youtube.com/watch?v=0y_R7CBmDAE

 

HAYLEY WESTENRA - WUTHERING HEIGHTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkTF5DRBxpI

 

HAYLEY WESTENRA - AMAZING GRACE (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BOrlCYp8TgU

 

I DREAMED A DREAM - HAYLEY WESTENRA 720P HD (((STEREO)))

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSwx2MdUKzw

 

HAYLEY WESTENRA - PIE JESU (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr6ajtA5Otg

 

HAYLEY WESTENRA - AVE MARIA (BACH/GOUNOD) - RIVER OF DREAMS

 

https://www.youtube.com/watch?v=d97zkAanaZY

 

TIME TO SAY GOODBYE - HAYLEY WESTENRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOgfj2MqZsE

 

HAYLEY WESTENRA - BOTH SIDES NOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=rd8azeG1Bu0&list=TLPQMDgwMjIwMjCnQ7neq5HR-Q&index=5

 

HAYLEY WESTENRA - BEAT OF YOUR HEART

 

https://www.youtube.com/watch?v=IooydTcWy-w

 

HAYLEY WESTENRA - HARU YO KOI (春よ,来い)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lykhh52NEXk

 

HAYLEY WESTENRA - MEMORY

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFo7XjqClpQ

 

 

(22)

 

BOB MARLEY – JAMAICAN MUSIC – JAMAJSKÁ HUDBA

 

 

BOB MARLEY BEST HITS - THE BEST OF BOB MARLEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgfsGyKnCww

 

THE BEST OF BOB MARLEY - BOB MARLEY TOP SONGS - BOB MARLEY PLAYLIST

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBpcMcopXTQ

 

 

(23)

 

DEMIS ROUSSOS – GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

 

FOREVER AND EVER

 

https://www.youtube.com/watch?v=CTUEHudMlVA

 

DEMIS ROUSSOS BEST SONGS - DEMIS ROUSSOS GREATEST HITS FULL ALBUM

 

https://www.youtube.com/watch?v=vI0HO8RiGws

 

DEMIS ROUSSOS LE BEST OF (COMPILATION) | ARCHIVE INA

 

https://www.youtube.com/watch?v=LGEGPBtGDUg

 

DEMIS ROUSSOS - GOODBYE, MY LOVE, GOODBYE1973

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXfPO-thpZo

 

 

(24)

 

GREEK MUSIC – ŘECKÁ HUDBA

 

 

GOLDEN COLLECTION - SIRTAKI AND BOUZOUKI

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ_bWUwk-eo

 

ZORBA ORIGINAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJmnpcotbfc

 

ZORBAS EMMETRON

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYG5l9SQLp8

 

ZORBA THE GREEK DANCE BY THE GREEK ORCHESTRA EMMETRON MUSIC HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo

 

СИРТАКИ (СТЕП)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ei5lo4uL4Fg

 

СЮИТА ГРЕЧЕСКИХ ТАНЦЕВ "СИРТАКИ". БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕЕВА.

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4chpyTIE5Q

 

SYRTAKI FLASHMOB AUGSBURG - OFFICIAL VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRCtplVLxZQ

 

ZORBA'S VIOLIN - ANDREEA RUNCEANU (AMADEUS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8Li-IkbdgI

 

KIKI CORDALIS - GOODBYE MY LOVE GOODBYE - 2001

 

https://www.youtube.com/watch?v=xScQlRsx8P0

 

 

(25)

 

FRENCH MUSIC – FRANCOUZSKÁ HUDBA

 

 

MIREILLE MATHIEU - UN HOMME ET UNE FEMME

 

https://www.youtube.com/watch?v=02jjoy9mC2c&index=30&list=RDQMr7n5kMaURPk

 

MIREILLE MATHIEU — BRAVO, TU AS GAGNÉ

 

https://www.youtube.com/watch?v=nm2BY3Os7kk

 

MIRELLE MATHIEU-SANTA MARIA DE LA MER.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICcW2pwhY3M

 

EDITH PIAF - LA FOULE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA&list=RDQMr7n5kMaURPk&index=4

 

ALIZEE - MOI LOLITA - LIVE (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfXBNQMj2SE

 

ALIZÉE - LA ISLA BONITA

 

https://www.youtube.com/watch?v=xq-aTe77bkA

 

JOLIE MÔME - C'EST SI BON

 

https://www.youtube.com/watch?v=7y9hIjH_7do

 

JOLIE MÔME - LA VIE EN ROSE (ÉDITH PIAF)

 

https://www.youtube.com/watch?v=KhWvG7pBUwg

 

GREAT ACCORDION MUSIC - FRENCH ACCORDION - LA VIE EN ROSE

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kDi5Hk-Vmw

 

CHARLES AZNAVOUR - LA MAMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ls8Cn5abrX0

 

SHE - CHARLES AZNAVOUR

 

https://www.youtube.com/watch?v=nxaZMreym88

 

SYLVIE VARTAN - LE LOCOMOTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=a63nO8ne8rk&index=27&list=RDQMr7n5kMaURPk

 

NANA MOUSKOURI & MIREILLE MATHIEU - LA PALOMA -

 

https://www.youtube.com/watch?v=mw7i4KMEQuY&index=13&list=RDQMr7n5kMaURPk

 

DANS L'UNIVERS DE ... LARA FABIAN, LE 17 NOVEMBRE 2010

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZvkmeTpo2w&list=RDQMr7n5kMaURPk&index=29

 

VANESSA PARADIS JOE LE TAXI LIVE.AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKxMTFvo_0s

 

ENRICO MACIAS ZINGARELLA GINA LOLLOBRIGIDA

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMH2WasnZGU

 

RICHARD CLAYDERMAN - LOVE STORY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITswHbJPHhQ

 

RICHARD CLAYDERMAN ~ FUR ELISE

 

https://www.youtube.com/watch?v=El8TEqRZ7ik

 

RICHARD CLAYDERMAN, ROMEO AND JULIET, THEME (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jZPSUEt5FI

 

RICHARD CLAYDERMAN - LOVE SONG IN WINTER (WINTER SONATA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=295MRQajalw

 

RICHARD CLAYDERMAN LADY IN RED.WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6jrFlcv9rA

 

RICHARD CLAYDERMAN - AVE MARIA ( MI CHIQUITITA BEBE )

 

https://www.youtube.com/watch?v=pID5PbiuYG8

 

RICHARD CLAYDERMAN - BALLADE POUR ADELINE 1976 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jABZq1WfPxU

 

BALADA PARA ADELINA-RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wLti06X_Bc

 

渚のアデリーヌ(BALLADE POUR ADELINE)リチャードクレイダーマン【高音質】TUKINOAIRA'S PIANO COVER/ピアノ/PIANO /弾いてみた

 

https://www.youtube.com/watch?v=03korcmHlBU

 

RICHARD CLAYDERMAN "QUERIDA"

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3aIW9u7cu4

 

JAMES LAST & RICHARD CLAYDERMAN - SACRIFICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYPPo6kQ7U4

 

RICHARD CLAYDERMAN - SERENADE

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEzjpg1-vf4

 

RICHARD CLAYDERMAN - RĘVE D'AMOUR

 

https://www.youtube.com/watch?v=6yKOnvBz7yM

 

TIME TO SAY GOODBYE - RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfZiZ8DFYVQ

 

RICHARD CLAYDERMAN - LA MER (BEYOND THE SEA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqYiqxDVMak

 

WHAT A WONDERFUL WORLD (PIANO)- RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5Btxmtna1o

 

RICHARD CLAYDERMAN - MURMULLOS.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9q6e96aU3eo

 

CHIQUITITA RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9TsjVl1Skw

 

APPASSIONATA

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gyNRngymp0

 

RICHARD CLAYDERMAN - CORAZÓN DE NIŃO

 

https://www.youtube.com/watch?v=63Rgp1V1inA

 

RICHARD CLAYDERMAN - JARDIN SECRET

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGm7wPfy93I

 

RICHARD CLAYDERMAN - DREAMS

 

Nádherná příroda – meditační hudba

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRGnsTAz6pk

 

RICHARD CLAYDERMAN - LES FLEURS SAUVAGES

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQkJ4Kx3LIE

 

THE BEST OF RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=65EE7hTWq18

 

RICHARD CLAYDERMAN GREATEST HITS - BEST SONGS OF RICHARD CLAYDERMAN - RICHARD CLAYDERMAN PLAYLIST

 

https://www.youtube.com/watch?v=k_on7zgBPUA

 

RICHARD CLAYDERMAN PLAYLIST, BEST SONG OF RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=9CYsielVJU0

 

RICHARD CLAYDERMAN - ELEANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zauhbww6yh0

 

LYPHARD MELODY - RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN-SOg2R6jM

 

RICHARD CLAYDERMAN, I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM, HD (LOVE PHRASES 2)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecGowMpp5iE

 

MICHEL PÉPÉ - LE FLAMBEAU DU MONDE

 

Nádherná příroda – meditační hudba

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxLRDKgAlYo

 

MICHEL PÉPÉ : "LA FORĘT D'EDEN" (EXTRAITS DU NOUVEL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYWwM6UkLP4

 

EQUINOXE 4 - JEAN MICHEL JARRE

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpWNimba344

 

FRENCH LATINO - HISTORIA DE UN AMOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9PcpkMqtp8

 

FRENCH ACCORDION MUSIC VALSE MUSETTE- DUO - ACCORDEON AKKORDEONMUSIK ACORDEON VALS ACORDEONISTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejIEsnkvLWY

 

FRENCH MUSIC ACCORDION - 'HELENA' - FRANCE ACCORDEON MÉLANCOLIQUE AKKORDEONMUSIK ACORDÉON FRANCES

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZcleZfX0q0

 

YANN TIERSEN FRENCH ACCORDION MUSIC LA NOYÉE - ACORDEON MUSICA ACCORDEON AKKORDEONMUSIK

 

https://www.youtube.com/watch?v=IkOKRFM_hpw

 

OPA-TSUPA JAZZ MANOUCHE

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwP8gHWdiqM

 

MARIE LAFORET - IVAN, BORIS ET MOI 1967 (HIGH QUALITY AUDIO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnGfMhj6ZMo

 

MARIE LAFORET - VIENS VIENS

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5QAQFdZgYU

 

JULIE BATAILLE - PAS BESOIN D'EDUCATION SEXUELLE (1975)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AC2ZdKMKIbg

 

JAIRO "LES JARDINS DU CIEL" | ARCHIVE INA

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFKV13x3Ae4

 

POP TOPS - MAMY BLUE 1971 (HIGH QUALITY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2J85JjlAuo4

 

AVALON JAZZ BAND - MÉNILMONTANT (CHARLES TRENET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4zOi8h-Uds

 

AVALON JAZZ BAND - I LOVE PARIS (COLE PORTER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-hU_X6Vr1MY

 

AVALON JAZZ BAND - QU'EST CE QU'ON ATTEND POUR ĘTRE HEUREUX (RAY VENTURA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uNC2HVbmNA

 

AVALON JAZZ BAND - QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS? (CHARLES TRENET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=OddALnXIhkE

 

AVALON JAZZ BAND - BONJOUR SOURIRE (HENRI SALVADOR)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWiM3yYRa4s

 

AVALON JAZZ BAND - ZOU BISOU BISOU (MAD MEN SONG)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEnnysKyVfM

 

AVALON JAZZ BAND- RUNNIN' WILD (SOME LIKE IT HOT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9SCOrXUvWo

 

AVALON JAZZ BAND - AH, DIS! AH, BONJOUR! (CHARLES TRENET)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Sb6YAfvOAI

 

DESAFINADO - STRINGSPACE - JAZZ BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YkK5eSlX7M

 

JEUNE ITALIENNE PROMETTEUSE – GIULIA FALCONE (14 ANS)

 

https://suis-nous.com/jeune-italienne-de-14-ans-giulia-falcone/?fbclid=IwAR1_6namYBeA8KoR7m4Jl99EmgQqSXwvpYZYYxV2Q8V4727asMpq6X8Ohfo

 

https://www.facebook.com/SuisNous/videos/760941501107067/UzpfSTEwMDAwMjQ5NTkyNDU4NjozMDc5MDgwNDA4ODUxNzkz/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBPtCU2c5nBWq22-F6k2eBDCEPo3g6mhlH7Uc5KBH-il6MhUrwZRBRdgwNOGRuI3VrHl3BzostYIPan&hc_ref=ARSYXIyXAArEEdJ5quHgQ2-h1v4tWfiVOYtClx9k1DWXT4JWPRomzkqBntpxX03CIX4&fref=nf

 

LENNON SISTERS - "DOMINIQUE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=cubDdLp3VhY

 

HISTORIA DE UN AMOR - GUADELUPE PINEDA COVER BY BURÇIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIHlqEh0Bsc

 

BEST ELEGANT FRENCH LOVE SONGS - MON CŚUR COLLECTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=czbt8w0uzT0

 

- Danielle Licari - Mourir D'Aimer

- Lara Fabian - La Lettre

- Garou - Belle

- Pétula Clark - Petite Fleur

- Dalida - Je Suis Malade

- Mireille Mathieu - Pardonne Moi

- Tony Valiere - Ces Jolies Mots D'Amour

- Marie Laforęt - Viens, Viens

- Alain Delorme - Ne Laisse Pas Ma Vie Sans Toi

- Nicole Croisille - Vivre Pour Vivre

- Monique Leyrac - Les Parapluies De Cherbourg

- Dana Winner - Je Pense A Toi

- Julio Iglesias -J'ai Besoin De Toi

- Manuel Menenguitchian - Tammy

- Michel Laurent - La Reine De Saba

- Tony Valičre - Que Sera Ma Vie Sans Toi

- Yiovanna - Viens, Viens

- Jairo - Mon cśur

- Jean Francois - Coupable

- Edith Piaff - Hymne A L'Amour

 

BEST FRENCH LOVE SONGS FOR ALL TIMES - MON CŚUR COLLECTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJKYjDqvLw4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26)

 

MUSIC OF LUXEMBOURG – LUCEMBURSKÁ HUDBA

 

 

ANNE-MARIE DAVID ~ 'TU TE RECONNAITRAS' IN STEREO

 

https://www.youtube.com/watch?v=zn1svLVprUk

 

 

(27)

 

BELGIAN MUSIC – BELGICKÁ HUDBA

 

 

VAYA CON DIOS - NAH NEH NAH

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LUm-E4GPU8

 

 

(28)

 

DUTCH MUSIC – HOLANDSKÁ HUDBA

 

 

PUSSYCAT - GEORGIE (1976)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1AAcOh8yCtw

 

PUSSYCAT - MISSISSIPPI

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZEPIpTpoPs

 

PUSSYCAT - MISSISSIPPI • TOPPOP

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvwN2bnu-S8

 

PUSSYCAT - HEY JOE (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=U5D0ko7jSU4

 

PUSSYCAT - BEST SONGS (1975 - 1981)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YW1_Ni7a9so

 

MAYWOOD - LATE AT NIGHT 1980 (HQ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTqD68m2mt4

 

MAYWOOD - RIO (FULL VERSION)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lexgq4POYOs

 

MAYWOOD - PASADENA 1981

 

https://www.youtube.com/watch?v=uk1ALEYfi54

 

MAYWOOD - WHEN I LOOK INTO YOUR EYES

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtLNix61p70

 

MAYWOOD-ERES TU

 

https://www.youtube.com/watch?v=hT36cuj4t44

 

THE CATS - ONE WAY WIND (1971-TOP SOUND).MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=WkOy4T3jRIY

 

TEACH IN - DING-A-DONG 1975 (EUROVISION SONG CONTEST) HQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=sI78Bqp6z6g

 

LUV - YOU'RE THE GREATEST LOVER 1978

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zic87T_nNEE

 

 

(29)

 

AMIRA WILLIGHAGEN   * 2004

 

 

FINALE_ AMIRA - HOLLAND'S GOT TALENT

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_GGahM7zvw

 

Jiný koncert:

 

AMIRA WILLIGHAGEN - NESSUN DORMA (HD QUALITY) - WINNER FINALS HOLLAND'S GOT TALENT 2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8KrpwqxE4g

 

ANDRÉ RIEU & AMIRA - O MIO BABBINO CARO

 

Přes 33 milionů shlédnutí

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9PQ7qPkluM

 

AMIRA WILLIGHAGEN - NELLA FANTASIA - SPECIAL EDITION 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=b7IOm_LpU5k

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _O MIO BABBINO CARO_ (REYKJAVÍK, ICELAND) - CHRISTMAS CONCERT 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEaU3FC0TRc

 

HOLLAND'S GOT TALENT - AMIRA (9) SINGS OPERA O MIO BABBINO CARO - FULL VERSION

 

S rozhovorem, plná verze, přes 11 mil. shlédnutí

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEMR3A4WLC8

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _O HOLY NIGHT_ (ST. JACOBS CHURCH, THE HAGUE) - CHRISTMAS CONCERT 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=uK91k6adllE

 

JACKIE EVANCHO - ANGEL (LIVE FROM PBS GREAT PERFORMANCES)

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwSd6pd5UAQ

 

AMIRA WILLIGHAGEN ~ HOW GREAT THOU ART

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezlfeH3Yt0E

 

AMIRA WILLIGHAGEN - 5 SONG COMPILATION - STEENBERGEN 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYXXVjn57HY

 

AMIRA WILLIGHAGEN - 2015 SANREMO JUNIOR FESTIVAL - GUEST APPEARANCE - ALL PARTS

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGXxSUji1Io

 

Totéž bez obrazu, ale studiový zvuk:

 

AMIRA WILLIGHAGEN-SONG TO THE MOON

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd-4QenPs8I

 

Totéž bez obrazu, ale studiový zvuk:

 

AMIRA WILLIGHAGEN - BEHIND THE SCENES (ALBUM RECORDING)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3me3ZUWJIzs

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _AVE MADIBA_ AT STARLIGHT CONCERT - DURBAN, SOUTH AFRICA - 9 AUGUST 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3SW3ZgRE1I

 

11YRS OLD STUNNING SOPRANO! _ SUPERKIDS

 

https://www.youtube.com/watch?v=7V1X2GW1b3U

 

AMIRA WILLIGHAGEN - AVE MARIA (HD QUALITY) - SEMI-FINALS HOLLAND'S GOT TALENT - 21 DECEMBER 2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMY5PCCjdlE

 

Totéž se zahájením a ukončením:

 

AMIRA WILLIGHAGEN - AVE MARIA - FOR ENGLISH-SPEAKING VIEWERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUnrLMvpQLk

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _AVE MARIA_ GOUNOD DUET (REYKJAVÍK, ICELAND) - CHRISTMAS CONCERT 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8KrpwqxE4g

 

PIE JESU _ AMIRA WILLIGHAGEN IN DUET WITH CHARLOTTE JACONELLI

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HGGUcHcSOE

 

AMIRA & NICOLA VIGNA - CON TE PARTIRO (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZDRQV_zuY0

 

AMIRA WILLIGHAGEN - _O SOLE MIO_ WITH PAUL POTTS & JAMES BHEMGEE - SOUTH AFRICA - 9 AUGUST 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=PR6cX-Dudsw

 

AMIRA WILLIGHAGEN: THE GREATEST SONGS | LIVE IN CONCERT | OPERA | AN ANGEL'S VOICE

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QJ6xe697bw

 

 

(30)

 

ABBA – SWEDISH MUSIC – ŠVÉDSKÁ HUDBA

 

 

ABBA - GOLD GREATEST HITS (1992) (FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5NQx4p-0us

 

 

(31)

 

SWEDISH MUSIC – ŠVÉDSKÁ HUDBA

 

 

A SONG FOR SWEDEN - DU GAMLA DU FRIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQFlu4L_iAU

 

TRADITIONAL SWEDISH FOLK SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=MRdIQFBoaPs

 

VARGSĹNGEN - NORDIC LULLABY / JONNA JINTON COVER - EXTENDED VERSION

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzdH7sM-xGA

 

LIGHT IN THE DARKNESS | SWEDISH LUCIA TRADITION

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9f6zxo6X0s

 

THE WOLF SONG - NORDIC LULLABY - VARGSĹNGEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTmatjyd4KM

 

A FAREWELL SONG FOR MY COW - ANCIENT SWEDISH HERDINGCALL

 

https://www.youtube.com/watch?v=kon-h5Z5mdY

 

THE FROZEN CALL - ANCIENT NORDIC CHANT

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNjrUz1sgxQ

 

NORDIC HERDINGCALL - WELCOMING SPRING WITH KULNING

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4IzhzFPLhs

 

SCANDINAVIAN FOLK SONG "JAG VET EN DEJLIG ROSA" - THE HEBBE SISTERS (LIVE 2020)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHgty7u9aec

 

SINGING ICE - 2 HOURS RAW ICE SOUNDS | ASMR /MEDITATION/RELAXATION/SLEEP

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd-CwJa1SHE

 

 

(32)

 

NORWEGIAN MUSIC – NORSKÁ HUDBA

 

 

EDVARD GRIEG - MORNING

 

https://www.youtube.com/watch?v=x463zoWpiVI

 

SISSEL - GOING HOME

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJFhTb1gi6Y

 

A-HA - TAKE ON ME LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q08427Of6as

 

MARIA ARREDONDO MERCY

 

https://www.youtube.com/watch?v=lpfwwul191M

 

IN LOVE WITH AN ANGEL - CHRISTIAN INGEBRIGTSEN & MARIA ARREDONDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FK8X2lnppU

 

MARIA ARREDONDO, INCONSOLABLE ~ PRINCESSZELDADESTINY

 

https://www.youtube.com/watch?v=EOkLWoqYixE

 

MARIA ARREDONDO - TRUE FRIENDSHIP [ WITH LYRICS ]

 

https://www.youtube.com/watch?v=bt0YMoEdC5U

 

 

(33)

 

HELENE FISCHER – GERMAN MUSIC – NĚMECKÁ HUDBA

 

 

Helene Fischer se narodila v SSSR – Krasnojarsk rusko-německým rodičům. Od 5. let však po emigraci s rodiči žije v Německu.

 

HELENE FISCHER - THE POWER OF LOVE(사랑의 ).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0eYSuH5EBQ

 

HELENE FISCHER - YOU RAISE ME UP(당신이 나를 일으켜 주기에)

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYFQo_sC5nM

 

HELENE FISCHER - MY HEART WILL GO ON( 마음도 언제까지 그대로 거예요).AVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=UpqyCZoUC8w

 

HELENE FISCHER, ANDREA BOCELLI - THE PRAYER (LIVE @ DIE HELENE FISCHER SHOW 2015)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mI0x97D8N8g

 

헬렌피셔, 셀린디옹이 안드레아 보첼리와 부르는 기도문The Prayer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMbJdicR-h0

 

HELENE FISCHER - KOROBUSCHKA, KAT'USCHA, OCHI CHERNYE

 

https://www.youtube.com/watch?v=VxjK0Mpzcg0

 

HELENE FISCHER (FLASHDANCE) - WHAT A FEELLING

 

https://www.youtube.com/watch?v=V7H6LPYfOms

 

HELENE FISCHER 2011 - BOLSCHOI BERUS ORCHESTER MINSK - RUSSISCH

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzBedeLYdYs

 

HELENE FISCHER - Я РОДИЛАСЬ В СИБИРИ

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWsuE61Sdts

 

ГЕРМАНИЯ / НАША HELENE FISCHER .

 

https://www.youtube.com/watch?v=frshzLQ5Gsg

 

HELENE FISCHER - POL'USCHKO POLE (ПОЛЮШКО ПОЛЕ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=0cdgNtpyu5k

 

 

(34)

 

GERMAN MUSIC – NĚMECKÁ HUDBA

 

 

RICKY KING - GOODBYE MY LOVE ,GOODBYE

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8mzBAsEWYE

 

 

(35)

 

TYROL MUSIC – TYROLSKÁ HUDBA

 

 

CHRISTA BEHNKE / AKKORDEON WELTMEISTERIN ( HÜTTENFETE ) LÜDERS KRUG 25 05 1999

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqbekGrFFvw

 

CHRISTA BEHNKE (ZIRKUS RENZ) GOLDENE HITPARADE R L 03 10 1992

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uw0vLs8PPs

 

CHRISTA BEHNKE (TANZENDE FINGER ) MELODIEN FÜR MILIONEN 15 10 1994

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2kDMLS4u_g

 

CARLA SCHEITHE - "TANZENDE FINGER" VON HEINZ GERLACH - PROFILM-LIVE TV PRODUKTION

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImRr-JaXGgU

 

IN DEN TIROLER BERGEN MIT ANDREAS ASCHABER (AUNER ANDI) AUS WESTENDORF TIROL

 

https://www.youtube.com/watch?v=NzmMSxKR5GY

 

DO KEMMEN MIR HER

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHmHq9qbYh4

 

DIE GESCHWISTER NIEDERBACHER - EIN LIED FÜR MAMA (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AttKKYjz9hU

 

OESCH'S DIE DRITTEN - IN DEN BERGEN 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzcLMIHYIqw

 

OESCH'S DIE DRITTEN - JODELN IST COOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZL0kiyjbyo

 

MÉLANIE OESCHS DIE DRITTEN JODEL MEDLEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5XdHbN-xNI

 

ANGELA WIEDL,MELANIE OESCH,HERLINDE LINDNER-ERZHERZOG JOHANN JODLER/ZILLERTALER BRAVOURJODLER

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVjNxV7qM90

 

MELANIE OESCH YODELS, LISA STOLL PLAYS THE ALPINE HORN, GREAT MEDLEY OF SONGS.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvFFb_oUvzY

 

MELANIE&LENA KUKU JODEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5uUI35viNI

 

LÉNA THORIMBERT COUCOU YODEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHvNcoDkfTU

 

FRANZL LANG - EINEN JODLER HÖR I GERN

 

https://www.youtube.com/watch?v=67rc96joOz8

 

SIGRID & MARINA: AN JODLER ZUM GEBET (OFFIZIELLES VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3G4wXP6MTfg

 

SIGRID & MARINA: WENN DIE SONNE ERWACHT IN DEN BERGEN (OFFIZIELLES VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFxV2q9u5b0

 

 

(36)

 

LAURA BRANIGAN

 

 

LAURA BRANIGAN – GLORIA (1982)

 

https://www.youtube.com/watch?v=355Fk8drgZE

 

 

(37)

 

DANIELA DÉ SANTOS

 

 

DANIELA DE SANTOS AVE MARIA LIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=355Fk8drgZE

 

DANIELA DÉ SANTOS ME ENCANTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2Sw4cMycy4

 

DANIELA DE SANTOS - EL CONDOR PASA (TE VOI IUBI MEREU ...)

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_cRtfVlVPo

 

DANIELA DE SANTOS & DIRK SCHIEFEN - MONTE CRISTALLO

 

https://www.youtube.com/watch?v=ndhWWRO2fJM

 

~ DANIELA DÉ SANTOS ~ LA PARRANDA ~

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWBNaShyZMg

 

 

(38)

 

SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

GIPSY KINGS "VOLARE " | PENELOPE CRUZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=7saGjFWyA5Q

 

PACO DE LUCIA - ENTRE DOS AGUAS (1976) FULL VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s

 

NOCHES EN ANDALUCÍA (SPANISH GUITAR)- GOVI

 

https://www.youtube.com/watch?v=D74-4dN5Iag

 

PASODOBLE CLÁSICO ESPAŃOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPE33jwbTy0

 

GUADALUPE PINEDA - HISTORIA DE UN AMOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzjE33U_gy8

 

LA CAMISA NEGRA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_EA0FpNVT5s&list=RD3W_IqKU1qAg&index=3

 

https://www.youtube.com/watch?v=_EA0FpNVT5s

 

ASEREJÉ (THE KETCHUP SONG) [SPANISH VERSION] - LAS KETCHUP

 

https://www.youtube.com/watch?v=arZZw8NyPq8

 

GUADALUPE PINEDA - GRANADA (EN VIVO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2bjYVONyq8

 

CONSUELO VELAZQUEZ — BESAME MUCHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=MY0fuEfBmD4

 

THE MOST BEAUTIFUL SPANISH CHILLOUT - SPANISH NIGHTS (MIXED BY SPRINGLADY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJtWY6-MF-M

 

JOSELITO CANTA "GRANADA"

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQnSKqZ-XVg

 

CIELITO LINDO - ANA GABRIEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5e2dAI0c9Y

 

CIELITO LINDO MARIACHI LETRA LYRICS ESPAŃO INGLES/ SPANISH ENGLISH LOVELY SKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWABwgjMRlI

 

ELENA /YEREVAN/ BAMBOLEO, ԼՈՒՍԱԲԱՑ

 

https://www.youtube.com/watch?v=yE-cImJelSw

 

 

(39)

 

JULIO IGLESIAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

JULIO IGLESIAS 24 GREATEST SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=07sMQ5xlAUs

 

JULIO IGLESIAS 25 EXITOS ROMANTICOS LO MAS ESCUCHADO ANTAŃO MIX

 

https://www.youtube.com/watch?v=MorzvjmYI1Y

 

JULIO IGLESIAS - EL CHOCLO

 

https://www.youtube.com/watch?v=RxCEhY03m6U

 

JULIO IGLESIAS –– HIS VERY BEST ENGLISH SONGS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ON0vVKcGhLE

 

JULIO IGLESIAS – UN HOMBRE SOLO (CD COMPLETO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd_fzS-IiGo

 

 

(40)

 

ANTONIO BANDERAS – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

BAMBOLEO - GIPSY KINGS • ANTONIO BANDERAS, KATYA VIRSHILAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=0x61YvjwJCM

 

ANTONIO BANDERAS BEAUTIFUL MARIA OF MY SOUL THE MAMBO KINGS, LA BELLA MARÍA DE MI AMOR .MP4

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxyY0_x2fec

 

 

(41)

 

JEANETTE – SPANISH MUSIC – ŠPANĚLSKÁ HUDBA

 

 

JEANETTE - PORQUE TE VAS 1974 (1977)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWYTTQFyt74

 

 

(42)

 

ITALIAN MUSIC – ITALSKÁ HUDBA

 

 

THE BEST ITALIAN SONGS !!

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_guNEfxTII

 

SENZA UNA DONNA - ZUCCHERO (1987)

 

https://www.youtube.com/watch?v=dd9iUsrETAc

 

TOTO CUTUGNO - L'ITALIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4N0Z0hrIbM

 

L'ITALIANO (TOTO CUTUGNO) - THE GYPSY QUEENS

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BfEUevxKig

 

L'ITALIANO - TOTO CUTUGNO VIDEO UFFICIALE

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYtdYslLY9I

 

RICCHI E POVERI - MAMMA MARIA 1983

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TRM75eU7Uk

 

RICCHI E POVERI - MAMMA MARIA LIVE DISCOTEKA 80 MOSCOW 2013 FULLHD

 

https://www.youtube.com/watch?v=olXmJUUummY

 

RICCHI E POVERI - MAMMA MARIA (KJ ALGER REMIX)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MpAWKr2MVg

 

EROS RAMAZZOTTI BACHATA MIX 2016 (GRANDES EXITOS) 2015 - 2016

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkH33sTHkrU

 

UMBERTO TOZZI - TU

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFauRfXshAE

 

UMBERTO TOZZI - TI AMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=VyTz-KBXkYY

 

L'ITALIANO ( L ASCIATEMI CANTARE ) TOTO COTUGNO - LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlOO-EkdTCM

 

THE BEST ITALIAN SONGS 2 !!

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXKOciZ53ik

 

THE BEST ITALIAN SONGS 3 !!

 

https://www.youtube.com/watch?v=lS2RVzq8BJA

 

I SANTO CALIFORNIA -TORNERÓ - TRADUZIDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_W1IePVBsg

 

MONICA BELLUCCI. TI AMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0NLX8sETUs

 

RICHI E POVERI SARA PERCHE TI AMO

 

https://www.youtube.com/watch?v=57VG1HNVAu0

 

RICHI E POVERI-SARŔ PERCHÉ TI AMO(1981)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8wA_0lSxkG8

 

RICCHI E POVERI - SARA PERCHE TI AMO (ДИСКОТЕКА 80-Х 2015, АВТОРАДИО)

 

https://www.youtube.com/watch?v=z7-uDEd3u70

 

RICHARD CLAYDERMAN ELEANA MONICA BELLUCCI LA SONRISA MÁS BELLA THE MOST BEAUTIFUL SMILE

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIg7Jiqdm8U

 

MA–MA MARIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-eHLoLFC_g

 

MONICA BELLUCCI - EROS RAMAZZOTTI - COSE DELLA VITA -WITH LYRICS

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxZZoqJ1DGY

 

EROS RAMAZZOTTI & TINA TURNER - COSE DELLA VITA | VIDEOCLIP (720PHD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJjXnkd6bUQ

 

EROS RAMAZZOTTI - E˛

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oxw5yzNSwos

 

EROS RAMAZZOTTI - OTRA COMO TU.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMXcrv4bOi4

 

MONICA BELLUCCI GORGEOUS THAN EVER (EROS SINGS FOR HER!)

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3gs4YRz-RI

 

AL BANO & ROMINA POWER - FELICITA ( NEW VERSION )

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0wZQbK938Y

 

AL BANO E ROMINA POWER FELICITŔ

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJcWXBWgjH8

 

AL BANO & ROMINA POWER - CI SARA

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-LdY8rxckg

 

AL BANO Y ROMINA POWER "FELICITÁ"

 

https://www.youtube.com/watch?v=9q7GdEpEEhs

 

AL BANO & ROMINA POWER - TU, SOLTANTO TU (MI HAI FATTO INNAMORARE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7067a7KptM

 

AL BANO & ROMINA POWER SEMPRE, SEMPRE 1992

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGYH7ZjTAG0

 

AL BANO & ROMINA POWER - SHARAZAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTbLPvYBK7E

 

GIORGIA - QUANDO UNA STELLA MUORE

 

https://www.youtube.com/watch?v=omX_svLJ5zg

 

GIORGIA - E' L'AMORE CHE CONTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2l_bkgPock

 

SARAH BRIGHTMAN & ANDREA BOCELLI - TIME TO SAY GOODBYE (CON TE PARTIRO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqYG3f4PaWc

 

MÚSICA ITALIANA INSTRUMENTAL.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoyzywqGXKw

 

DALIDA - O SOLE MIO - 1961

 

https://www.youtube.com/watch?v=wj0Ap4yH_M4

 

BRIGITTE BARDOT - MAMBO ITALIANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7FuXrOgk4U

 

MAMBO ITALIANO-ROSEMARY CLOONEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=i__PYqDbbx8

 

INSTRUMENTAL ITALIAN MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoyzywqGXKw

 

L'ORCHESTRA ITALIANA - VOCE 'E NOTTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxu1lvbMhmU

 

TI AMO - RICHARD CLAYDERMAN

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3GpjcjFC_k

 

LA BANDA DELLA MUSICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-Eq-gA4iU4

 

ROBERT MILES - CHILDREN [DREAM VERSION]

 

https://www.youtube.com/watch?v=CC5ca6Hsb2Q

 

ITALIAN MUSIC TARANTELLA NAPOLETANA ACCORDION FISARMONICA AKKORDEONMUSIK ACORDEON THE GODFATHER

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPq2edSDAnc

 

CHE SARŔ - RICCHI E POVERI [WITH LYRICS]

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSa1GFEr-cQ

 

CHE SARŔ - RICCHI E POVERI - SUB ESPAŃOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvZ3BCJWIEI

 

MAMBO ITALIANO - HETTY AND THE JAZZATO BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=3W_IqKU1qAg

 

TINTARELLA DI LUNA - HETTY AND THE JAZZATO BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzB071_VhO4

 

TU VUO' FA' L'AMERICANO - HETTY & THE JAZZATO BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0ogqBcK9ow

 

HETTY AND THE JAZZATO BAND - VOLARE (NEL BLU DIPINTO DI BLU)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q1xpCN-vhA

 

HETTY AND THE JAZZATO BAND VOLARE NEL BLU DIPINTO DI BLU Totalmente maste 205193037063637

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2-Qx5_LcaE

 

HETTY & THE JAZZATO BAND PROMO VIDEO 2015 - RETRO ITALIAN SWING MEDLEY

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6roYGseVVM

 

HETTY AND THE JAZZATO BAND – UN BACIO A MEZZANOTTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4X4Srm9r-U

 

HETTY & THE JAZZATO BAND - TU VUO' FA' L'AMERICANO

 

https://www.youtube.com/watch?v=uT4ubSZOSrk

 

PERHAPS PERHAPS PERHAPS - CAMINO SONORO JAZZ BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbsKomR1-aw

 

DOS GARDENIAS- CAMINO SONORO JAZZ BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVE0Ww47s9A

 

JAZZ DUO - LIVE FROM PORTOVENERE

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzS-L8IN9NY

 

ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET -CAMINO SONORO JAZZ BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuVu57Jz4D8

 

CAMINO SONORO JAZZ BAND - SWING SHOWREEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=1shZxLddhoM

 

CAMINO SONORO - LATIN SHOWREEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0OnB51qgWQ

 

SOFTLY AS IN A MORNING SUNRISE

 

https://www.youtube.com/watch?v=NlWcA9VVEGk

 

WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES - HETTY LOXSTON ACCOMPANIED BY MARCO MARCONI

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKIEhDmOpqI

 

LA VIE EN ROSE - ENGLISH/ FRENCH - LOCKDOWN SESSION

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEWAuJqrHLM

 

CHRISTMAS MEDLEY - LET IT SNOW / JINGLE BELLS / SLEIGH RIDE - HETTY LOXSTON AND MARCO MARCONI

 

https://www.youtube.com/watch?v=nRmuW6D2Xys

 

"LAURENT'S MUSIC: JAZZ TIME" - THE BESTOF HETTY AND THE JAZZATO BAND

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICvBlbZTMpc

 

BÉSAME MUCHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7FD3JaKx3k

 

RAFFAELLA CARRA - DO IT DO IT AGAIN 1978 (HIGH QUALITY, TOP OF THE POPS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_saHuwHtRVI

 

RAFFAELLA CARRŔ - ZUM ZUM ZUM (LIVE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqhvleO6dCE

 

RAFFAELLA CARRA "FELICITÁ"

 

https://www.youtube.com/watch?v=9RIyqsuURkw

 

RAFFAELLA CARRA "HAY QUE VENIR AL SUR"

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9l57MB5pdc

 

RAFFAELLA CARRA "LUCAS"

 

https://www.youtube.com/watch?v=anJhbj8Jfgc

 

GIGLIOLA CINQUETTI GIRA L'AMORE (CARO BEBČ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDcruiGdQxo

 

GIGLIOLA CINQUETTI - ALLE PORTE DEL SOLE (AUSTRIAN TV, 1976)

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZBTPjQRo9g

 

GIGLIOLA CINQUETTI - ALLE PORTE DEL SOLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtsNxONrRCY

 

GIGLIOLA CINQUETTI - NON HO L' ETA' - 1966

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0nQRE07GeA

 

ITALIAN MUSIC TARANTELLA NAPOLETANA ACCORDION FISARMONICA AKKORDEONMUSIK ACORDEON THE GODFATHER

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPq2edSDAnc

 

RITA PAVONE DATEMI UN MARTELLO 64

 

https://www.youtube.com/watch?v=lGIXrziSLCQ

 

DESPACITO - LUIS FONSI FT. DADDY YANKEE (COVER BENEDETTA CARETTA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8cwXTG74pw

 

LA BANDA DELLA MUSICA - CIAO AMICI

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTfYqjLcw9w&list=RDGMEMQ1dJ7wXfLlqCjwV0xfSNbA&start_radio=1&rv=kx6KhhOpOzk

 

 

(43)

 

HUNGARIAN MUSIC – MAĎARSKÁ HUDBA

 

 

MARTYNAS - HUNGARIAN DANCE NO.5 IN G MINOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5UGmlSWQYs

 

HUNGARIAN DANCE NO 5 IN G MINOR MARTYNAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp9O9D9nDrU

 

MONTI: CZARDAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ie-NsXi_AbQ

 

GYÖRGY ÉS ANDREA - MATYÓ CSÁRDÁS ÉS FRISS

 

https://www.youtube.com/watch?v=dF-x3ASonHw

 

JOHANNES BRAHMS -- HUNGARIAN DANCE NO.5 - HUNGARIAN SYMPHONY ORCHESTRA BUDAPEST

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzo3atXtm54

 

JOHANNES BRAHMS - HUNGARIAN DANCE NO. 5

 

https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ

 

BRAHMS HUNGARIAN DANCE NO.5

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4GFQRyZpgg

 

KATICA ILLÉNYI - BUBAMARA

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQqO5YrKiHY

 

KATICA ILLÉNYI - MONTI CZARDAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF9uQI-SRv4

 

KATICA & CSABA ILLÉNYI PAGE TURNING HUNGARIAN DANCE NO. 5

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJkCMjhCbFA

 

KATICA ILLÉNYI - FLIGHT OF THE BUMBLEBEE

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ

 

RÁCKEVEI KÉVE NÉPTÁNCEGYÜTTES - KALOCSAI

 

https://www.youtube.com/watch?v=vupQv2ygec8

 

HUNGARIAN GYPSY DANCE A LITTLE DIFFERENTLY

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiEgSgHM8cc

 

VARIDANCE A DUNA KARNEVÁLON

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmHV-pf6YCo

 

DAVID GARRETT – "CZARDAS" OF VITTORIO MONTI (MILAN, MAY 30TH, 2015)

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-mKgj7SW4E

 

MONTI CSARDAS BY CLARA CERNAT AND THIERRY HUILLET

 

https://www.youtube.com/watch?v=cMOHAcjlIWs

 

KATICA ILLÉNYI - MONTI CZARDAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF9uQI-SRv4

 

CZARDAS BY V MONTI VIOLIN HYUN SU SHIN

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4V7AtsYrzc

 

CSÁRDÁS - VITTORIO MONTI (VIOLIN & PIANO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPYHy8k9Z34

 

 

(44)

 

ROMANIAN MUSIC – RUMUNSKÁ HUDBA

 

 

UNA DESPACITO INSTRUMENTAL MIX

 

https://www.youtube.com/watch?v=1t2Dl1-eFyo

 

 

(45)

 

RUSSIAN MUSIC – RUSKÁ HUDBA

 

 

OCCHI CHORNI (ОЧИ ЧЁРНЫЕ) ON ACCORDION (RUSSIAN GYPSY MUSIC)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkUOxJv4jmA

 

DSCHINGHIS KHAN - MOSKAU 1979

 

https://www.youtube.com/watch?v=NvS351QKFV4

 

СИБИРСКИЙ ХОР В БАЗИЛИКЕ ДЕВЫ МАРИИ МОНАСТЫРЯ МОНТСЕРРАТ (ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLxpvePRnso

 

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ - "РОМАНС" ("МЕТЕЛЬ")

 

Beautiful images of Russian winter

 

Krásné obrazy ruské zimy

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIp84XQeAxI

 

CONCERT BY THE CHILDREN’S CHORUS OF RUSSIA - КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО ХОРА РОССИИ

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjh2cYOdDh8

 

EKATERINA SHELEHOVA - EARTH MELODIES

 

https://www.youtube.com/watch?v=NaMph7If9Mo

 

EKATERINA SHELEHOVA - BULGARIA'S GOT TALENT 2022

 

https://www.youtube.com/watch?v=OIX9uMSoB5o

 

ITALIA'S GOT TALENT 2021- EKATERINA SHELEHOVA - VOCE

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGzAMJJom_0

 

EKATERINA SHELEHOVA - BEYOND THE QUIET RIVER (STUDIO VERSION)

 

https://www.youtube.com/watch?v=awo-gkgTYXM

 

Za Tichou řekou

 

Slavná lyrická píseň, autor poezie a hudby Sergey Trofimov.

 

Za tichou řekou, březový háj

Vykvete první jarní květina

A vyslovím jednodušší přání

A když jsem se pokřižoval, podívám se na východ.

Nebe bude pomalováno karmínovým úsvitem,

A věčné slunce vyjde nad světem,

A bílý pták poletí nad zemí

A Boží odpuštění z nebe přinese,

A bílý pták poletí nad zemí

A Boží odpuštění z nebe přinese...

A něco velkého se otevře srdci,

Takový, že můj život nemůže být obehnán,

A stane se klidným a sladkým jako v dětství,

Když mě matka objala

A stane se klidným a sladkým jako v dětství,

Když mě matka objala.

Svatá modlitba roní slzy

Smutek bude naplněn Kristovou láskou,

A v tu chvíli se duše dotkne

Do Velkého vesmíru jménem Rus.

 

За тихой рекою

 

Известная лирическая песня, автор стихов и музыки Сергей Трофимов.

За тихой рекою, берёзовой рощей

Распустится первый весенний цветок,

И я загадаю желание попроще

И перекрестившись взгляну на Восток.

Окрасится небо багряной зарёю,

И вечное солнце над миром взойдёт,

И белая птица взлетит над землёю

И Божие прощение с небес принесёт,

И белая птица взлетит над землёю

И Божие прощение с небес принесёт...

И что-то большое откроется сердцу,

Такое, что жизнью моей не объять,

И станет спокойно и сладко как в детстве,

Когда обнимала меня моя мать,

И станет спокойно и сладко как в детстве,

Когда обнимала меня моя мать.

Молитва святая слезами прольётся,

Христовой любовью исполнится грусть,

И в это мгновение душа прикоснётся

К Великой вселенной по имени Русь.

 

Beyond The Quiet River

 

Beyond the quiet river, in a birch grove

The first spring flower will blossom.

And I’ll make a simpler wish

And crossing myself look at the East.

 

The sky will turn a crimson dawn,

And the eternal sun will rise over the world.

And a white bird will soar above the ground,

And bring God’s forgiveness from the heaven.

And a white bird will soar above the ground,

And bring God’s forgiveness from the heaven.

 

And something more will be opened to my heart,

Such that it couldn’t be comprehended in my life.

And it’ll be calm and delightful as in the childhood,

When my mother was embracing me.

And it’ll be calm and delightful as in the childhood,

When my mother was embracing me.

 

The holy prayer will be shed by tears,

Christ’s love will overfill sadness,

And at that instant a soul will touch

The great universe named Russia.

 

 

(46)

 

UKRAINIAN MUSIC – UKRAJINSKÁ HUDBA

 

 

УКРАИНСКИЙ ТАНЕЦ "ГОПАК". БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕЕВА

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Mn_VFQNaI0

 

СОФИЯ ШКИДЧЕНКО. УКРАЇНА МАЄ ТАЛАНТ ДІТИ-2. ВЫПУСК 1. ПЕРВЫЙ КАСТИНГ ОТ 04.03.2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCZaIuBWTbQ

 

ДИКИЙ РИТМ БАРАБАНОВ В КИЕВСКОМ МЕТРО! ВЗОРВАЛО ПОТОМ НАКРЫЛО! КОСТЯ ПУГАЧ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8Zuit-LDSU

 

MATKA A DCERA ZPÍVAJÍ KRÁSNOU UKRAJINSKOU PÍSEŇ !

 

https://www.youtube.com/watch?v=J28x8hrBEAQ

 

BAYRAKTAR, SVIATOVYD

24.5.2022

https://twitter.com/search?q=Bayraktar%20Sviatovyd&src=typed_query

 

 

(47)

 

POLISH MUSIC – POLSKÁ HUDBA

 

 

HEJ SOKOLY - ANNALU & SHAVEZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1AmVd8OLd0

 

ПОЛЬСКИЙ ТАНЕЦ "ОБЕРЕК". ГААНТ ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dz8QBOfnxc0

 

ПОЛЬСКИЙ ТАНЕЦ "КРАКОВЯК". ГААНТ ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqXJCJ5W25s

 

MAZOWSZE "KRAKOWIAK/KRAKOWIACZEK"

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeQ6jYzt6cM

 

 

(48)

 

LATIN AMERICAN MUSIC – LATINSKOAMERICKÁ HUDBA

 

 

ANANAU (REMASTERIZADO) - ALBORADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSv0Hjn-J6U

 

ANANAU 安地斯山脈 大地之音 BOLIVIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5mZKWBCqhA

 

ANANAU - ORCHESTRA EL DORADO PE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ey7SMGzkZQE

 

LUIS FONSI - DESPACITO FT. DADDY YANKEE - FLUTE - INSTRUMENTAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=12Th6-4USGU

 

LEO ROJAS - DER EINSAME HIRTE (VIDEOCLIP)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig

 

Leo Rojas – El Condor Pasa (Offizielles video)

 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1057880287&feature=iv&src_vid=YqnJ5Cc7eP4&v=SYDrQqJVZMc

 

LEO ROJAS - EL CONDOR PASA (VIDEOCLIP)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs

 

EL CONDOR PASA [PAN PIPES]

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1E0nEe8RxM

 

ECUADOR ANDES PASTOR SOLITARIO

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FUSKO_6NFA

 

MUSICA FOLKLORICA DEL ECUADOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=25Sgl8NkbnU

 

LEO ROJAS – CELESTE (OFFIZIELLES VIDEO)

 

– kromě krásné hudby i krásné video

 

https://www.youtube.com/watch?v=YqnJ5Cc7eP4

 

LEO ROJAS - NOW I FEEL ALIVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8e7jYI_8fA

 

LEO ROJAS - CHASKI (VIDEO EDIT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AaWGhXAzGB0

 

LEO ROJAS SERENADE TO MOTHER EARTH

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMzqvXeg5-4

 

LEO ROJAS - INDIAN FIRE

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GPJNm5jcVdQ

 

LEO ROJAS – CIRCLE OF LIFE

 

– indiáni v bílém a u vodopádů

 

https://www.youtube.com/watch?v=QD4j3jF0TAk

 

ECUADOR INCAS – ARCO IRIS

 

– typická ekvádorská pohodová hudba

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIS3sJPjpJ0

 

INCA MUSIC FROM ECUADOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=GOgiKxq7w7Y

 

LA TIERRA DEL OLVIDO | PLAYING FOR CHANGE | SONG AROUND THE WORLD

 

https://www.youtube.com/watch?v=6exx0sB_iOA

 

Mix – Camuendo Marka from Otavalo, Ecuador – Inti Taki – Moscow, 04 June 2013, FullHD

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TH1IFVxYl4&index=1&list=RD5TH1IFVxYl4

 

BOLEROS INSTRUMENTALES PARA EL ALMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=zlVuBH5U0P4

 

LATIN JAZZ SALSA (60/70'S) - COMPILATION

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFtfBqnVAIY

 

MIX MÚSICA LATINOAMERICANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_YgTHgu-kA

 

FOLCKLORICAS ROMANTICAS 100% LATINOAMERICANAS

FULL MIX SOLO EXITOS CORTA VENAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UQKZUOloGs

 

MUSICA ANDINA (2 de 5).Andean music hits.Selectión de Cecil

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYqyxxvcY3A

 

TRADITIONAL ANDEAN MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pv85HRmqh0

 

INKAKIKE – YEHA-NOHA-NATIVEZONE

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AOwaSjco_s

 

BEST NATIVE AMERICAN SONGS-WUAUQUIKUNA -BEAUTIFUL!

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Ek42riJ2Q

 

EL CONDOR PASA "IF I COULD" LIVE VERSION BY ALEXANDRO QUEREVALÚ

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1oAJobeMYA

 

"MOTHER EARTH" WUAUQUIKUNA (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPh3Rm9IaJM

 

THE LAST OF THE MOHICANS BY ALEXANDRO QUEREVALÚ

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXaglTFJLMc#t=6.350958

 

POLKAS PARAGUAYAS ENGANCHADOS – VOL - 2

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-KzzpWAjkQ

 

THE SONG CHIQUITITA BY ABBA IN A PAN FLUTE VERSION

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqkO3pmo-Rs

 

THE BEST OF LATIN LOUNGE JAZZ, BOSSA NOVA, SAMBA AND SMOOTH JAZZ BEAT - 20 GREATEST HITS

 

https://www.youtube.com/watch?v=p9bbYSuMQCU

 

BRAZIL - 50 SONGS | BOSSA NOVA, SAMBA, LATIN JAZZ, MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYt4hpZigPQ

 

COPACABANA - BARRY MANILOW

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz9Pi7HfPkk

 

BARRY MANILOW - COPACABANA (1978)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIaDNARbpxc

 

LATIN JAZZ FUNK - COMPILATION N°1

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FzNpto-jnU

 

AQUARELA DO BRASIL (letra e vídeo) com GAL COSTA, vídeo MOACIR SILVEIRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=CA7N-CsY1os

 

CHICA DE IPANEMA (Garota de Ipanema) – Jarabe de Palo

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-Li6SwOdZg

 

CARRAPICHO – TIC TIC TAC

Brazil - Amazonian

 

https://www.youtube.com/watch?v=81CwbdtmOrw

 

MURILO REIS & RAFAEL - TV JATAÍ ( ESPAÇO CULTURAL )

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xvhOw7lcMc

 

CAMUENDO MARKA FROM OTAVALO, ECUADOR - INTI TAKI - MOSCOW, 04 JUNE 2013 - FULLHD, HQ SOUND, NLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TH1IFVxYl4

 

WUAUQUIKUNA & YARIK ECUADOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbKWRk7e-kU

 

WUAUQUIKUNA - INDIO IRLANDES (1 HOUR)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YC6OAfgUjYg

 

KAOMA - LAMBADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYRhW-xLFPY

 

LOQUITO POR TI – ARMANDO HERNANDEZ – CUMBIA COLOMBIANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uM8ZDHvlJt0

 

GILA ANTARA - EARTH CHILD, STAR CHILD

 

https://www.youtube.com/watch?v=qaQG2kHy0FU#t=229

 

fARGENTINA Y SU MÚSICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=SxKo7pjLyZw

 

ARGENTINA MUSIC AND IMAGES

 

https://www.youtube.com/watch?v=543MKQ1V_2U

 

ARGENTINE ANDEAN FOLK MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6Ua33zIZKQ

 

ANDES INDIO MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3TYfvgd4iQ

 

BEST BOLIVIAN SONG EVER ALL TIME MUSIC FOLKLORE TINKUS DANCER

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmmdwNPfa3M

 

BOLIVIA FOLK MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=cXt8IIavDqM

 

2 HOURS INSTRUMENTAL GUITAR RUMBA - CHACHACHA - TANGO  THE VERY BEST OF INSTRUMENTAL GUITAR MUSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHS3_q7dlxk

 

FRANCIS PURCELL - GUITAR INDIGO LATIN [CD]

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUcN_Q3FZ3A

 

TATANKA STREET MUSICIANS - INDIAN MUSIC (CELESTE - LEO ROJAS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PnUT1-5haWU

 

IMAYRA PONCHITO.WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2ky6FJUqU8

 

2013-08-23, 19-30 WUAUQUIKUNA 5/7

 

https://www.youtube.com/watch?v=punk9JTNtqg

 

LOS MASIS - SAN JUANITO (HD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIa-mKkPUmU

 

ALBORADA - PONCHITO (SAN JUANITO TRADICIONAL DE ECUADOR) - 2013

 

https://www.youtube.com/watch?v=i7ALYZFI6_M

 

BUFALO BLANCO

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQdVzg3PYEE

 

BAILANDO, BAILANDO - INTI ILLIMANI

 

https://www.youtube.com/watch?v=azaKRfRhfj0

 

INTI ILLIMANI - ALTURAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnBbz6lDl9Q

 

ALTURAS - INTI ILLIMANI

 

https://www.youtube.com/watch?v=3iMrKlVvkDI

 

INTI ILLIMANI - 1969

 

https://www.youtube.com/watch?v=B6i38fJ1xiU

 

VIRGENES DEL SOL-MUSICA ANDINA INSTRUMENTAL PERÚ-AMERICA Y AMERICA LATINA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wwn3N0Ifqxs

 

ALBORADA - MIX SAN JUANITO - TUKILLA PERÚ 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZXBUM0cMvo

 

GUANTANAMERA - LOS PARAGUAYOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wl9XO7GukQk

 

CU CU RU CU CU PALOMA HARRY BELAFONTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGXV6bmm7xI

 

CUCURRUCUCU PALOMA... PEDRO INFANTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uQ4W7afKLU

 

LOS PARAGUAYOS - CU-CU-RRU-CU-CU-PALOMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=li0gQwOoCgk

 

LOS PARAGUAYOS - PALOMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Agr6e7dhYY

 

LUIS ALBERTO DEL PARANA - CUCURRUCUCU PALOMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=w3V2i3eT8Oo

 

HIJOS DEL SOL - MÚSICA ANDINA

 

https://www.youtube.com/watch?v=--Crlr5QXE0

 

MUSICA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf2nnNLWmXw

 

TRIBUTO A LA CUMBIA COLOMBIANA CON ALBERTO BARROS 2 / PARTE 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=EZ-jRjLSdE0

 

FIESTA COLOMBIANA: COLOMBIA CARIBE / COLOMBIA TIERRA QUERIDA / SOY COLOMBIANO / CUMBIA ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=5W0PiRb4A-4

 

YO ME LLAMO CUMBIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6dWy9P_wqw

 

YO ME LLAMO CUMBIA

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2iX06AtWd8

 

AUTENTICA CUMBIA COLOMBIANA - "CUMBIA DEL CARIBE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kmDLdtuOY0

 

NATALIA OREIRO - CAMBIO DOLOR

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6OYDUomYwI

 

ROMANTIC INSTRUMENTAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWmm6SYYChI

 

MOJITO - EO EA (QUE VIVA LA NOCHE)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1EtPS3h-Tio

 

CAMINO SONORO - LATIN SHOWREEL

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0OnB51qgWQ

 

JAMBO AFRICA - SUN OF JAMAICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmNBk_87jlc

 

HOT CLUB TIRANA - VEINTE ANOS (COVER)

 

https://www.youtube.com/watch?v=TEHqxQJvhVM

 

LÁSTIMA - MARÍA CRISTINA PLATA

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJRNak_RF98

 

CIAO CIAO MALANDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QZNUQdJxhs

 

CIAO, CIAO MALANDO (MEDLEY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxMefrSXh7M

 

LA CUMPARSITA TANGO ROBY DI NUNNO E OLGA LANDI

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2jHkNIVBMo

 

LA CUMPARSITA TANGO ROBY DI NUNNO E OLGA LANDI

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROgLe6shxxc

 

SENSUAL - MATECAŃA ORQUESTA (MOSAICO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=IenqTvSzB_o

 

MATECAŃA ORQUESTA - MATECAŃA RUMBERA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWGi-IhcOzY

 

CUMBIA COLOMBIANA - LA ZENAIDA - ARMANDO HERNANDEZ (OFFICIAL MUSIC VIDEO HD) AUDIO ORIGINAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUok55C5rns

 

CUMBIAS AMAZONICAS - CHICAS DEL SOL

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3GvDglLNfc

 

WAVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJidM5A45VM

 

CORCOVADO

 

https://www.youtube.com/watch?v=exW0j12qLwk

 

PENA BRANCA MESTRES ASCENSIONADOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvJDmE12uTU

 

SARAVÁ SEU PENA BRANCA

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZxmwWBOrHQ

 

ENTRADA DA CABOCLA JUREMA NA FESTA DE OXÓSSI!

 

https://www.youtube.com/watch?v=133IWxv1BHI

 

500 YEARS AGO

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vv2hrSBUEgU

 

PHURU RUNAS - EXCELENTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=qsNEu750zok

 

KJARKAS - PHURU RUNAS. LP VINILO. EDICIÓN ARGENTINA 1983

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlE59kqm-pA

 

PHURU RUNAS - TOYOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAgYmc8QBF0

 

FORTALEZA - PHURU RUNAS (CABLE COFFEEHOUSE 1986)

 

https://www.youtube.com/watch?v=6cj_2bA1aZk

 

LOS CAPORALES - SAYA TUNTUNA

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLHhsb_XMkg

 

PAJARO CAMPANA - CHOGUI - GALOPERA ( GRUPO LA VUELTA ANDINA ) SERENATAS MUSICA ANDINA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hs1FzKqE2nQ

 

EL PAJARO CAMPANA - LIVE RODOLFO EL ZURDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNHDewjdNgw

 

PAJARO CAMPANA (PARAGUAY) ALDANA PALACIOS ARPA Y GUITARRAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CNkMBIvios

 

PÁJARO CAMPANA - JUGLARES - LA MEJOR VERSIÓN

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UhE4ouXjRg

 

FIESTA EN CORRALEJAS - GRUPO LA VUELTA ANDINA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAGqWOWEas4

 

ORQUESTA CANELA - CANELA CUMBIAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vtGs57FIAc

 

SONORA DINAMITA - ENCONTRÉ LA CADENITA FT. CHARL

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCra_Et0KRA

 

LA SONORA DINAMITA - CAPULLO Y SORULLO FT. AMÉRICA SIERRA

 

https://www.youtube.com/watch?v=RiW0RSwDBZo

 

LA SONORA DINAMITA - QUÉ BELLO FT. KIKA EDGAR

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5svoighsdk

 

FIESTA COLOMBIANA: COLOMBIA CARIBE / COLOMBIA TIERRA QUERIDA / SOY COLOMBIANO / CUMBIA ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=68Jcw_n82Xc

 

 

(49)

 

BRAZIL MUSIC – BRAZILSKÁ HUDBA

 

 

KAOMA - DANCANDO LAMBADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=siLoVjcYrJQ

 

KAOMA - LAMBADA (OFFICIAL VIDEO) 1989 HD

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyLdoQGBchQ

 

KAOMA - CHORANDO SE FOI (LOALWA BRAZ) 1989 / ASSASSINADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=toqBGdXuX2E

 

LAMBADA ORIGINAL DANCE CLASSIC

 

https://www.youtube.com/watch?v=GR33B0UU-oQ

 

KAOMA- LAMBADA SIEMPRE EN DOMINGO 1989

 

https://www.youtube.com/watch?v=Swuo5sFAhB8

 

BANDA CARRAPICHO TIC,TIC,TAC

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqUEbhlRKX4

 

CARRAPICHO - "TIC, TIC, TAC" (HOMECINEMA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7ysRY_aE0E

 

CARRAPICHO - TIC-TIC-TAC (AO VIVO TEATRO AMAZONAS)

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIJ8bp-Ieq4

 

CARRAPICHO - CHIKI CHIKI TA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hh8y5rdJ3-s

 

BELLINI - SAMBA DE JANEIRO

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ

 

BELLINI - SAMBA DO BRASIL 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=ER9qL-KLAmU

 

BELLINI - SAMBA DO BRASIL [HD 1080P]

 

https://www.youtube.com/watch?v=otHGXR_zUag

 

VINTAGE BRAZIL BOSSA-NOVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkWJ9eS_nXM

 

SOL DE BOSSA (BOSSA NOVA FULL ALBUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lhxvpmldek

 

JESSE COOK CAFE MOCHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=5GbYXdoRS60

 

TRES LAGRIMAS

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XTAK0avUEw

 

AQUARELA DO BRASIL - RAY CONNIFF THE TRIBUTE SHOW - BRASIL

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Wf3McVNhXI

 

AQUARELA DO BRASIL - FRANCISCO ALVES 1939

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-y8TS7jbpY

 

JOĂO GILBERTO - AGUARELA DO BRASIL

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJCzA2FP5to

 

ELIS REGINA & TOM JOBIM - "AGUAS DE MARÇO" - 1974

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1tOV7y94DY

 

PUTUMAYO PRESENTS - BRAZILIAN GROOVE

 

https://www.youtube.com/watch?v=zlWDP4CIG6w

 

THE GIRL FROM IPANEMA (ORIGINAL VERSION FROM 1962)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PYKOo_jgJo

 

"THE GIRL FROM IPANEMA" ASTRUD GILBERTO, JOĂO GILBERTO AND STAN GETZ

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5QfXjsoNe4

 

GIRL FROM IPANEMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=FB1Ma4-fLhI

 

EL PASSADOR - AMADA MIA AMORE MIO (FESTIVALBAR 1977)

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_DnQ-NqF04

 

PINK MARTINI (WITH SINGER STORM LARGE) - AMADO MIO

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCbzWiJLVhk

 

É DISSO QUE O VELHO GOSTA - CHITĂOZINHO E XORORÓ (HD) (LETRA E VÍDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhY3FCZGFIQ

 

CZ

 

To se starci líbí

 

PT

 

É disso que o velho gosta

 

Churrasco e Chimarrăo

 

Peăo de estăncia

 

Eu sou um peăo de estância

Nascido lá no galpăo

E aprendi desde criança

A honrar a tradiçăo

Meu pai era um gaúcho

Que nunca conheceu luxo

Mas viveu folgado enfim

E quando alguém perguntava

O que ele mais gostava

O velho dizia assim

 

Churrasco e bom chimarrăo

Fandango, trago e mulher

É disso que o velho gosta

É isso que o velho quer

 

Churrasco e bom chimarrăo

Fandango, trago e mulher

É disso que o velho gosta

É isso que o velho quer

 

E foi assim que aprendi

A gostar do que é bom

A tocar minha cordeona

Cantar sem sair do tom

Ser amigo dos amigos

Nunca fugir do perigo

Meu velho pai me ensinou

Eu que vivo a cantar

Sempre aprendi a gostar

Do que meu velho gostou

 

Churrasco e bom chimarrăo

Fandango, trago e mulher

É disso que o velho gosta

É isso que o velho quer

 

Churrasco e bom chimarrăo

Fandango, trago e mulher

É disso que o velho gosta

É isso que o velho quer

 

Sai da minha fazenda

E me soltei pelo pago

Hoje tenho uma prenda

Para me fazer afago

E quando vier o piazito

Para enfeitar nosso ninho

Mais alegria vou ter

E se ele me perguntar

Do que se deve gostar

Como meu pai vou dizer

 

Churrasco e bom chimarrăo

Fandango, trago e mulher

É disso que o velho gosta

É isso que o velho quer

 

Churrasco e bom chimarrăo

Fandango, trago e mulher

É disso que o velho gosta

É isso que o velho quer

 

DVD GAÚCHO DA FRONTEIRA - É DISSO QUE O VELHO GOSTA (PART. ESP. CHITĂOZINHO E XORORÓ)

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXu1-EdYntM

 

É DISSO QUE O VELHO GOSTA (CHURRASCO E CHIMARRĂO) BIA SOCEK | BERENICE AZAMBUJA

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbouaCsVVbA

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbouaCsVVbA&list=RDNbouaCsVVbA&start_radio=1

 

É DISSO QUE O VELHO GOSTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbouaCsVVbA

 

https://www.facebook.com/BiaSocek/videos/461577754477154/

 

BERENICE AZAMBUJA E BIA SOCEK REGRAVAM MÚSICA "É DISSO QUE O VELHO GOSTA" EM ERECHIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=vp3Tg4kl2R0

 

PROGRAMA DE CAMPO E ALMA - BERENICE AZAMBUJA / BAND RS

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJeXdqyhHck

 

MUSICAS DE FESTA JUNINA NA SANFONA - BIA SOCEK

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-KRZuJXgvM

 

É DISSO QUE O VELHO GOSTA - PROGRAMA GALPĂO CRIOULO TV RBS RIO GRANDE DO SUL

 

https://www.youtube.com/watch?v=W83BEkiIxqQ

 

BIA SOCEK

 

https://www.youtube.com/results?search_query=www.facebook.com%2Fbiasocek+

 

BIA SOCEK E VARGUINHAS DANDO UM SHOW NA SANFONA

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5oAUClCXMM

 

BIA SOCEK E CARLINHOS STEINER FLOREANDO O ACORDEON

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXmhhShclYo

 

MÚSICAS DE BANDINHAS NA SANFONA COM BIA SOCEK

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwI5UVeyQK0

 

BIA SOCEK NO PROGRAMA APARECIDA SERTANEJA TV APARECIDA (PARTE 1)

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0RtQeGKOcw

 

SEU AMOR SOU EU - BIA SOCEK (CLIPE OFICIAL)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wos9ST0hrOo

 

BIA SOCEK NO GALPĂO CRIOULO TV RBS

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGLrBQIyfWM

 

BIA SOCEK - O QUE TEM A ROSA

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2VSNTv41M0

 

BIA SOCEK - TIO MEDERICO

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-R1IjVPfxQ

 

O MELHOR VIDEO DE SANFONA COM A BIA SOCEK - SÓ SERTANEJO

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYw_UyHvCwM

 

BIA SOCEK - TROTE CAMPEIRO

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGEgq6ILPig

 

A SANFONEIRA QUE ESTÁ CONQUISTANDO O BRASIL COM 15 MILHŐES DE ACESSOS NESSE VIDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMDM6Qe2WfQ

 

BIA SOCEK TOCANDO E CANTANDO

 

https://www.youtube.com/watch?v=yC2-krPU-nU

 

BEATRIZ SOCEK | DE VOLTA A BARRETOS | PROGRAMA "NOSSA CIDADE"

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3Lks1Ok-X8

 

MAIS DE 50 SOLOS DE MUSICA SERTANEJA NA SANFONA

 

https://www.youtube.com/watch?v=_NihKL_h0so

 

COLHENDO A SAFRA DE MILHO 2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2IQsK7u-TU

 

ULTIMA LIVE COM BERENICE AZAMBUJA

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZs1wbPRzsc

 

BERENICE AZAMBUJA - É DISSO QUE O VELHO GOSTA

 

https://www.youtube.com/watch?v=EYnLamliaD0

 

9 BERENICE AZAMBUJA É DISSO QUE O VELHO GOSTA ORIGINAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZ2I1P2wwsE&list=RDN8LbYyqOPO0&index=2

 

11- BERENICE AZAMBUJA RODEIO DE VACARIA (ORIGINAL).WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8LbYyqOPO0&list=RDNbouaCsVVbA&index=4

 

BERENICE AZAMBUJA - NĂO APERTA APARICIO

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPPJzqMnnvo&list=RDN8LbYyqOPO0&index=3

 

BERENICE AZAMBUJA - CANTO ALEGRETENSE (AO VIVO - SHOW DVD)

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5Sf1XJBPfw&list=RDN8LbYyqOPO0&index=4

 

RODA DE CHIMARRĂO, BERENICE AZAMBUJA

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJpZLKB-SYs&list=RDN8LbYyqOPO0&index=7

 

BERENICE AZAMBUJA - SAUDADE DO PARANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=xwzavMrGVrs&list=RDN8LbYyqOPO0&index=8

 

PODE SER QUE SIM PODE SER QUE NĂO- ( XOTE LARGADO ) BERENICE AZAMBUJA

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQbympfg09U

 

BERENICE AZAMBUJA E GAUCHO DA FRONTEIRA AS MELHORES

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBhSx4tz8Qs

 

BERENICE AZAMBUJA - CANTO PARA MIL QUERĘNCIA (1979) LP COMPLETO

 

https://www.youtube.com/watch?v=2z92rjua_YI

 

FLOR MATOGROSSENSE, POR BRUNA VIOLA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgwdn3BIioI

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgwdn3BIioI&list=RDNbouaCsVVbA&index=4

 

BRUNA VIOLA - FLOR MATOGROSSENSE

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4QSh1VXomQ

 

BRUNA VIOLA - FLOR MATOGROSSENSE (AO VIVO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBtAoPyjzLs

 

SANGUE NOVO, POR BRUNA VIOLA

 

https://www.youtube.com/watch?v=57SDIpw7blo

 

BRUNA VIOLA - PAGODE EM BRASÍLIA / MORADIA / CHORA VIOLA

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QqD4WhM4pc

 

BRUNA VIOLA - BRINCANDO COM A VIOLA

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYe0Ko3T1TQ

 

BRUNA VIOLA - VIOLA DIVINA

 

https://www.youtube.com/watch?v=XmC7I5caQ8w

 

BRUNA VIOLA - QUEM É QUE NĂO GOSTA FT. BRUNO & BARRETTO

 

https://www.youtube.com/watch?v=OY7V8SgFGLY

 

ESPECIAL BRUNA VIOLA (SERTANEJA RAIZ) TVE SĂO CARLOS (JOSÉ ANGELO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVF2TiDQ630

 

MALA AMARELA, POR BRUNA VIOLA E LUCYANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=o-iIilrgTzY

 

BRUNA VIOLA "NO PONTEIO DA VIOLA" (MAYCK MEIRA E GAUCHINHO) 24/07/2012

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgx0x8PwJ5U

 

NO PONTEIO DA VIOLA, POR BRUNA VIOLA

 

https://www.youtube.com/watch?v=CBm9HA1NHhw

 

BRUNA VIOLA - NO PONTEIO DA VIOLA - CLIPE OFICIAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=HyfkHrTshL4

 

BRUNA VIOLA "NO PONTEIO DA VIOLA" (MAYCK MEIRA E GAUCHINHO) 24/07/2012

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgx0x8PwJ5U

 

PEITO SADIO, POR BRUNA VIOLA E LUCYANA

 

https://www.youtube.com/watch?v=WGhSLzmK50o

 

BAILE DE ANTIGAMENTE PARTE #2

 

https://www.youtube.com/watch?v=jWFySoE4wi4

 

GINETE DE FRONTEIRA E MADRUGADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XnWVqMX89U

 

FAMILIA AZZOLINI - PROGRAMA CHEIRO DE GALPĂO

 

https://www.youtube.com/watch?v=omgFAz-hgfA

 

DE BOTA NOVA (OS MONARCAS) E BAILINHO NA CAPELA (OS BERTUSSI) - MUSICAL FAMÍLIA AZZOLINI

 

https://www.youtube.com/watch?v=17A5kYmfFLw

 

OS SERRANOS - ABRE O FOLE TIO BILIA - PART. RENATO BORGHETTI - AO VIVO DVD 40 ANOS

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpSWYYreRpE

 

RESTO DE BAILE

 

https://www.youtube.com/watch?v=4NJU-gy7VMA

 

VIDA NO SUL: THE ALLPARGATAS - BAILE DE RANCHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=wsHlAfZ-JRU

 

NINA DE ALBINO MANIQUE

 

https://www.youtube.com/watch?v=YG5fLPqw1Mk

 

LUIZ ARAGANO E XODOZINHO - VIDA DE GAÚCHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xfrOiaHw5U

 

PAULA FERNANDES - DEBAIXO DO CACHO / APAIXONADO POR VOCĘ (AO VIVO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmMjbE9maTM

 

PAULA FERNANDES - MINEIRINHA FERVEU / NÓIS ENVERGA MAIS NĂO QUEBRA / DEBAIXO DO CACHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=taVkPunAhQE

 

PAULA FERNANDES - PÁSSARO DE FOGO (AO VIVO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rsPOVKW1TU

 

PAULA FERNANDES, VICTOR & LEO - NĂO PRECISA (AO VIVO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBwuoIO2NNk

 

PAULA FERNANDES - EU SEM VOCĘ (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ypIzdy1Bkc

 

PAULA FERNANDES - JEITO DE MATO / CÉU VERMELHO

 

https://www.youtube.com/watch?v=GB0xLex1KTw

 

ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO - CRIAÇĂO DIVINA FT. PAULA FERNANDES (AO VIVO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2vQ9U3eQhw

 

PAULA FERNANDES, ALMIR SATER - JEITO DE MATO

 

https://www.youtube.com/watch?v=z75JpfOKIBI

 

ROBERTO CARLOS & PAULA FERNANDES NO ESPECIAL DA TV GLOBO 2011

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dva1ais9JK8

 

LORENA E RAFAELA - FILHO DE NINGUÉM (PROGRAMA SERTĂO EM FESTA 25/2016)

 

https://www.youtube.com/watch?v=BVfeCofleXg

 

O COLONO TEIXEIRINHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdZlnYAO1P8&t=71s

 

MUSICA RANCHERA CON ARMONICA

 

https://www.youtube.com/watch?v=HufZY4Fcfws

 

24 CANTA, CANTA, MINHA GENTE

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4Tp_TmjHRs

 

JANAYNNA - CONTA PRA MIM PART. LÉO MAGALHĂES - (DVD MADE IN CORAÇĂO) [VÍDEO OFICIAL]

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rp2ibfxTF0

 

FELIPINHO DO ACORDEON NO DOMINGĂO DO FAUSTĂO

 

https://www.youtube.com/watch?v=qitjkIauZ0s

 

CHUVA NA SERRA, COMPOSIÇĂO DE CARLOS CÉZAR E JOSÉ FORTUNA

 

https://www.youtube.com/watch?v=2S6-cm3RA5Y

 

LORENA E RAFAELA - ARMAZÉM DA MASSA (10/02/19)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tmz3HpC5Mrs

 

1H DE MODA BOA PRA MATAR A SAUDADE!

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5rLt4mackI

 

DVD PANTANAL SÓ MODĂO

 

https://www.youtube.com/watch?v=USynPdYipVM

 

DIRE STRAITS - SULTANS OF SWING - (UKULELE SOLO ACOUSTIC COVER) OVERSTYLE

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TalPkFcQM4

 

NOVA - SAMBA DE UMA NOTA SO (ONE NOTE SAMBA) - ANTÔNIO CARLOS JOBIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=bI7DT0xUsvA

 

NOVA - SAMBA DE UMA NOTA SO (ONE NOTE SAMBA) - ANTÔNIO CARLOS JOBIM

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Rhq53sCfRU

 

CHITĂOZINHO & XORORÓ - RIO DE PIRACICABA

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RVncagOKVM

 

GOIANO E PARANAENSE - A VIDA DE UM BOIADEIRO - CLÁSSICO DA MÚSICA RAÍZ - RARIDADE.

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5SCRqMXaK4

 

DOM & RAVEL OBRIGADO AO HOMEM DO CAMPO

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEkHIYtjKPA

 

CHICO REY E PARANA ( CANARINHO PRISIONEIRO) .WMV

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8dpmD4HG5s

 

MEU REINO ENCANTADO - LOURENÇO & LOURIVAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUNM73ogycM

 

VELHA FAZENDA - LOURENÇO E LOURIVAL

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuaTz1nm_Lo

 

VALERIA BARROS DVD XONADO E CHORADO

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hOd7p_l9yg

 

III FESTIVAL DE MÚSICA MEDICINA - SHANEIHU YAWANAWA

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EoTUSAibf8

 

YAWANAWÁ - TONANDE - SHANEIHU E COMITIVA - JUL/18

 

https://www.youtube.com/watch?v=89hzAlPXJAQ

 

LIVE YAWANAWA

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcNfCK9V2Qs

 

CANTO YAWANAWA - KANO -THAWAHW E NINUNIHU

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiwqi-oWABs

 

CANTOS DA FLORESTA YAWANAWA I

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3vU6sUS9EM

 

YAWANAWA KANÔ KANÔ

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLN6zcCDFLQ

 

MUKANAWA

 

https://www.youtube.com/watch?v=UI2b9FxycI8

 

PERU SHAMANS: PACHAMAMA CEREMONY

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEycoiCn-r8

 

PACHAMAMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uyh3WmlOgBI

 

PACHAMAMA - ASTRAL FLOWERS

 

https://www.youtube.com/watch?v=z82VZQ09QKE

 

GUARDIĂS DA TERRA - FORÇA FEMININA E PACHAMAMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=-USEK8NlRcc

 

PACHAMAMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_1OWxymhXs

 

PACHA MAMA, I´M COMING HOME - YOPI JAY

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZZANHxFIB0

 

PACHA MAMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMdYu3B1oPQ

 

TXANA IKAKURU HUNI KUIN "TXAI PŰKE RUAKĘ" (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LDNjXB6aJ6M

 

TXANA IKAKURU HUNI KUIN - DAU TIBUYA. JORDĂO 2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6gNYmGFizs

 

TXANÁ IKAKURU - ESKAWATA KAYAWAY (FULL VERSION)

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xRclkh6kUg

 

TXANA IKAKURU HUNI KUIN - TXĂI KAMĂ KURU- JORDĂO 2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaaRVquxgB8

 

TXANA NA NI NANA NI

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7-iibs8qpE

 

TXANA IKAKURU - NA HENE WAKA (FULL VERSION)

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOsPxwYNuGA

 

MEDICINE SONG # NINAWA PAI DA MATA AND TXANA IKAKURU - HUNI KUIN - KAXINAWŔ

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcqZDX7jqUs

 

TXANA IKAKURU HUNI KUIN - RAMINE (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVnbjQz3Jlo

 

TXANĂ IXĂ E TXAI JONAS - PAE TXANIMA PASHA DUME PAE [HUNI MEKA]

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmFLaT5Y6qw

 

MEDICINA CURA - NINAWA PAI DA MATA (PART. ESPECIAL NAI)